Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

28 Nisan 2014 EDİRNE Prof. Dr. Naim SAĞLAM Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 23119, Elazığ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "28 Nisan 2014 EDİRNE Prof. Dr. Naim SAĞLAM Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 23119, Elazığ."— Sunum transkripti:

1 28 Nisan 2014 EDİRNE Prof. Dr. Naim SAĞLAM Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 23119, Elazığ

2 Su Ürünleri sektörü;  İnsanların sağlıklı beslenmesi,  Sanayi sektörüne hammadde temini,  İstihdam oluşturması,  Kırsal kalkınmaya katkı sağlaması,  Yüksek ihracat imkanı,  Doğal kaynakların daha etkin yönetimi,  Biyolojik çeşitliliğin muhafazası konularında önemli fırsatlar oluşturmaktadır. 2

3 Kaynak: FAO, 2012 3

4 4

5 5

6 Türkiye;  8.333 km deniz kıyısına,  178.000 km uzunluğunda akarsu yüzey alanına,  200 bin hektarın üzerinde doğal göle,  3.442 km 2 genişliğinde baraj gölüne sahiptir. 6

7 Kaynak: TUİK, 2012 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Kaynak: TUİK, 2012 12

13 Faaliyet Alanı AdetProje Kapasitesi (ton/yıl) İçsu İşletmeleri 1.935245.166 Deniz İşletmeleri 418217.494 TOPLAM 2.353462.660 Kaynak: BSGM, 2013 13

14 NoBalık TürüDestek Miktarı (TL/kg) 1Alabalık0,65 2Çipura0,85 3Levrek0,85 4Yeni Türler1,00 BSGM, 2013 14

15 NoGemi boyu (m)Ödenecek destek miktarı (TL/m) 110-2010.000 221-3015.000 3 31 ˂ 20.000 Kaynak: BSGM, 2013 15

16  Kirlilik  Küresel ısınma ve iklim değişikliği  Doğal kaynaklardaki yoğun av baskısı 16

17 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre; Kaynak: TUİK, 2012 17

18 TUİK, 1996-2012 18

19 19

20 TUİK, 1996-2012 20

21 TUİK, 1996-2012 21

22 Gerçek Kişi Gemi ToplamDenizİç suToplamDenizİç su Tekirdağ127712591823722710 Edirne1102906196164 0 Kırklareli1185 0163 0 Elazığ27432711320 TUİK, 2012 22

23 23

24 24

25 25

26 1. Tarım 2. Hayvancılık 3. Su Ürünleri 4. İmalat Sanayi 5. Maden ve Mermer 6. Turizm 7. Bilişim 8. Sağlık 9. Eğitim 10. Çevre ve Kentsel Altyapı 26

27  Çalışma gruplarının oluşturulması,  Tüm gruplara çalışma ekibinin dışında farklı yerel aktörlerin katılımının sağlanması,  Söz konusu alanlarda tüm taraflar arasında eşgüdümün sağlanması, amaçlanmalıdır. 27

28 TR2 2014-2023 Bölge Planı Vizyon 2023 TR2 Bölge kalkınma projeleri TR2 Bölge ekonomik çalışmalar TR2 Bölge kümeleme çalışmaları TR2 Bölge lobi çalıştayı veya çalışmaları TR2 Bölge TSO ekonomik raporları İncelenerek bölgeye has her sektör için mevcut durum belirlenmelidir. 28

29  Mevcut Durum  Vizyon ve Misyon  SWOT (GZFT) Analizi (Güçlü ve Zayıf Yönler, Tehditler ve Fırsatlar)  Sektörler için gelecek projeksiyonların belirlenmesi  Güçlü Yönlerden hareketle yapılabilecekler  Zayıf yönler nasıl yok edilebilir?  Tehditler nasıl ortadan kaldırılabilir?  Fırsatlar nasıl kullanılabilir?  Sektörün kısa, orta ve uzun vadede hedefleri  Yapılması gerekenlerin tespiti  İş planı ve zaman diyagramı  Proje önerileri  Kalkınma için kilit sektörlerin tespiti 29

30 Her sektör için; 1. Bir çalışma grubu 2. Bir bilgilendirme toplantısı 3. Her bir sektör için rapor oluşturulması 4. Ar-Ge ve Yenilikçilik için Mevcut Durum Analizi Raporu 5. Basın bültenleri ve TV programında bilgilendirmeler 6. Proje ve fizibiliteler 30

31 SektörSU ÜRÜNLERİ AMAÇ 1Su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretim ve verimliliğin artırılması Öncelik 1.1Kafeslerde balık yetiştiriciliğinin geliştirilmesi Öncelik 1.2İlimiz su ürünleri sektörünün yem ihtiyacını karşılayacak alt yapının oluşturulması ve türlere uygun balık yemi üretim sektörünün geliştirilmesi Öncelik 1.3Bazı alternatif su ürünleri türlerinin ve süs balıklarının yetiştiriciliğinin ilimizde gerçekleştirilmesi için çalışmaların yürütülmesi 31

32 AMAÇ-1SU ÜRÜNLERI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI. Öncelik 1.1 Kafeslerde Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Hedefİlimizde bulunan göllerde, 28.319 ha.’lık yüzey alanının balık yetiştiriciliği için ayrılan % 3’lük kısmında 919.700 ton/yıllık balık üretim miktarına ulaşabilmek. Belirtilen yetiştiricilik kapasitesine ulaşabilmek için gerekli olan 909.000.000 adet Alabalık, 1.152.300.000 adet Sazan yavrusunun üretilebilmesi. AmaçKültür balıkçılığının ilimiz ekonomisine yapmış olduğu iktisadi katkıyı artırmak, alt yapıyı ve istihdamı geliştirmek. ÇıktılarÜlkenin kalkınma hızına paralel olarak yetiştiricilik yoluyla üretim 2023 yılında 919.700 ton/yıla ulaşabilecek ve yavru üretimiyle beraber iktisadi katkısı 3.965.501.000,00 TL olacaktır. Yine bu alanda oluşacak 8.500 kafes işletmesi ve 1140 yavru işletmesiyle en az 51.000 kişi istihdam edilebilecektir. 32

33 Faaliyetler 1.1.1İlimiz sınırları içinde yer alan yüzey sularında detaylı araştırmalar yapılarak, kafes yetiştiriciliğine uygun alanların belirlenip haritalandırılması ve yetiştiricilere önerilmesi. 1.1.2Kafes yetiştiriciliği için örnek ve demonstrasyon amaçlı model geliştirilmesi 1.1.3Yavru üretimine uygun bölgelerin belirlenmesi ve 1.000.000 adet/yıl kapasiteli örnek bir alabalık kuluçkahanesinin kurulması 1.1.4Gelişen sektörde ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesi için gezici balık hastalıkları kliniği kurulması 1.1.5Balık hastalıkları teşhis, tedavi ve aşı merkezi kurulması 1.1.6Çalışmada belirlenen iktisadi ve sosyal hedeflere ulaşılabilmesi için balıkçılara yönelik mesleki eğitim programı hazırlanması ve uygulanması 33

34 SektörSU ÜRÜNLERİ AMAÇ 2Su ürünleri avcılığının geliştirilmesi ve mevcut stokların korunması Öncelik 2.1Su ürünleri avcılığının geliştirilmesi Öncelik 2.2Doğal balık stoklarımızın korunması 34

35 SektörSU ÜRÜNLERİ AMAÇ 3Balıkçılığa bağlı yan sanayi sektörlerinin geliştirilmesi Öncelik 3.1Balık ağı imalatıyla av araç ve gereçlerinin geliştirilmesi Öncelik 3.2Yetiştiriciliğe yönelik ekipmanın üretilerek geliştirilmesi 35

36 SektörSU ÜRÜNLERİ AMAÇ 4Su ürünlerini muhafaza ve işleme tesislerinin kurulması Öncelik 4.1Su ürünleri işleme tesislerinin kurulması Öncelik 4.2Su ürünlerini muhafaza tesislerinin kurulması 36

37 SektörSU ÜRÜNLERİ AMAÇ 5Avrupa birliği fonlarından ilimiz su ürünleri sektörüne kaynak sağlanması Öncelik 5.1Balıkçılarımızın AB projesi geliştirme kabiliyetlerini ve projelere katılımlarını sağlamak Öncelik 5.2İlimiz su ürünleri sektörüne uygun AB projelerinin takibini sağlamak 37

38 SektörSU ÜRÜNLERİ AMAÇ 6İlimiz su kaynaklarının taşıma kapasitesinin belirlenmesi ve göl yönetiminin geliştirilmesi Öncelik 6.1İlimiz su kaynaklarının taşıma kapasitelerinin belirlenmesi Öncelik 6.2Göl yönetiminin sağlanması ve geliştirilmesi 38

39 SektörSU ÜRÜNLERİ AMAÇ 7İstenilen hedeflere ulaşılması için altyapı ve organizasyonun sağlanması Öncelik 7.1Altyapının sağlanması ve geliştirilmesi Öncelik 7.2İlimiz balıkçılığının yönetimi ve organizasyonun sağlanması 39

40


"28 Nisan 2014 EDİRNE Prof. Dr. Naim SAĞLAM Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 23119, Elazığ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları