Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim Nedir? İletişim, nitelikleri ne olursa olsun, iki sistem arasındaki bilgi alış verişidir. Burada önemli olan aktarımın iki yönlü olmasıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim Nedir? İletişim, nitelikleri ne olursa olsun, iki sistem arasındaki bilgi alış verişidir. Burada önemli olan aktarımın iki yönlü olmasıdır."— Sunum transkripti:

1

2

3 İletişim Nedir? İletişim, nitelikleri ne olursa olsun, iki sistem arasındaki bilgi alış verişidir. Burada önemli olan aktarımın iki yönlü olmasıdır.

4 Ergenlik Nedir? Bireyde biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan gelişme ve olgunlaşmanın (değişmenin) olduğu; çocukluktan yetişkinliğe (erişkinliğe) geçiş dönemidir.

5 ERGENLERİN EN SIK YAŞADIKLARI DUYGULARKORKUENDİŞEÖFKESEVGİ

6 ERGENLERDE EN SIK RASTLANAN TUTUM VE DAVRANI Ş LAR YALNIZLIK İ STE Ğİ ÇALI Ş MA İ STEKS İ ZL İĞİ D İ S İ PL İ NE KAR Ş I D İ REN İŞ ÇEK İ NGENL İ K FAZLA HAYAL KURMA DUYGUSALLI Ğ IN ARTMASI

7 AİLELERİN ŞİKAYETLERİ Hırçınla ş tı. Ders çalı ş mıyor. Sorumluluk duygusu yok. Canım sıkılıyor, diyor.  En küçük isteklerini sert bir dille bildiriyor. Karde ş ini kızdırmaktan zevk alıyor. Okudu ğ unu anlamıyor gibi. Durgunla ş tı, dalgınla ş tı. Çabuk karamsarlı ğ a dü ş üyor. Ara sıra hiç yoktan huysuzla ş ıyor. Sert kar ş ılıklar veriyor.

8  İ leri derecede alıngan Derslerinde gene ba ş arılı; ama oyuna, e ğ lenceye çok dü ş tü. Olur olmaz her ş eye a ğ lıyor. Evde huzursuz, dı ş arıda sıkılgan… Her istedi ğ ini yaptırmak istiyor. Bir yere giderken çok süsleniyor, ayna kar ş ısında çok vakit harcıyor. Karı ş mamızı istemiyor.

9  Spora, bilgisayar veya televizyona çok düştü.  Derslerine boş veriyor.  Banyoya sokamıyoruz, ellerini bile yıkatamıyoruz, saçını kestiremiyoruz

10 Ergenlerle Nasıl İletişim Kurmalıyız???

11 Duygularını paylaşın. İletişim kurarken ben dilini kullanmaya özen gösterin.

12 Örnekler Durum: Çocu ğ unuz odasını toplamıyor. Tepki: “Kızım gün boyu yapmam gereken bir çok i ş var. Sen odanı toplamadı ğ ın için senin odanı da toplamak zorunda kalıyorum. Senden kendi odanı toplayarak, bana yardımcı olmanı bekliyorum. Böyle olmayınca da üzülüyorum.”

13 Örnekler Durum: Hadi yata ğ a saat kaç oldu bilmiyor musun!!!! Tepki: “O ğ lum geç yattı ğ ında sabah seni uyandıramıyoruz bu da bizi üzüyor.”

14 Örnekler Durum: Hiç ders çalı ş mıyorsun!!!!!!! Tepki: “ Hiç ders çalı ş madı ğ ını gördü ğ ümde endi ş eleniyorum.”

15 Örnekler Durum: Onlar senin karde ş in ne biçim davranıyorsun!!! Tepki:”Karde ş lerini kırdı ğ ın için ben üzülüyorum.”

16 Ailede kullanılan “Sen Dili” çatı ş malara ve güç kavgalarına dönü ş ür.

17 İletişim Engellerinden Sakınalım… 1.Emir verme, yönetme: “Yapman gerekir…yapacaksın… Yapmak zorundasın…” 2. Yönlendirme: “Üzüleceğine, otur da dersine çalış.”

18 3. Uyarma, Tehdit Etme “…yapamazsın,,,ya yaparsan…, yoksa, sen görürsün…”

19 4- Ahlak Dersi Verme: “…yapmalıydın… senin sorumluluğun… şöyle yapman gerekirdi…”

20 5- Yargılama, eleştirme, suçlama: “Olgunca düşünmüyorsun.” “Sen zaten tembelsin.”

21 Anne-babaların ; güçlerini arttırıp, daha fazla baskı ve ceza yöntemlerine başvurmaları nedeniyle, gençlerde otoriteye başkaldırma, isyan duyguları iyice gelişip sorun haline gelebilmektedir..

22 Çocuğunuzun karşısında değil yanında olduğunuzu hissettirin…

23 Dünyada gerçekle ş tirilmesi en zor en önemli üç meslek vardır: Anne-baba olmak Psikolog-psikolojik danı ş man olmak Ö ğ retmen olmak (S. Freud)

24

25 ÇÜNKÜ; Bir insanın gelişmesine, biçimlenmesine ve kendini gerçekleştirmesine etki ederler!..

26 Çocu ğ u Dünyaya Getirmek; Genetik donanımınızda VAROLAN bir özellik Ana-Baba Olmak; Kazanılması gereken bir DONANIM… İ yi Ana-Baba Olmak; Ö ğ renilmesi gereken bir SANAT…

27 O halde bu sanatın ne oldu ğ unu görelim…

28 Yanlış Ana-baba Tutumları: 1. Koruyuculuk 2. Yüksek beklenti 3. Otoriter tutum 4. İlgisizlik, ihmal etme 5. Pasif tutum

29 Sa ğ lıklı İ li ş ki İ çin: DEMOKRAT İ K TUTUM Kabul Güven Destek Te ş vik Sınırları birlikte kararla ş tırılmı ş bir özgürlük alanı (sana nasıl yardım edebilirim? Tutarlı ve anlamlı kurallar

30

31 Ergenle ileti ş im kapısını açmak için hangi anahtarı denemeliyiz?

32 Ergenle ileti ş im kapanır Emir vermek(yapacaksın,zorundasın..) Otorite kurmak Haklarını sınırlamak Öğüt vermek Yargılamak Sorunları bastırmak

33 Ergenle ileti ş im açılır Çocuğunuzu anlamaya çalışmak İletişim kanallarını açık tutmak Değer vermek Kabul etmek Sabırlı olmak Etkin dinlemek

34 Sonuç olarak… Anne-Baba ve Genç ayrı dünyaların insanları mı?..

35 Gerçek Ş udur: Aynı dünyada ya ş arız ama dünyayı farklı görürüz. Çünkü dünyaya bakı ş açımız, algılayı ş ımız farklıdır!

36 Ergenlik çağındaki çocuk davranışıyla şunu söyler: “Sizden farklıyım. Annemin kuzusu, babamın biricik umudu olmak istemiyorum. KENDİM OLMAK İSTİYORUM… Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum...”

37

38

39 YAŞAMIN YANKISI Bir zamanlar bir baba ile oğul dağlık bir bölgede yürüyüşe çıkmışlardı; Bir ara nasıl olduysa çocuğun ayağı kaydı ve incindi çocuk acıyla bağırdı : Aaa hhh!!!........ Karşı dağlarda yankı yapan sesi geri döndü :

40 Aaa hhh!!!........ Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamış çocuk bu kez : “Sen kimsin ?” diye sordu Cevap gelmekte gecikmedi: “Sen kimsin ?” Sinirlenen çocuk : “ Sen bir korkaksın!” diye bağırdı Dağdan “Sen bir korkaksın!” yanıtını aldı.

41 Bu olanlara bir anlam veremeyen çocuk neler olduğunu sordu.Onun gülümsediğini gördü.Babası,”şimdi dikkatlice beni izle oğlum” dedi ve yüksek sesle bağırdı:” Hayatı çok seviyorum!” Karşı dağlardan aynı ses geldi: ” Hayatı çok seviyorum!” Baba : “sana hayranım!” Yankı: “sana hayranım!” Baba : “sen harikasın!” Yankı: “sen harikasın!”

42 Çocuğun şaşkınlığının daha da arttığını gören baba, ona durumu şöyle açıkladı:” Bu, yankı adı verilen bir tabiat olayıdır. Ama hayatı da çok iyi anlatır. Yani yaşamdan ne istiyorsan önce onu sen vermelisin. Verdiklerin aldıkların olacaktır. Tatlı sözler tatlı yankılar oluşturur sevilmek istiyorsan önce sen sevmelisin. Saygı istiyorsan önce sen saygı duymalısın. Anlayış bekliyorsan bunu önce sen göstermelisin.

43 De ğ i ş im kendimizi tanımayla ba ş lar

44 YANİ YAŞAMDA NEYLE KARŞILAŞMAK İSTİYORSANIZ, YANKISINI OLUŞTURABİLMEK İÇİN BUNU ÖNCE SİZ YAPMALISINIZ.

45 Karşılıklı empati (kendini karşındakinin yerine koyarak anlayabilme) için yeterince çaba gösteriyor muyuz???? Bunu kendimize sormalıyız…

46 Unutmayalımmmm!!! Siz GENÇ oldunuz Onlar hiç YETİŞKİN olmadı Siz EVLAT oldunuz Onlar hiç ANNE-BABA olmadı

47 Katıldığınız için Teşekkürler Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

48 Kaynakça AÇEV Anne Baba Destek Programı Gordon,Thomas Etkili İletişim Prof.Dr.Binnur Yeşilyaprak


"İletişim Nedir? İletişim, nitelikleri ne olursa olsun, iki sistem arasındaki bilgi alış verişidir. Burada önemli olan aktarımın iki yönlü olmasıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları