Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Referans Şartların Belirlenmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Referans Şartların Belirlenmesi"— Sunum transkripti:

1 Referans Şartların Belirlenmesi
MODÜL 1 Su Çerçeve Direktifi, Su Çerçeve Direktifinin Kardeş Direktiflerle İlişkisi, Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Su Kütleleri, Tipoloji ve Sınıflandırma Referans Şartların Belirlenmesi Aysun Ergene

2 Biyolojik Su kütleleri herhangi bir ekolojik statü veya ekolojik potansiyel sınıflarına atarken biyolojik kalite unsurlarının değerlendirmesi mutlaka dikkate alınmalıdır. Doğal su kütlelerine ait biyolojik unsurların her birine ait statü, varsa söz konusu su kütlesinin referans şartlarına kıyasla, bozulmanın düzeyi ölçülerek belirlenmektedir. Referans şartlar, kirletici ya da bozulmanın olmadığı durumlardaki biyolojik unsurların durumlarını ifade eder.

3 Biyolojik - EQR Her yüzey suyu kategorisinin izlenmesine ilişkin olan Ekolojik Kalite Oranı (EQR) ölçeği beş sınıfa ayrılmaktadır: Yüksek, İyi, Orta, Zayıf ve Kötü. Bu sınıflandırmaya ait belli sayısal değerler söz konusudur. Yüksek ve iyi, iyi ve orta düzey sınıflar arasında yer alan değerler AB genelinde inter-kalibrasyon çalışmalarıyla belirlenmektedir.

4 Ekolojik Kalite Oranı (EQR) Hesaplaması

5 Ekolojik Kalite Oranı (EQR) Hesaplaması
Biyolojik kalite unsurlarının gruplanması dört özgün unsurdan oluşmaktadır: Fitoplankton Makro bitkiler Omurgasızlar Balıklar

6 Bu unsurların hepsi için Direktif bir dizi parametre tanımlamaktadır.
Nehir Göl Geleneksel sular Kıyı suları Fitoplankton Yapı, bolluk ve biyokütle Makro bitkiler Yapı ve sucul flora bolluğu Omurgasızlar Yapı ve bentik flora bolluğu Balık Yapı, bolluk ve yapının yaşı

7

8 Ekolojik Statü Biri çıkarsa  Hepsi çıkar

9 İyi  Orta Bir su kütlesine ait hem biyolojik kalite unsurları hem de genel ve fiziyo-kimyasal kalite unsurlarına ilişkin izleme sonuçları iyi ekolojik statü/potansiyel gereklerini karşılıyorsa, su kütlesinin genel ekolojik statü/potansiyeli de iyi olacaktır. Ancak, genel fiziyo-kimyasal kalite unsurları ya da özgün kirleticilerden bir veya daha fazlası iyi ekolojik statü/potansiyel gereklerini karşılamıyorsa, ama biyolojik kalite unsurları karşılıyorsa, genel ekolojik statü/potansiyel orta düzey olacaktır.

10 Statü Değerlendirmesi
Biyolojikle birlikte destekleyici hidromorfoloik ve fiziyo-kimyasal kalite unsurları, Üye Devletlerce ekolojik statü/potansiyel değerlendirmesinde kullanılacaktır. Söz konusu unsurların değişken rolleri Şekil 1 ve 2’de gösterilmektedir.

11 Yüksek Yüksek Yüksek Figure 1 İyi iyi Orta Orta Zayıf Kötü

12 Figure 2

13 Yüzey Suları Kalite Sınflandırması
Şekil 1. Ekolojik Durum Değerlendirmesi

14 Referanslar Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete, Sayı : 28483 2012 ERKAN, M., Su Çerçeve Direktifi Kapsamında İnterkalibrasyon: Avrupa Birliği’nde Yapılan Çalışmalar ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler, Uzmanlık Tezi, T. C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, 2014


"Referans Şartların Belirlenmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları