Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek B) Taşıma sınırı üstünde yolcu almak C) Taşıt.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek B) Taşıma sınırı üstünde yolcu almak C) Taşıt."— Sunum transkripti:

1 1-) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek B) Taşıma sınırı üstünde yolcu almak C) Taşıt giremez işareti bulunan yola girmek D) Trafiğe uygun olmayan araçla karayoluna çıkmak Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

2 2-)Trafik kazasına karışan sürücülerin yerine getirmesi gereken görevlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Olayı en kısa zamanda kendi sigorta şirketine bildirmek B) İstendiğinde kimlik ve adres bildirmek, sürücü belgesiyle sigorta poliçesini göstermek C) Yetkililer gelinceye kadar karşılıklı olarak sürücü belgeleriyle trafik belgelerini değiştirmek D) Yetkililer gelinceye kadar tescil belgelerini değiştirmek Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

3 3-) Kazaya karışan sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmakta yükümlüdürler? A) İlk yardım önlemlerini almakla B) Kaza ile ilgili iz ve delilleri gösteren krokiyi çizmekle C) Başka bir kaza olmasın diye yolu trafiğe kapatmakla D) Trafiğin akışını sağlamak için kaza yapan araçları kaldırmakla Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

4 4-) Sigorta teminatlarından yaralanabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisine gerek yoktur? A) Alkol muayene belgesi B) Kaza tespit tutanağı C) Öğrenim belgesi D) Trafik tescil belgesi Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

5 5-) Koltuk ferdi kaza sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Bütün araçlar için yaptırılması zorunludur B) Sürücüyü, sürücü yardımcılarını ve yolcuları güvence altına alır C) Yolcuların talep etmesi şartıyla, işleten tarafından yaptırılır D) İsterlerse yolcular kendileri yaptırırlar Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

6 6-) Zorunlu trafik mali sorumluluk sigorta şirketlerinin yükümlülükleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Kaza yapan araçların zararları kendi sigorta şirketleri tarafından ödenir B) Sahibi tarafından kullanılmayan araçların,verdiği zararlar ödenmez C) Teminat miktarı içinde diğer araç ve kişilere verilen zararları karşılar D) Verilen zararın tamamını ödemekle yükümlüdürler Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

7 7-) Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Zarar verdiği aracın sahibini bulması B) Trafik zabıtasına haber vermesi C) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması D) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

8 8-) Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Motorlu araçlar için zorunludur B) Sigortalı aracın gördüğü hasarı karşılar C) Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir D) Zarar verilen araçlarla ilgili maddi ve bedeni zararları karşılar Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

9 9-) Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerin hangisinde görülür? A) Yayada B) Sürücüde C) Yolcuda D) Yolda Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

10 10-) Maddi hasarlı kazalarda aşağıdakilerin hangisine gerek yoktur? A) Trafik zabıtasına haber verilmesine B) Kaza ile ilgili tutanak düzenlenmesine C) Araçların kaza yerinden kaldırılmasına D) Yolun trafiğe açılmasına Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

11 11-) Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur. B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılması araç işletenin isteğine bağlıdır. C) Ayakta ve fazla yolcu taşınması yasaktır. D) Ölümlü trafik kazasına karışan araca ve işleticisine ait bilgiler basın yayın organlarınca duyurulabilir. Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

12 12-) Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur? A) Koltuk ferdi kaza sigortasının B) Kasko sigortasının C) Aracın Bakımının D) Zorunlu Mali sorumluluk sigortasının Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

13 13-) Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur? A) Otomobil B) Otobüs C) Çekici D) Kamyonet Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

14 14-) Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puanları toplamı 100'ü aştığı takdirde, bu sürücü hakkında uygulanacak ceza nedir? A) Sürücü belgesi 2 ay süre ile geri alınır B) Sürücü belgesi 3 ay süre ile geri alınır C) Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınır D) Sürücü sağlık muayenesine sevk edilir Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

15 15-) Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır? A) 2 ay B) 3 ay C) 4 ay D) 6 ay Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

16 16-) Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde üçüncü defa 100 puan dolduran sürücüler hakkında nasıl bir yasal işlem yapılır? A) Sürücü belgeleri süresiz olarak alınır B) Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır C) Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır D) Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

17 17-) Asli kusurlu olarak ölüme neden olan sürücünün sürücü belgesi ne kadar süreyle geri alınır? A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) Süresiz Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

18 18-) Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur? A) Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek B) Taşıma sınırı altında yük taşımak C) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek D) Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

19 19-) Trafik zabıtasına, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Hafif hapis cezası B) Para cezası ve ceza puanı C) Aracına el konma D) Trafikten men etme Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

20 20-) Gidişe ayrılan yolun en soldaki şeridini sürekli işgal eden sürücülere, aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Hapis cezası B) Araç kullanmaktan men edilmesi C) Para cezası D) Sürücü belgesinin 3 ay süreyle geri alınması Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

21 21-) Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç ay içinde ödenmesi gerekir? A) 1 ay B) 1.5 ay C) 2 ay D) 3 ay Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

22 22-) Trafik para cezaları ilk 1 ay içinde ödenmediği takdirde, aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Ceza 2 katına çıkar B) İlgili araç trafikten men edilir C) Her ay %5 faiz uygulanır D) 3 gün hafif hapis cezası verilir Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com

23 23-) Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır: Lastik patlaması -Kusurlu rot -Aks kırılması -Kusurlu fren Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur? A) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi B) Araç yağının zamanında değiştirilmesi C) Araç bakımının zamanında yapılması D) Araç yakıtının zamanında alınması Konu : Sigorta – Trafik Cezaları – Trafik Suçları www.coskunlarsurucukursu.com


"1-) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek B) Taşıma sınırı üstünde yolcu almak C) Taşıt." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları