Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

« Orman Ve Su İşleri Bakanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "« Orman Ve Su İşleri Bakanlığı"— Sunum transkripti:

1 « Orman Ve Su İşleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Süreçleri ve Projelerinin Geliştirilmesi » Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Fatih KAYNAR Milli Eğitim Uzman Yardımcısı 2015

2 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Planlama: I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan AB projeleri II. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü görev ve sorumlulukları III. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanan projeler

3 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan AB projeleri I.I. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Proje Sorumlusu Birim: MEB- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. Projenin Genel Amacı: Çocukların esenliğinin, refahının ve sosyal bütünlüğünün yüksek düzeyde gözetilmesi amacıyla fiziksel, duygusal, sözel ve psikolojik her türlü şiddetten korunmasına katkıda bulunmaktır.

4 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan AB projeleri I.I. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi Proje başlangıç tarihi: 25 Mart 2013; Bu tarihten itibaren sözleşme süresi 24 aydır. Projenin Bütçesi ve Kaynağı Avro; IPA-1 Programı kapsamında. Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi Projenin Uygulanacağı Yer Proje kapsamında yer alan pilot iller: Erzurum, Elazığ, Malatya, Konya, Kayseri, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Mersindir. Proje Ortakları / Paydaş Kurumlar : Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü, STK’lar.

5 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan AB projeleri II. Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi Proje Sorumlusu Birim: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Projenin Genel Amacı: Güvenli kan teminindeki sorunların önlenmesiyle toplum sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak. Genel Hedefi: SB, MEB ve Türk Kızılayı arasında etkili bir koordinasyonun oluşturulmasına ve öğrenciler nezdinde gönüllü kan bağışı konusunda bir tutum geliştirilmesine yönelik olarak ilgili tarafların kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak.

6 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan AB projeleri I.III. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi Proje başlangıç tarihi: 24/12/2013 tarihinde başlayan projenin sözleşme süresi 24 ay olup planlanan bitiş tarihi 24/12/2015’tir. Projenin Bütçesi ve Kaynağı : Türkiye-Avrupa Birliği Katılm Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) I. Bileşeninin 2010 yılı programlaması kapsamında, Avro (Hizmet Alımı) Proje Ortakları / Paydaş Kurumlar : Sağlık Bakanlığı, Kızılay

7 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan AB projeleri I.III. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi Proje Sorumlusu Birim: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Projenin Genel Amacı: Okullarda kız ve erkek öğrenciler için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm eğitim sektöründe eşitlikçi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımının yaygınlaştırılmasıdır. Genel Hedefi: Okullarda kız ve erkek öğrenciler için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm eğitim sektöründe eşitlikçi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımının yaygınlaştırılmasıdır.

8 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan AB projeleri III. Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi Proje başlangıç tarihi: 19/09/2014 tarihinde başlayan projenin sözleşme süresi 24 ay olup planlanan bitiş tarihi-19/09/2016’dır. Projenin Bütçesi : Avro (Hizmet Alımı) Proje Ortakları / Paydaş Kurumlar : ASPB

9 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan AB projeleri I.IV. İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi Proje Sorumlusu Birim: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Projenin Genel Amacı: Nitelikli önlem ve müdahalelerle ilköğretim kurumlarındaki devamsızlığı azaltmaktır. Genel Hedefi: Okullardaki devamsızlığın nedenlerini araştırmak için yürütülen pek çok çalışma; devamsızlığın farklı sebepleri olabileceğini, kişiden kişiye değişebileceğini, okul ya da aile çevresiyle ve/veya yoksulluk ya da kültürel normlar gibi diğer etkenlerle ilgili olabileceğini göstermektedir.

10 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan AB projeleri I.IV. İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi Millî Eğitim Bakanlığı bu doğrultuda birçok kapsamlı çalışma yürütmektedir. Bakanlık, İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi ile yürüteceği çalışmalar ve çıktıları doğrultusunda da Türkiye’deki 12 yıllık zorunlu eğitimin ilk 8 yılını kapsayan ilköğretim kurumlarında devam oranlarını artırmayı amaçlamaktadır.

11 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan AB projeleri I.IV. İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi Proje başlangıç tarihi: 21 Ekim 2013; Bu tarihten itibaren sözleşme süresi 24 aydır. Projenin Bütçesi ve Kaynağı Avro; IPA-1 Programı kapsamında. Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi Projenin Uygulanacağı Yer Proje kapsamında yer alan pilot iller: Van, Ağrı, Hakkari, Bitlis, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Şırnak

12 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan AB projeleri I.IV. İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi

13 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan AB projeleri I.IV. İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi

14 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü görev ve sorumlulukları Okul öncesi ve ilköğretim kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak. Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektir.

15 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü görev ve sorumlulukları

16 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
III. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanan projeler III.I. Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi Bu projenin temel amacı, 3-7 yaş aralığındaki engeli olan çocukların, 2018 yılı sonuna kadar, kaliteli kapsayıcı eğitim vasıtasıyla pilot illerdeki okul öncesi eğitim ve temel eğitim kurumlarına devam oranlarını arttırmaktır. Bu amaç, ulusal ve yerel kurumların, 2018 yılı sonuna kadar dezavantajlı çocuklara, kaliteli temel eğitim hizmetleri sunulmasını sağlayacaktır.

17 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
III. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanan projeler III.I. Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi Arkaplan: Bilgi, tutum ve davranış araştırması STK ihtiyaç analizi çalıştayı Öğretmen ve okul müdürleri ihtiyaç analizi çalıştayı Okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi projesi değerlendirme raporları

18 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
III. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanan projeler III.I. Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi Pilot iller: Türkiye (6 pilot il) Antalya, Bursa, Konya, Izmir, Gaziantep ve Samsun Süre: 3 yıl ( ) Bütçe: 2.950,000 €

19 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
III. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanan projeler III.I. Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi Sonuç 1: Kapsayıcı eğitim alan bütün çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri artmıştır . Sonuç 2: 3-7 yaş grubundaki engeli olan çocukların, özellikle kız çocuklarının ebeveynlerinin/bakıcılarının kapsayıcı eğitime ilişkin haklar, fırsatlar, ailelere yönelik özel eğitim fırsatları, okul-aile işbirliğinin önemi ve sunulan hizmetler ile ilgili bilgi ve farkındalıkları artmıştır. Sonuç 3: Karar vericilerin, 3-7 yaş grubundaki engeli olmayan çocukların ve ailelerinin engeli olan çocukların, kaliteli kapsayıcı eğitime ilişkin haklar ile ilgili farkındalık ve bilgileri artmıştır. Sonuç 4: Öğretmenler, temel kapsayıcı eğitim vermelerini sağlayacak bilgi, tutum ve becerilerle donatılmıştır.

20 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
III. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanan projeler III.II. Su Elçileri Projesi Projenin amacı Çevrenin korunması ve su kaynaklarının etkin ve rasyonel kullanımı konusunda özellikle çocuklar, gençler, kadınlar, çiftçiler ve diğer kullanıcıları hedef alan kapsamlı eğitim ve farkındalık yükseltme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

21 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
III. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanan projeler III.II. Su Elçileri Projesi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak bileşen altında ulaşılacak sonuçlar Erken çocukluk, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocukların sürdürülebilir suy ukullanımı ve çevre farkındalığı konusundaki bilgi ve becerileri iyileştirildi Kurum personelinin eğitim kapasitesi iyileştirildi

22 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
III. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanan projeler III.II. Su Elçileri Projesi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak bileşen altında ulaşılacak sonuçlar Sonuç 1 Okullarda kullanılmak üzere sürdürülebilir su kullanımı ve çevre koruma konusunda kullanılılacak olan eğitim materyallerinin geliştirilmesi (Değişik seviyeler uygun olmalıdır) Bilgi yaprakları Drama faaliyetleri Oyunlar Bilgisayar oyunu Seçilecek kaynak kişiler tarafından okullarda kullanılacak kaynak materyallerin geliştirilmesi Öğretmenlerin kaynak kişiler olarak eğitilmesi Okullarda yarışmaların düzenlenmesi (il ve ulusal düzeyde) Ortaokullarda “Toplum Hizmetleri” faaliyetleri kapsamında kullanılacak faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanması (Dünya Su Gününde sergilenmek üzere)

23 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
III. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanan projeler III.II. Su Elçileri Projesi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak bileşen altında ulaşılacak sonuçlar Sonuç 2 Eğitici eğitmenleri çalışma grubunun kurulması ve eğitim programının hazırlanması Eğitici eğitmenleri için bir El kitabı ve ders notlarının hazırlanması Eğitici eğitmenlerinin seçim kriterlerinin belirlenmesi ve adayların paydaş kurumlardan seçilmesi Eğitim materyallerinin hazırlanması Eğitici eğitimlerinin yapılamsı Pilot havzalarda eğitici eğitmenleri tarafından eğitimlerin verilmesi

24 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teşekkürler…


"« Orman Ve Su İşleri Bakanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları