Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE KOÇLUK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. 2 KAYNAKLAR Başar, Mustafa Aydın. (2015). Eğitim Koçluğu ve Danışmanlık. (Ders notları) Çanakkale. Aydın, İnayet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE KOÇLUK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. 2 KAYNAKLAR Başar, Mustafa Aydın. (2015). Eğitim Koçluğu ve Danışmanlık. (Ders notları) Çanakkale. Aydın, İnayet."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE KOÇLUK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

2 2 KAYNAKLAR Başar, Mustafa Aydın. (2015). Eğitim Koçluğu ve Danışmanlık. (Ders notları) Çanakkale. Aydın, İnayet. (2009). Öğretimde Denetim. Ankara: PEGEM-A Yayınları. Barkley, Stephan, G. (2014). Öğretim Koçluğu. İstanbul: LEAD Türkiye Yayınları. Tiryaki, Timur. (2014). Koçluk Okulu. Optimist Yayım ve Dağıtım

3 3 Eğitim Uzmanları (10. Milli Eğitim Şurası): a) Yönetici, b) denetici, c) eğitim planlaması uzmanı d) okul danışmanı e) program geliştirme uzmanı, f) özel eğitim uzmanı, g) eğitim teknoloğu, h) beslenme eğitimi uzmanı, ı) halk eğitim uzmanı, i) ölçme ve değerlendirme uzmanı.

4 K O Ç L U K N E D İ R? Bir kişinin, başka bir kişinin yaşamında çok güçlü bir fark yaratmasını sağlayan, çözüm odaklı eylemler ve sonuçlar üreten özel bir iletişim alanıdır. Koçluk, kişinin içindeki sınırsız gücü, onur duyacağı bir doğruluk ve dürüstlük ile ortaya çıkarma sanatıdır.

5 “Herkesin hayatında, bir an gelir içindeki ateş söner. Sonra, öyle bir insanla karşılaşırız ki, içimizdeki ateş yeniden alevlenir. Hepimiz, ruhumuzu yeniden tutuşturan bu insana müteşekkir olmalıyız” Albert SCHWEITZER…

6 EĞİTİM KOÇLUĞU Koçluk beceri ve ilkeleri doğrultusunda, çocuklarının çok yönlü gelişimlerini desteklemelerini amaçlayan bir yaklaşımdır. Koç, ebeveynlik stresini önemli ölçüde azaltan bu koçluk yöntemini kullanarak, anne–baba, öğretmen ve çocuklarla ilişki içinde olan herkese koçluk yapar. Koç, bu süreç içerisinde, bir takım oyuncusu gibi davranır. Aile üyeleriyle gerçek bir bağ kurar ve bunu yaparken, tarafsız bakış açısını korur.

7 EĞİTİMDE DANIŞMANLIK

8 Her hangi bir konu hakkında verilen bilgi hizmetidir. (Müşavirlik Hizmeti) Eğitim danışmanlığıPsikolojik ve tıbbi danışmanlık, hukuk danışmanlığı, iletişim danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, kariyer ( personel, eleman, iş bulma ) danışmanlık firmaları ( insan kaynakları danışmanlığı ), kalite (ISO-9001) danışmanlık firmaları …….

9 Uzmanlık konusuyla ilgili kişi ve kuruluşlara yön ve bilgi veren kurumlar danışmanlık firmaları olarak nitelendirilebilir.

10 Okul Danışmanı Okul ve okulun geliştirilmesinde stratejiler belirleme, okulun çevre ile ilişkilerini geliştirme, eğitim işgörenlerinin seçiminde izlenecek politikaları saptama, yönetsel sorunların çözümüne yardımcı olma gibi daha çok örgütün ve yönetimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapan, uzman işgörenlerdir.

11 Koçluk Programın Hedefi Kazanılacak becerileri, çocuklarla olan iletişimlerine yansıtarak mutlu, huzurlu, sağlıklı birliktelikler yaşamalarını sağlamak; Ailelerde ve çocuklarda farklı bakış açıları oluşturmak, çocukların gelecek yaşantılarına daha fazla olumlu katkılarda bulunabilmek, Fark yaratan öğrenciler ve ebeveynler yetiştiren koçlar olarak yeterliklerini daha da geliştirmek.

12 ÇOCUĞUN; İçindeki dehayı uyandırmak, Kendi yaşamının lideri olmasını, Yüksek irade ve iç disiplin geliştirmesini, Sorumlu, öz güvenli, cesaretli olmasını, Mutlu, doyumlu ve başarılı olmasını, Öğrenmeyi sevmesini ve pozitif davranışlar geliştirmesini, Dış dünyanın her çeşit tehlikesine rağmen; siz olmadan da kendisini koruyabilmesini sağlamada yoldaş olmaktır!

13 K O Ç L U K * Performansı geliştirmenin en hızlı yöntemi olup, kişilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına yardımcı olur. * Kişinin içindeki pozitif güçleri ortaya çıkaran ve ÖĞRENCİYİ yüreklendiren zengin bir kaynaktır. * İnsanların kendini tanıma sürecini harekete geçirerek, onların enerjisini arttırır. * Kişilerin amaçlarına ulaşması için kararlar almasına, stratejiler geliştirmesine ve bunları eyleme dönüştürmesine yardımcı olur. * Kişinin yaşamak istediği hayatı yaşaması; bulunduğu nokta ile bulunması gereken nokta arasındaki boşluğu kapatır.

14 K O Ç L U K * Kişilerin güçlü yönlerini kendisine fark ettirerek, bunları avantaja çevirmesini, güçlenmesini sağlar. * Kişileri konuşmak düşünmek yerine, sonuç yaratan eylemlere götürür. * Kişilerin cevapları kendilerinin bulmasına yardımcı olur; önerilerde bulunmaz, öğüt vermez, açık uçlu-güçlü sorular sorar ve teknikler uygular. * Herkesin değişimi gerçekleştirecek güce sahip olduğuna inanır ve onların güçlü yanlarının keşfeder, kişiyi onurlandırır.

15 Koçlar Şu anda neredesiniz? Ne olmak istiyorsunuz? Orada olmak için ne yapmalısınız? ile ilgilenir.” Daima “geleceğe” ve “şimdiye” odaklanır. NEDEN NİÇİN NASIL

16 KOÇLUK Koçluk; birini, bir yerden bir yere götürme İstenen performansa ulaşmak için, koç ve danışan – koçi – arasında kurulan planlı bir iletişim ve gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.

17 Koçluk ; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır. Danışanın (koçi) kendi belirlediği hedeflere, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. KOÇLUK BİR GELİŞİM SÜRECİDİR. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir.

18 Koçluk; mevcut durumundan, daha iyi bir duruma ulaşmak isteyen sağlıklı bireylerle yapılan bir çalışmadır. Koçluk; bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamında, gelişimi hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.

19 Koçluk Süreci Koçluk, daha iyi sonuçlar elde etmesi için danışana (Koçi) yardımcı olunan destekleyici bir ilişki biçimidir. Koçluk potansiyeli ve olasılıkları değerlendirmek üzerine kuruludur; danışanın amacına ve hedeflerine odaklıdır. Koçun her daim yalnızca süreçten, danışanın ise sonuçlardan sorumlu olması çok kritik bir ilkedir. SONUÇLARIN ELDE EDİLMESİ DANIŞANIN SORUMLULUĞUDUR.

20 KOÇLUK NE DEĞİLDİR? Terapi değildir Danışmalık değildir Mentorlük değildir Eğitim vermek değildir Felsefe veya öğreti değildir

21 OLUŞUMUYGULAMADEĞERLEN- DİRME GÖREV ALANI YETERLİL İK ALANI SÜREÇ ALANI

22 Koçluk Görev Alanı Danışanının psikiyatri tedavisine ihtiyacı olduğunu tespit ettiğinde, kişiyi ilgili alanlara yönlendirmek. Danışanın özelliklerini, potansiyelini keşfetmek, belirginleştirerek ortaya çıkarmak. Danışanın hedeflerini belirlemek ve içinde bulunduğu durumdan olmak istediği duruma gelmesinde destek olmak. Danışanı içinde bulunduğu düşük enerjili duygu durumundan, hedefe odaklı yüksek enerjili duygu durumuna taşımak. Danışanın isteklerine saygı duymak, kendi doğrularına ve yargılarına göre yönlendirmek yerine danışanın arzularına göre yol izlemek.

23 Koçluk Görev Alanı Danışanın kendini keşfetmesini sağlamak ve cesaretlendirmek. Danışanın kendi çözüm ve stratejilerini bulmasını sağlamak. Danışanın kendi iç gücüne ve yaşam sorumluluğuna sahip çıkmasını sağlamak. Danışana zihinsel potansiyelini kullanabilmenin yöntemlerini öğretmek. Danışana asla yapacaklarını söylememek onun yerine seçim yapmamak. Danışana çeşitli olasılıkların olduğu potansiyelleri göstermek. Danışanın vizyonunu, danışanın isteği doğrultusunda oluşturmak. Vizyon kaymasının saptandığı durumlarda danışana farkındalık yaratacak sorular sorarak kendisine vizyonunu sorgulatmak.

24 Koçluk Görev Alanı Danışanın misyonunu, danışanın isteği doğrultusunda oluşturmak. Danışana “Başarı”nın bir kimlik olmadığını sadece bir sonuç olduğunu açıklamak. Danışana önemli olanın “Yaşamda Başarı’yı yakalamak olduğunu aktarmak.

25 Nitelikli Bir Koçluk Özellikleri Daima araştırır ve kendini geliştirir, bunun için seminerlere ve eğitimlere katılır. Daima yargısız bir bakış açısına sahiptir. Genellemelerden, çarpıtmalardan uzak durur. Hiçbir konuda “bu budur” demez ve kesip atmaz. Deneyimlere geniş perspektiften bakabilir. Empati yeteneği yüksektir, karşısındakinin hislerini algılar ama bu duygulan kendine yaşatmaz. Esnek bir yapıya sahiptir. Yaşamda her şeyin olabilirliğine ve sonsuz olasılıklara inanır.

26 Danışanına sürekli seçimler sunarak, danışanına seçme ve karar verme yeteneği sağlar. Bu sayede danışanına kendi yaşam sorumluluğunu fark ettirir. Yaşamının her alanında iletişim konusunda yeteneklidir. İyi bir dinleyicidir, dinlerken analiz yapar ve karşısındakine güven sağlar. Danışanına ayak uydurmada yeteneklidir. Dikkatini toplama konusunda yeteneklidir. Yüksek yaşam enerjisine sahiptir ve görüştüğü kişileri etkiler. Danışanının farkındalığmı artırma konusunda yeteneklidir. Nitelikli Bir Koçluk Özellikleri

27 Konuşmaları daima pozitif yönde ve seçtiği kelimeler olumlu anlam içeren kelimelerdir. Kelimeleri avlayan iyi bir “Kelebek Avcısı”dır. Kendisine danışan kişilere güç, cesaret ve güven verir. Danışanının içinde bulunduğu durumu olumlu olarak değerlendirmesini sağlar. Ne zaman dinleyeceğini, ne zaman konuşacağını ve hangi sözlerle konuşacağını iyi bilir. Danışanıyla mükemmel uyum sağlar. Telkin yeteneği yüksektir. Daima “akıllıca sorular” sorar. Nitelikli Bir Koçluk Özellikleri

28 Kaos anlarında daima sakin kalabilir. Daima deneyimlere üçüncü bakış açısından ya da kuşbakışı açıdan bakar. Daima içten davranan ve yapmacıklık göstermeyen bir tavır sergiler. Snob davranışlardan uzak durur. Güler yüzlü, huzurlu, neşeli, esprili ve sabırlıdır. Danışanlar kendilerini yanında huzurlu hissederler. Samimi olmakla beraber saygı mesafesini korurlar. Zamanını iyi değerlendirir, ne kendi ne de danışanın zamanından çalmazlar. Randevularına sadıktırlar ve mümkün olduğunca randevu zamanını değiştirmezler. Tüm bu becerileri kendi yaşamlarında uygulayabilen kişilerdir. Nitelikli Bir Koçluk Özellikleri

29 29 Koçun Yeterlilik Alanları İletişim yeterliliği Güdüleme yeterliliği Araştırma (veri toplama) yeterliliği İzleme-Süreç yeterliliği Davranış bilimleri yeterliliği Sorun çözme (karar verme) yeterliliği Eğitim bilimleri yeterliliği

30

31 OLUŞUM 1. Tanışma Kurulma Aşaması (Forming) 2. Beklentiler Fırtına Aşaması (Storming) 3. Olanaklar / öğrenci yeterlilikleri, ilgi ve ihtiyaçlar 4. Uzlaşma / Karar verme 5. Amaç belirleme 6. Çalışma ilkelerini belirleme Düzgüleştirme Aşaması (Norming)

32 UYGULAMA VERİ TOPLAMA Derse katılım Derse devam Ödev takibi Belge inceleme Derse devam Not / Sınavlar GÖRÜŞMEKAYIT TUTMA Öğrenci Veli Öğretmenler Yönetim Edim Elde Etme Aşaması (Performing)

33 DEĞERLENDİRME Veri Analizi Sonuç Çıkarma Yargıda Bulunma Ürüne yönelik Sürece Yönelik

34 34 Koçun Yeterlilik Alanları İletişim yeterliliği Güdüleme yeterliliği Araştırma (veri toplama) yeterliliği İzleme-Süreç yeterliliği Davranış bilimleri yeterliliği Sorun çözme (karar verme) yeterliliği Eğitim bilimleri yeterliliği


"EĞİTİMDE KOÇLUK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. 2 KAYNAKLAR Başar, Mustafa Aydın. (2015). Eğitim Koçluğu ve Danışmanlık. (Ders notları) Çanakkale. Aydın, İnayet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları