Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Proje Kapsamı ve Çalışma Programı  Gerekli Verilerin Temini  Su Kalitesi Modeli  Ekolojik Bilgi Kuralı  WFD Explorer  İhtisas Heyeti Çalışma Takvimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Proje Kapsamı ve Çalışma Programı  Gerekli Verilerin Temini  Su Kalitesi Modeli  Ekolojik Bilgi Kuralı  WFD Explorer  İhtisas Heyeti Çalışma Takvimi."— Sunum transkripti:

1

2  Proje Kapsamı ve Çalışma Programı  Gerekli Verilerin Temini  Su Kalitesi Modeli  Ekolojik Bilgi Kuralı  WFD Explorer  İhtisas Heyeti Çalışma Takvimi

3 Su Kalitesi Ve Ekolojik Model Kapsamı:  DELTARES tarafından geliştirilmiş olan WFD Explorer modelleri kullanılarak Büyük Menderes Havzası’na ait su kalitesi/ekolojisi modelleri oluşturulması Su Kalitesi ve Ekolojik Model Çıktıları:  Büyük Menderes Havzası’nın yerüstü su kalitesinin modellenmesi ve iyileştirilmesi için senaryoların oluşturulması  Büyük Menderes Havzası’ndaki su kütlelerinde ekolojik kalite oranları (EQR) kullanılarak AB Su Çerçeve Direktifi’ne göre ekolojik durum modellemesi

4 I. Hazırlık ve Açılış Proje Açılışı Model Hazırlıkları ve Kurulması II. Model Geliştirilmesi Önlemlerin ve Stratejilerin Belirlenmesi Model Kalibrasyonu Veri Düzenleme ve Şematizasyon IV. Yol Haritası & Geliştirilmesi Diğer Havzalar İçin Yol Haritası Kapanış Toplantısı III. Yayılım Paydaşlarla Toplantı Yaygınlaştırılması için Yol Haritası

5 WFD EXPLORER

6 Su Kalitesi Ekoloji Ekolojik Kilit Faktörler Evsel, Endüstriyel AAT Deşarj Verileri, Kirleticiler Ekolojik Kalite Oranları Önlemler Su Kütlelerinin Değerlendirilmesi Sonuçlar Konsantrasyonlar

7 Su Kalitesi ve Ekolojik Modelleme İçin Gerekli Veriler  DSİ’nin kalite gözlem istasyonları verileri (BOİ, KOİ, AKM, TP, TN)  Evsel ve endüstriyel AAT’lerin deşarj noktaları (Havza Koruma Eylem Planı)  Yayılı Kaynaklar (Havza Koruma Eylem Planı)  Biyolojik, fizikokimyasal ve hidromorfolojik izleme verileri (Su Kalitesi İzlemesi Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi)  Evsel ve endüstriyel AAT’lerin deşarj yükleri (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın havzadaki arıtma tesislerindeki izleme sonuçları, TUBİTAK ve SYGM tarafından yapılan hesaplamalar)

8 Evsel AAT deşarj parametreleri, Endüstriyel AAT deşarj parametreleri, Yayılı yükler WFD Explorer’a uygun formata getirildi. Modele girişler yapılmaktadır.

9 Havzada yer alan su kütlelerinin kümelenmesi maksadıyla, tipoloji kriterleri arasından havzadaki en önemli kriterler belirlendi: Nehirler  (Akış rejimi, Rakım, Yağış)  Hızlı Akışlı  Mevsimsel Akım (yüksek rakım, düşük rakım)  Sürekli Akım (yüksek rakım, düşük rakım)  Yavaş Akışlı  Mevsimsel Akım (yüksek rakım, düşük rakım)  Sürekli Akım (yüksek rakım, düşük rakım) Göller  (derinlik, tuzluluk)  Derin göller  Tuzlu su  Tatlı su  Sığ göller  Tuzlu su  Tatlı su

10 Ekolojik Bilgi Kuralı  RIVERSLAKES fast flowing permane nt high fast flowing temporal high fast flowing permane nt low fast flowing temporal low slow flowing permane nt high slow flowing permanen t low slow flowing temporal low saline deep freshwate r deep CODXXXXXXXXX TEMPXXXXXX NXXXXX P ORTHO/ TOTXXXXX MODIFICATIONSXXXXXXX INVASIVE SPECIESXX CONDUCTIVITYXXX TOXIC ELEMENTSXXXXXXXXX ARTIFICIAL FLOW REGIME X XXXXX SUSPENDED SOLIDS XX XXXXXXX

11 Ekolojik Bilgi Kuralı  Akademisyenlerin, çalışma grubu üyelerinin görüşleri ve Verilerin temin edilebilirliğine göre riverslakes fast flowing, high rivers fast flowing perma- nent low fast flowing temporal low Slow flowing rivers Deep lakes (saline and fresh) CODXXXXX TemperatureXXXX tot-NXX tot-PXX ModificationsXXXX ConductivityXX Toxic elementsXXXXX Artificial flow regime X XXX Suspended solids X XXXX

12  Ekolojik Kalite Oranı (EKO): Biyolojik kalitenin ölçülmesi ve biyolojik kalite unsurlarının karşılaştırılması için kullanılan oran Parametre Değeri Referans Değeri EKO Ekolojik Kilit Faktörler Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü

13 Ekolojik Kilit Faktörler Su Kalitesi Parametreleri Hidro-Morfolojisi Bakım EKO ? Tahmin Metodu Gelecek Durum Değerlendirmesi (Senaryolar) Fitoplankton Fitobentoz  Ekoloji Bilgi Kuralı  Ekolojik Kalite Oranları = f(Ekolojik Kilit Faktörler)  Biyolojik Kalite Elementleri; Makrofit Makro-omurgasız Balık

14 Ekolojik Model kapsamında  Her bir biyolojik kalite elementi için ölçüm sonucunda elde edilen EKO (Ekolojik Kalite Oranları) verileri kullanılarak ekolojik kilit faktörler ile EKO arasındaki ilişkinin belirlenmesi PUNN (Product Unit Neural Network) Yapay Sinir Ağları Hesaplamaları PUNN sonuçlarındaki formüllerin WFD Explorer’a girilmesi ve senaryolar bazında yeni EKO’ların hesaplanması

15 WFD Explorer Ara Yüzü Proje Tarayıcısı Harita İçerikleri Proje Görüntüleme Mesajlar Zaman Serileri Navigasyonu Özellikler Tablo Özellikleri

16 Akım, Bağlantılar ve Su Kütleleri Görünümü Su Kütleleri Nodeları Su Havzaları Nodeları Akım Yönü Su Kütleleri Havza Akım, Bağlantılar ve Su Kütleleri Görünümü

17 Hidrolojik, Su Kalitesi ve Ekolojik Modelleme Su Kalitesi Modeli Hidrolojik Model

18 Mevcut Durumda Havzadaki N Değerleri

19 Yayılı ve Noktasal Kaynaklardan Oluşan Önlem Paketi

20 Önlemler Sonucunda Su Kalitesindeki Değişim (Combined 1) Önlemler Sonucunda Su Kalitesindeki Değişim (Combined-2)

21 TarihEle alınması düşünülen konular Temmuz 2015 İklim Değişikliği Modelleme Çalışmaları Eylül 2015 Taşkın-Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanmasında Taşkın-Kuraklık Modelleme Çalışmaları Kasım 2015 Sektörel Su Tahsis Modelleme Çalışmaları Su Kaynakları Modellemesi İhtisas Heyeti 2015 yılı çalışma takvimi ve ele alınması düşünülen konulara ilişkin taslak tablo aşağıda yer almaktadır;

22


" Proje Kapsamı ve Çalışma Programı  Gerekli Verilerin Temini  Su Kalitesi Modeli  Ekolojik Bilgi Kuralı  WFD Explorer  İhtisas Heyeti Çalışma Takvimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları