Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YENİLEŞME HAREKETLERİ Klasik Osmanlı Dönemi VII.yüzyıl başları- 1839 Tanzimat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YENİLEŞME HAREKETLERİ Klasik Osmanlı Dönemi VII.yüzyıl başları- 1839 Tanzimat."— Sunum transkripti:

1 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YENİLEŞME HAREKETLERİ Klasik Osmanlı Dönemi VII.yüzyıl başları- 1839 Tanzimat Dönemi 1839 - 1876 Meşrutiyet Dönemi 1876 - 1918

2 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi XVII. YÜZYIL (DURAKLAMA)XVIII. YÜZYIL (GERİLEME)XIX. YÜZYIL (DAĞILMA) Baskı ve şiddet var.Baskı ve şiddet yok. Kişisel ve yüzeyseldir.Kişiseldir, biraz daha temellidir.Kurumsaldır, temellidir. Sadece askerî alandadır.Askerî-teknik alandadır.Her alandadır. Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmemiştir. Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmeye başlanmıştır. Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiştir. Öncülüğü padişah ve sadrazamlar yapmıştır. Öncülüğü aydınlar yapmıştır. Padişahın yetkileri kısıtlanmamıştır. Demokrasiden uzaktır. Padişahın yetkileri az da olsa kısıtlanmıştır. Demokrasiye adım atılmıştır. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YENİLEŞME HAREKETLERİ

3 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri  Matbaa kuruldu. (1727)  İlk geçici elçilikler kuruldu.  Yeniçerilerden İtfaiye Bölüğü oluşturuldu.  Kütüphaneler kuruldu.  İlk kağıt fabrikası kuruldu.  İlk kez çiçek aşısı uygulandı. Lale Devri Islahatları (1718-1730)

4 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri NNizam-ı Cedid ordusu kuruldu. ÜÜsküdar ve Levent’te yeni kışlalar oluşturuldu. İİrad-ı Cedid hazinesi kuruldu. MMatbaa devletleştirildi. AAvrupa’da bilimsel eserler Osmanlıcaya çevrildi. III. Selim (Nizam-ı Cedid) Dönemi Islahatları (1789-1807)

5 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri PPadişah âyânların varlığını tanıyacak. ÂÂyânlar devlete bağlı olacaklar. ÂÂyânlar padişah adına bölgelerinde vergi ve asker toplayacak.. Osmanlı padişahı ilk kez kendi gücünün dışında başka bir gücün varlığını kabul etmiştir. Amaç: Merkezî otoriteyi güçlendirmek Sened-i İttifak (1808) Padişahlar - Âyânlar II. Mahmut’un Islahatları

6 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri MMerkezi otorite güçlendi.  Yeniliklerin önündeki büyük bir engel kalktı.  İstanbul (Merkez) isyanları sona erdi. AAsâkir-i Mansure-i Muhammediye kuruldu. II. Mahmut’un Islahatları Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması (Vâkâ-yı Hayriye / 1826)

7 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri SSened-i İttifak DDivan kaldırıldı. Bakanlıklar (Nazırlıklar) kuruldu. TTımar sistemi kaldırıldı. Memurlara maaş getirildi. PPolis ve Posta teşkilatı kuruldu. EEyalet sistemi düzenlendi. İllere merkezden vali atandı. KKöy ve mahalle muhtarlıkları kuruldu. İİlk nüfus sayımı yapıldı. Amaç: Merkezî otoriteyi güçlendirmek II. Mahmut’un Islahatları (Ülke yönetiminde)

8 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri  Müsadere kaldırıldı.  Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye kuruldu. II. Mahmut’un Islahatları (Hukuk Alanında)

9 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri  İlköğretim zorunlu hale getirildi.  Avrupa’ya öğrenci gönderildi.  Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Tıbbiye kuruldu. II. Mahmut’un Islahatları (Eğitim-Kültür Alanında)  İlk resmi gazete (Takvim-i Vâkâyi) çıkarıldı.

10 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Tanzimat Öncesi Yenileşme Hareketleri YYerli malı kullanımı getirildi. MMüslüman tüccarlara gümrük indirimi getirildi. Amaç: Ekonomik bağımsızlık ve kalkınma II. Mahmut’un Islahatları (Ekonomik Alanda)


"Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YENİLEŞME HAREKETLERİ Klasik Osmanlı Dönemi VII.yüzyıl başları- 1839 Tanzimat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları