Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE İLE BENZER İKLİM KOŞULLARINA SAHİP ÜLKELERİN UYUM POLİTİKALARI VE TEDBİRLERİNİN TÜRKİYE’YE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçil KARABAY Orman ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE İLE BENZER İKLİM KOŞULLARINA SAHİP ÜLKELERİN UYUM POLİTİKALARI VE TEDBİRLERİNİN TÜRKİYE’YE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçil KARABAY Orman ve."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE İLE BENZER İKLİM KOŞULLARINA SAHİP ÜLKELERİN UYUM POLİTİKALARI VE TEDBİRLERİNİN TÜRKİYE’YE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçil KARABAY Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIK TEZ SUNUMU

2 İÇERİK 2 İklim ve İklim Değişikliği İklim Değişikliğinin Doğal Sistemler Üzerindeki Etkileri İklim Değişikliğinin Gözlemlenen Etkileri İklim Değişikliği ile Mücadele Politikaları İklim Değişikliği ile Mücadele Yöntemleri İncelenen Ülkelerde Mevcut Durum, Uyum Politikaları ve Tedbirleri Tartışmalar ve Değerlendirmeler Sonuç ve Öneriler 16/10/2014 Giriş

3 16/10/20143

4 Giriş Bu tez kapsamında Akdeniz Havzasında, Akdeniz iklimine sahip ülkeler: Yunanistan, İtalya, İspanya ve Lübnan ile farklı iki kıtadan Akdeniz ikliminin görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya Eyaleti ve Şili’de gerçekleştirdiği iklim değişikliği uyum politikaları ve faaliyetleri incelenmiş; ülkemiz açısından değerlendirilmiştir. 16/10/20144

5 5

6 İklim ve İklim Değişikliği 616/10/2014 Kaynak: NASA Global Climate Change, 2014

7 716/10/2014

8 İklim Sisteminin Doğal Sistemler Üzerindeki Etkileri- I Sıcaklık Artışına Bağlı Etkiler Daha erken kar erimeleri Ekosistem Üzerinde Sıcaklık Artışının Etkileri Türlerin dağılımı, bazı türlerin yok olması Alg çoğalmaları Su Kalitesi Üzerinde Sıcaklık Artışının Etkileri Kirlilik yükünün artması Yağış ve Deşarj Desenleri Üzerinde İklim Değişikliğinin Etkileri Yağış ve deşarj desenlerinde belirsizlikler Nehir Akışlarının Azalması Çözünmüş oksijen miktarında azalma, Zehirli alg patlamasında artış Yaz Kuraklıklarında Artış Kuraklık Artan Yağışlar ve Taşkınlar Kanalizasyon sistemlerinde taşma Taşkınlarla kirletici yüklemeleri Alıcı su kütlelerinde bulanıklık Ötrifikasyon Riskinin Artması Ötrifikasyon riskinde artış 16/10/20148

9 9 Gıda Güvenliği Üzerinde Gözlemlenen Etkiler Kıtlık riskinin artması, Ürün veriminde azalma Tarımsal verim üzerinde olumsuz etkiler şiddetlenecek Kıyı Üzerindeki Etkiler İnsanlar göç etmeye başlayacak Sağlık Üzerinde Salgın hastalıklarda artış, Ekstrem hava olaylarına bağlı can kayıpları Ekosistemler ve Biyoçeşitlilik üzerindeki Etkiler Türlerin yer değiştirmesi Mercan resiflerinin beyazlamaya başlaması İklim Sisteminin Doğal Sistemler Üzerindeki Etkileri- II

10 1016/10/2014

11 İklim Değişikliğinin Gözlemlenen Etkileri 16/10/201411 IPCC 4. Değerlendirme Raporuna göre; Sıcaklık artışları, Ortalama atmosferik su buharı içeriğinde artış, Okyanuslarda sıcaklık artışları, Deniz seviyesinde artış, Kar ve buzullarda azalma, Bölgesel olarak yağışlarda artış, Gece ve gündüz sıcaklık değişimleri, Karasal ve okyanus sıcaklık artışlarına bağlı olarak bölgesel iklim değişimler İlkbaharda pik deşarjlar ve akışlar, Göllerin ve nehirlerin ısınması, Bitki ve hayvan türlerinde kaymalar,

12 16/10/201412

13 Küresel BoyuttaBirleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü İtalya, Yunanistan ve İspanya (AB Üye Ülkeleri) İklim Değişikliğine Uyum Avrupa Birliği Stratejisi Beyaz Kitap Yeşil Kitap Su Çerçeve Direktifi 16/10/201413 KaliforniyaKaliforniya İklim Değişikliği Eylem Planı ABD İklim Değişikliği Eylem Planı ŞiliUlusal İklim Değişikliği Stratejisi Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı LübnanUlusal Bildirim Türkiyeİklim Değişikliği Eylem Planı İklim Değişikliği Eylem Stratejisi İklim Değişikliği Uyum ve Eylem Stratejisi,

14 1416/10/2014

15 İklim Değişikliği İle Mücadele Yöntemleri- I 1- Sera Gazı Azaltımı 2- İklim Değişikliğine Uyum Alternatif Su Temini Yöntemleri 16/10/201415 Tuz Giderme Atıksuların Yeniden Kullanımı Yağmur suyu hasadı Yeraltı suyu Beslemesi Su TransferiRezervuarlarGri Su

16 Tuz Giderme 16/10/201416 Tuzsuzlaştırma bugün dünya genelinde uygulanmaktadır. Tuz giderme işlemi deniz suyuna uygulandığı gibi acılaşan sulara da uygulanmaktadır.

17 Atıksuların Yeniden Kullanımı 16/10/201417 Atık suların yeniden kullanımı, atık suların yeniden kullanımı suyun yetersiz olduğu alanlarda su temini için doğrudan ve dolaylı olmak üzere atık suyun yeniden kullanımı mevcuttur.

18 Yağmursuyu Hasadı Yağmursuyu hasadı, günlük ihtiyaçlar ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanması için bir alanda yağmur suyunun toplanması ve depolanması sürecidir. 16/10/201418 Su Transferi Su transferleri, suyun devamlılığının ve miktarının artmasını hedefleyen; suyun bir havzadan diğerine transferini ve de geçici de olsa kritik düzeyde su bulunan durumlarda ihtiyacın karşılanmasını sağlayan bir yöntemdir. Rezervuarlar Rezervuarlar, değişim geçiren doğal göller ya da üzerine baraj yapılan nehirler tarafından oluşan yüzey suyunun teminine olanak sağlayan depolama yöntemlerinden biridir.

19 Gri su, siyah su (tuvalet suyu) haricindeki bir evden boşaltılan atık suların genel adıdır, yani duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sulardır. 16/10/201419 Gri Su Sel Sularının Yeniden Kullanılması Sel suları talep yönetimi, yağmursuyu tankları ve atık ve gri suyun yeniden kullanılması gibi sürdürülebilir kent su yönetimi için farklı bir yaklaşımdır.

20 Yeraltı Suyu Beslemesi 16/10/201420

21 2116/10/2014

22 İncelenen Ülkelerde Mevcut Durum, Uyum Politikaları ve Tedbirleri 16/10/201422

23 Yunanistan 16/10/201423 Su kaynakları özelindeki önlemler; Tarımsal sulama etkinliğinin artmasıyla su kayıplarının azalması, Kentsel ve endüstriyel kullanımda talep ve su kayıplarının azalması, Suyun geri dönüşümü ve yeniden kullanımı için programlara finansman sağlanması, Tehlike altında bulunan alanlarda su kıtlığıyla alakalı risk çalışmaları yapılması, Yüzey suyu akışını depolama ve sınırlama, Çölleşmenin tehdidi altında bulunan alanlara yüzey suyu transferi, Yüzey akışıyla yağmursuyu kayıplarını sınırlandırmak için orman ekosistemlerinin yönetimi ve Suyun arta kalan miktarının geri gönderilmesi, su rezervlerinin yeniden doldurulması, yapay yer altı su konsantrasyonu için sistemlerinin uygulanması

24 İtalya Su kaynakları özelindeki önlemler; Su Acil Durumlar Yönetmeliği, Kriz yönetimi, Uyum fonları, Sulama Suyu Ulusal Programı, Ulusal Uyum Planları ve birçok Yerel Uyum Planları Ulusal ve bölgesel seviyede bir entegre uyarı sistemi, İşlevsel Merkezler Ağı, Ulusal Radar Planı 16/10/201424

25 Su kaynakları özelindeki önlemler; Suya doğru fiyat etiketi koymak. Su ve suyla ilgili fonların daha etkili tahsisi: Arazi kullanım planlamayı geliştirmek ve su verimliliği finanse etmektir. Kuraklık risk yönetimlerini geliştirmek: Kuraklık risk yönetim planları geliştirmek, kuraklık gözlem ve erken uyarı sistemleri geliştirmek ve ayrıca AB Dayanışma Fonu ve Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının kullanımını. Su temini sağlayan ilave su temini altyapılarını dikkate almak. Su tasarruflu teknolojiler ve uygulamaları teşvik etmek. Avrupa'da su tasarrufu kültürünün oluşmasını teşvik etmek. Bilgi ve veri toplanmasını geliştirmek: Avrupa ile bir su kıtlığı ve kuraklık bilgi sistemi ve araştırma ve teknolojik kalkınma fırsatlarıdır. 16/10/201425 İspanya

26 Şili Kurumlar tarafından uygulanmış olan faaliyetler: Su döngüsünün farklı aşamalarında iklim değişikliği etkilerinin değerlendirilmesi, En kritik alanlarda hidrolojik dengeler ile ilgili bilgilerin güncellenmesi, İklim değişikliğinin etkileri ve talep tahminlerine göre insanlar, madencilik, tarım ve elektrik üretimi tarafından yapılan su tüketimi için gelecekte olması beklenen mevcut su miktarının tespit edilmesi. İklim projeksiyonları temelinde hidrolojik eğilimlerin (akışların) tahmin edilmesi, Bir doğal akifer izleme programının tasarlanması, Şili’de iklim değişikliği karşısında su kaynaklarını adapte etmek için su kaynakları ve su kaynaklarının etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceği hakkında çalışmak. 16/10/201426

27 Geri dönüştürülen su, içme suyu amacı dışındaki, örneğin tarım, peyzaj, kamu parkları ve golf sahaları sulama suyu olarak, çoğunlukla kullanılmaktadır. Kaliforniya tuzsuzlaştırma yöntemini uygulamaya 1965 yılında başlamıştır. Son 10 yılda kurulu kapasite hızlı bir şekilde artmıştır. 2009 yılında Kaliforniya’da kentsel su temini için 26 (20 yeraltı suyu, 6 deniz suyu) tuzsuzlaştırma tesisi işletilmektedir. Kaliforniya’da her yıl yüzlerce m 3 su transfer edilir. Bu transferlerin çoğu, aynı hidrolojik havzada bulunan tarımsal su kullanıcıları arasında olur. 2005 ve 2006 süresince Kaliforniya nispeten ıslak dönemler yaşamıştır ve su kullanıcıları ilerleyen zamanlardaki su çekilmelerine karşı yeraltı su bankalarında biraz daha fazla su depolama fırsatı yakalamıştır. 16/10/201427 Kaliforniya- I

28 16/10/201428 Kaliforniya-II Kaliforniya’da alternatif su kaynaklarına ilaveten uygulanan farklı bir yöntemde kurak dönemlerde su kıtlığını önlemek için “Su Bankaları” uygulamasıdır. Kaliforniya Su Bankası:

29 Su kurulları bölgesel su kurulları ile koordine içerisinde çalışmak, su kalitesini korumak, restore etmek ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda üzerinde durulan konular şunlardır: Fırtına suları, Atık su arıtımı, Okyanusların korunması, Su kalitesinin izlenmesi, Sulak alanların korunması, Kirlenmiş alanların temizlenmesi, Yeraltı depolama tanklarının temizlenmesi, Yeraltı suyunu korumak, Çevresel eğitimler ve Düşük- etkili kalkınmadır. 16/10/201429 Kaliforniya-III

30 Lübnan Su sektörü için listelenen başlıca uyum tedbirleri şunlardır: Kıyı alanlarında tuzlanmaya karşı yer altı sularının korunması, Evsel, endüstriyel ve tarım sektörlerinde su talebini azaltmak için Su Talep Tarafı Yönetim Stratejilerinin uygulanması, Havza yönetim planlarının geliştirilmesi ve Su temini için alternatif kaynakların uygulanabilirliğini göstermek ve gerekli standart ve kılavuzların geliştirilmesi için pilot girişimlerin uygulanmasıdır. 16/10/201430 Tarımda sulama suyu olarak sel sularının tekrar kullanımının fizibilitesi edilmesi çalışılmaktadır.

31 16/10/201431

32 Türkiye’de Beklenen İklim Değişikliği Etkileri 2011-2040 yılları için tüm Türkiye’de yüzey sıcaklığının artacağı tahmin edilmektedir. Bu artış, kışın 0.5 °C’den ve yazın 1.0 °C’den düşüktür. Türkiye’de yüzey sıcaklıklarındaki önemli artışlar 2041-2070 döneminde ortaya çıkmaktadır. Bu artış, kışın yaklaşık 1.5 °C, yazın ise yaklaşık 2.4 °C’dir. 21. yüzyılın sonuna doğru yüzey sıcaklıklarının kışın yaklaşık 3.5 °C, yazın ise 6 °C’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 16/10/201432 Sıcaklık

33 2011-2040 yılları arasında Türkiye’nin çoğu bölgesinde kış ve ilkbahar yağışlarında %30’a varan bir artış göstermektedir. 2041- 2070 yılları arasında kış yağışlarının Türkiye’nin güney ve batı kesimlerinde %20’ye varan bir düşüş göstereceği tahmin edilmektedir. 2071- 2100 yılları da ikinci döneme benzerlik göstermektedir. 16/10/201433 Yağış Türkiye’de Beklenen İklim Değişikliği Etkileri- II

34 2011-2040 yılları arasında hem kış hem ilkbahar mevsimlerinde Türkiye’nin hemen her bölgesi için yüzey akışında artış öngörmektedir. 2041-2070 yılları arasında yüzey akışının Doğu Anadolu’da kışın artacağı, ilkbaharda ise azalacağı tahmin edilmektedir. Aynı dönemde, yüzey akışının Batı Karadeniz Bölgesi’nde her iki mevsimde de artacağı, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da ise ilkbaharda artacağı tahmin edilmektedir. 16/10/201434 Akış Türkiye’de Beklenen İklim Değişikliği Etkileri- III

35 Su Yönetiminde en büyük role sahip kurumlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’dür (SYGM). İki kurumun yanı sıra havza bazında su yönetimi şu şekilde gerçekleşmektedir. 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu (SYKK) kurulmuştur. Havza Yönlendirme Kurulu, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyesi Bakanlıklardan en az ilgili Genel Müdürlerinden ve enstitü başkanından oluşur. 18 Haziran 2013 tarih 28681 Sayılı Resmi Gazete’da çıkan Tebliğ ile Havza Yönetim Heyetleri oluşturulmuştur. Vali Başkanlığında toplanılır. 16/10/201435 Türkiye’de Su Yönetimi

36 Türkiye’de 5. Ulusal Bildirim’de su kaynakları özelinde yapılan çalışmalar: AB Su Çerçeve Direktifinin uyumlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Havza Yönetim Planlarının oluşturularak, su kaynaklarının bütüncül bir yönetim esasına dayalı havza ölçeğinde değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Sulama, rehabilitasyon ve modernizasyon faaliyetlerine ağırlık vererek, su kaynaklarının daha verimli ve kontrollü bir şekilde kullanılması ve özellikle yanlış sulama yöntemleri sonrasında ortaya çıkan taban suyu seviyelerindeki yükselme ve buna bağlı olarak oluşabilen tuzlanma riskinin de azaltılması hedeflenmektedir. 16/10/201436 Türkiye

37 Yer altı su kaynaklarında beliren kaçak ve/veya aşırı su çekimi sonrasında geri dönüşü olmayan bir kaynak azalma riski ile özellikle sanayi tesislerinin ve tarım alanların yoğun olduğu bölgelerde kaynak kirliliği riskinin azaltılması ve nihai olarak ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, yenilikçi teknik çözümlerin tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği ile çözüme ulaştırılması hedeflenmektedir. Depolamalı tesislerin ve hidroelektrik enerji üretim tesislerinin kapasiteleri artırılarak, hem Türkiye’nin kendi kaynaklarının kullanım oranının artırılması hem iklim değişikliği kapsamında su kaynaklarının miktarında karşılaşılacak belirsizliklerin daha dengeli bir şekilde azaltılması hedeflenmektedir. 16/10/201437 Türkiye-II

38 3816/10/2014

39 Tartışmalar ve Değerlendirmeler- I 16/10/201439

40 16/10/201440 Tartışmalar ve Değerlendirmeler- II

41 İncelenen Ülkeler ve Ülkemizde iklim değişikliğine uyum faaliyetleri ve politikaları kapsamında karşılaştırılan konular şunlardır: 1- Su Kaynakları 2- Yerel Düzeyde Çalışmalar ve Uygulamalar 3- Sulama Sistemi Şebekeleri ve Ekonomi 4- Bilincin Oluşturulması 16/10/201441 Tartışmalar ve Değerlendirmeler- III

42 Su Kaynakları 16/10/201442 ÜLKELERÖNLEMLER/POLİTİKALAR YunanistanAtıksuların arıtılarak, yeniden değerlendirilmesi, su temininin arttırılması çalışmaları İtalyaAtıksuların arıtılarak, yeniden değerlendirilmesi, yapısal fonlar, İspanyaAtıksuların arıtılarak, yeniden değerlendirilmesi, sektörel etkilenebilirlik çalışmaları, LübnanAtıksuyun yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalar, suyun depolanmasına yönelik çalışmalar, KaliforniyaAtıksuların arıtılarak, yeniden değerlendirilmesi, kent akış yönetimi ve yağmursuyu hasadı ŞiliAtıksuların arıtılarak, yeniden değerlendirilmesi, hidrolojik döngüde yaşanan değişimlerin tespiti Türkiye2014-2023 Ulusal Havza Yönetim Stratejisinde atıksuların arıtılarak, yeniden değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar mevcuttur.

43 Yerel Düzeyde Çalışmalar ve Uygulamalar 16/10/201443 ÜLKELERÖNLEMLER/POLİTİKALAR Yunanistanİlin coğrafik özelliklerine göre iklim değişikliği araştırmaları İtalyaBölgesel ve yerel uyum planları İspanyaBölgesel düzeyde çalışmalar bulunmaktadır. KaliforniyaKaliforniya 9 bölgeden oluşmaktadır ve bölge bazlı çalışılmaktadır. ŞiliHavza ve sektörel bazlı etkilenebilirlik TürkiyeHavza bazlı da çalışılmaklar ve su yönetimi çalışmaları yapılmaktadır. İklim değişikliğinin de su kaynaklarına etkisi havzalar bazında çalışılmaktadır.

44 Sulama Sistemi Şebekeleri ve Ekonomi 16/10/201444 ÜLKELERÖNLEMLER/POLİTİKALAR YunanistanŞebeke sistemlerinin iyileştirilmesi İtalyaŞebeke sistemlerinin iyileştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi İspanyaSu tasarrufu sağlayan teknolojiler için altyapı çalışmaları LübnanŞebeke sistemlerinin iyileştirilmesi, su kayıplarının azaltılması ŞiliSulama suyu kanal onarımları TürkiyeMerkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) sisteminin geliştirilerek, tarımsal ve diğer altyapılardaki mevcut kayıp ve kaçakların önlenmesi

45 Bilincin Oluşturulması 16/10/201445 ÜLKELERÖNLEMLER/POLİTİKALAR YunanistanÇevre bilincinin geliştirilmesi için ilgili bakanlıklar arasında gerçekleştirilen işbirliği ile eğitim ve bilinçlendirme politikası uygulanmaktadır. İtalya- İspanyaSu tasarrufu kültürü oluşturulmasının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. LübnanSu kullanıcıları arasında su tüketimini azaltmak için farkındalığın geliştirilmesini amaçlayan kampanyaların geliştirilmesi hedeflenmektedir. KaliforniyaABD-Kaliforniya’da halkın farkındalığının arttırılması amacıyla broşürler dağıtılmaktadır. ŞiliEğitim ve öğretime önem verilmektedir. TürkiyeSuyu kullanan paydaşlar arasında suyu etkin kullanmak amacıyla bilincin oluşturulmasına yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir. Suyun etkin kullanımına yönelik Kamu Spotları yapılmaktadır.

46 4616/10/2014

47 Sonuç ve Öneriler İklim değişikliğinin mevcut ve yapılması planlanan politika ve mevzuatlar içerisinde yer alması gereklidir. Su kaynaklarının daha verimli kullanılması, kalitesi ve miktarının korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir. İklim değişikliğinin su ve suya bağlı tüm sektörleri etkileyecek olmasından dolayı sektörel etkilenebilirlik analizleri yapılması ve çalışmaların yerel boyuta indirgenmesi gereklidir. İçme suyu ve tarımsal sulama şebekelerinde mevcut kayıp ve kaçakların tespit edilmesi, izlenmesine yönelik sistemlerin ve müdahale çalışmalarının gerçekleştirilmesi gereklidir. İklim değişikliği etkileri ile mücadelede kamuoyu bilincini oluşturmak amacıyla etkin çalışmalar gerçekleştirilmesi açısından STK’lar ile işbirliği içerisinde kampanyaların oluşturulması, özellikle çocuklar arasında bilincin eğitim dışında internet aracılığı ile de geliştirebileceği çalışmalar yapılması gereklidir. Su kaynakları özelinde alternatif su temini yöntemlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir. 16/10/201447

48 4816/10/2014 Sonuç ve Öneriler- II Su Kullanan SektörUyum Faaliyeti Önerilen faaliyetin uygulanması için gereklilikler İçme Suyu Kentlerde içme suyu şebekelerinde su kayıp ve kaçaklarının kontrolü ve SCADA sisteminin yaygınlaştırılması İçme suyu havzalarının korunması, Havza bazında iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkilerinin tespit edilmesi, Taşkın ve kuraklık ile ilgili çalışmaların yapılarak, tahmin ve erken uyarı sistemleri ve yönetim planlarının geliştirilmesi İlave su kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, Su tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması İçme suyu şebeke yapılarının iyileştirilmesi, sürekli takibi ve bu çalışmaların gerçekleştirilmesi için finansal kaynaklar oluşturulması, İlave su kaynaklarının uygulanabilirliğine ilişkin fizibilite çalışmaları yapılması, İçme suyu şebeke yapılarının birleşik kanaldan ayrık kanala çevrilmesi, Bahçe ve diğer dış mekan kullanımları için alternatif su kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması Binaların ve yeni yapılan yapıların su tasarrufu sağlayacak teknolojiye uygun hale getirilmesi, Tarımsal Su Kapalı sulama kanalları, Aşırı su tüketimine neden olan tarımsal sulama kanallarının iyileştirilmesi ve su tasarrufu sağlayan sistemlerin yaygınlaştırılması Tarım havzalarında değişen iklime ve su varlığına uygun tür yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi. Sulama da arıtılmış atıksuların kullanımı, Toprak envanter ve haritalarının güncellenmesi, İklim değişikliği etkilerinin havza, bölgesel ve ulusal bazda tespit edilmesi, Tarıma dayalı sanayiler üzerindeki etkilerin tespit edilmesi Uygun altyapıların oluşturulması, Tarımsal sulama saatlerinin ayarlanması, Tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, daha az su kullanan ürülerin kullanımının yaygınlaştırılması, Suyun yeniden fiyatlandırılması, Kaçak kuyuların tespit edilerek, kullanımına izin verilmemesi, Sektörel etkilenebilirlik analizlerinin yapılması, Çiftçiyi su tasarrufu sağlayan sistemlerin ve alakalı diğer uyum faaliyetlerinde destekleyecek krediler geliştirilmeli

49 4916/10/2014 Sonuç ve Öneriler- III Su Kullanan SektörUyum Faaliyeti Önerilen faaliyetin uygulanması için gereklilikler Sanayi Arıtılmış atık su kullanımı, Su tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak Su ayak izinin izlenmesi, Teknoloji kullanımını geliştirmek ve yaygınlaştırmak için kredilerin oluşturulması Sektörel etkilenebilirlik analizlerinin yapılması Ekosistem İhtiyacı Arıtılmış atık su kullanımı, Temel su kaynaklarının koruma altına alınması Su seviyesi ve sıcaklık değişimlerinin sürekli izlenmesi, Sektöre etkilenebilirlik analizlerinin yapılması Kıyı Alanları Ulkemizde İDES ve İDEP kapsamında belirlenen stratejilerin ve eylemlerin uygulanması, İklim değişikliğinin kıyı alanlarındaki olası etkilerine karşı araştırmalar gerçekleştirmek, Orman, Ekosistemi ve Yönetimi Tuzlanma ve ötrifikasyon ile mücadele de gereken önlemleri almak. İstilacı türlerin kontrol edilmesine yönelik sistemler geliştirmek, Orman yangınlarına karşı acil müdahale ekiplerinin oluşturulması ve eğitilmesi İklim değişikliği etkilerine bağlı olarak ağaç türlerinin değişiminin takip edilmesi, Orman yangınlarına karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, İnsan Sağlığı Yeterli kapasiteye sahip acil müdahale ekiplerinin oluşturulması, Risk haritalarının yapılması Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi Afet/Risk Yönetimi Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, Risk haritalarının oluşturulması Taşkın ve kuraklık gibi doğal afetlere karşı zorunlu sigortaların geliştirilmesi, Halkın olası afet bölgelerinden uzaklaştırılması

50 16/10/201450 Sonuç ve Öneriler- IV AlanUygulamalar Denize kıyısı olan alanlarda - Atık suların yeniden kullanılması, - Yeraltı suyu beslemesi, - Yağmur suyu hasadı ve gri su kullanımı, - Yeraltı su barajları, - Deniz suyu/Acı su (brakish water) tuzsuzlaştırma tesisleri, İç kısımlarda kalan alanlarda - Atık suların arıtılarak başta tarım ve ileri arıtımıyla da içme suyu olarak kullanılması, - Yağmur suyu hasadı ve gri su kullanımı, - Sel suyu hasadı, - Yeraltı sularının beslenmesi, - Yeraltı su barajları, -Mobil ya da kalıcı tuzsuzlaştırma tesislerinde acı suyun kullanılması, Deniz ve iç kısımlar ile bağlantılı olan alanlarda - Atık suların yeniden kullanımı, - Yağmur suyu hasadı ve gri su kullanımı, - Sel suyu hasadı, - Yeraltı su barajları, - Tuzsuzlaştırma tesisi,

51 Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Seçil KARABAY 5116/10/2014


"TÜRKİYE İLE BENZER İKLİM KOŞULLARINA SAHİP ÜLKELERİN UYUM POLİTİKALARI VE TEDBİRLERİNİN TÜRKİYE’YE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçil KARABAY Orman ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları