Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ YETERLİLİK NEDİR?. Ulusal Meslek Standardı Ulusal meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ YETERLİLİK NEDİR?. Ulusal Meslek Standardı Ulusal meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ YETERLİLİK NEDİR?

2 Ulusal Meslek Standardı Ulusal meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Standardı hazırlanacak meslekte iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak belirlenir. Standardı yayınlanan mesleğe ilişkin yeterlilik seviyesi, AB tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi’ne (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir.

3 Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? Ulusal Meslek Standardına göre hazırlanan, mesleki yeterli lik çerçevesi belirlenmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda verilen belgedir.

4 Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu mudur? 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde olup, kurumca standardı yayınlanan ve Bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayın tarihinden itibaren on iki ay sonra bu kanunda düzenlenen esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 01

5 02 Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranmayan Şartlar Nelerdir? 5 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz. Dolayısıyla; kalfalık, çıraklık, geçici ustalık, İŞKUR, UMEM, AB projeleri ve kurs bitirme belgelerinin hükmü yoktur.

6 03 Belge almayanın cezai yaptırımı nelerdir? 6 5544 sayılı kanun çerçevesinde denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Kanunun 1. fıkrasında belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren ve işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından her bir çalışan için 500 Türk Lirası para cezası verilir. Para cezaları tebliğden en geç bir ay içinde ödenmek zorundadır. Ayrıca; Mesleki Yeterlilik Belgesi olanlar için ise mevcut işçi için 12 ay, yeni işçi için ise 48 ay Sigorta İşveren Payı Hazine tarafından karşılanacaktır.

7 04 Belge almada devlet teşviki var mıdır? 7 Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde olup, çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, çalışanların 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Sigorta İşsizlik Fonundan karşılanır. Belirlenen ücretler Bakanlıkça belirtilen üst limitler çerçevesinde meslek grupları değişkenliğine göre talep edilir. Bir kişinin sınavda başarısız olması halinde ise bir yıl içinde iki kez daha sınava girme hakkı vardır.

8 05 MYB hangi sektörleri ve meslekleri içermektedir ?? 8 55 % 30 % 10 % 5%5% Bu belge AB ile uyumlu ulusal yeterlilik sisteminde tehlikeli ve çok tehlikeli meslekleri içermektedir. Şu an 48 mesleği kapsayan uygulama inşaat, otomotiv, doğalgaz, kaynakçılık, CNC programcılığı ve asansör mesleklerini kapsamaktadır. Meslek sayısı toplamda 106 olarak tespit edilmiştir.

9 06 48 MESLEK GRUBU ŞÖYLEDİR 9 MESLEK ADISEVİYE Sİ Ahşap Kalıpçı3 Alçı Levha Uygulayıcısı3 Alçı Sıva Uygulayıcısı3 Alüminyum Kaynakçısı3 Bacacı3 4 Betonarme Demircisi3 Betoncu3 Çelik Kaynakçısı3 Direnç Kaynak Ayarcısı4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli 4 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı 3 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Pers. 4 MESLEK ADISEVİYES İ Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü 4 Doğal Gaz Polietilen Bor u Kaynakçısı 3 4 Duvarcı3 Endüstriyel Boru Montajcısı 4 Hidrolik Pnömatikçi4 5 Isı Yalıtımcısı3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli 3 İnşaat Boyacısı3 İskele Kurulum Elemanı3 Kaynak Operatörü4 Makine Bakımcısı3 MESLEK ADISEVİYESİ Makine Bakımcısı4 5 Otomotiv Elektromekanikçisi 5 Otomotiv Mekanikçisi4 Panel Kalıpçı3 Plastik Kaynakçısı3 Seramik Karo Kaplamacısı 3 Ses Yalıtımcısı3 Sıvacı3 Su Yalıtımcısı3 Tünel Kalıpçısı3 Yangın Yalıtımcısı3 Asansör Bakım ve Onarımcısı 3 MESLEK ADISEVİYESİ Asansör Bakım ve Onarımcısı 4 Asansör Montajcısı3 4 CNC Programcısı4 5 Metal Sac İşlemeci3 4

10 07 Mesleki Yeterlilik Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir ? İnşaat sektöründe yer alan mesleklerde 5 yıl süreyle geçerli olacak belgenin devamı için en az 18 ay mesleğinde sigortalılık şartı aranacaktır. Otomotiv, Asansör, CNC Programcılığında ise süre 5 yıl olmakla birlikte, kaynakçılık alanında ise bu süre 2-3 yıl ile sınırlandırılmıştır.

11 08 Müracaat Nasıl Yapılacaktır? 11 Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş yaklaşık 27 kuruluş bu belgeleri vermekle yükümlüdür. Bu firmalar içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı MEYBEM A.Ş.’de vardır. 0102 0304 2 fotoğraf,nüfus cüzdan fotokopisi ve IBAN numarası gerekmektedir. Müracaat Formu Doldurulacak Form doldurulduktan sonra Ankara’ya gönderilecek ve sınav süreci tespit edilecek. Sınav öncesi ücretler müracaat edenlere verilen IBAN numaralarına yatırılarak sınav aşamasına geçilecektir. Formların Gönderilmesi Sınav öncesinde ise Bakanlıklar protokolü kapsamında İŞKUR ile Milli Eğitim Müdürlüğü ortak kurs açacaklardır. Sınav Öncesi Kurs Sınav

12 09 Sınavlar Nasıl Yapılacaktır? 12 Sınavlar teorik ve uygulamalı olmak kaydıyla iki aşamalı olacaktır.Bazı mesleklerde ise mülakat sınavı yapılacaktır. Teorik sınav test usulü ve en az %60-70 (değişken) başarı kriteri ile uygulama sınavı ise sahada uzman gözetiminde % 80 başarı kriteri ile yapılacaktır. 03 Catch the feel of design in contemporary colors and styles. 04 Catch the feel of design in contemporary colors and styles.

13 10 Seviye Tespiti Nasıl Yapılmaktadır? 13 seviye 3 çırak, seviye 4 usta ve teknik lise, seviye 5 yüksek okul, seviye 6 lisans, seviye 7 yüksek lisans seviye 8 doktorayı içermektedir. Meslek alanları önümüzdeki günlerde netleşecektir.

14


"MESLEKİ YETERLİLİK NEDİR?. Ulusal Meslek Standardı Ulusal meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları