Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Terörizm, tarihi yönü ve içerdiği çok yönlü karakteri itibariyle diğer suçlardan farklılık arz eder. Terörizmin karakterinin çizmiş olduğu bu farklılık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Terörizm, tarihi yönü ve içerdiği çok yönlü karakteri itibariyle diğer suçlardan farklılık arz eder. Terörizmin karakterinin çizmiş olduğu bu farklılık."— Sunum transkripti:

1

2 Terörizm, tarihi yönü ve içerdiği çok yönlü karakteri itibariyle diğer suçlardan farklılık arz eder. Terörizmin karakterinin çizmiş olduğu bu farklılık toplumlara ve dönemlere göre az da olsa değişkenlik arz etmesine rağmen genel itibariyle mantalitesi ve sistematiği aynıdır. Terörizmi diğer suçlardan ayıran ve sistematiği içerisindeki en belirgin unsuru “ideolojidir”.Bu bağlamda ideoloji, terörizmin olmazsa olmaz unsuru olarak kabul edilmektedir. “İdeoloji hareketin rehberidir. Uygulanacak şiddet olaylarının tipi, hedefleri, grubun üye temini ve şiddet kampanyalarında işleyeceği konular hep bu unsura göre belirlenmektedir”(Dilmaç, 1997:66). Terörizmin, temelindeki akımlar yani ideolojik görüşler ve felsefeler ele aldığı konu itibariyle evrensel bir nitelik göstermektedir. Çünkü bu teoriler ve felsefeler aslında insanların daha özgür ve daha mutlu bir dünyada yaşama mücadelesinden kaynaklanmıştır.Bu mücadelede liberalizm, sosyalizm, anarşizmive birtakım dine dayalı görüşleri geride bırakarak, onlara karşı bir zafer kazanmıştır. Ancak bu “yeni dönem” insanlara aradığı mutlu ve huzurlu ortamı sağlayamadığından; anarşizm, komünizm, faşizm ve bazı dini motifli akımlar kendilerince daha huzurlu bir ortam gerçekleştirebilmek için terörizme sarılmışlardır. Bu nedenle “terörizm”; temelde aynı amaca ulaşmak isteyen, fakat farklı yöntemleri benimsemiş, farklı ideolojilerin kullandığı ortak bir stratejidir.

3 Bu bağlamda gerek sol terörizm, gerek etnik terörizm, gerekse dini motifli terörizmin birleştiği kavşak noktası ; siyasal şiddet içeren bir yapı oluşturmalarıdır.Bazı görüşlere göre siyasal terörizm olarak ifade edilen bu olgu Wilkinson tarafından şu şekilde tanımlanmıştır; teröristlerin siyasal amaçlarını teslim etmelerini sağlamak üzere, fertleri, grupları, toplumları veya hükümetleri yıldırmak için sistematik olarak tahrip ve cinayet işlemeleri veya işleme tehdididir(Hazır,2001:43). Ülkemizdeki terör hareketlerinin kökleri ise, siyasal terörizmi kendilerine strateji olarak benimseyen; Marksist-Leninist ideolojiyi rehber edinmiş, sol örgütlerin oluşturduğu yıkıcı terörizm, Marksist- Leninist ideolojiyi etnik değerlerle(Kürt milliyetçiliği gibi) sentezlemeye çalışan ögütlerin oluşturduğu bölücü teterörizm ve dini motifli örgütlerin gercekleştirdiği irticai terörizmden ibaret olduğu vurgulanacaktır

4 Laqueur’in 20.yy terörizmin de Latin Amerika ülkelerindeki terör örgütlerini ve faaliyetlerini isimlendirirken kullanmış olduğu “exotik terörizm” kavramı oldukça ilginç bir nitelik arz etmektedir. Çünkü burada yabancı görüş ve akımların bir ülkedeki terörist faaliyetlere kaynak teşkil etmesi ve zamanla o ülkenin yerli değerleriymiş gibi algılanmaya başlanması ifade edilmektedir. Öyle ki kastedilen Peru’da faaliyet gösteren “Shining Path (Aydınlık Yol)”örgütün benimsediği Maoizm’in yerli Peru düşüncesi olmadığı, yine Uganda’da faaliyet gösteren LRA’nın (Lord’s Resistance Army) faaliyetine kaynak teşkil eden Hıristiyan Kökten Dinciliği’nin Uganda’ya özgü bir düşünce tarzı olmadığı ifade edilmektedir(Laqueur, 1997:184).Bu bağlamda ülkemizdeki terörizmin özellikle de yıkıcı ve bölücü terörizmin benzer bir yöntemle ideolojiyi ithal ederek, yerli değerlerle sentezlemeye çalışması ifade edilecektir.

5 Türkiye’de yıkıcı yönde faaliyette bulunan terörizmi; siyasal terörizmi kendilerine strateji olarak belirlemiş, Marksist-Leninist ideolojiyi benimseyen, aşırı sol akımların oluşturduğu illegal yapılanmalar ve örgütlerin bütün faaliyetleri olarak değerlendirebiliriz. Bu nedenle sol terörizmin hedefini ortaya koymak gerekir.

6 . Yıkıcı Terörizmin İdeolojiyi Sentezlemesi : “Yön Hareketi” olarak isimlendirilen bu yeni sol akımın ideolojiyi yerli değerlerle sentezlemede kendinden önceki bazı akımlardan farkının olduğu belirtilmektedir. Örneğin; “Kadro hareketi” iktidarın sözcülüğünü, “Yön” ise iktidarı hedefleyen bir grubun sözcülüğünü yapmasıdır, bu da ; Kadrocuların Marksizm’i geliştirmek, istedikleri “Kemalizm” için, Yöncülerin ise “Kemalizm’i” yorumlamak istedikleri Marksizim için kullanmalarına yol açmıştır(Özdemir, 1986; 275) Tarih çemberinde biraz daha geriye gidildiğinde Marksist düşüncenin ve sol terörizmin Türkiye’de temellerini atan Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın(OSF) da benzer yöntemi kullandığını görmekteyiz. OSF’nın solculuğu halka yaklaştırmak için kullandığı yöntemlerden biriside İslamiyet’le uzlaşma zemini aramak olduğu ifade edilmiştir(Tuncay, 1967: 30,31).OSF’nın kurucularından Hüseyin Hilmi’nin yayın organları olan İştirak dergisindeki “Şura-yı Ümmete Cevap” ismindeki denemesinin bu niteliği taşıyan bir yazı olduğu ve bu yazıda sosyalistliğin İsa ile başladığını, İslamiyet de dahi nice “Ayeti kerime ile ehadisi şerife” ile teyit ve tasdik olan, sosyalist esasların zekat gibi emeli bir surete ifrağ edildiğini söylemektedir(Tuncay,1967:31). Tuncay, Hüseyin Hilmi’yi dini bilgisinin yatkınlığını kullanmak suretiyle İslamiyet’ten faydalanmaya çalışan bir sosyalist olarak değerlendirmiştir. Bu bağlamda gerek Tuncay’ın ifadesi, gerekse Hüseyin Hilmi’nin iştirakte kaleme aldığı sözler ifade ettiğimiz görüşleri doğrular niteliktedir.

7 C.BÖLÜCÜ TERÖRİZM Ülkemizde, bölücü faaliyetler denildiğinde ilk olarak aklımıza PKK (KADEK) bölücü terör örgütü gelse de, aslında bölücülük faaliyetleri Osmanlının son dönemlerine kadar dayanmaktadır. Ülkemizdeki bölücü terörün idealleri; aslında Türkiye’nin parçalanmasını isteyen ve böylece bölgeden menfaat temin edecek olan yabancı devletlerin ideallerinin ülkemiz üzerinde olan yansımalarından ibarettir. Bu yüzden 1800’li yıllarda başlayarak 1912 yılına kadar on iki Kürt isyanı yaşanmıştır. Cumhuriyet döneminde 1924-1940 yılları arasında yirmi beş Kürt isyanı yaşanmıştır. Bu isyanlara zorunlu askerlik, vergi ve bir takım iç sebeplerin yanı sıra İngiliz, Fransız ve Rus kışkırtmaları dış sebep olarak gösterilmiştir(Alkan, 2002:86,87).Bu isyanların çoğunda Kürtçülüğün yanında “din olgusu” yerli malzeme olarak kullanılmıştır. Günümüz Türkiye’sinde ise yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bölücü terörizmin en önde gelen grubu aynı şekilde Marksist- Leninist ideolojiyi Kürt milliyetçiliğiyle sentezleyen Abdullah Öcalan’ın liderliğindeki terör örgütü PKK veya KADEK’ dir.

8

9 2007-03-30 16:31 Burdur'da öğrencilere verilen "Terörizm ve Terörizmin zararları, terörden korunma yolları ve örgütlerin eleman kazanma yöntemleri ve okullarda şiddet" konulu konferanslarla öğrenciler terörizme karşı bilinçlendirildi. Burdur Lisesi Pansiyonunda verilen konferansta öğrencilere ilk olarak Terörle Mücadele ve Hareket Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 9 dakikalık bir filmin ardından Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şube Müdürü Murat Kolcu öğrencilere Terörizm hakkında bazı bilgiler verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şube Müdürlüğü tarafından Burdur'da 15 günlük bir çalışmanın ardından 10 Lisede toplam 1133 öğrenciye "Terörizm ve Terörizmin zararları, terörden korunma yolları ve örgütlerin eleman kazanma yöntemleri ve okullarda şiddet" konulu konferanslar verildi. 4041 defa okundu 2007-03-30 16:31 Burdur'da öğrencilere verilen "Terörizm ve Terörizmin zararları,

10 2007-07-20 12:58 Diyarbakırlı gençler: Terörün kaynağı 'etnik farklılık' değil, cehalet ve işsizlik Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü tarafından, gençlerin terörizme karşı bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim-öğretim döneminde bir dizi konferans düzenlendi. 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında yapılan 'Gençlik ve terörizm' konulu konferans projesinde, il merkezinde 36 lise, ilçelerde 26 lise olmak üzere toplam 62 okulda bulunan 17 bin lise 3'üncü sınıf öğrencisine terörizmin zararları anlatıldı. 9 kişiden oluşan bir ekip tarafından yürütülen konferanslarda, öğrencilere 10 sorudan oluşan bir de anket uygulandı. Bölgede etnik kimlik üzerinden propaganda yapan terör örgütü PKK'nın aksine gençler, terörün kaynağının etnik farklılık değil cehalet, bilgisizlik ve işsizlik olduğunu düşünüyor. Çarpıcı sonuçların çıktığı ankette gençlere, "Size göre hangisi ya da hangileri terörizmin nedenlerindendir?" sorusu yöneltildi. Bu soruya gençlerin yüzde 16'sı sosyal cehalet ve bilgisizlik, yüzde 14'ü işsizlik; yüzde 13'ü yanlış bilgilendirme, yüzde 10'u ailede eğitim eksikliği, yüzde 9'u yoksulluk, yüzde 8'i çaresizlik, yüzde 7'si sosyal adaletsizlik, yüzde 6'sı terörle mücadele eden kuvvetlerin bilgilendirme eksikliği, yüzde 5'i okulda eğitim eksikliği, yüzde 3'ü ise hiçbiri diye cevap verdi. Gençlerin sadece yüzde 4'ü terörün kaynağını etnik farklılık olarak gösterdi.

11 Emniyetin verdiği konferansa katılan liseli gençlerin uygulamadan duydukları memnuniyet de anket sonuçlarına yansıdı. 'Bu konferansı dinlemeseydim...' diye başlayan soruya gençlerin yüzde 30'u 'terör örgütlerinin tuzağına düşebilirdim' diye cevap verdi. 'Değişen bir şey olmazdı. Anlatılanları önemsemiyorum' diyenlerin oranı yüzde 10 iken; gençlerin yüzde 60'ı da 'Değişen bir şey olmazdı, çünkü zaten bilinçliyim' cevabını verdi. 'Atış Tahtası' bölümüne öğrenciler tarafından konferansın ne kadar gerekli ve faydalı olduğu konusunda çarpıcı ifadeler yazıldı. Bir öğrencinin, genç yaşta arkadaşının etkisi ile okulunu terk ederek kırsaldaki çatışmada ölü ele geçirilen ve üzerinden annesine iletilmek üzere pişmanlık notu çıkan Saliha isimli genç bir kızın dramına atıfta bulunan notu dikkat çekti. Öğrencinin notunda şu ifadeler yer aldı: "Eğer buraya gelmeseydim Saliha'nın başına gelenler benim de başıma gelebilirdi. Buraya gelmem benim için de ne kadar iyi oldu bilemezsiniz." Diyarbakır Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, konferansın amacının gençliği kazanmaya yönelik olduğunu vurgulayarak, "Yüz binlerce YTL harcanarak elde edilebilecek başarıların çok düşük bir maliyet harcanarak 1,5 saatlik kısa bir sürede samimiyet ve içtenlikle yoğrulan çaba ile elde edilebileceğini bu konferansta gördük." dedi. Emrullah Bayrak

12


"Terörizm, tarihi yönü ve içerdiği çok yönlü karakteri itibariyle diğer suçlardan farklılık arz eder. Terörizmin karakterinin çizmiş olduğu bu farklılık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları