Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK. Amaç Sağlığın tanımını yapabilmek, Geleneksel ve Modern sağlık göstergeleri hakkında fikir sahibi olmak, Sağlığı değer, bilgi, norm ve davranış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK. Amaç Sağlığın tanımını yapabilmek, Geleneksel ve Modern sağlık göstergeleri hakkında fikir sahibi olmak, Sağlığı değer, bilgi, norm ve davranış."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK

2 Amaç Sağlığın tanımını yapabilmek, Geleneksel ve Modern sağlık göstergeleri hakkında fikir sahibi olmak, Sağlığı değer, bilgi, norm ve davranış olarak ayırabilmesi,

3 İÇERİK Sağlığın Tanımı Sağlığın Ölçülmesi Değer, Bilgi, Norm ve Davranış Olarak Sağlık

4 SAĞLIK

5 SAĞLIK, Yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik durumudur. DSÖ : Dünya Sağlık Örgütü WHO: World Health Organization Anayasası, 1947

6 SAĞLIK NEGATİF SAĞLIKNÖTRAL SAĞLIKPOZİTİF SAĞLIK

7 NEGATİF SAĞLIK SAĞLIKSIZLIK Sağlıksızlık, hastalık, rahatsızlık, yaralanma, sakatlık ya da engellilik gibi durumların yalnız başına yada çeşitli kombinasyonlarla, uzun yada kısa dönemlerle yaşanması.

8 HASTALIK ve RAHATSIZLIK eş anlamlı DEĞİLDİR. Kişi teşhis edilmiş bir hastalığın sonucu olarak rahatsız olabilir ya da öyle görülebilir. Hiçbir rahatsızlık belirtisi göstermeden hasta olabilir. Kişinin herhangi bir hastalığı yada sakatlığı olmadan kendini rahatsız hissedebilir.

9 NÖTRAL SAĞLIK Herhangi bir hastalık ya da rahatsızlık durumunun olmadığı, dengeli bir sağlık kavramını belirtir Nötral sağlık durumunun sürdürülmesi sağlığı koruma ve hastalıkları önleme çabalarıyla gerçekleşmektedir. Hastalık ilişkilerini azaltma, taramalarla hastalıkları erken teşhis etme ve iyileştirmeyi kapsamaktadır. Sağlığı koruma, yaşamdaki dengeyi sürdürmede aktif çabayı göstermektedir.

10 POZİTİF SAĞLIK Tam bir iyilik durumu

11 Sürekli sağlık kavramı Sağlıksızlık (-) İyilik (+)

12 İYİLİK ve SAĞLIKSIZLIK Arasındaki İlişki K4K1 K2K3 İYİLİK SAĞLIKSIZLIK

13 SAĞLIK MODELİ SAĞLIK Bedensel Pozitif Negatif Ruhsal Sosyal Gerçek iyilik Zindelik Sağlamlık Hastalık, Sakatlık, Rahatsızlık, Yaralanma, Engellilik SAĞLIK Bedensel Pozitif Negatif Ruhsal Sosyal Gerçek iyilik Zindelik Sağlamlık Hastalık, Sakatlık, Rahatsızlık, Yaralanma, Engellilik

14 Sağlık ve İyilik Halinin İlişkili Olduğu Alanlar SAĞLIK (Sosyal,ruhsal, bedensel) KALITIM SAĞLIK HİZMETLERİ YAŞAM BİÇİMLERİ ÇEVRE

15 SAĞLIK KAYNAKLARI ve RİSKLERİ

16 SistemSağlık kaynaklarıSağlık riskleri BİREY Biyolojik sistem İyi beslenme, bağışıklık durumunun iyi olması Kötü beslenme, enfeksiyonlara yatkınlık Algılama sistemi Ego bütünlüğü, yeterli sağlık bilgisi, pozitif sağlık tutumları Yanlış bilgilenme ve uygun olmayan sağlık tutumları Bütün olarak insan Duygusal denge, fiziksel uyum Genel duyarlılık

17 SistemSağlık kaynaklarıSağlık riskleri SAĞLIKLA İLGİLİ DAVRANIŞLAR Alışkanlıklar Sağlığa uygun alışkanlıklar Sigara, alkol, aşırı yeme, yetersiz egzersiz İş Doyurucu ve stressiz iş Aşırı çalışma, stresli ve tehlikeli iş Dinlenme Yeterli uyku ve dinlenme Yetersiz uyku ve yorgunluk

18 SistemSağlık kaynaklarıSağlık riskleri SOSYOKÜLTÜREL SİSTEM Sağlık kültürü ve uygulamaları Pozitif sağlıkla ilgili değerler, normlar, uygun yaşam biçimi ve inanç Sağlıkla ilgili düzensiz değer, inanç ve uygunsuz yaşam biçimi Sosyal yapı Sosyal bütünleşme, sosyal bağlar Sosyal destek eksikliği, sosyal izolasyon İş organizasyonu ve meslek İş olanağı, olumlu iş ortamı, iş doyumu İşsizlik, iş stresi, iş doyumsuzluğu Sağlık hizmetleri, okullar ve sosyal kurumlar Yeterli, ulaşılabilir sağlık bakımı ile sosyal hizmet, sağlık eğitimi Yetersiz ya da ulaşılamaz sağlık- sosyal hizmet, eğitimsizlik Sosyo ekonomik yapı Yeterli gelir ve kaynaklar, sosyal güvence Kaynak yokluğu, eksikliği ya da dengesiz dağılımı

19 SistemSağlık kaynaklarıSağlık riskleri FİZİKSEL-BİYOLOJİK ÇEVRE Fiziksel kaynaklar Yeterli yiyecek, güvenilir tüketim malları Yetersiz ya da sağlıksız gıda, içki, sigara ve ilaçlara kolay ulaşabilme Mikro-çevre Uygun barınma ve iletişim, güvenli içme suyu ve ulaşım, atık kontrolü Uygunsuz barınma, kalabalık, tehlikeli trafik koşulları Makro-çevre İyi iklim, korunan doğal çevre Çevre kirliliği, doğanın tahribi

20 SAĞLIK NASIL ÖLÇÜLÜR?

21 Bu nedenle çeşitli önceliklere göre seçimler yapmak zorundayız. – Hangi grupların en çok yardıma ihtiyacı olduğu – Hangi hastalıkların en çok sorun yarattığı – Hangi çözüm yollarının en iyi olduğu konularında ölçme ve değerlendirme uygundur. Tam bir iyilik hali kimse tarafından başarılamamıştır.

22 Sağlık alanında sağlık düzeyi ile ilgili bazı geleneksel göstergeler – Coğrafi bölgelerin ya da farklı zaman dilimlerinin karşılaştırılması – Gereksinim gruplarının ortaya çıkarılması – Geleceğe yönelik amaçların belirlenmesi için kullanılır.

23 Mortalite: Ölüm oranı. Belirli bir bölgede, belirli bir nüfus ve zaman süresiyle ilişkili olarak ölüm yüzdesini gösteren istatistik terimi. Beklenen yaşam süresi Morbidite: Belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde hastalığa tutulanların sayısınüfusta Sakatlık Sağlıklı yaşam yılları Nitelikli yaşam yılları

24 DEĞER OLARAK SAĞLIK

25 BİLGİ OLARAK SAĞLIK

26 NORM OLARAK SAĞLIK

27 DAVRANIŞ OLARAK SAĞLIK

28 DERS BİTTİ..


"SAĞLIK. Amaç Sağlığın tanımını yapabilmek, Geleneksel ve Modern sağlık göstergeleri hakkında fikir sahibi olmak, Sağlığı değer, bilgi, norm ve davranış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları