Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Yeterlilik Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK (Mesleki Yeterlilik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Yeterlilik Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK (Mesleki Yeterlilik."— Sunum transkripti:

1 Ulusal Yeterlilik Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir. 2013-1-TR1-LEO03-49563- Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

2 Ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir.Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme YönetmeliğiUlusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) 2013-1-TR1-LEO03-49563- Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

3 Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır. 2013-1-TR1-LEO03-49563- Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

4 MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurlarla belirlenir : Yeterliliğin adı ve seviyesi, Yeterliliğin amacı ve gerekçesi, Yeterliliğin ilgili olduğu sektör, Yeterlilik için gerekli olan; şekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim şartları, Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri, 2013-1-TR1-LEO03-49563- Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

5 Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları, Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri, Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar. 2013-1-TR1-LEO03-49563- Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

6 Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur. 2013-1-TR1-LEO03-49563- Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

7 Ulusal yeterlilik taslakları; Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları, Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar Meslek kuruluşları, Personel belgelendirmesi yapan ve Kuruma yetkilendirilmek üzere ön başvuru yapmış kuruluşlar 2013-1-TR1-LEO03-49563- Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

8 tarafından veya bunlardan birkaçının müşterek çalışmasıyla Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara ve MYK tarafından belirlenmiş Ulusal Yeterlilik Formatına uygun olarak hazırlanır.Ulusal Yeterlilik Formatına 2013-1-TR1-LEO03-49563- Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

9 Ulusal yeterlilik taslağı hazırlamak/geliştirmek isteyen kuruluşlar Ulusal Yeterlilik Hazırlama/Geliştirme Başvuru Formunu doldurarak MYK' ya başvurabilir. Ulusal Yeterlilik Hazırlama/Geliştirme Başvuru Formunu 2013-1-TR1-LEO03-49563- Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

10 Ulusal Yeterliliklerin UYÇ’ye yerleştirilmesi Ulusal yeterlilik taslağı hazırlayan veya geliştiren kuruluşlar, hazırladıkları taslakları ulusal yeterlilik olarak kabul edilmesi için MYK'ya iletirler. Taslaklar en az 30 gün süreyle Kurum internet sitesinde kamuoyunun görüşleri alınmak üzere yayınlanır. Taslağı hazırlayan kuruluş, kamuoyunun ve görüşünü aldığı ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda taslağa son şeklini vererek MYK'ya gönderir. Bu taslaklar MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığınca usul yönünden incelenir ve uygun bulunanlar esastan incelenip değerlendirilmek üzere ilgili sektör komitesinin görüşüne sunulur. 2013-1-TR1-LEO03-49563- Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

11 Sektör komitesi ulusal yeterlilik taslağını ve buna ilişkin çalışmaları inceleyerek değerlendirmesini yapar. Değerlendirmeye ilişkin sektör komitesi kararı Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan taslaklar ulusal yeterlilik olarak kabul edilir ve UYÇ’ye yerleştirilir. 2013-1-TR1-LEO03-49563- Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

12 2013-1-TR1-LEO03-49563 Hazırlayan: Saruhanlı Almış Şentürk Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü Projenin Adı: Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeterliliklere Dayalı Yenilikçi Uygulamalar MESTEKYEN Projesi 2013-1-TR1-LEO03-49563- Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi


"Ulusal Yeterlilik Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK (Mesleki Yeterlilik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları