Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERA KURULUŞUNDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERA KURULUŞUNDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER"— Sunum transkripti:

1 SERA KURULUŞUNDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

2 Sera kuruluşunda etkili olan faktörler;
Ekolojik koşullar Ekonomik koşullar

3 Ekolojik koşullar Işık, Sıcaklık, Rüzgar, Yağış, Toprak, Su, Topoğrafik durum

4 Ekonomik koşullar Pazar durumu, Ulaşım, Enerji Yakıt, gübre, dezenfektan ve elektrik, İşçi sorunu

5 Işık: Işığın dalga boyu, Mor ötesi ışınlar: (kısa dalga boylu ışıklar)
Büyük kısmı ozon tabakası tarafından tutulur.Renk oluşumu ve büyümeyi engeller, cüceleşmeye neden olur. Görülebilir (orta dalga boylu) ışınlar: Bitki gelişiminde etkilidirler. Örneğin; mavi ışık bitkilerin fazla boylanmasını, Kırmızı ışık tohumların çimlenmesi ve gelişmesini etkiler. Kızılötesi ışınlar: ısı ışıklarıdır. Yeryüzünün ısınmasını sağlarlar. Işık yoğunluğu, Günlük ışıklanma süresi (fotoperiyot) Sera içindeki ışığın her yerde eşit olarak dağılımı bitki gelişimi için önemlidir. Dengeli bir şekilde ışıktan yararlanmak için; seranın doğu-batı yönünde, bitki sıralarının kuzey-güney doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.

6 Sıcaklık Her bitki türü için gelişme dönemlerine göre optimum sıcaklık değişir. Seracılık, ısıtma giderleri azaltıldığı ölçüde karlı bir üretim şeklidir. Bu nedenle seracılık kış ayları 10ºC’ nin üzerinde olduğu yerlerde gelişmiştir. Seracılık yapılacak bölgede jeotermal kaynakların varlığı da önemlidir.

7 Rüzgar: Sera yerinin seçimi açısından rüzgar 4 nedenle önemlidir: Rüzgarlı bölgelerde rüzgar sera örtüsü ve konstrüksiyona yük bindirmekte bunun sonucu olarak rüzgarlı bölgelerde sera kuruluş harcamaları yükselmektedir. Seralarda ısı kaybı artarak ısıtma masrafları yükselmektedir. Serada fiziksel zararlara neden olmaktadır. Serada doğal havalandırmayı etkilemektedir.

8 Yağış: (yağmur, kar, dolu)
Kar yağışı olan bölgelerde sera kurarken mutlaka kar yükü hesaplanmalıdır. Bu da sera kuruluş masrafını yükseltmektedir. Dolu, sera örtüsünde fiziksel zararlanmaya neden olmaktadır. Yağmur, sera ısısının düşmesine ve ışık yetersizliğine neden olmaktadır. Fazla yağışlı bölgelerde, sera çevresinden suyu uzaklaştırmak için; Drenaj kanalları açılmalı, Sera çatısından süzülen yağmur sularının toplanması için oluklar belli bir meyille yerleştirilmelidir.

9 Toprak: Sera toprağının 5-10 yılda bir üst 50 cm’ lik kısmının değiştirilmesi idealdir. Ancak bu işlemin maliyeti yüksek olduğundan pek uygulanmaz. İyi bir sera toprağı; kumlu-tınlı veya tınlı, organik madde ve besin maddelerince zengin, hastalık ve zararlılardan ari, su tutma kapasitesi yüksek, geçirgenliği ve havalanması iyi, PH: 5-5.5, tuzlu olmayan, toprak altı suyu en az 1 m derinde olmalıdır.

10 Su: Sera su kaynağına yakın olmalıdır. Çabuk tuzlanan sera toprağının sulanmasında iyi kalitede su kullanılmalıdır. Sulama suyunun elektriksel geçirgenliği, bor, klor, Na konsantrasyonları önemlidir.

11 Topoğrafik durum: Sera kurulacak yerin eğim durumu da önemlidir. %1-2 eğim idealdir. Güneye eğimli yamaçların güneşten yararlanma şansı çok daha yüksektir.

12 Ekonomik Faktörler Pazar durumu:
Serada yetiştirilen sebzelerin maliyeti açıkta yetiştirilenlere göre daha yüksektir. Bu nedenle serada yetiştirilen sebzelerin yüksek fiyatla ve çabuk satılması için büyük tüketim merkezlerine yakın olması gerekir.

13 Ulaşım: Sebzelerin su içeriği çok yüksek olduğundan, hasattan kısa süre sonra bünyelerindeki suyu hızlı şekilde kaybederler. Bu nedenle, serada üretilen sebzelerin en kısa zamanda pazara ulaşması için ulaşım yollarına yakın olması gerekir.

14 Enerji: Seranın kurulacağı yerde, sürekli ve ucuz olarak kullanılabilecek bir enerji kaynağı olmalıdır. Bu enerji kaynağı hem seraların ısıtılmasında hem de serada çalıştırılacak olan araç ve gereçlerde kullanılabilir.

15 Yakıt, gübre, dezenfektan ve elektrik:
Sera kurulacak yere yakın olmalıdır. İşçi: Seracılıkta işçi sorunu en önemli sorundur. İşçinin seracılık konusunda teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir.

16 Ekolojik ve ekonomik faktörler bir arada değerlendirildiğinde;
Sera yerinin tanımı şu şekilde yapılabilir: Her mevsim yüksek ışık yoğunluğuna sahip, Kış ayları ılıman geçen, İyi ulaşım olanakları ve pazar istekleri olan, Ucuz yakıtı veya doğal ısıtma kaynağı olan, İyi nitelikli sulama suyu ve toprağı bulunan, Şiddetli rüzgarlara kapalı, Nitelikli işçinin bulunabildiği yerler sera için idealdir.


"SERA KURULUŞUNDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları