Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBESİ Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırma sürecinde, Sağlık Bakanlığı'nın 23/05/2012 tarih ve 5314 sayılı onayı ile "Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi" kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

3 13/11/2015 tarih ve 14473 sayılı ‘’Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesinin’’ yürürlüğe girmesi ile beraber il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan bazı şube müdürlüklerinin isim ve görevlerinde değişiklikler yapılmıştır.

4 12.02.2015 tarihinde İ6 kapsamındaki illerin İl TUİK nüfusu 720.000-1.500.000 olarak değiştirilmesiyle beraber, Trabzon İ6 kapsamında yer almıştır. Buna bağlı olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Şube Müdürlükleri:

5 İ6 GRUBU: 1. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar. 2. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sağlık Meslekleri Şube Müdürlüğü, Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü, Eczacılık Şube Müdürlüğü, Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şube Müdürlüğü altında tanımlanan özel ile ilgili iş ve işlemleri yapar. 3. ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar. 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar. 5. İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Disiplin Şube Müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar. 6. İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yatırımlar Şube Müdürlüğü, İdari İşler Şube Müdürlüğü, Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.

6 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Yardımcısı : Dr. Yüksel YENİ Şube Müdürü : İsmail AL

7 Kamu Sağlık Hizmetleri Şubesi Birim Sorumlusu Şef : Gülşen SİNAN Tıbbi Sekreter : Seyhan KALENDER TEZDE Sağlık Memuru : Mehmet YILMAZ Hemşire : Nigar TERZİ Sağlık Memuru : Volkan YILDIZ

8 Kamu Sağlık Hizmetleri Şubesinin Görevleri 13/11/2015 tarih ve 14473 sayılı ‘’Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesinin’’ yürürlüğe girmesi ile Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün görevleri 8(sekiz) başlık altında tanımlanmıştır.(23/05/2012 tarih ve 5314 sayılı yönergede 11 madde idi.)

9 1- Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek. 2- Sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimi sonrası gerekli yaptırımları uygulamak.

10 3- Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesindeki organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde izin, tescil ve denetimi ile kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

11 4- Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak. 5- Kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.

12 6- Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikayetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.

13 7- Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak.

14 8- İl sağlık müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

15 Bu Görevlere İlaveten, Özel Yataklı Şube müdürlüğü bünyesinde tanımlı olan aşağıdaki faaliyetlerde Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 1- Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek.

16 2- Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimi sonrası gerekli yaptırımları uygulamak. 3- Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesindeki kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama ve diğer sağlık hizmetlerinin il düzeyinde izin, tescil ve denetimi ile kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

17 İ6 Grubu illerde Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesindeki Organ ve doku nakli ile ilgili iş ve işlemler Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde, Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesindeki Organ ve doku nakli ile ilgili iş ve işlemler Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü bünyesinde tanımlanmıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Organ ve Doku Nakli İl Koordinatörlüğü tarafından organ ve doku nakli ile ilgili iş ve işlemler takip edilmektedir.

18 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYETLERİ

19 ÖZEL HASTANE HİZMETE ESAS DENETİM Denetlenen /İncelenen Kurum Yapılan Denetim Yapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç 1.Özel Medicalpark Kar. Hast. 2.Özel İmperial Hast. 3.Özel Medicalpark Tr.Has. 4.Özel Clinart İ. H. Hast. Hizmete Esas Denetim (İl Denetim Birimi İle Beraber) (ÖHY-ÖSKDY) Yılda 2(iki) Defa 4 Özel Hastane 2’şer kez olmak üzere toplam 8 denetim yapıldı.

20 EK-2 ÖZEL HASTANE HİZMETE ESAS DENETİM FORMU (151 sorudan oluşur 6 sayfadır)

21 Denetlenen /İncelenen Kurum Yapılan DenetimYapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç  Özel Medicalpark Karadeniz Hast.  Özel İmperial Hastanesi  Özel Medicalpark Trabzon Hastanesi  Özel Clinart İnternational Hospital Hast. Ruhsata Esas Denetim (İl denetim birimi ile beraber) (ÖHY-ÖSKDY) Yılda 1(Bir) defa4 Özel hastane 1’er kez olmak üzere toplam 4 denetim yapıldı. ÖZEL HASTANE RUHSATA ESAS DENETİM

22 EK-1 ÖZEL HASTANE RUHSATA ESAS DENETİM FORMU (39 sorudan oluşur 2sayfadır)

23 Denetlenen /İncelenen KurumYapılan DenetimYapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç  KTÜ Tıp Fak. Diyaliz Merkezi  Fatih Devlet Hast. Diyaliz Merkezi  Vakfıkebir Devlet Hast. Diyaliz Merkezi  Sürmene Devlet Hast. Diyaliz Merkezi  Kanuni EAH Diyaliz Merkezi  Akçaabat Haçkalı Baba Dev. Hast. Diyaliz Merkezi  Of Devlet Hast. Diyaliz Merkezi  Özel Yavuz Selim Diyaliz Merkezi  Özel RNS Trabzon Diyaliz Merkezi Denetim (Diyaliz Merkezleri Hak. Yön.) Yılda 2(iki) Defa 9 Adet Diyaliz Merkezi, 2’şer kez olmak üzere toplam 18 denetim yapıldı DİYALİZ MERKEZLERİ DENETİMİ

24 EK-1 DİYALİZ MERKEZLERİ İDARİ VE TEKNİK DENETLEME FORMU (37 sorudan oluşur)

25 Denetlenen /İncelenen KurumYapılan DenetimYapılması Gereken Denetim Sayısı  KTÜTıp Fakültesi  Kanuni E.A.H.  Akhçaabat H.Baba D.H  Sürmene Devlet Hastanesi  Fatih Devlet Hast.  Vakfıkebir Devlet Hast.  Of Devlet H.  Özel Yavuz Selim  Özel RNS Trabzon Diyalize giren hastaların takibi 9 adet diyaliz merkezlerinde diyalize giren hastaların takibi, diyaliz merkezleri değişim talepleri, cihaz seri numaraları, sayıları, çalışan personel ve tüm istatistik bilgiler DYOB modülü üzerinden yürütülmekte ve takip edilmektedir. DYOB (TÜRKİYE DİYALİZ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ)

26 DYOB GİRİŞ EKRANI

27 DYOB

28 DİYALİZ MERKEZLERİ CİHAZ, HASTA SAYI VE ORANLARI Cihaz SayısıHasta SayısıHasta/Cihaz oranı Sağlık Bakanlığı(6 merkez var) 76(18 sero pozitif)263(36 sero pozitif)3.9 Tıp Fakültesi12(2 sero pozitif)38(1 sero pozitif)3.7 Özel Merkezler77(10 sero pozitif)293(29 sero pozitif)3.9 Toplam165(30 sero pozitif)594(66 sero pozitif)3.9

29 Denetlenen /İncelenen Kurum Yapılan Denetim Yapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ SEVİYELENDİRME VE TESCİL İŞLEMLERİ YBÜ seviyelendirme ve tescil/geciçi tescil (16/8/2015- 29447 tarih ve sayılı yoğun bakım tebliği) Talep üzerine2 kez YBÜ seviyelendirme işlemi 2 kez YBÜ geçici tescil işlemi YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ SEVİYELENDİRME VE TESCİL İŞLEMLERİ

30 EK-4 ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU (12 sayfa 11 bölümden oluşur.)

31 EK-5 ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU (6sayfa 10 bölümden oluşur)

32 EK-6 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU

33 Denetlenen /İncelenen Kurum Yapılan DenetimYapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç (özel, kamu, üniversite) YBÜ’ deki Hasta Yatışlarının Endikasyona Uygunluk Denetimi (Tıbbi denetim) Yılda 1 defa (Eylül-Aralık) Tüm özel, kamu, üniversite hastanelerine ait, 48 adet yoğun bakım ünitesinin (Toplam 361 yatak) tıbbi denetimi yapıldı. YBÜ TIBBİ DENETİMİ

34 YBÜ TIBBİ DENETİM KULLANICI GİRİŞİ

35 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ENDİKASYONA UYGUNLUK DENETİMİ (TIBBİ DENETİM) FORMU

36 Denetlenen /İncelenen KurumYapılan Denetim Yapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç o KTÜ Tıp Fak.Farabi Hast. o Kanuni E.A.H. o Akçaabat H. Baba DH o Özel Medikalpark Kar. Has. o Özel Medikalpark Trab. Hast. o Özel İmperial Hast. o Özel Clinart İnt. Hosp.Hast. Yenidoğan YBÜ Enfeksiyon Denetimi (26.03.2009 tarihli ve 2286 sayılı 2009/22 no’lu genelge) Yılda 1 Defa9 Adet (2 üniversite, 3 kamu ve 4 özel) yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin enfeksiyon denetimleri yapıldı. YENİDOĞAN YB ÜNİTELERİ ENFEKSİYON DENETİMİ

37 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ HASTANE ENFEKSİYONLARI DENETİM FORMU (60 sorudan oluşur 4 sayfa)

38 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ YATAK SAYILARI Yeni DoğanÇocukErişkinGenel Toplam Sağlık Bak. 24 (1.s-14,3.s10) 154 (1.s-31,2.s-83,3.s-40) 178 Tıp Fak. 28 (1.s-10,3.s-18) 6 (2.s-6) 47 (2.s-10,3.s-37) 81 Özel Hast. 50 (2.s-26,3.s-24) 52 (1.s-9,2.s-27,3.s-16) 102 Toplam 102 6 253361

39 Denetlenen /İncelenen KurumYapılan DenetimYapılmas ı Gereken Denetim Sayısı Sonuç  Kanuni E.A.H. (15+15 yataklı ayrı iki merkez))  Araklı B.Halil D.H.(6 yatak)  Sürmene Devlet Hastanesi (6 Yatak)  Fatih Devlet Hastanesi (15 yatak)  Akçaabat H.Baba D.H.(12 yatak)  Vakfıkebir D.H.(6 yatak) Palyatif Bakım Merkezi Açılması ( 07.07.2015 tarih ve 253 sayılı Palyatif Bakım Merkezlerinin uygulama usul ve esasları Hakkında Yönerge) Talep üzerine 6 kamu hastanesi bünyesinde açılan 7 adet toplam 75 yataklı PBM açılış ve tescil işlemleri yapılmıştır. PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ

40 Denetlenen /İncelenen Kurum Yapılan DenetimYapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç Kanuni E.A.H.– Numune Kamp.(AMATEM) Açılış ve faaliyet izni ( 29.12.2013 /28866 madde bağımlılığı tedavi merkezleri yönetmeliği) Açılış talebi Kanuni E.A.H. – numune Kamp. Bünyesinde 4. katta faaliyet gösterecek olan 18 yataklı erişkin AMATEM’in faaliyet izin işlemleri tamamlanmıştır. ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZİ (AMATEM)

41

42 Denetlenen /İncelenen Kurum Yapılan Denetim Yapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç  Kanuni E.A.H Numune Kamp.TRSM  Sürmene Devlet Hast. Aziz Azizoğlu TRSM Denetim ( 06/03/2014/ 9453 toplum ruh sağlığı merkezleri hakkında yönerge ) Yılda 1 Defa 2 Kamu hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren 2 adet toplum ruh sağlığı merkezinin denetimi yapılmıştır. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ

43 19 sorudan olusur-2 sayfa

44 Denetlenen /İncelenen Kurum Yapılan DenetimYapılmas ı Gereken Denetim Sayısı Sonuç  KTÜ Farabi Hastanesi GHTM  Kanuni E.A.H. GHTM Açılış izin ve ruhsatlandırma işlemleri (10.06.1998 TARİH 23368 SAYILI gen. has. tanı mer. yön.) Açılış talebi 2 adet Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi İçin 2 kez yerinde denetim yapılmış ve ruhsatlandırma işlemleri ile ilgili çalışma yürütülmekte ve halen devam etmektedir. GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ

45 Denetlenen d/İncelenen KurumYapılan DenetimYapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç KTÜTıp Fakültesi Kanuni E.A.H. Akhçaabat H.Baba D.H Sürmene Devlet Hastanesi Araklı B.Halil DH. Fatih Devlet Hast. Vakfıkebir Devlet Hast. Of Devlet H. Y.S. Kemik Has.ve Reh. Hast. Ahi Evren GKDC Eğit.ve Arş. Hast. Özel Med. Karadeniz Hast. Özel Med. Trabzon Hast. Özel İmperial Hast. Özel Clinart İnt. Hosp. Hast. Denetim (ulusal kan ve kan ürünleri reh. 02.05.2007 /5624 sayılı kanun ve 04.12.2008/ 27074 kan ve kan ürünleri yönetmeliği) Yılda 2 defa 14 adet kan tranfüzyon merkezinin 2 defa olmak üzere, toplam 28 denetimi yapılmıştır. TRANFÜZYON MERKEZLERİ

46 EK B5.3 TRANSFUZYON MERKEZLERİ DENETLEME FORMU (51 sorudan oluşur 2 sayfa

47 Denetlenen /İncelenen Kurum Yapılan Denetim Yapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç 1.KTÜ Tıp Fak. 2.Özel Medicalpark Karadeniz Hast. 3.Özel Clinart İnt. Hosp.(Geçici Kapalı) Denetim embriyo- gonad doku imha (30.09.2014 - 29135üyte uygulamaları yön.) Yılda 2 defa 3 adet ÜYTE merkezine 2 kez olmak üzere, toplam 6 denetim yapılmıştır. Ayrıca talebe bağlı olarak, emriyo ve gonad doku imha işlemileri de yapılmıştır. ÜYTE MERKEZİ:

48 EK-18 ÜYTE MERKEZİ DENETİM FORMU (26 soruluk 4 sayfa)

49 Denetlenen /İncelenen KurumYapılan Denetim Yapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç -KTÜ Tıp Fak.Farabi HastanesiDenetimYılda 1 defaDenetim yapılmıştır TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON İÇİN GÜVENLİ UYGULAMALAR REHBERİ - 2010 ve GENELGE (2010/44) TPN (TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON ) ÜNİTESİ

50 Denetlenen /İncelenen Kurum Yapılan DenetimYapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç - KTÜ Farabi HastanesiDenetim (terapötik aferez merkezleri hakkında yönetmelik 10 mart 2010 çarşamba) Yılda 1defa Bakanlık ekibi ile beraber denetim yapıldı TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ

51 Denetlenen /İncelenen KurumYapılan DenetimYapılması Gereken Denetim Sayısı Sonuç Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezi Denetim (kan ve kan ürünleri yönetmeliği resmi gazete: 4.12.2008-27074 ) Yılda 1 defa Bakanlık ekibi ile beraber denetimi yapıldı BKM ve KBM DENETİMİ

52 ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI Engelli Sağlık Kurulu Raporlarına itiraz işlemleri. Bakım ücreti itirazları Engel oranı itirazları. ÖTV indirimi itirazları. Engelli çocuk eğitim itirazları 30.03.2013 /28603 ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

53 Sağlık Kurulu Raporu itirazları Engelli Sağlık Kurulu Raporları Kanuni EAH KTÜ Farabi Hastanesi Fatih Devlet Hast. Akçaabat H.Baba DH. Of Devlet Hast. Vakfıkebir Dev(Rapor gönderilmedi) Sağlık kurulu raporlarına 2015 yılı içerisinde 325 adet itiraz başvurusu olmuş ve bunula ilgili çalışmalar yapılmıştır.

54 TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü) Hastane Bilgi Formu  KTÜTıp Fakültesi Farabi Hast  Özel Medikalpark Karadeniz Hast.  Özel Medikalpark Trabzon Hast.  Özel İmperial Hast.  Özel Clinart İnt. Hosp. Hast.  Şalpazarı ilçe Hast  Düzköy İlçe Hast  Köprübaşı Vali R. Yazıcıoğlu İçe DH.  Çaykara Dr. M.İlhan Durgun İlçe DH.  Arsin İlçe Devlet Hast. Hastanelere ait aylık veriler Her ay şubemizce üniversite, özel hastane ve ilçe devlet hastanelerine ait veri girişleri takibi yapılıp eksiklikleri olanların eksikliği tamamlamaları sağlanıp modül üzerinden il onayı veriliyor.

55

56 ÇKYS(Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi/ SKYS( Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi)  Özel, kamu ve üniversite hastaneleri  ÜYTE Merkezleri - KTÜ Tıp Fak. - Özel Medikalpark Karadeniz Hast. - Özel Clinart İnternational Hospital Hast.  Özel Diyaliz Merkezleri - Özel Yavuz Selim Diyaliz Merkezi - Özel RNS Trabzon Diyaliz Merkezi Özel Hastane, ÜYTE merkezi, Diyaliz merkezi.(kuruluş / ünite işleyiş) 4 özel hastane, 3 ÜYTE merkezi ve 2 özel diyaliz merkezli ile ilgili tüm işlemler, ilgili yönetmelik ve Bakanlığımızın uygulama yazıları doğrultusunda ÇKYS/ SKYS’ye kayıt edilmekte ve takibi yapılmaktadır. Ayrıca kamu ve üniversite hastanelerine ait yoğun bakım yatak sayı değişiklik, kayıt ve takipleride yapılmaktadır.

57

58

59 BAKANLIĞA GÖNDERİLEN FORMLAR Aylık İnsan Ticareti Mağdurları(Vaka durumu varsa gönderilecek) Üç aylık Özel hastaneler Ücretsiz Hasta Formları Sevkli Hasta Formu TM Kalıcı Ruhsatlandırma Bilgileri Kan Transfüzyon Komite Çalışmaları Sertifikalı Personel Formu Ev Hemodiyalizi Bilgileri Altı aylık ve Yıllık Formlar Denetleme sonuçları Aylık, üç aylık,altı aylık, yıllık formlar doldurularak bakanlığa gönderilir.

60 Özel Hastanelere Ait 433 Adet Personel Çalışma Belgesi Düzenlenmiştir. Özel Hastanelere Ait 468 Adet Defter Onayı Yapılmıştır.

61 TEŞEKKÜRLER


"TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları