Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN UYGULANMASI VE NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI KONUSUNDA EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ CEREN AKSU MODÜL-5 İZMİR, 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN UYGULANMASI VE NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI KONUSUNDA EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ CEREN AKSU MODÜL-5 İZMİR, 2015."— Sunum transkripti:

1 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN UYGULANMASI VE NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI KONUSUNDA EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ CEREN AKSU MODÜL-5 İZMİR, 2015

2 Su çerçeve direktifi Uygulama süreci aşamaları 1.Aşama (sulardaki mevcut durum, çevresel hedefler, izleme programları, boşluk analizi) 2.Aşama (nehir havzası yönetim planı, önlemler programı) 3.Aşama (önlemler programının uygulanması, uygulamanın durumuna dair ara rapor, suya ilişkin sorunların güncellenmesi, NHYP revizyonu) Hassas alanlar (çalışma alanı) İÇERİK

3 Suyun korunması faaliyetinin tüm sular için uygulanması, 2015 yılına kadar iyi su durumuna ulaşılması, Nehir havzasını temel alan su yönetimi, Kalite standartları ve emisyon limitlerinin entegre edildiği yaklaşım, Doğru fiyat tespiti ve adil ücretlendirme, Halkın katılımı, Mevzuatın kolaylaştırılması unsurlarının ana hedefler olarak birleştirilmesiyle; 22 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ

4 Yüzme Suyu Direktifi Kuş Direktifi İçme Suyu Direktifi Büyük Endüstriyel Kazalara İlişkin Seveso Direktifi Çevresel Etki Değerlendirme Direktifi Arıtma Çamuru Direktifi Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi Bitki Koruma Ürünleri Direktifi Nitrat Direktifi Habitat Direktifi

5 Nehir Havzası Yönetim Planı (NHYP) Çevresel Hedefler Boşluk Analizi Önlemler Programı Sulardaki Mevcut Durum NHYP Revizyonu İzleme Programları Uygulamaların Durumuna Dair Ara Rapor Suya İlişkin Sorunların Güncellenmesi Önlemler Programının Uygulanması 1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama Katılımcılık 1 2 3 Uygulama Sürecinin Aşamaları SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ

6 Sulardaki Mevcut Durum Su kütlesi: Ekolojik şartların değerlendirilmesi gereken idari bir birimdir. Su kütleleri neden belirlenir?? 1.Kategori farklılıkları 2.Fiziksel özellikler 3.Hidromorfolojik değişiklikler 4.Ekolojik durum 5.Koruma alanları 6.Tipolojide değişiklik 1. AŞAMA

7 Çevresel Hedefler Çevresel hedef: Bir su kütlesindeki sucul canlıların en yüksek mertebede korunması için kimyasal, fiziko-kimyasal, ekolojik, hidromorfolojik ve miktar açısından su kütlesinin ulaşabileceği en iyi su durumunu ifade eder. Direktifin çevresel hedefi: AB sınırları içerisindeki tüm yer altı ve yerüstü sularını 2015 yılına kadar iyi durumuna ulaştırmaktır. 1. AŞAMA

8 İzleme Programları

9 Boşluk Analizi 1. AŞAMA

10 Önlemler Programı Hedeflere ulaşmak amacıyla her bir nehir havzası bölgesi için önlemler programı oluşturulmalıdır. Su Çerçeve Direktifi kapsamında iki tip önlem tanımlanmaktadır: 1.Temel Önlemler: Mevcut AB mevzuatında yer alan bütün önlemleri içermektedir ve önlemler programının minimum gereksinimleridir. 2.Tamamlayıcı Önlemler: Temel önlemlerin uygulanması belirlenen süre içerisinde istenen hedeflere ulaşılmasında yeterli kalmıyorsa tamamlayıcı önlemler alınabilir. 2. AŞAMA

11 Nehir Havzası Yönetim Planları Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanmadaki temel yapıtaşıdır 6 yıllık süreçler için hazırlanır ve her 6 yılda bir gözden geçirilerek güncellenir. Kapsamı; Nehir Havzası Bölgesinin belirlenmesi Nehir Havzası Bölgesinin karakteri Önemli insan etki ve baskılarının özeti Korunan alanların belirlenmesi ve haritalanması İzleme ağları haritası Çevresel hedefler listesi Ekonomik analiz özeti Önlemler Programı özeti Özet de dahil olmak üzere detaylı programın onayı Önlem ve sonuçlar ile ilgili halkın bilgilendirilmesi ve katılımı ile ilgili özet Yetkili kurumlar listesi Halktan bilgi ve görüş prosedürleri ve iletişim noktalar 2. AŞAMA

12 Önlemler programı ve nehir havza yönetim planları yayımlanmasının ardından 3 ay içerisinde Avrupa Komisyonu’na iletilir. Sonrasında üye ülkeler önlemler programının uygulanmasındaki gelişmelerin yer aldığı ara raporu iletirler. Komisyon ise gelişmelerin yer aldığı raporu her altı yılda bir yayımlar. 3. AŞAMA

13 HASSAS ALANLAR Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli önlemler alınmazsa yakın gelecekte ötrofik hale gelebilecek doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler ve kıyı suları, önlem alınmaması halinde yüksek nitrat konsantrasyonları içerebilecek içme suyu temini amaçlanan yüzeysel tatlı sular ve daha ileri arıtma gerektiren alanlar Besin maddesince zengin HASSAS ALAN ???

14 HASSAS ALANLAR

15 Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi Amaç: Türkiye’deki 25 su havzasında bulunan yüzeysel sularda ve yeraltı sularındaki su kirliliği açısından hassas su alanlarının, nitrata hassas su alanlarının ve bu alanları etkileyen hassas bölgelerin tespiti ve su kalitesi hedefleri ile su kalitesinin iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesidir. Süre: 2012-2016 Yürütücü: TÜBİTAK MAM-Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü HASSAS ALANLAR

16 Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi Proje kapsamında; Su Kütlelerinin Belirlenmesi Baskı ve Etkilerin Belirlenmesi Potansiyel Hassas Alanların Belirlenmesi Potansiyel Hassas Alanlarda İzleme Çalışmaları Hassas Alanların Belirlenmesi Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Hassas Alanlarda Alınacak Tedbirlerin Belirlenmesi CBS Verilerinin Entegrasyonu HASSAS ALANLAR

17 AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Sınıraşan Sular (2013), Orsam Su Araştırmaları Programı Sahtiyancı H. (2014), Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Çevresel Hedefler ve Önlemler Programı, Uzmanlık Tezi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teknik Destek Projesi Ders Notları Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi, TÜBİTAK – MAM, 2014 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework http://www.euwfd.com/html/development_of_river_basin_management_plans.html http://www.rspb.org.uk/Images/wfdguide_tcm9-137442.pdf http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/Libraries/su/Uzmanl%C4%B1k_Necla_ADALI_23.sflb.ash xhttp://suyonetimi.ormansu.gov.tr/Libraries/su/Uzmanl%C4%B1k_Necla_ADALI_23.sflb.ash x KAYNAKÇA

18 TEŞEKKÜRLER


"SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN UYGULANMASI VE NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI KONUSUNDA EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ CEREN AKSU MODÜL-5 İZMİR, 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları