Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EMREDİCİ ANLATIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EMREDİCİ ANLATIM."— Sunum transkripti:

1 EMREDİCİ ANLATIM

2 EMREDİCİ ANLATIMIN ÖZELLİKLERİ
Dil “alıcıyı harekete geçirme işlevinde” kullanılır. “Emir, telkin, öneri” anlamı taşıyan ifadelere yer verilir. “Öğretici ve açıklayıcı” yönleri vardır. Cümlelerde “fiiller” hakimdir. Uyulması beklenen bir üslubu vardır. (Zorlama anlamı vardır) Sosyal hayatın düzenlenmesinde emredici anlatım kullanılır. Trafik kuralları, bazı eşyaların kullanma kılavuzları, ilaçların kullanma kılavuzları emredici anlatıma örnek verilebilir.

3 X.  KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK MADDE 10. – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek: /1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

4 II. EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI VE ÖDEVİ
MADDE 42. – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır.

5 TRAFİK İŞARETLERİ At Arabası Giremez Azami Hız Sınırlaması Dur
Bisiklet Giremez Ada Etrafında Dönünüz

6 AİRTİES RT–110 WEB ARAYÜZÜ İLE KURULUM
Bilgisayarınızda bulunan herhangi bir web tarayıcısı ile (Internet Explorer, Netscape Navigator, v.s) cihaza erişip gerekli ayarları yapabilirsiniz. Yazılım ayarlarını yapmadan önce RT-110'un güç adaptörünü prize takınız ve cihazın kutusundan çıkan Ethernet kablosu ile bilgisayarınızın Ethernet çıkışını RT-110'un arka panelindeki Ethernet çıkışlarından herhangi birine bağlayınız. Daha sonra RT-110'u arka paneldeki açma/kapama anahtarından çalıştırınız ve cihazın yüklemesi için 30 saniye kadar bekledikten sonra bilgisayarınızı çalıştırınız. Adım 1: Bilgisayarınızda Internet Explorer ya da Netscape programını çalıştırın. Adım 2: Adres kısmına cihazınızın IP adresi olan adresini girin. Adım 3: Karşınıza cihazın web ara yüzü gelecektir. Kullanıcı adı ve şifreyi boş geçerek LOGIN i tıklayınız. Eğer bağlantı sağlanamıyorsa bilgisayarınızın ayarları daha önceden değiştirilmiş olabilir. Bu dokümanın 6'ıncı bölümü olan Sorunların giderilmesi kısmındaki ilk problemin çözümünde anlatılan TCP/IP ayarlarını tamamladıktan sonra RT-110'in ayarlarını yapabilirsiniz. Adım 4: Karşınıza gelen ekranın sol üst köşesindeki SETUP WIZARD'ı tıklayınız. ADSL hattınızı taktığınızı kontrol etmenizi söyleyen ekran gelecektir. Kuruluma devam etmek için NEXT'I tıklayınız.

7 İLAÇ KULLANIM KILAVUZU
TALCİD MİDE İLACI KULLANIM ŞEKLİ : Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, yetişkinlere yatmadan önce ve yemekten 1/2 saat sonra veya mide şikayetleri ortaya çıkınca 1 çiğneme tableti almaları önerilir. Mide ve duodenum ülserlerinin Talcid ile tedavisinde, belirtiler sona erdikten sonra en az 4 hafta daha Talcid kullanımına devam edilmelidir. 6-12 yaş arasındaki çocuklara yetişkin dozunun yarısı verilir. Doz ayarlanması Talcid 0.5 g çiğneme tableti ile yapılabilir. Tabletler yutulmadan önce tamamen çiğnendiğinde, optimum etki sağlanmış olur. Talcid Forte çiğneme tableti diabet ve yüksek tansiyonu olan hastalarda güvenle kullanılabilir.

8 DERS KİTABINDAKİ ÖRNEK METİNLER
Şeyh Edebali’nin Vasiyeti 1982 Anayasası’ndan ÖSS Kılavuzu’ndan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

9 Mustafa KARLI Dil ve Anlatım Öğretmeni
Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi TURGUTLU


"EMREDİCİ ANLATIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları