Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karakterizasyon Raporu Modül 2: Su Bütçesi, Baskılar ve Etkiler, Önemli Su Yönetimi Konuları, İzleme, Karakterizasyon Raporu Karakterizasyon Raporu Senad.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karakterizasyon Raporu Modül 2: Su Bütçesi, Baskılar ve Etkiler, Önemli Su Yönetimi Konuları, İzleme, Karakterizasyon Raporu Karakterizasyon Raporu Senad."— Sunum transkripti:

1 Karakterizasyon Raporu Modül 2: Su Bütçesi, Baskılar ve Etkiler, Önemli Su Yönetimi Konuları, İzleme, Karakterizasyon Raporu Karakterizasyon Raporu Senad Ploco

2 Nehir Havzası Yönetim Planlaması 1.Kim? 2.Ne? 3.Nerede? 4.Ne kadar süreyle?

3 İçerik 1.Nehir Havzası Yönetim Planı hazırlamadaki durum raporu 2.Raporun ana bileşenleri 3.Rapora eklenmesi gereken haritalar – Sava Nehri çalışması (Bosna Hersek)

4 NHY Planı – SÇD Ek VII 1.Nehir havzası bölgesinin genel karakterizasyonu 2.Yüzey ve yeraltı suları üzerindeki baskı ve etkiler ( noktasal ve yayılı kaynaklar, su çekimi, hidromorfolojik baskılar,...) 3.Korunan alanlar ( içme suyu kaynakları, önemli sucul türler, yüzme ve rekreasyonel sula, nutrien-hassas alanlar, habitat koruma ) 4.İzleme ağları ( yüzey suyu, yeraltı suyu ve korunan alanlar ) 5.Çevresel hedefler 6.Ekonomik analiz 7.Önlemler Programı 8.Diğer program ve yönetim planlarının kaydı 9.Halkın bilgilendirilmesi ve danışma süreçlerinin özeti 10.Yetkili kurumların listesi 11.İletişim noktaları ( kaynak belgeler ve diğer prosedürler )

5 Karakterizasyon Raporu – SÇD Madde 5 1.Giriş 2.Nehir havzasının genel karakterizasyonu 3.Yüzey sularının karakterizasyonu 4.Yeraltı sularının karakterizasyonu 5.Korunan alanlar 6.Baskı ve etkilerin analizi 7.Veri boşlukları ve belirsizlikler 8.Sonuçlar ve ilerki adımlar 9.Kaynakça 10.Karakterizasyon haritalarının listesi 80 – 120 sayfa (odaklanın!)

6 1. Giriş (3-5 p.) SÇD’nin ana prensipleri Daha büyük bir nehir havzasının parçası olarak nehir havzası (?); Ana stratejik planlama belgeleri Belgenin amacı NHY Planı hazırlama üzerine eylem planının genel çerçevesi

7 2. Genel karakteristikler (25-40 p.) İdari-kurumsal; Doğal; Sosyo-ekonomik

8 2.1 İdari-kurumsal karakteristikler (5-10 p.) Uluslararası anlaşmalar, Ulusal idari yapı Ana kamu kurumları ve sorumlulukları Ana kamu-dışı paydaşlar En uygun mevzuat

9 2.2 Doğal karakteristikler (15-20 p.) Morfoloji/topoloji İklim (zonlar, sıcaklık, yağış,...) (Hidro)jeoloji Hidrografi (alt-havzalar > 10km2); Hidroloji (su akışları, su dengesi,...) Arazi örtüsü; Arazi kullanımı; Flora ve fauna (sucul ve suya bağlı karasal)

10 2.3 Sosyo-ekonomik karakteristikler (5-10 p.) Nüfus (hane, gelir, dağılım, eğilimler,...); Kentsel gelişim (yerleşimler > 2.000 kent sakini); Su tedariki ve atıksu berteraf/arıtma (önemli rakamlar) Endüstriyel gelişmenin ana eleman ve eğilimleri Tarımsal gelişmenin ana eleman ve eğilimleri Diğer ekonomik aktivitelerin ana eleman ve eğilimleri

11 3. Yüzey suyunun karakterizasyonu (15-20 p.) Yüzey suyu kategorileri; Tipoloji tanımlaması (metodoloji ve kriter); Su kütlelerinin belirlenmesi (metodoloji ve kriter); Su kütlelerinin listesi; Referans koşullar; Yapay ve ağır bir şekilde bozulmuş su kütlelerinin öncelikli olarak belirlenmesi; Veri boşlukları ve belirsizlikler

12 4. Yeraltı sularının karakteriszasyonu (10-15 p.) Ana yeraltı suyu akiferler tipleri (Hidro)jeolojik karakteristikler; Su tutma alanının üzerini kaplayan katmanlar Besleme yön ve oranı Yeraltı suyunun kimyasal yapısı Yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi ve gruplanması Karasal ekosistemleri besleyen yeraltı su kütleleri Veri boşlukları ve belirsizlikler

13 5. Korunan Alanlar (5-10 p.) İçme suyu çekimi için kullanılan alanlar ( SÇD + İçme Suyu Direktifi ) Ekonomik öneme sahip türlerin korunması için ayrılmış alanlar ( Yumuşakça ve Tatlısu Balıkları Direktifler ) Rekreasyonel sular ( Yüzme suyu Direktifi ) Nutrient-hassas alanlar ( Nitrat + Kentsel Atıksu Direktifi ) Habitat ve türlerin korunması için ayrılmış alanlar ( Kuş + Habitat Direktifleri ) Korunan alanların hedeflerinin değerlendirilmesi Veri boşlukları ve belirsizlikler

14 6. Baskı ve etkilerin analizi (20-30 p.) Noktasal kirlilik kaynakları(Kentsel + Sanayi + Tarım); Yayılı kirlilik kaynakları (Kentsel + Sanayi + Tarım); Su çekimi ve akış düzenlemeleri; Hidro-morfolojik değişimler; Diğer insan baskısı ve etki analizleri; Tüm baskılardan etkilenen su kütlelerinin özeti; Yüzey ve yeraltı sularına etkiler; Genel eğilimler ve gelecekteki baskılar Veri boşlukları ve belirsizlikler

15 7. Ekonomik Analiz Su hizmetleriyle ilgili hacim, ücretler ve masrafların değerlendirilmesi; Öngörülen yatırımlar da dahil olmak üzere ilgili yatırımların değerlendirlimesi; Su kullanımı ile ilgili, Önlemler Programına (PoM) dahil edilecek, en maliyet-etkin tedbirler kombinasyonuyla ilgili uzman değerlendirmesi

16 7. Sonuçlar ve ilerki adımlar Temel bulgular; NHY Planı hazırlamak için eylem planı


"Karakterizasyon Raporu Modül 2: Su Bütçesi, Baskılar ve Etkiler, Önemli Su Yönetimi Konuları, İzleme, Karakterizasyon Raporu Karakterizasyon Raporu Senad." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları