Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Boğazköy Barajı; 16.665 ha alanın sulanması amacıyla inşa edilmiştir. Toplam drenaj alanı 1196,97 km 2 olup, 2010 yılında su tutulmaya başlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Boğazköy Barajı; 16.665 ha alanın sulanması amacıyla inşa edilmiştir. Toplam drenaj alanı 1196,97 km 2 olup, 2010 yılında su tutulmaya başlanmıştır."— Sunum transkripti:

1

2 Boğazköy Barajı; 16.665 ha alanın sulanması amacıyla inşa edilmiştir. Toplam drenaj alanı 1196,97 km 2 olup, 2010 yılında su tutulmaya başlanmıştır.

3  Baraj havzası sınırları içerisinde İnegöl ilçesi yerleşimi ile 4 belde yerleşimi (Yenice, Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü) ve 95 köy yerleşimi bulunmaktadır.  Havzada 1 ilçe ve 4 belde yerleşimi sınırları içerisinde toplam 236.168 kişi yaşamaktadır. İl Adıİlçe Adı Yerleşim Yeri Adı İdari Durum2013 Yılı Nüfusu BursaİnegölCerrahBelde B.3.766 BursaİnegölKurşunluBelde B.3.819 BursaİnegölTahtaköprüBelde B.1.453 BursaİnegölYeniceBelde B.11.528 Bursaİnegöl İlçe B.236.168 (Toplam)

4 2006 yılı arazi kullanım verileri (OSİB/ARİS) % 54 % 44,5 % 1,5

5 Besleyen kollar: Kalburt Çayı, Kocasu Çayı, Bedre Deresi, Karadere, Yenicedere Toplam yağış alanı: 1196,97 km 2

6 İnegöl OSB (I. OSB) Bünyesindeki Sanayi GruplarıFirma Sayısı Tekstil Ürünlerinin İmalatı37 Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı15 Mobilya İmalatı14 Gıda Ürünleri İmalatı4 Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı4 Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı3 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı2 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Ekipman İmalatı2 Giyim Eşyalarının İmalatı1 Ana Metal Sanayii1 Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı1 Diğer İmalatlar1 İnegöl Mobilya İhtisas OSB (II. OSB) Bünyesindeki Sanayi GruplarıFirma Sayısı Mobilya İmalatı3 TOPLAM88

7 İl/İlçe Adı Yerleşim Yeri Adı Kanalizasyon Oranı (%) Arıtma Durumu (Varsa Derecesi) Deşarj Ortamı Düzenli Depolama Durumu Bursa/ İnegöl Cerrah100- Cerrah Deresi - Bursa/ İnegöl İnegöl100 + (Azot-Fosfor Giderimli) Kalburt Deresi + Bursa/ İnegöl Kurşunlu80-Kocasu çayı- Bursa/ İnegöl Tahtaköprü80-Tahtaköprü- Bursa/ İnegöl Yenice100 + (Klasik Aktif Çamur) Karadere- Bursa/ Yenişehir Yenişehir0-Foseptik-

8

9 Evsel atıksu arıtma tesislerinin deşarjları Beldelerden gelen arıtılmamış evsel atıksular Endüstrilerden kaynaklanan atıksular Katı atık depolama tesislerinden gelen sızıntı suları Tarımsal kaynaklı kirlilik

10

11

12 İstasyon NoNihai kullanım kısıtlaması 12-01-00-033 KALBURT GÖKSU ÇAYI-BOGAZKÖY (K8) Az-orta kısıtlama 12-01-00-060 KALBURT ÇAYI-OSB MEMBA (K2) Kısıtlama yok 12-01-00-063 KALBURT ÇAYI-MANSAP (K5) Az-orta kısıtlama 12-01-00-064 KOCADERE MANSAP (K6) Kısıtlama yok 12-01-00-129 İNEGÖL KARADERE MANSAP (K9) Az-orta kısıtlama 12-01-00-130 KALBURT ÇAYI MEMBA-CERRAH (K15) Kısıtlama yok 12-01-00-131 KARADERE MEMBA-BABASULTAN (K16) Kısıtlama yok 12-01-00-253 İNEGÖL YENİCEDERE MANSAP (K10) Az-orta kısıtlama Değerlendirme taslak "Sulama Sularının Kalitesi ve Kullanılmış Suların Tekrar Kullanılması Hakkında Yönetmelik "te verilen değerlere göre, 2014 Şubat ayı verileri ile yapılmıştır.

13 İstasyon NoNihai kullanım kısıtlaması 12-01-00-033 KALBURT GÖKSU ÇAYI-BOGAZKÖY (K8) Az-orta kısıtlama 12-01-00-060 KALBURT ÇAYI-OSB MEMBA (K2) Az-orta kısıtlama 12-01-00-063 KALBURT ÇAYI-MANSAP (K5) Az-orta kısıtlama 12-01-00-064 KOCADERE MANSAP (K6) Az-orta kısıtlama 12-01-00-129 İNEGÖL KARADERE MANSAP (K9) Az-orta kısıtlama 12-01-00-130 KALBURT ÇAYI MEMBA-CERRAH (K15) Az-orta kısıtlama 12-01-00-131 KARADERE MEMBA-BABASULTAN (K16) Az-orta kısıtlama 12-01-00-253 İNEGÖL YENİCEDERE MANSAP (K10) Az-orta kısıtlama Değerlendirme taslak "Sulama Sularının Kalitesi ve Kullanılmış Suların Tekrar Kullanılması Hakkında Yönetmelik "te verilen değerlere göre, 2014 Haziran ayı verileri ile yapılmıştır.

14 ParametreKonsantrasyonKullanım Kısıtlaması İletkenlik (µS/cm)3130Yüksek SAR21,6Az-orta Sodyum (me/L)33,43Yüksek İnegöl OSB tarafından TÜBİTAK-BUTAL laboratuvarlarında yaptırılan 03.04.2014 tarihli analizlerin sonucudur.

15 ParametreKonsantrasyonKullanım Kısıtlaması İletkenlik (µS/cm)915Az-orta NO 3 -N (mg/L)4,30Yok Sodyum (me/L)1,60Yok İnegöl OSB tarafından TÜBİTAK-BUTAL laboratuvarlarında 2008 yılında yaptırılan analizlerin sonucudur.

16 İstasyon NoKullanım Kısıtlaması Bursa-Yenişehir 34968 No’lu Kuyu Az-orta kısıtlama Bursa-Yenişehir 34977 No’lu Kuyu Az-orta kısıtlama Bursa-Yenişehir 34978 No’lu Kuyu Az-orta kısıtlama Bursa-Yenişehir 27086 No’lu Kuyu* Az-orta kısıtlama DSİ tarafından, Yenişehir Ovası’nda yer alan ve sulama amacıyla kullanılan yeraltı suyu kuyularından 2007 yılında alınan numunelerde yapılan analizlerin sonuçlarıdır. *Kuyu araştırma amacıyla açılmıştır.

17 Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği Ek-5 Tablo-5’e göre yapılan değerlendirmelerde;  Havzada su kalite sınıfını belirleyen temel parametrenin iletkenlik (tuzluluk) olduğu belirlenmiştir.  İletkenlik parametresinin birçok gözlem istasyonunda II-III. Sınıf seviyesinde değiştiği belirlenmiştir. Sulama Suyu Taslak Yönetmeliği’ne göre yapılan değerlendirmede;  Baraj çıkışında yer alan K8 gözlem istasyonunda suyun "az- orta kısıtlama" yapılması gereken su durumunda olduğu,  Yeraltı suyunun iletkenlik parametresi bakımından "az-orta kısıtlama" yapılması gereken su durumunda olduğu belirlenmiştir.

18  Baraj mansabında su kalitesi II. Sınıf seviyesindedir.  Havzada yeraltı suyunda da tuzluluk mevcuttur.  Baraj suyunun, tuzluluk oranı düşük toprakta, tuzluluğa toleranslı bitkilerin sulanmasında kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

19 Havzada su kalitesinin iyileştirilmesi için;  Atıksuları arıtılmayan Cerrah, Kurşunlu ve Tahtaköprü Beldelerinde evsel atıksuların kolektör hatları ile toplanması ve azot-fosfor giderimli biyolojik arıtma yapıldıktan sonra alıcı ortamlara deşarj edilmesi  İİletkenlik ve renk sorunu bulunan tesislerin kanala deşarj öncesi münferit olarak renk ve tuzluluk giderimi yapması  İnegöl OSB’de çıkış suyunda iletkenliğin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması  Tekstil sektöründe faaliyet gösteren tesislerde temiz üretim teknolojilerinin uygulanması  Havzada kirliliğe ve iletkenliğe sebep olan sektörlere izin verilmemesi  Rehabilite edilen katı atık depolama sahasında drenaj sularının toplanması için drenaj sistemi oluşturulması  Sanayiler için mevcut deşarj standartlarında kısıtlamaya gidilmesi ve iletkenlik için SKKY’de deşarj standardı konulması. önerilmektedir.

20 ARZ EDERİM


"Boğazköy Barajı; 16.665 ha alanın sulanması amacıyla inşa edilmiştir. Toplam drenaj alanı 1196,97 km 2 olup, 2010 yılında su tutulmaya başlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları