Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PINAR SRC VE PSİKOTEKNİK MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PINAR SRC VE PSİKOTEKNİK MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 PINAR SRC VE PSİKOTEKNİK MERKEZİ
SİGORTA Belirli bir ücret karşılığında kişilerin (kuruluşların) can ve mal varlığına bağlı menfaatlerinin veya faaliyetleri sonucu doğabilecek mali sorumluluklarının ani ve beklenmedik riske karşı önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta mevzuatı çerçevesinde ve ölçülebilir değerler üzerinden güvence altına alındığı sisteme SİGORTA denir. PINAR SRC VE PSİKOTEKNİK MERKEZİ

2 İkinci şahıs :Poliçeyi tanzim eden sigorta şirketi.
SİGORTADA ŞAHISLAR Birinci şahıs : Sigorta işlemini yaptırmak isteyen kuruluş. İkinci şahıs :Poliçeyi tanzim eden sigorta şirketi. Üçüncü şahıs :Olaydan zarar gören ve tazminat ödenebilecek kişi veya kişiler.

3 SİGORTADA ANA TİPLER ZORUNLU SİGORTALAR A-Zorunlu mali sorumluluk sigortası(Trafik sigortası) B- Koltuk sigortası(Ferdi kaza sigortası-otobüsler için) C-Turizm taşımacılığı sigortası (Ferdi kaza sigortası) D-Okul servis araçları sigortası(Ferdi kaza sigortası) E-İşyerlerinin yapmakla yükümlü olduğu sigortalar 1-Otogalerileri 2-Otoparklar 3-Ototamircileri 4-Otoboyacıları 5-sigortalı personelliğinin olabilecek kazalarda ssknın verdiği limitin üstü için İşyerlerine alabilecekleri her oto için (20metre kare alana bir oto sığabilecek şekilde hesap edilir)

4 F- Yeşil kart (greng cart) :Avrupa birliği ülkelerinde ihtas edilmiş ortak bir sigorta teşkilatıdır.Avrupa’ya gidecek her motorlu aracın yeşil kart sigortasını yaptırması zorunludur. AB ülkelerinden ülkemize giriş yapacak olan motorlu araçların yeşil kart belgesi yok ise ülkemize ait milli bir sigorta şirketinden sigorta poliçelerini tanzim ettirmeleri zorunludur.

5 G-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
H-Tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortası(LPG) I-Motorlu aracın yarışlara katılmasında yaptırılacak ilave sigorta.

6 CAN SİGORTALARI MAL SİGORTALARI A-Hayata sigortası B-Sağlık sigortası
C-Ferdi kaza sigortası MAL SİGORTALARI A-Kasko B-Yangın sigortası 1.Kiracının malları ile ilgili 2.Bina sahibine verilen zararla ilgili 3.Komşulara verilen zararla ilgili

7 C-Nakliyat sigortası D-Kötü niyetli halk hareketleri sigortası E-Tabi afetler sigortası F-İhtiyarı mali sorumluluk sigortası

8 İHBAR 7 GÜN içinde müracat etmekle yükümlüdür.
Kazaya uğrayan kişi veya kurum tazminat hakkını kaybetmemek için sigorta şirketine 7 GÜN içinde müracat etmekle yükümlüdür. Kaza günü 1. gün sayılır.Ticaret kanununa göre ihbarlar aşağıdaki şekillerde yapılır: 1.Telgrafla 2.Taahütlü mektupla 3. Noter kanalıyla

9 Kaza ile ilgili belgeler ihbarın neticesinde tazminatı ödemesi icap eden sigorta şirketine zimmetle teslim edilmelidir. Belgelerin tam olarak teslimi gününden itibaren 8 İŞGÜNÜ içinde 2918 sayılı trafik yasasının 99 uncu maddesine göre tazminatın tutarını sigortalıya ödemesi icap eder.

10 ZEYİLNAME Düzenlenen her poliçe sigorta süresi içinde yeni bir teminatın eklenmesi/çıkarılması veya bir yanlışlığın düzeltilmesi için düzenlenen ve poliçenin ayrılmaz parçası olan belgedir.

11 MUAFİYET Sigortalının hasar iştirak (katılım payıdır).Başka bir değişle bir hasar anında sigortacının hasar tazminatı ödemekler yükümlü olmadığı kısımdır.

12 OTO Her 3 teminat için aşağıdaki ayrımlar mevcuttur.
A-ARAÇ BAŞINA:Aynı anda birden fazla araç hasar görmüş ise araç başına ödenebilecek limiti belirler. B-KAZA BAŞINA:Bir olay için ödenebilecek toplam limiti belirler.

13 İNDİRİMLER PLAKA İNDİRİMİ HASAR İNDİRİMİ;En fazla %20 verilir.
HASARLILIK İNDİRİMİ;%40 kadar verilir.

14 HASARSIZLIK İNDİRİMİ Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında sigorta konusu maddi unsurda herhangi bir hasar olmaması halinde ,poliçenin yenilenme aşamasında uygulama indirim oranıdır.

15 OTO A-TRAFİK SİGORTASI
Trafik sigortası,sigortalı aracın başkasına verdiği zararı teminat altına alan bir sigortadır.T.C sınırları içinde geçerlidir.Yapılması zorunlu bir sigorta türüdür. Trafik sigorta teminatları 1.maddi; Üçüncü şahıslara verilen her türlü maddi hasarı kapsar.

16 2.Tedavi;Kaza sonrasında üçüncü şahısların talep edebileceği tedavi giderlerini karşılar.
3.Sakatlanma ve Ölüm;Tedavi dışındaki ve/veya ölüm sonrasın talepleri karşılar.

17 EK PRİMLER Hasarlılık;Sigorta süresi içinde yapmış olduğu hasar sayısı ile bağlantılı olarak sigorta primine ek prim uygulanır. 1 nci kaza: %10 2 nci kaza: %20 3 ncü ve sonrası:%40 UYGULANIR.

18 ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
Motorlu taşıtta şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuların,duraklamalarda dahil olmak üzere,kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde ,Kara Yolu Taşımacılık Kanunundan doğan sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarına kadar temin eder.

19 KASKO Kasko Sigortası zorunlu olmayıp sigortalının kendini ve aracını
güvenceye aldığı sigorta sistemidir. 3 Ana Teminatı kapsar 1. Çarpma /Çarpışma 2. Yanma 3. Hırsızlık

20 KASKO İNDİRİMLERİ ARAÇ ÇOKLUĞU HASARSIZLIK %30’DAN %60’A KADAR
Alarm/immobilizer EK PRİMLER Hasarlılık (2 hasar) LPG

21 ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI POLİÇE HASARI
Tedavi masrafları dışında daimi sakatlık ve ölüm hali için: Destekten yoksun kalma tazminatı kişinin: Yaşı Geliri Geride kalanların desteğe muhtaçlığı Kusur oranına göre hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödenir.

22 SAKATLIK HALİ İÇİN Kusur durumunu gösterir Trafik kaza tespit tutanağı
Maluliyet derecesini gösteren hastane heyeti raporu Kişinin son kazanç belgesi

23 ÖLÜM HALİ İÇİN Kusur durumunu gösterir Trafik Kaza Tespit Tutanağı
Ölü muayene tutanağı Veraset ilanı Vukuatlı nüfus kayıt örneği Son kazanç durumu gösteren belge NOT:İHTİYARİ MALİ MESULİYET İSTENEN EVRAKLAR AYNIDIR.

24 TRAFİK KAZALARINDA SİGORTAYA VERİLECEK BELGELER
YURTİÇİ A-Kazaya karışan sürücülerin ehliyetleri B-Kazaya karışan sürücülerin nüfus cüzdanları C-Kazaya karışan sürücülerin alkol muayene raporları D-Kazaya karışan araçların ruhsatları E-Kazaya karışan araçların sigorta poliçeleri F-Olay durum zabtı G-Hasarla ilgili fotoğraflar H-Taşınan malın faturası I-Sevk irsaliyesi

25 ULUSLAR ARASI SEVKİYAT
Yurtiçindekilere ilave olarak: A-Döviz karşılığı onaylı fatura B-Gümrük giriş beyannamesi(ithalat halinde) C-Gümrük çıkış beyannamesi(ihracat halinde) D-Tır karnesi E-Rezerv notlu hamule senedi/gümrük tutanağı/konşimento F-Çeki listesi

26 SİGORTA POLİÇESİNİN ASLININ VERİLMESİ
MD50) Yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarına ait zorunlu kara yolu taşımacılık mali zorunluluk sigortası ile yolcu taşımacılığı ile zorunlu koltuk sigorta poliçelerini bir önceki poliçenin bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yeni poliçelerini bakanlığa vermek zorundadırlar.

27 GARANTİ FONU 2918 Sayılı KTK 108/1 maddesi gereği Türkiye
Sigorta ve reasünans şirketleri birliği + bankalar nezdinde Karayolu Trafik Garanti sigortası hesabı oluşturulmuştur.Bu hesabın işlerliği +kontrolu hazine müşteşarlığınca yürütülür. KTK nun 108/4 maddesi uyarınca zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortası primlerinin % 1’i oranında katılma payı ile sigorta yaptıranların safi primlerinin %2’si oranında tahsil edilen katılma paylarından oluşmaktadır.

28 GARANTİ FONU ÖDEME ŞARTLARI
A- Kazaya sebep olan aracın tespit edilememesi BEDENSEL B- Kazaya sebep olan aracın sigortasız olması BEDENSEL C- Gasp edilmiş veya çalınmış bir aracın kazaya sebep olması BEDENSEL D- Sigortası var fakat enflasyondan dolayı teminat tutarlarındaki artış sebebiyle zehinname yaptırmayan araçlar için BEDENSEL E- Kazaya sebep olan araç sigortalı fakat sigortanın ödeme kabiliyeti yok ise MADDİ-BEDENSEL

29 YURTİÇİ TAŞIYICININ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
Yurtiçi taşıyıcının mali mesuliyet sigortası Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların kusurları neticesinde taşıdıkları mala verecekleri zararlardan doğan sorumluluklarını poliçede belirlenmiş bir limite kadar sigorta öder.

30 AMBAR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
Sigortacı kamyonla nakliyat gerçekleştiren sigortalısının bir kaza sonucu taşınan malda meydana gelen zarardan dolayı mal sahibine karşı olan sorumluluğunu isterse ‘kamyon klozu’ isterse daha geniş teminatlı ‘All Risks’ klozu ile teminat altına alabilir.

31 CMR SİGORTASI (SÖZLEŞMESİ)
(ULUSLARARASI KARAYOLU MAL TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI) Taşıma işini üstlenen taşıyıcıların ile karayolu gerçekleştirdikleri nakliyeyi anlaşma imzalayan ülkelerden birine veya birinden yapmış olmaları gerekir.Taşıyıcının mal sahibine ve üçüncü kişilere olan sorumluluğu son derece geniştir.

32 Mallar başarısız olarak teslim alınmış olsa dahi teslimden sonra meydana gelecek ziyan ve hasarlardan taşıyıcı sorumludur. Sigorta bu sorumluluğu üstlenir.


"PINAR SRC VE PSİKOTEKNİK MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları