Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kanser sigortası. Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser Kanser Hastalığı, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kanser sigortası. Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser Kanser Hastalığı, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara."— Sunum transkripti:

1 Kanser sigortası

2 Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser Kanser Hastalığı, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara yayılması olarak tanımlanır. Böyle bir kanser, sabit dokuların veya kan sisteminden alınan preparatlann mikroskobik muayenesi ile pozitif olarak teşhis edilmelidir. Bu tür bir teşhis şüpheli tümör, doku veya numunenin histolojik, patalojik, sitolojik tanısından sonra tamamen, kabul görmüş habislik kriterlerine dayalı olacaktır ve kanser sigortalıda ilk kez teşhis edilecektir. “ Sigortalı kanser teşhisini takip eden ilk 30 (otuz) gün süre veya daha fazla süre için hayatta kalmış olmalıdır. Sigortalının kanser teşhisini takip eden ilk 30 (otuz) gün içinde vefat etmesi durumunda tazminat hakkı doğmaz ve sigortacı herhangi bir tazminat ödemesi yapmayacaktır”.

3 Gündelik hastane teminatı Gündelik Hastane Teminatı Sigortalı bu poliçe teminatı altında olan kanser hastalığından(cilt kanseri hariç) dolayı hastanede tedavi görürse, Gündelik Hastane Teminatı altında belirtilen gündelik tazminat, 1 günlük bir muafiyet uygulandıktan sonra kanser teşhis tarihinden itibaren 1 yıl içinde hastanede yattığı her gün başına poliçe teminat limiti dahilinde ödenecektir. Azami Tazminat Miktarı Gündelik Hastane Teminatı azami birbirini takip eden 100 gün için, 1 günlük muafiyet uygulanarak ödenecektir. Sigortalı Gündelik Hastane Teminatı için, hastanede kalınan ilk günden itibaren ancak tek bir kanser hastalığı dolayısıyla tazminat alabilir.

4 TEMİNAT DIŞI KALAN İSTİSNALAR Kanser Tehşis Teminatı aşağıdaki durumları kapsamaz: Yukarıda tanımlanan Kanser Hastalığının ilk teşhisi dışında kalan herhangi bir hastalık ve kanserler; Cilt kanseri; teminat dışıdır. Poliçe Düzenleme Tarihi veya Başlama Tarihinden hangisi daha geç ise onu takip eden doksan (90) gün önce veya içinde iz veya belirtileri ilk kez tanılanmış olan herhangi bir Kanser Hastalığı Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak nükleer silahlar ve malzemelerin sebep olduğu veya katkıda bulunduğu her türlü hastalık; Doğuştan gelen bozukluklar ve bunlardan kaynaklanan veya bunların sebep olduğu durumlar;

5 Kanser hastalığı sigortası Önceden mevcut rahatsızlıklar ve bunlardan kaynaklanan veya bunların sebep olduğu herhangi bir Kanser Hastalığı; Savaş veya herhangi bir savaş hareketi (savaş ilan edilmiş olsun olmasın); Sigortalının iradesi, kendi isteği ve kastı ile oluşabilecek bir yaralanma nedeni veya kendini yaralama teşebbüsü ile maruz kalınan herhangi bir Kanser Hastalığı veya geçirilen, kapsam dahilindeki bir ameliyat; Poliçe düzenleme tarihi veya başlama tarihinden önce mevcut bulunup başvuruda veya sağlık beyanında belirtilmemiş bir kanser, Alkol veya ilaç/madde kullanımı ve bağımlılığı sonucu oluşacak kanser (sigara bağımlılığına bağlı oluşabilecek kanserler istisna değildir ve poliçe kapsamındadır) ve bu durumlardan kaynaklanan zararlar veya bunlar için yapılan masraflar karşılığında herhangi bir tazminat ödenmez ve bu durum ve sürelerde sigortacı’nın sorumluluğu sona erecek ve sigortalı bu sigortanın kapsamında sayılmayacaktır.

6 Kanser hastalığı sigortası Hastalanma anında, sigortalının Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (AIDS) göstermesi ya da antikor kan testinde HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) pozitif çıkması halinde, oportünist enfeksiyon ve/veya malignan (habis) neoplazma durumları [Oportünist enfeksiyon terimi, bunlarla sınırlı kalmaksızın, pneumosystis carinii pnömoni, Kaposi Sarkoma organizması, merkezi sinir sistemi lemfoması ve/veya Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromunun varlığında ölüm sebebi olduğu halen bilinen veya ileride tespit edilen başka malignansları kapsar] sigortalının maruz kaldığı Fulminant Viral Hepatit veya kanserden biri doğrudan veya dolaylı olarak Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) veya İnsan Bağışıklık Yetersizliği Virüsü (HiV) enfeksiyonundan kaynaklanıyorsa, bu poliçe uyarınca hiçbir kanser tazminat ödemesi yapılamaz (bu Poliçenin amacı bakımından, AIDS tanımı 1987 Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanılan tanım, veya bu tanımın Dünya Sağlık Örgiti tarafından yapılan sonraki herhangi bir revizyonu olacaktır. Enfeksiyon, kan testi veya diğer ilgili testlerin, ya herhangi bir İnsan Bağışıklık Yetersizliği Virüsü ya da böyle bir virüse karşı üretilen Antikorların varlığını gösterdiği hallerde gerçekleşmiş sayılır).

7 Kanser hastalığı sigortası “ Sigortalı kanser teşhisini takip eden ilk 30 (otuz) gün süre veya daha fazla süre için hayatta kalmış olmalıdır. Sigortalının kanser teşhisini takip eden ilk 30 (otuz) gün içinde vefat etmesi durumunda tazminat hakkı doğmaz ve sigortacı herhangi bir tazminat ödemesi yapmayacaktır”. Ayrıca, kanser teşhisi, doğrudan veya dolaylı olarak, sigortalı on yedi (17) yaşını doldurmadan evvel baş göstermiş veya teşhis edilmiş ise herhangi bir kalıtım bozukluğu veya kalıtımsal hastalıktan kaynaklanıyorsa, sigortacı bu poliçeden dolayı sigortalıya karşı hiçbir sorumluluk taşımayacaktır. Yukarıda yer alan tanımlamalar özet niteliğinde olup ürün ile ilgili tüm bilgiler poliçede yer almaktadır.


"Kanser sigortası. Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser Kanser Hastalığı, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları