Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRES. STRES; Kavramı ilk kez ortaya atan Hans Selye stresi, organizmanın her türlü değişmeye özel olmayan (yaygın) tepkisi olarak tanımlamıştır. Hans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRES. STRES; Kavramı ilk kez ortaya atan Hans Selye stresi, organizmanın her türlü değişmeye özel olmayan (yaygın) tepkisi olarak tanımlamıştır. Hans."— Sunum transkripti:

1 STRES

2 STRES; Kavramı ilk kez ortaya atan Hans Selye stresi, organizmanın her türlü değişmeye özel olmayan (yaygın) tepkisi olarak tanımlamıştır. Hans Selye’nin çok benimsenen bu tanımına göre stres, memnuniyet verici olup olmadığına bakılmaksızın her türlü isteme bedenin uyum sağlamak için gösterdiği yaygın tepkisidir

3 STRES; Selye’nin tanımında, stres tepkisinin uyanmasında hem memnuniyet verici hem de sıkıntılı oluşumların etkili olduğu işaret edilmektedir. İnsan bedeni genel olarak zevkli ve zararlı olaylar arasındaki farkı ayırdetmez. Her iki durumda da beden işlevini yerine getirmektedir. Bu nedenle hem memnuniyet verici hem de olumsuz uyaranlar altında bedenini gösterdiği stres tepkisi aynıdır

4 STRES; Jessie Barnard stresi yararlı stres (eustress) ve zararlı stres (distress) olarak ikiye ayırmıştır. Bunlardan birincisi yaşandıkça neşe, canlılık ve kazanç sağlayan, istenmesi gereken bir durumdur. Zararlı stres ise aşırı ve sürekli olan ve bireyin güçlerini tüketen bir stres türüdür

5 İŞ HAYATINDA STRES

6 STRES VE KİŞİLİK  A TİPİ DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ  B TİPİ DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

7 STRES BELİRTİLERİ  FİZİKSEL STRES BELİRTİLERİ  DAVRANIŞSAL STRES BELİRTİLERİ  PSİKOLOJİK STRES BELİRTİLERİ

8 FİZİKSEL STRES BELİRTİLERİ  Tansiyon Yükselmesi  Sindirim bozukluğu  Terleme  Nefes Darlığı  Başağrısı  Yorgunluk:  Alerji  Mide Bulantısı

9 DAVRANIŞSAL STRES BELİRTİLERİ  Uykusuzluk  Uyuma İsteği  İştahsızlık  Yeme Alışkanlığında Artış  Sigara Kullanma  Alkol Kullanma

10 PSİKOLOJİK STRES BELİRTİLERİ  Gerginlik  Geçimsizlik  İşbirliğinden Kaçınma  Sürekli Endişe  Yetersizlik Duygusu  Yersiz Telaş

11 İŞ HAYATINDA STRES KAYNAKLARI  Aşırı işyükü  İşin Sıkıcı olması  Ücret Yetersizliği  Yükselme Olanağı  Çalışma Koşulları  Karara Katılamama  Değerlendirmede Adaletsizlik

12 İŞ HAYATINDA STRES KAYNAKLARI  Zaman Baskısı  Araç-Gereç Yetersizliği  İş Ortamında Huzursuzluk  İşyerinde Dedikodu  İş Gerekleri İle Kişilik Uyumsuzluğu  Statü Düşüklüğü

13 STRESLE BAŞA ÇIKMADA BİREYSEL STRATEJİLER Bedensel Hareket (Egzersiz) Yapmak Solunum Egzersizi Meditasyon Biyo-Feedback (Biyolojik Dönüt) Gevşeme (Relaxasyon)

14 STRESLE BAŞA ÇIKMADA BİREYSEL STRATEJİLER Beslenme Toplumsal Destek Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinliklere Katılma Masaj Zaman Yönetimi

15 ÇATIŞMA YÖNETİMİ

16 ÇATIŞMA; Birey ya da grupların içinde ve aralarında çeşitli nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlık, zıtlaşma, uyumsuzluk, birbirine ters düşme biçiminde ortaya çıkan ve iyi yönetilmediği durumda örgüte ve bireye zararlı olabilen bir etkileşim sürecidir

17 ÇATIŞMA YAKLAŞIMLARI  Klasik-Geleneksel Yaklaşım  Neoklasik-Davranışçı Yaklaşım   Modern-Etkileşimci Yaklaşım

18 ÇATIŞMA KAYNAKLARI  Amaç farklılıkları  Kişilik farklılıkları  Örgütün büyüklüğü  İşbölümü  İşler arasındaki bağlılık

19 ÇATIŞMA KAYNAKLARI  Statü farklılıkları  Yetki ve sorumluluğun belirgin olmaması  İletişim engelleri  Kaynakların paylaşılması  Denetim biçimi

20 ÇATIŞMA TÜRLERİ  Bireysel Çatışma  Bireylerarası Çatışma  Bireylerle- Grup Arasındaki Çatışma  Gruplararası Çatışma  Örgütler arası Çatışma

21 ÇATIŞMA TÜRLERİ  Fonksiyonel Çatışmalar  Fonksiyonel Olmayan Çatışmalar  Yatay Çatışma  Dikey (Hiyerarşik) Çatışma  Emir-Komuta Kurmay Çatışması

22 ÇATIŞMA TÜRLERİ  Potansiyel(Gizli) Çatışma  Algılanan Çatışma  Hissedilen Çatışma  Açık Çatışma  Planlı Çatışma (Açık)  Kapalı Çatışma

23 ÇATIŞMA YÖNETİMİ BİÇİMLERİ  TÜMLEŞTİRME  ÖDÜN VERME  HÜKMETME  KAÇINMA  UZLAŞTIRMA

24


"STRES. STRES; Kavramı ilk kez ortaya atan Hans Selye stresi, organizmanın her türlü değişmeye özel olmayan (yaygın) tepkisi olarak tanımlamıştır. Hans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları