Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“DIŞ TİCARETTE TSE DENETİMLERİ VE TAREKS UYGULAMALARI’’ PANELİ 28 NİSAN 2014 PAZARTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“DIŞ TİCARETTE TSE DENETİMLERİ VE TAREKS UYGULAMALARI’’ PANELİ 28 NİSAN 2014 PAZARTESİ."— Sunum transkripti:

1 “DIŞ TİCARETTE TSE DENETİMLERİ VE TAREKS UYGULAMALARI’’ PANELİ 28 NİSAN 2014 PAZARTESİ

2 TAREKS; SİSTEMSEL PROBLEMLER, Firma ve Yetki Tanımlanması İlk önce tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29 Aralık 2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2011/53 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi tebliği çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. 1-Firmanın yetki tanımlanması safhasında sorunlar yaşanmakta, basit hatalar yüzünden taahhütnameler kabul edilmemektedir.

3 Şöyle ki, noter onaylı yetkilendirme taahhütnamesinde belirtilen firma unvanının, nokta virgüle kadar ticaret sicil gazetesi ile BİREBİR aynı olması şartı, sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Sunulan noter onaylı taahhütnamelerin; yazım kısaltmaları dahil (Anonim Şirketi-A.Ş gibi ) en ufak düzeltmeler için geri çevrilmesi, zaman kaybına sebep olmaktadır. Oysaki ilgili firmanın ticaret sicil numarası veya vergi dairesi hesap numarası üzerinden daha kolay bir kontrol ile kayıt yapılabilir.

4 Siteye Giriş Yapılamıyor, 2-Özellikle son zamanlarda TAREKS Sisteminde sistemin sık sık arıza vermesinden dolayı, siteye giriş yapılamıyor. Ekran donması sebebi ile girilen bilgiler kaydedilemediğinden, yeniden giriş yapılmak durumunda kalınıyor. Sistemin gün içerisinde uzun saatler arızası nedeni ile müracaatlar gerçekleştirilemiyor. Dosyalar gecikiyor.

5 Her Modeli için Ayrı Kalem Açılması, 3-Beher model için ayrı kalem açılarak başvuru talep edilmesi ciddi zaman kayıplarına neden olmaktadır. 200-300 model bir işlemin manuel olarak sisteme tek tek girilmesi mantıklı değildir. Çok kalemli bu girişlerin sağlanması için; Excel aktarımları, Xml formatları gibi bir sistem geliştirilmesi yararlı olacaktır.

6 Süreler Çok Uzuyor; 4- Yine son zamanlarda, Müracaattan itibaren yaklaşık 4 iş günü içerisinde Tareks den cevap alınamıyor. Dosyanın hangi uzmana düştüğü belli olmadığı gibi telefonla da görüşme imkânı pek mümkün olamıyor. Dört günden sonra herhangi bir evrakta yanlışlık veya düzeltme yapılması gerekiyorsa uzman sisteme müdahale edemediği için dosyayı reddediyor. İlk dört günlük süreç boşa gidiyor ve müracaat yeniden başlıyor. Yeni müracaat da aynı kişiye de düşmediği için tekrar başa dönülüyor.

7 Başvuru Ekranında Değişiklik Yapılmaması, 5-Tareks başvurusu ekranında; ilk sayfada girilen bilgiler imzalandıktan sonra kesinlikle değişiklik yapılamamaktadır. Başvurunun iptal edilerek yeniden yaptırılması zaman kaybına neden olmaktadır. Ödenen ücretlerde boşa gitmektedir.

8 Tareks; Denetime Düşen İşlemler de Numune Alımları 6- 01 Nisan 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ayakkabılar ile ilgili 2014/18 sayılı tebliğ, Fiili denetime yönlendirilen ürünlerden Grup Başkanlığınca numune alınarak ücreti ithalatçı tarafından ödenmek üzere teste tabi tutulmasını, Grup Başkanlığı tarafından akredite bir laboratuvara sevk edilmesini ön görmektedir. -Numune alımına ilişkin sıkıntılar; (Fazla numune alınması, ürünlerin poşetlenip, mühürlenmesi dahil, taşınması, mükellef den talep edilmekte) memurların kendilerinin iş durumlarına ve yerlerine göre mükellefi rast gele çağırmaları zaman kaybına neden olmaktadır. Daha önceki uygulamada olan imalatçı tarafından yapılan test raporlarına itibar edilerek işlemlere eskisi gibi devam edilmesi yerinde olacaktır.

9 Numune Tarzı Ürünler 7-CE ile ilgili tebliğlerde asgari bir muafiyet miktarı belirtilmemesi esasen ciddi bir problemdir. Örneğin bir faturada 4 adet, 6 adet gibi model bazında gelen, yada çok kıymetli ürünlerden dahi numune alınarak tahlile tabi tutulması mantıklı değildir. Tahlil yapalım derken ortada ithal edilecek ürün kalmamaktadır. 2014/1 saylı TSE tebliğde belirtildiği gibi “parti teşkil etmez” tarzı, muafiyet miktarı belirtilmesinde yarar olacaktır kanaatindeyiz.

10 TSE, Ücretlendirme, Komitemize intikal eden bir konuda; 8-İto kayıtlı bir ithalatçı firma, ithal ettikleri bir adet elektrik motoru için oluşan yaklaşık 900 TL Tse maliyetinin yüksek olduğundan bahisle şikayette bulunmuştur. Ürünün kendi kıymetinin de çok üzerinde oluşan bu gider bir ithalat kısıtlaması gibi algılanmakta ortada bir orantısız maliyet çıkmaktadır. Bir iki adet gelen ürünler için tse muayene ve inceleme ücreti yüksek bulunmaktadır.

11 TSE; At Uygunluk(DOC) Beyanı 9- Fiili denetime yönlendirilen ürünler için tareks’e yüklenmesi gereken belgeler arasında ki “At uygunluk beyanı” TSE tarafından karşımıza çıkan en çok problem yaşanılan belgelerden biridir. Kısaca DOC olarak bahsedilen (Declaration Of Conformity” belgesinin tebliğlerde bir formatının olmayışı, her defasında EN numaralarının ve AB direktif numaralarının yazılıp yazılmadığı, imzalayan kişinin isminin belirtilmemesi, CE işaretinin iliştirildiği tarihin belgede yazmaması gibi sebeplerden kabul görmemektedir. Sadece 2014/8 sayılı telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithalat denetimi tebliği ekine örneği olan AT Uygunluk Beyanının, tüm diğer tebliğlerde de yer alması uygun olacaktır.

12 Tam Gün TSE Heyeti Beklenmesi 10- Yine eskiden beri devam eden bir türlü netice alınmayan konu ; TSE heyet incelemesi yapılacak saat yerine, tüm günün bildirilmesi heyet incelemesi için gün boyunca personel bulundurulmasına ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. (Ekoteks Numune Alımlarında olduğu gibi telefon ile randevulaşarak saat belirtilebilir.)

13 Birden Fazla Tebliğ (TSE/CE) Gerektiren Tek Dosya 11- Bir fatura muhteviyatı ithalat işlemine konu TSE ve CE müracaatlarının ayrı ayrı gerçekleştirilmesinin talep edilmesi de gereksiz zaman kayıplarına ve ilave maliyetlere sebebiyet vermektedir. Aynı ithalat işlemi için TSE ve CE başvurularının tek müracaatta gerçekleştirilebilmesi her açıdan faydalı olacaktır.

14 TEŞEKKÜR EDERİM Servet TURAN İTO Gümrük Müşavirliği Komitesi Başkanı


"“DIŞ TİCARETTE TSE DENETİMLERİ VE TAREKS UYGULAMALARI’’ PANELİ 28 NİSAN 2014 PAZARTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları