Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YENİLEŞME HAREKETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YENİLEŞME HAREKETLERİ"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YENİLEŞME HAREKETLERİ
Klasik Osmanlı Dönemi VII.yüzyıl başları Tanzimat Dönemi Meşrutiyet Dönemi

2 OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YENİLEŞME HAREKETLERİ
XVII. YÜZYIL (DURAKLAMA) XVIII. YÜZYIL (GERİLEME) XIX. YÜZYIL (DAĞILMA) Baskı ve şiddet var. Baskı ve şiddet yok. Kişisel ve yüzeyseldir. Kişiseldir, biraz daha temellidir. Kurumsaldır, temellidir. Sadece askerî alandadır. Askerî-teknik alandadır. Her alandadır. Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmemiştir. Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmeye başlanmıştır. Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiştir. Öncülüğü padişah ve sadrazamlar yapmıştır. Öncülüğü aydınlar yapmıştır. Padişahın yetkileri kısıtlanmamıştır. Demokrasiden uzaktır. Padişahın yetkileri az da olsa kısıtlanmıştır. Demokrasiye adım atılmıştır.

3 Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri
Lale Devri Islahatları ( ) Matbaa kuruldu. (1727) İlk geçici elçilikler kuruldu. Yeniçerilerden İtfaiye Bölüğü oluşturuldu. Kütüphaneler kuruldu. İlk kağıt fabrikası kuruldu. İlk kez çiçek aşısı uygulandı.

4 Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri
III. Selim (Nizam-ı Cedid) Dönemi Islahatları ( ) Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. Üsküdar ve Levent’te yeni kışlalar oluşturuldu. İrad-ı Cedid hazinesi kuruldu. Matbaa devletleştirildi. Avrupa’da bilimsel eserler Osmanlıcaya çevrildi.

5 Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri
II. Mahmut’un Islahatları Sened-i İttifak (1808) Padişahlar - Âyânlar Padişah âyânların varlığını tanıyacak. Âyânlar devlete bağlı olacaklar. Âyânlar padişah adına bölgelerinde vergi ve asker toplayacak.. Osmanlı padişahı ilk kez kendi gücünün dışında başka bir gücün varlığını kabul etmiştir. Amaç: Merkezî otoriteyi güçlendirmek

6 Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri
II. Mahmut’un Islahatları Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması (Vâkâ-yı Hayriye / 1826) Merkezi otorite güçlendi. Yeniliklerin önündeki büyük bir engel kalktı. İstanbul (Merkez) isyanları sona erdi. Asâkir-i Mansure-i Muhammediye kuruldu.

7 Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri
II. Mahmut’un Islahatları (Ülke yönetiminde) Sened-i İttifak Divan kaldırıldı. Bakanlıklar (Nazırlıklar) kuruldu. Tımar sistemi kaldırıldı. Memurlara maaş getirildi. Polis ve Posta teşkilatı kuruldu. Eyalet sistemi düzenlendi. İllere merkezden vali atandı. Köy ve mahalle muhtarlıkları kuruldu. İlk nüfus sayımı yapıldı. Amaç: Merkezî otoriteyi güçlendirmek

8 Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri
II. Mahmut’un Islahatları (Hukuk Alanında) Müsadere kaldırıldı. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye kuruldu.

9 Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri
II. Mahmut’un Islahatları (Eğitim-Kültür Alanında) İlk resmi gazete (Takvim-i Vâkâyi) çıkarıldı. İlköğretim zorunlu hale getirildi. Avrupa’ya öğrenci gönderildi. Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Tıbbiye kuruldu.

10 Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri
II. Mahmut’un Islahatları (Ekonomik Alanda) Yerli malı kullanımı getirildi. Müslüman tüccarlara gümrük indirimi getirildi. Amaç: Ekonomik bağımsızlık ve kalkınma


"OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YENİLEŞME HAREKETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları