Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu; Psikososyal Risk Etmenleri 1.SORU 44 2.SORU 45 1.SORU 44 2.SORU 45.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu; Psikososyal Risk Etmenleri 1.SORU 44 2.SORU 45 1.SORU 44 2.SORU 45."— Sunum transkripti:

1

2 Konu; Psikososyal Risk Etmenleri 1.SORU 44 2.SORU 45 1.SORU 44 2.SORU 45

3 Konu; Psikososyal Risk Etmenleri 44. Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden değildir? A.Monoton iş B.Aşırı iş yükü C.Vardiyalı çalışma D.İş güvencesi olması 44. Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden değildir? A.Monoton iş B.Aşırı iş yükü C.Vardiyalı çalışma D.İş güvencesi olması

4 1-) İŞİN YAPILDIĞI KOŞULLAR VE İŞ ÇEVRESİ 1.Örgütsel kültür ve işlev (tehdit-çatışma) 2.Örgütsel rol  Rol belirsizliği (işteki rolün belirsizliği)  Rol çatışması (değerlerin-rollerin çatış)  Rol yetersizliği (yetenek-eğitiminden..)*  Kişilerle ilgili sorumluluk artışı 3.Kariyer gelişimi  İş güvensizliği ve düşük ücret  Statü uyuşmazlığı 4.Karar serbestisi / Karara katılım / Denetim 5.İşte kişiler arası ilişkiler  İşte şiddet (mobbing)  Yıldırma uygulamaları 6.İş-ev çatışması  İş-Aile çatışması  Boş zaman yetersizliği sendromu  Değişim 2-) İŞİN İÇERİĞİ 1.İş çevresi ve techizat  Güvenirlilik ve uygunluk,  Ulaşılabilirlik  Bakım ve onarım 2.Görev tasarımı  Yarı vasıflı-vasıfsız çalışma  Belirsizlik (Geri dönüş yok-ne işe yarar) 3.İş yükü ve iş hızının artması  İş yükünün artması  İşi hızı ve zaman darlığı  Tek düze (monoton) çalışma 4.Çalışma saatleri  Vardiyalı çalışma (gece çalışma)  Uzun-kesintisiz çalışma süreleri

5 Konu; Psikososyal Risk Etmenleri 45. Psikososyal sorunların çalışanların sağlığı üzerindeki etkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk B.Kas-iskelet rahatsızlıkları C.Anksiyete D.Depresyon 45. Psikososyal sorunların çalışanların sağlığı üzerindeki etkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk B.Kas-iskelet rahatsızlıkları C.Anksiyete D.Depresyon

6 FİZİKSEL 1.Kalp-dolaşım sistemi, 2.Sindirim sistemi, 3.Kas-iskelet sistemi 4.Bağışıklık sistemi İş stresi kalp dolaşım sistemi hastalıklarının oluşumuna neden olur. Bu etki, strese bağlı hormonal değişikliklerle veya stresle birlikte artış gösteren sigara ve içki içme, aşırı ve kötü beslenme gibi sağlıksız davranışlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. 1.Kalp-dolaşım sistemi, 2.Sindirim sistemi, 3.Kas-iskelet sistemi 4.Bağışıklık sistemi İş stresi kalp dolaşım sistemi hastalıklarının oluşumuna neden olur. Bu etki, strese bağlı hormonal değişikliklerle veya stresle birlikte artış gösteren sigara ve içki içme, aşırı ve kötü beslenme gibi sağlıksız davranışlar sonucunda ortaya çıkmaktadır.

7 İşe Bağlı Anksiyete Aşırı iş yükü, hızlı tempo, son teslim tarihi baskısı, işçinin işini denetleyememesi ile işçinin kalıtımsal, gelişimsel ve kişilik yapısı etkileşerek sorun ortaya çıkarır ve gidişini etkiler. İşten çıkarma ya da söylentileri, küresel rekabet, yeniden yapılanma gibi kurumsal etmenler işçinin sürekli bir işi olacağı duygusunu erozyona uğratarak işe bağlı anksiyeteye katkıda bulunur. İşçilerin iş üzerindeki denetimlerini ve karar verme yetkilerini arttıran daha yatay bir yapılanma, işe bağlı anksiyete bozukluklarının önlenmesi ve işçinin iyilik halinin geliştirilmesinde yaşamsal öneme sahiptir. Aşırı iş yükü, hızlı tempo, son teslim tarihi baskısı, işçinin işini denetleyememesi ile işçinin kalıtımsal, gelişimsel ve kişilik yapısı etkileşerek sorun ortaya çıkarır ve gidişini etkiler. İşten çıkarma ya da söylentileri, küresel rekabet, yeniden yapılanma gibi kurumsal etmenler işçinin sürekli bir işi olacağı duygusunu erozyona uğratarak işe bağlı anksiyeteye katkıda bulunur. İşçilerin iş üzerindeki denetimlerini ve karar verme yetkilerini arttıran daha yatay bir yapılanma, işe bağlı anksiyete bozukluklarının önlenmesi ve işçinin iyilik halinin geliştirilmesinde yaşamsal öneme sahiptir. Depresyon İşin sürdürülebilmesi için isteğin bastırılması ve sıkıntıya direnilmesi sıklıkla depresyona yol açar. “Benin, değersizleşmesi, toplumsal ilişkilerden ve çoğu etkinlikten zevk almama akut depresyon öncesi durumu tanımlayan, tıbbi muayeneyi, ilaç kullanımını gerektiren ve işten kalmaya yol açan genel bulgulardır.” Depresyon iş ile ilişkili en önemli akıl sağlığı sorunudur. İşe bağlı psikososyal risk etmenlerinin pek çoğu depresyona yol açabilir.. İşin sürdürülebilmesi için isteğin bastırılması ve sıkıntıya direnilmesi sıklıkla depresyona yol açar. “Benin, değersizleşmesi, toplumsal ilişkilerden ve çoğu etkinlikten zevk almama akut depresyon öncesi durumu tanımlayan, tıbbi muayeneyi, ilaç kullanımını gerektiren ve işten kalmaya yol açan genel bulgulardır.” Depresyon iş ile ilişkili en önemli akıl sağlığı sorunudur. İşe bağlı psikososyal risk etmenlerinin pek çoğu depresyona yol açabilir..


"Konu; Psikososyal Risk Etmenleri 1.SORU 44 2.SORU 45 1.SORU 44 2.SORU 45." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları