Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 8 Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 8 Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur."— Sunum transkripti:

1

2 Kazanım 8 Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur

3 Osmanlı Devleti hangi alanlarda yenilik yapmış olabilir?

4 Yeniliklerin Yapıldığı Alanlar Kültürel Eğitim Ekonomik Yönetim Askeri

5 Çocuklar ben Osmanlı devletindeki yenilikçi padişahlardan III. Selim’im. Benim yaptığım yeniliklerin tamamına Nizam-ı Cedit denmektedir Yeniçeriler görevini yerine getirmediği için Avrupa’dan getirdiğimiz subayların eğitim verdiği Nizam-ı Cedit askerlerini oluşturdum. Avrupa’dan uzman subaylar getirilmesi sizce neyin göstergesidir? Nizam-ı Cedit askerleri için Selimiye ve Levent Kışlaları yapıldı. Ayrıca bu askerlerin masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedit adıyla hazine kuruldu

6 Kabakçı Mustafa İsyanı ile Nizam-ı Cedit yenilikleri kaldırılarak III. Selim öldürülünce ben padişah oldum. Yapılan yeniliklere karşı gelen yeniçerileri 1826’da halkın desteğini alarak kaldırdım Hayırlı bir olay olduğu için de bu olaya “Vakay-ı Hayriye” ismini verdik Yeniçeri askerleri neden kaldırılmak istenmiştir? Yeniçerilerin kaldırılması hangi gelişmelerin hızlanmasını sağlayabilir?

7 Devletin aldığı kararları, atamaları, mahkeme kararlarını duyurmak için çıkarılan gazetedir. Resmi gazete çıkmadan önce devletin duyuruları halka nasıl ulaşıyordu? Sadece haber içerikli olan gazetede Batı'dan makale ve şiirler tercüme edildi. Osmanlıların batı dünyası hakkında fikirleri oldu. Bu özel gazetenin Osmanlıya nasıl bir etkisi olmuştur?

8 Mekteb-i Mülkiye Jandarma Teşkilatı Posta Teşkilatı Mühendishane-i Berri Hümayun Darüşşafaka Galatasaray Lisesi Danıştay Ziraat Bankası Eğitim1856 Askeri1846 Sosyal1840 Eğitim1792 Eğitim1873 Eğitim1868 İdari1868 Ekonomik1863 İstanbul Arkeoloji MüzesiKültürel1887 DarülacezeSosyal1897 III. Selim döneminde geliştirilen ve ordunun subay ihtiyacını karşılayan Avrupa tarzı eğitim veren okuldu Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Günümüzde İşbankası’nın müzesi olan ancak 1840’da posta teşkilatı olarak yapılan 1890’da genişletilen Postane-i Amire. Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra iç düzenin sağlanması için Zaptiye Müşirliği kuruldu. Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Günümüzde Siyasal Bilimler Fakültesi görevini yapan okullar açıldı Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Çiftçileri korumak, kredi sağlamak için kuruluna bankadır Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Hangi alanda yapılan bir yeniliktir? II. Bayezıd Döneminde Galata Sarayı Enderun mektebi olarak kurulmuş, Sultan Abdülaziz’in Avrupa gezisinden sonra 1868 de kurulmuştur Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslamiye adı ile 1863’te babası ölmüş ve parasal durumu yetersiz öğrencilere karşılıksız eğitim olanakları sağlamak amacıyla kurulmuştur Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Hangi alanda yapılan bir yeniliktir? İstanbul’daki sokaklarda başıboş gezen çocukların ve sakatların bir araya toplanıp ıslah edilerek sanat sahibi yapılması ve kalan ömürlerini huzur içinde geçirmelerinin sağlanması amacıyla kurulmuştur. Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir?

9 İlk demiryolumuz 1856 yılında İzmir Aydın arasına bir İngiliz şirketi tarafından yapılmıştır. Neden ilk demiryolumuz İzmir-Aydın arasına yapılmıştır? İzmir ve çevresinin kalabalık olması ticaretin gelişmiş olması ve İngilizlerin ihtiyacı olan hammaddelerin burada bulunması yüzünden ilk demiryolumuz buraya yapılmıştır Günümüzdeki bu demiryolu ağı yeterli midir?

10 Burada Fransızca olarak Tıp bilimi tahsil edeceksiniz. Sizlere Fransızca okutmaktan benim muradım, Fransızca lisanı tahsil ettirmek değildir. Ancak Tıp Bilimini öğrenip zamanla kendi lisanımıza almaktır. II. Mahmut’un açtığı Tıp Okulunda neden Fransızca eğitim verilmiştir?

11 Osmanlı devletinin iki yenilikçi padişahı. Soldaki II. Mahmut, sağdaki de III. Selim İki hükümdarın giysilerini karşılaştırınız?

12 Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı Sultan Aziz’dir. 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür. Fransa’dan başlayıp, sırasıyla Belçika, Almanya, Avusturya-Macaristan’ı gezip geri dönmüştür. İlk posta pulunu da yine Sultan Abdülaziz kullanmıştır. İlk kıyafet kanunu 3 Mart 1829 yılında ve İkinci Mahmut zamanında yayınlanmıştır. Bu kanuna göre sarık ve cüppe ilmiye sınıfına ayrılmış olup devlet memurlarının fes, setre, pantolon ve kaput giymeleri kararlaştırılmıştır. Bu gezinin Osmanlı Devletine nasıl bir katkısı olmuş olabilir?

13 İlk telgraf Sultan Abdülmecid döneminde kurulmuş, 9 Eylül 1855 Pazar günü faaliyete geçmiştir. Kırım’dan İstanbul’a çekilen ilk telgrafta Kırım şehri olan Sivastopol’un Rus işgalinden kurtarıldığı bildirilmekteydi. İstanbul’a ilk tünel Sultan Abdülaziz zamanında Fransız Mühendis Eugene Henri Gavand tarafından yapıldı ve bu tünel 17 Ocak 1875 günü hizmete girdi. Dünyanın ikinci yeraltı treni olan bu tünel 555 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir..

14 1789 Fransız İhtilali 1839 Tanzimat Fermanı Islahat Fermanı I. Meşrutiyet II. Meşrutiyet 185618761908 Krallıkla yönetilen Fransa’da halk ağır vergiler altında ezilince isyan etmiştir. İhtilalin sonunda hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi düşünceler yayılmaya başlamıştır. Çok Uluslu devletleri etkilemiş ve yeni devletlerin kurulmasını sağlamıştır Fransız İhtilali Osmanlı Devletini etkilemiş midir? Nedeni ile söyleyiniz Osmanlıda Yunanlıların ve Sırpların isyan etmelerinin sebepleri neler olabilir? Tanzimat ve Islahat Fermanı ile halka bazı haklar verilmiş ve anayasal düzene geçiş için adımlar atılmıştır. Özellikle Islahat Fermanında gayrimüslimlere çeşitli haklar tanınmıştır. Meşrutiyetin ilanı ile ilk anayasamız olan Kanuni Esasi yürürlüğe girmiş ayrıca halkın temsilcilerinden oluşun Meclisi Mebusan oluşturulmuştur.

15 Kaime adı ile Osmanlıdaki ilk kağıt paranın bastırıldığı Abdülmecid dönemi 20 kuruşu Osmanlı devletinin ekonomisinin gidişatı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

16 Osmanlıda Yugoslavya topraklarında olan Niş kentinde valilik yapan Mithat Paşa düşüncelidir. Gelin ne düşünüyor bir bakalım Osmanlının ekonomisi kötüye gidiyor. Buna bağlı olarak tarımda zorlaştı. Çiftçiler sıkıştığında tefeciden borç almak zorunda kalıyor. %900 faizle alınan bu borçları ödeyemiyorlar. Çiftçiyi tefeciden kurtarmamız gerek. Mithat Paşa çiftçiye kredi sağlamak için hangi çalışmayı yapmıştır?

17 İmece usulüne dayanan Memleket sandıklarını oluşturdu Sandıklar merkezi yönetime bağlanarak Menafi Sandıklarına çevrildi 1888’de Menafi sandıkları Ziraat Bankasına çevrildi Ziraat bankası çiftçilere nasıl yardımcı oluyordur? Memleket sandıklarında bozulmalar olmaya başlayınca sandıkların kayıt ve muhasebe işlerinin daha iyi yürütülmesi gerekti

18 Halkın imece usulü katkıları ile Ziraat Bankasının temelleri atılmış, çiftçiler desteklenmeye çalışılmıştır Osmanlı Devleti yapacağı yeniliklerle devleti eski gücüne kavuşturmayı hedeflemiştir III. Selimin Islahatlarına Sekban-ı Cedit adı verilmiştir 18 ve 19. YY Islahatlarında Avrupa’nın etkisi vardır Osmanlıda yenilikleri askerler istemiş ve bu yüzden yenilikler daha çok askeri alanda olmuştur YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER

19 A) Askerlik B) Ekonomi C) Kültür D) Haberleşme Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri sonucunda; I. Matbaa kuruldu, II. Ziraat Bankası açıldı, III. Posta teşkilatı kuruldu. Bu ıslahatlar, aşağıdaki alanların hangisinde değişim yaşandığına kanıt olamaz? SBS 2008

20 A) Yalnız Betül B) Veli ve Betül C) Ayşegül ve Murat D) Veli ve Ayşegül Sosyal Bilgiler öğretmeninin bu sorusuna yukarıdaki öğrencilerden hangisi ya da hangileri doğru cevap vermiştir? SBS 2009

21 Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımından etkilenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? SBS 2010 A) Yeniliklere kapalı olması B) Ekonomisinin zayıf olması C) Yöneticilerinin yetersiz olması D) Çok uluslu bir yapıya sahip olması

22 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde; • Divanıhümayun’un kaldırılarak Bakanlıkların kurulması • İzmir-Aydın demiryolunun yapılması • Ziraat Bankasının açılması gibi yenilikler yapılmıştır. Bu bilgilere göre, hangi alanda yenilik yapıldığı söylenemez? SBS 2011 A) Ulaştırma B) Yönetim C) Eğitim D) Ekonomi

23 A)Medrese sayısının çoğaltılması B)Askeri okulların açılması C)Avrupa’ya öğrencilerin gönderilmesi D)İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi Sultan II. Mahmut Döneminde eğitim alanında yapılması düşünülen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi halkın eğitim düzeyini yükseltmede diğerlerine göre daha köklü çözüm getirebilecek bir niteliktedir?

24 + + = Diyagramdaki ? Yere hangisi getirilebilir? A) Sınırların genişlemesi demokrasiyi de geliştirmiştir B) En kapsamlı yenilikler askeri alanda yapılmıştır C) Avrupa’daki gelişmeler yakından takip edilmiştir D) Yenileşme çabalarına önem verilmiştir II. Mahmut Yeniçeri Ocağını Kaldırdı Abdülmecit Tanzimat Fermanını ilan etti II. Abdülhamit Mebusan Meclisini açtı ?

25 Daha fazla sunu ve belgeye ulaşmak için Gold Üyelik Sistemini inceleyiniz


"Kazanım 8 Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları