Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

**** LALE DEVR İ****. BA Ş LANGIÇ OLAYLARI BA Ş LANGIÇ OLAYLARI Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki Mesrutiyetten sonraki döneme Lale Devri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "**** LALE DEVR İ****. BA Ş LANGIÇ OLAYLARI BA Ş LANGIÇ OLAYLARI Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki Mesrutiyetten sonraki döneme Lale Devri."— Sunum transkripti:

1 **** LALE DEVR İ****

2 BA Ş LANGIÇ OLAYLARI BA Ş LANGIÇ OLAYLARI Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki Mesrutiyetten sonraki döneme Lale Devri denir. Bu devirde Istanbul'da Lâle zevki artip, yetistirilmesi yaygınlasmıştır. Devlet adamlari dahil, istanbulluların bahçelerinde lâle yetiştLâle Devri, Osmanlı Sultanı Üçüncü Ahmed Hân (1703-1730) ve Vezir-i âzam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa zamanında Osmanlı-Rus- Avusturya-Venedik harplerinden sonra imzalanan Prut ve Pasorofca Andlaşması ardından basladı. irip zevk edinmelerinden dolayı şair ve tarihçiler tarafindan bu yıllara "Lâle Devri" denilmistir. Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki Mesrutiyetten sonraki döneme Lale Devri denir. Bu devirde Istanbul'da Lâle zevki artip, yetistirilmesi yaygınlasmıştır. Devlet adamlari dahil, istanbulluların bahçelerinde lâle yetiştLâle Devri, Osmanlı Sultanı Üçüncü Ahmed Hân (1703-1730) ve Vezir-i âzam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa zamanında Osmanlı-Rus- Avusturya-Venedik harplerinden sonra imzalanan Prut ve Pasorofca Andlaşması ardından basladı. irip zevk edinmelerinden dolayı şair ve tarihçiler tarafindan bu yıllara "Lâle Devri" denilmistir.

3 Lâle Devri Lâle Devri Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Ana Dönemler:Beylik Dönemi Kuruluş Dönemi Yükselme Dönemi Duraklama Dönemi Gerileme Dönemi Dağılma Dönemi Özel Dönemler Fetret Devri Köprülüler Kutsal İttifak Savaşları Lale Devri Rus Savaşları Nizam-ı Cedid Tanzimat Birinci Meşrutiyet İkinci Meşrutiyet Osmanlı Devleti Tarihi Zaman ÇizelgesiOsmanlı Tarihi Kronolojisi Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Ana Dönemler:Beylik Dönemi Kuruluş Dönemi Yükselme Dönemi Duraklama Dönemi Gerileme Dönemi Dağılma Dönemi Özel Dönemler Fetret Devri Köprülüler Kutsal İttifak Savaşları Lale Devri Rus Savaşları Nizam-ı Cedid Tanzimat Birinci Meşrutiyet İkinci Meşrutiyet Osmanlı Devleti Tarihi Zaman ÇizelgesiOsmanlı Tarihi Kronolojisi Osmanlı İmparatorluğuBeylik Dönemi Kuruluş DönemiYükselme DönemiDuraklama Dönemi Gerileme DönemiDağılma DönemiFetret Devri Köprülüler Kutsal İttifak Savaşları Lale Devri Rus Savaşları Nizam-ı Cedid Tanzimat Birinci Meşrutiyet İkinci Meşrutiyet Osmanlı Devleti Tarihi Zaman ÇizelgesiOsmanlı Tarihi Kronolojisi Osmanlı İmparatorluğuBeylik Dönemi Kuruluş DönemiYükselme DönemiDuraklama Dönemi Gerileme DönemiDağılma DönemiFetret Devri Köprülüler Kutsal İttifak Savaşları Lale Devri Rus Savaşları Nizam-ı Cedid Tanzimat Birinci Meşrutiyet İkinci Meşrutiyet Osmanlı Devleti Tarihi Zaman ÇizelgesiOsmanlı Tarihi Kronolojisi "Lâle Devri'nde İstanbul" isimli tablo "Lâle Devri'nde İstanbul" isimli tablo Lâle Devri, Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. Zevk ve sefâ devri olarak bilinir. Adını, o dönemde İstanbul'da yetiştirilen ve zamanla ünü dünyaya yayılan lale çiçeklerinden alır. Lâle Devri, Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. Zevk ve sefâ devri olarak bilinir. Adını, o dönemde İstanbul'da yetiştirilen ve zamanla ünü dünyaya yayılan lale çiçeklerinden alır.Osmanlı Devleti1718AvusturyaPasarofça Antlaşması1730Patrona Halil İsyanıIII. AhmetNevşehirli Damat İbrahim PaşaİstanbullaleOsmanlı Devleti1718AvusturyaPasarofça Antlaşması1730Patrona Halil İsyanıIII. AhmetNevşehirli Damat İbrahim Paşaİstanbullale Osmanlı Devleti ilk defa bu devirde batıdan bazı yenilikleri almaya başladı. Osmanlı Devleti ilk defa bu devirde batıdan bazı yenilikleri almaya başladı. Nedim, Lâle Devri'nin günlük hayatını ve İstanbul'un tasvirini aşağıdaki unutulmaz mısralarla yapmıştır: Nedim, Lâle Devri'nin günlük hayatını ve İstanbul'un tasvirini aşağıdaki unutulmaz mısralarla yapmıştır: Nedim Bu sehri İstanbul kî, bî misl ü behâdir; Bu sehri İstanbul kî, bî misl ü behâdir; Bir zengine yekpare Acem mülki fedadir. Bir zengine yekpare Acem mülki fedadir. Bazari hüner madeni ilm ü ulemadir. Bazari hüner madeni ilm ü ulemadir.

4 İnce ve hassas bir ruha sahip olan Sultan III. Ahmet, sadrazam Damat İbrahim Paşa ile uyum içerisinde çalışmış, bu sırada yaşanan Lâle Devri'nde sanata, edebiyata ve toplumsal hayata özgün bir anlayış getirilmişti. Sultan III. Ahmet, Topkapı Sarayı ile Yeni Câmii'de birer kütüphane, Ayasofya'da Bâb-ı Humâyun'un karşısında Türk sanat şaheserlerinden sayılan Sultan Üçüncü Ahmet Çeşmesi ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla da Deryayi Sim adlı bir su bendi inşa ettirmiştir. İnce ve hassas bir ruha sahip olan Sultan III. Ahmet, sadrazam Damat İbrahim Paşa ile uyum içerisinde çalışmış, bu sırada yaşanan Lâle Devri'nde sanata, edebiyata ve toplumsal hayata özgün bir anlayış getirilmişti. Sultan III. Ahmet, Topkapı Sarayı ile Yeni Câmii'de birer kütüphane, Ayasofya'da Bâb-ı Humâyun'un karşısında Türk sanat şaheserlerinden sayılan Sultan Üçüncü Ahmet Çeşmesi ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla da Deryayi Sim adlı bir su bendi inşa ettirmiştir.Topkapı SarayıAyasofyaDeryayi SimTopkapı SarayıAyasofyaDeryayi Sim Bunlardan başka Üsküdar Yeni Vâlide Câmii, Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Damat İbrahim Paşa Camii ve Külliyesi, İstanbul'da Yeni Postane arkasında Daarül Hadis ve Sebil, Ortaköy Camii önündeki çeşme, Üsküdar Şemsi Paşa'da Hüsrev Ağa Camii önündeki çeşme ve Çubuklu Camii yanındaki Mesire Çeşmesi gibi eserler yine bu dönemde yapılmıştır. Bunlardan başka Üsküdar Yeni Vâlide Câmii, Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Damat İbrahim Paşa Camii ve Külliyesi, İstanbul'da Yeni Postane arkasında Daarül Hadis ve Sebil, Ortaköy Camii önündeki çeşme, Üsküdar Şemsi Paşa'da Hüsrev Ağa Camii önündeki çeşme ve Çubuklu Camii yanındaki Mesire Çeşmesi gibi eserler yine bu dönemde yapılmıştır. Dönemin belki de en gözde eseri olan Sâdâbâd, maalesef günümüze kadar gelememiş, bize yıkıntıdan fazla bir şey kalmamıştır. Dönemin belki de en gözde eseri olan Sâdâbâd, maalesef günümüze kadar gelememiş, bize yıkıntıdan fazla bir şey kalmamıştır.

5 Halkın büyük bir kısmı zor durumdayken İstanbul'da bazı devlet büyüklerinin rahat bir yaşam sürdürmeleri, eğlenceye düşkünlükleri huzursuzluklara sebep oluyordu. Patrona Halil isimli bir hamam tellakı bu durumdan memnun olmayan halkı da yanına katarak isyan çıkardı. İsyan sonucu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edildi ve yakınları öldürüldü. Padişah III. Ahmet tahttan indirildi ve yerine I. Mahmut getirildi. Halkın büyük bir kısmı zor durumdayken İstanbul'da bazı devlet büyüklerinin rahat bir yaşam sürdürmeleri, eğlenceye düşkünlükleri huzursuzluklara sebep oluyordu. Patrona Halil isimli bir hamam tellakı bu durumdan memnun olmayan halkı da yanına katarak isyan çıkardı. İsyan sonucu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edildi ve yakınları öldürüldü. Padişah III. Ahmet tahttan indirildi ve yerine I. Mahmut getirildi.Patrona Halil I. MahmutPatrona Halil I. Mahmut

6

7 BUNLARI B İ L İ YOR MUYDUNUZ??? -Lale Devri (1718-30) adı 1910’dan sonra konmuştur. Bu tarihten önceki adı ‘’3. Ahmed devri’’ veya Nedim’in deyişiyle ‘’Devri Sultan Ahmed-i Gazi’’dir. -Lale Devri (1718-30) adı 1910’dan sonra konmuştur. Bu tarihten önceki adı ‘’3. Ahmed devri’’ veya Nedim’in deyişiyle ‘’Devri Sultan Ahmed-i Gazi’’dir.

8 LALE DEVR İ BA Ş M İ MARI

9

10 HAZIRLAYAN: HAZIRLAYAN: MEL İ KE BELKIS KAYA MEL İ KE BELKIS KAYA 8/A 8/A Ö Ğ RT:AYGÜN BIYIKSIZ Ö Ğ RT:AYGÜN BIYIKSIZ DERS: İ NKILAP TAR İ H İ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS: İ NKILAP TAR İ H İ VE ATATÜRKÇÜLÜK


"**** LALE DEVR İ****. BA Ş LANGIÇ OLAYLARI BA Ş LANGIÇ OLAYLARI Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki Mesrutiyetten sonraki döneme Lale Devri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları