Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL."— Sunum transkripti:

1 Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

2 TIP MERKEZİ (Denetim:Yılda 3 Defa) DAL MERKEZİ (Denetim:Yılda 3 Defa) POLİKLİNİK (Denetim:Yılda 3 Defa) MUAYENEHANE (Denetim:Yılda 2 Defa) AKUPUNKTUR MUAYENEHANE (Denetim:Yılda 3 Defa) MÜESSESE (Denetim:Yılda 2 Defa) LABORATUVAR (Denetim:Yılda 2 Defa) PİSKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİ (Denetim:Yılda 1 Defa) SAĞLIK KABİNLERİ (Denetim:Yılda 3 Defa) EVDE BAKIM MERKEZİ (Denetim:Yılda 2 Defa) HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ (Denetim:Yılda 2 Defa) TOPLAM MURATPAŞA 1131289411103211147 KONYAALTI 2 35 37 KEPEZ 3 1 1 5 ALANYA 11516 1 24 MANAVGAT 1116 11 11 SERİK 1 1 KEMER 31 4 KUMLUCA 4 11 1 7 FİNİKE 2 2 DEMRE 1 1 KAŞ 2 2 KORKUTELİ 5 5 GAZİPAŞA 1 1 TOPLAM 18522163414124311247

3 Sağlık Kuruluşlarının Türleri ve Açabilecek Kişiler TIP MERKEZİ Mesleğini serbest icra etme hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığında açılır. Mesleğini serbest icra etme hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığında açılır. Kadrosunda en az dört klinisyen uzman bulunması gerekir. Kadrosunda en az dört klinisyen uzman bulunması gerekir.

4 POLİKLİNİK Mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabipler tarafından müşterek açılan özel sağlık kuruluşlarıdır. Mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabipler tarafından müşterek açılan özel sağlık kuruluşlarıdır. Poliklinikte çalışan hekimler kuruluşa ortak olmak ve sadece o poliklinik bünyesinde meslek icra etmek zorundadırlar. Poliklinikte çalışan hekimler kuruluşa ortak olmak ve sadece o poliklinik bünyesinde meslek icra etmek zorundadırlar.

5 MUAYENEHANELER Tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen açılan özel sağlık kuruluşlarıdır. Tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen açılan özel sağlık kuruluşlarıdır. Yönetmelikte belirtilen fiziki şartların sağlanması koşuluyla birden fazla tabip tarafından müşterek muayenehane açılabilir. Yönetmelikte belirtilen fiziki şartların sağlanması koşuluyla birden fazla tabip tarafından müşterek muayenehane açılabilir. Şirket sahipliğinde muayenehane açılamaz. Şirket sahipliğinde muayenehane açılamaz.

6 MÜESSESE 3153 sayılı Kanun kapsamında görüntüleme ve/veya radyoterapi, nükleer tıp, fizik tedavi gibi muayene, tanı ve/veya tedavi hizmeti sunar. 3153 sayılı Kanun kapsamında görüntüleme ve/veya radyoterapi, nükleer tıp, fizik tedavi gibi muayene, tanı ve/veya tedavi hizmeti sunar. Çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere hizmet verir. Çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere hizmet verir. Şirket sahipliğinde faaliyet gösteriyorsa şirket ortaklarının tamamı hekim olmalıdır. Şirket sahipliğinde faaliyet gösteriyorsa şirket ortaklarının tamamı hekim olmalıdır. İlgili uzman hekim sorumluluğunda faaliyet göstermek zorundadır. İlgili uzman hekim sorumluluğunda faaliyet göstermek zorundadır.

7 LABORATUVAR 992 sayılı Kanun kapsamında tıbbi tahlil işlemi yapar. ( Biyokimya, Mikrobiyoloji,Patoloji ) 992 sayılı Kanun kapsamında tıbbi tahlil işlemi yapar. ( Biyokimya, Mikrobiyoloji,Patoloji )

8 EK 6 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI DENETİM FORMU

9 Denetlenen Kuruluşun Adı Sağlık Kuruluşunun Türü Adresi İşleten/İşletenlerin Adı Ruhsatname Tarih ve Sayısı Faaliyete Başlama Tarihi Hasta Gözlem Yatak Sayısı Ameliyathane salon sayısı Kabul Ettiği Uzmanlık Dalları Hizmet Verdiği Diğer Birimler

10 Mesul müdürün Adı-Soyadı Uzmanlık Dalı Mesul Müdürlük Belgesi Tarih ve Sayısı Denetim Tarihi ……./……./……… Daha önce yapılan denetim tarihleri

11 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUA TA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİ N GİDERİLME Sİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYG ULANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANAC AK MÜEYYİDE 1- Sağlık kuruluşunun ruhsatında (uygunluk belgesinde) kayıtlı olan adı kullanılıyor mu? 10 gün Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

12 Sağlık kuruluşunun tabelalarında, basılı ve elektronik ortam materyallerinde aynı yazı karakterinde olmak şartıyla "özel" ibaresinden sonra ruhsatnamesinde belirtilen kuruluş ismi yazılır. "Özel" ibaresi, sağlık kuruluşunun isminde kullanılan yazı puntolarının 1/2' den küçük olamaz.

13 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 2- Sağlık kuruluşunun adresi ruhsatında (uygunluk belgesinde) kayıtlı adres ile aynı mı? 1 ay Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

14 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMES İ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 3-Kuruluşun ruhsatında yer alan adresten başka bir adrese taşınmış mı? Taşındığı adreste yeni ruhsat alıncaya kadar faaliyeti durdurulur

15 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 4- Sağlık kuruluşunun işleteninde değişiklik var mı? 1 ay Yeni işleten adına ruhsat düzenleninceye kadar faaliyet durdurulur.

16 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 5- Şirket ortaklarında tabip/uzman/ diş tabibi olmayan var mı? 5 gün Aykırılık giderilinceye kadar faaliyet durdurulur.

17 Sağlık kuruluşu şirket sahipliğinde açılmışsa şirket ortaklarının tamamı hekim olmalıdır. Ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikler on beş iş günü içerisinde bildirilmelidir ( Yönetmelik 16.madde)

18 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 6- Mesul müdürlük görevi, çalışma saatleri içerisinde adına belge düzenlenen tabip tarafından mı yürütülüyor? Uyarılır Aykırılık giderilinceye kadar faaliyet durdurulur.

19 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGULA NACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 7- Mesul müdürlük belgesi var mı? İşleten uyarılır 15 gün süre verilir. Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur. Eksiklik giderilmez ise giderilinceye kadar kuruluşun tamamında faaliyet durdurulur.

20 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 8- Mesul müdür başka bir yerde çalışıyor mu? Mesul müdür uyarılır. 3 gün 3 gün Başka yerde çalışmaya devam eden mesul müdürün belgesi iptal edilir. Yeni mesul müdür tayin edilmesi için işletene 15 iş günü süre tanınır.

21 Mesul Müdürlük Şartları Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilmiştir. Mesul Müdür sadece ilgili kuruluşta çalışabilir. Mesul Müdür sadece ilgili kuruluşta çalışabilir. Kuruluşta kadrolu çalışan bir hekim olmalıdır. Kuruluşta kadrolu çalışan bir hekim olmalıdır. Çalışma saatlerinde kuruluşta olmalıdır, olmadığı zamanlarda yerine bakan ve önceden Müdürlüğe bildirimi yapılmış olan bir mesul müdür yardımcısı bulunmalıdır. Çalışma saatlerinde kuruluşta olmalıdır, olmadığı zamanlarda yerine bakan ve önceden Müdürlüğe bildirimi yapılmış olan bir mesul müdür yardımcısı bulunmalıdır.

22 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 9-Sağlık kuruluşu ruhsatındaki uzmanlık dallarında çalışan uzman asgari sayıda mevcut mu? Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır. Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır.

23 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 10- Sağlık kuruluşunda adına çalışma belgesi düzenlenen sağlık çalışanı dışında sağlık çalışanı çalışıyor mu? Mesul müdür uyarılır Mesul müdür uyarılır Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

24 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 11-Sağlık çalışanı haricinde kişilerce sağlık hizmeti veriliyor mu? Süre verilmez. Süre verilmez. Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur. ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur. ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

25 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMES İ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 12- Sağlık kuruluşunda çalışan tabip ve diğer sağlık çalışanı sayısının EK-5’de belirlenen asgari sayıda olup olmadığı? Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır.

26 Uzman Tabip dışında asgarî sağlık çalışanının kuruluştan ayrılması durumunda üç ay içerisinde yerine sağlık çalışanı bulunamaması halinde, personel eksikliğinin bulunduğu birimin veya kuruluşun tamamının faaliyeti eksiklik giderilene kadar durdurulur.

27 EK 5 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı ( tıp merkezi bünyesinde ameliyathane bulunması durumunda geçerlidir) Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı ( tıp merkezi bünyesinde laboratuar bulunması durumunda geçerlidir) Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı ( tıp merkezi bünyesinde laboratuar bulunması durumunda geçerlidir) Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ( tıp merkezi bünyesinde laboratuar bulunması durumunda geçerlidir)

28 Radyodiagnostik Uzmanı ( tıp merkezi bünyesinde müessese bulunması durumunda geçerlidir) Diş Tabibi (Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tıp merkezi için geçerlidir. )

29 HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü) -Tıp merkezinin çalışma süresi içinde en az bir hemşire bulunması zorunludur. -Ayrıca ameliyathanede, ameliyat esnasında asgari bir hemşire bulunur. -Her 5 gözlem yatağı için de en az bir hemşire bulunması gerekir.

30 ACİL TIP TEKNİSYENİ Acil ünitesi bulunan ve/veya bünyesinde ambulans bulunduran tıp merkezi için asgari bir acil tıp teknisyeni bulunur.

31 EBE Tıp merkezinin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalında hizmet vermesi durumunda geçerlidir. FİZYOTERAPİST Tıp merkezinin, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlık dalında hizmet vermesi durumunda geçerlidir.

32 IX-TIBBİ TEKNİSYENLER a)Anestezi teknisyeni, Bünyesinde ameliyathane bulunması durumunda geçerlidir. Her ameliyat sırasında anestezi teknisyeni bulundurulur. b) Laboratuvar teknisyeni, Bünyesinde ruhsatlı laboratuvar bulunması durumunda geçerlidir. c) Röntgen teknisyeni, Röntgen cihazı ve/veya diğer görüntüleme cihazının bulunması durumunda geçerlidir.

33 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMES İ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 13- Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanı ve diğer personel için sigorta primleri bordrosu mevcut mu? Mesul müdür uyarılır ve SGK İl Müdürlüğüne bildirilir. Mesul müdür uyarılır ve SGK İl Müdürlüğüne bildirilir. Noksanlığın, sonraki denetimde de tespiti halinde sağlık kuruluşunun 5 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur.

34 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMES İ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 14- İlgili mevzuat hükümlerine göre çalışma yetkisi bulunmayan tabipler ile Türkiye’de çalışma izinleri olmayan tabipler çalıştırılıyor mu? Süre verilmez Süre verilmez Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

35 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE Değişik:RG- 28/9/2011-28068) 15- Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personel çalıştırılıyor mu? İntern, stajer öğrenci gibi serbest çalışma yetkisi olmayan kişilerce hastaya müdahale ediliyor mu? Süre verilmez Süre verilmez Sağlık kuruluşunun Sağlık kuruluşunun Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur. Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur. Bir yıl içerisinde aynı fiilin tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında, bir ay süreyle bir ay süreyle faaliyet durdurulur. Üçüncü kez tekrarında ise sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi/uygun luk belgesi iptal edilir. faaliyet durdurulur. Üçüncü kez tekrarında ise sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi/uygun luk belgesi iptal edilir.

36 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE (Değişik:RG- 28/9/2011- 28068) 16-a) Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanlarıyla ilgili kayıtların düzenli ve doğru şekilde mevzuatta belirtilen süre içinde Müdürlüğe bildirimi yapılmış mı?ediliyor mu? a) Süre verilmez. Sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 1 gün durdurulur

37 Mesul Müdür ayrılan personeli ayrılış tarihi itibariyle beş iş günü içinde bildirmeli ve personel çalışma belgesini iade etmelidir. Ayrılan hekim yerine aynı branşta hekim yoksa o branşta hasta alımı durdurulur.

38 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE (b) Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışları 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu? b) Süre verilmez. Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur. Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur. b) Aynı uygunsuzluğun tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında bir ay geçici olarak faaliyet durdurulur.

39 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE c) Aynı uzmanlık dalında ayrılanın yerine hekim başlayışları 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu? c) 5 iş günü c) Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 1 gün durdurulur.

40 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE ç) Sağlık kuruluşunda çalışan uzman tabiplerin çalışma belgeleri, çalıştıkları poliklinik odasında asılı mı? ç) 5 iş günü. ç) Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 1 gün durdurulur.

41 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 17- Personelin kılık kıyafeti, 20 nci maddede belirtilen esaslara uygun mu? Personel kimlik kartı taşıyor mu? Mesul müdür uyarılır. Tekrarında sağlık kuruluşunun 1 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur.

42 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 18- Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi 27 nci maddede belirtilen esaslara uygun mu? Mesul müdür uyarılır 5 gün Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

43 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 19- Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun kayıt ve denetim defterleri mevcut mu? (protokol, adlî rapor, cerrahi müdahale, laboratuvar, pansuman ve enjeksiyon kayıt defterleri) Mesul müdür uyarılır 3 gün Sağlık kuruluşunun 5 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

44 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 20- Sağlık kuruluşu için kullanılan yönlendirme levhaları, matbu evraklardaki logolar, tanıtıma yönelik uygulamalar 29 uncu ve 30 uncu maddelerde belirtilen esaslara uygun mu? Süre verilmez. Sağlık kuruluşunun 1 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur 29 uncu maddeye aykırı uygulamaların 1 yıl içerisinde; ikinci kez yapılmasında 3 gün, üçüncü kez yapılmasında 7 gün, dördüncü kez yapılmasında 1 ay poliklinik

45 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 21- Bakanlığın veya Müdürlüğün istediği sağlık kuruluşu ile ilgi istatistik verileri düzenli ve doğru şekilde veriliyor mu? Mesul müdür uyarılır 3 gün Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

46 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 1- Sağlık kuruluşunun genel inde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı ? (Uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) Mesul müdür uyarılır Mesul müdür uyarılır Uygunsuzluğun ikinci kez tespitinde sağlık kuruluşunun 3 gün faaliyeti durdurulur.

47 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 2- Acil ünitesi veya acil odası 24 üncü maddeye ve Yönetmeliğe uygun mu? * Mesul müdür uyarılır Mesul müdür uyarılır 3 gün 3 gün Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur

48 Kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan tıp merkezleri, acil ünitesini kurarlar. Poliklinikler ile 24 saatten daha az süre hizmet veren tıp merkezleri, asgari malzeme ve ilaçların bulunduğu bir acil odasını faaliyet gösterdikleri süreler içinde kullanıma hazır bulundurur.

49 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 3- Acil ünitesinde EK-5’de asgari sayıda gösterilen sağlık çalışanı mevcut mu? * Mesul müdür uyarılır Mesul müdür uyarılır 10 gün 10 gün Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur

50 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 4- Yönetmelik ile belirlenen tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar mevcut mu? * Mesul müdür uyarılır Mesul müdür uyarılır 10 gün 10 gün Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

51 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 5- Sağlık kuruluşunun uygunluk belgesinde bulunan her uzmanlık dalı için Yönetmeliğe uygun poliklinik odası bulunuyor mu? * Mesul müdür uyarılır Mesul müdür uyarılır 15 gün 15 gün Uygunluk sağlanıncaya kadar ilgili uzmanlık dalının faaliyeti durdurulur.

52 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 6-Ameliyathane Yönetmeliğe uygun mu? Sterilizasyon şartları sağlanmış mı?** Mesul müdür uyarılır. Mesul müdür uyarılır. 15 gün 15 gün Sterilizasyon şartlarına bağlı enfeksiyon gelişmiş ise süre verilmeden ameliyathanenin faaliyeti sterilizasyon sağlanana kadar durdurulur. Sterilizasyon şartlarına bağlı enfeksiyon gelişmiş ise süre verilmeden ameliyathanenin faaliyeti sterilizasyon sağlanana kadar durdurulur. Uygunluk sağlanıncaya kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur

53 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 7- Ameliyathanede atıklar ve çöpler uygun şekilde toplanıyor mu? Mesul müdür uyarılır Mesul müdür uyarılır 5 gün Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda cerrahi uzmanlık dallarında 3 gün faaliyet durdurulur.

54 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 8- Laboratuvar ve/veya radyoloji hizmetleri 25 inci maddeye ve Yönetmeliğe uygun mu? Mesul müdür uyarılır. Mesul müdür uyarılır. 15 gün 15 gün Ayrıca, ilgili mevzuat kapsamın da işlem yapılır. Ayrıca, ilgili mevzuat kapsamın da işlem yapılır. Uygunsuzluğu devam eden laboratuvar ve/veya radyoloji hizmetleri bölümünde uygunsuzluk giderilinceye kadar faaliyet durdurulur

55 Sağlık Kuruluşları kendi hastalarına yönelik temel laboratuvar tetkikleri ile radyolojik tetkikleri ruhsat almadan yapabilirler. Uzmanlık dallarının gerektirdiği ileri seviyedeki diğer laboratuvar ve radyoloji tetkikleri için 992 ve 3153 sayılı kanun kapsamında ruhsat almak şartıyla bünyelerinde müessese yada laboratuvar kurabilirler

56 Sağlık kuruluşları; ilgili mevzuatı uyarınca müstakil olarak veya özel hastane bünyesinde ruhsatlandırılan veyahut kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuvarlardan hizmet satın alabilir.

57 TEMEL LABORATUVAR VE RADYOLOJİK TETKİKLER Laboratuvar Hizmetleri Laboratuvar Hizmetleri Sağlık kuruluşlarında sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak üzere ve laboratuvar tetkiki isteyen hekimin sorumluluğunda aşağıda belirtilen temel laboratuvar tetkikleri, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Kanun uyarınca Bakanlıkça ruhsatlı laboratuvar olmaksızın gerçekleştirilebilir. Bu tetkikler; Sağlık kuruluşlarında sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak üzere ve laboratuvar tetkiki isteyen hekimin sorumluluğunda aşağıda belirtilen temel laboratuvar tetkikleri, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Kanun uyarınca Bakanlıkça ruhsatlı laboratuvar olmaksızın gerçekleştirilebilir. Bu tetkikler;

58 1.Tam kan sayımı, 2. Kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini, 3. Periferik yayma, 4. Lökosit formül, 5. Açlık kan şekeri ölçümü, 6. Sedimantasyon, 7. Kan grubu tayini, 8. Temel idrar tetkikleri, 1.Tam kan sayımı, 2. Kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini, 3. Periferik yayma, 4. Lökosit formül, 5. Açlık kan şekeri ölçümü, 6. Sedimantasyon, 7. Kan grubu tayini, 8. Temel idrar tetkikleri,

59 9. Gaita 10. Gebelik testi (tek kullanımlık) 11. Teşhis amaçlı olan ve cihaz gerektirmeyen invitro test kitleri ile yapılan tetkikler.

60 Röntgen Hizmetleri Sağlık kuruluşları sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tetkiklerde kullanılmak üzere 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair ilgili uzman hekimce verilen sertifikaya sahip hekim ya da hekimler tarafından kullanılmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca sağlık kuruluşu sahibi veya mes’ul müdür adına düzenlenmiş lisans belgesine sahip röntgen cihazı bulundurulabilir.

61 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 9- Sağlık kuruluşunda bulunan tüm birimler ve yapılan işlemler için bir işlem süreci belirlenmiş mi ve çalışanlara duyurulmuş mu? Mesul müdür uyarılır10 gün Mesul müdür uyarılır10 gün Sağlık kuruluşunun 1 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

62 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 10- Sağlık kuruluşunda ruhsatında yazılı olmayan uzmanlık dal/dallarında hasta kabul ve tedavi ediyor mu? Süre verilmez sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 3 gün durdurulur. Süre verilmez sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 3 gün durdurulur. Ayrıca İlgili uzmanlık dalında ruhsata ekleninceye kadar hasta kabulü durdurulur.

63 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE (Değişik satır:RG- 7/4/2011-27898) 11- Yönetmelikte belirlenen cerrahî müdahaleler haricindeki müdahaleler yapılıyor mu? ** 30 gün süre ile ameliyathane biriminin faaliyeti durdurulur. Aynı fiilin 1 yıl içinde tekrarında verilen faaliyet durdurma süresinin iki katı uygulanır.

64 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 12- Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre hasta hakları ile ilgili mevzuata uygun davranılıyor mu? Mesul müdür uyarılır Mesul müdür uyarılır 1 yıl içinde ikinci kez hasta hakkı ihlali fiilinde sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyeti durdurulur.

65 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 13-Tıbbi kayıtlar, belirlenen formata uygun şekilde ve istenen aralıklarla Bakanlığa gönderiliyor mu? Mesul müdür uyarılır Mesul müdür uyarılır 3 gün süre 3 gün süreverilir. Bildirim yapılıncaya kadar faaliyeti durdurulur.

66 HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 14- İlgili mevzuat kapsamında izne tabi olup da izni olmayan tıbbi hizmet birimi var mı? Süre verilmez sağlık kuruluşunun faaliyetleri 3 gün durdurulur. Süre verilmez sağlık kuruluşunun faaliyetleri 3 gün durdurulur. Bildirim yapılıncaya kadar faaliyeti durdurulur.

67 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 1- Bina özel sağlık kuruluşu olarak mı projelendirilmiş, başka amaçla yapılan binadan sağlık kuruluşu binasına mı dönüştürülmüş?.

68 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 2- Ön izin belgesi Tarih:…./…../… …. Sayı:…………...

69 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 3- Ön izin belgesine esas dosyadaki belgelerde belirtilen hususlarda değişiklik var mı? 15 gün 15 gün Eksikliğin devamında hasta kabul ve tedavi süresiz durdurulur.

70 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 4- Teknik inceleme ekibinin raporuna uygun olmayan düzenlemeler var mı? 15 gün 15 gün Eksikliğin devamında hasta kabul ve tedavi süresiz durdurulur.

71 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 5- Ruhsatlı bölümler dışında ek bina veya tesis var mı? Ruhsatlı bina dışında sağlık hizmeti veriliyor mu? Ek binada hizmet derhal durdurulur. Ek binada hizmet derhal durdurulur. Ruhsatlı bina dışında sağlık taraması vb.ad altında mobil sağlık hizmeti veriliyor ise 15 gün poliklinik faaliyeti durdurulur. Tekrarında 1 ay süreyle sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur. Üçüncü kez aynı fiilin tekrarında ruhsat iptal edilir.

72 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 6- Sağlık kuruluşunun herhangi bir yerinde ayrılmış barınma/konaklama alanları var mı? 15 gün Uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur Uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur

73 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 7- Sağlık kuruluşundaki hizmet birimleri ve mekanlar Yönetmeliğe uygun mu? * İlgili birimin faaliyeti durdurulur. İlgili birimin faaliyeti durdurulur. 1 ay süre verilir. Eksiklik/uygunsuzl uk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur. Eksiklik/uygunsuzl uk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

74 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 8- Sağlık kuruluşunda kaç adet asansör var, asansör çalışıyor ve Yönetmeliğe uygun mu ? * 15 gün 15 gün Eksiklik/uygunsuzl uk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur. Eksiklik/uygunsuzl uk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

75 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 9- Sağlık kuruluşunun içinde gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmış mı? Mesul müdür uyarılır Mesul müdür uyarılır 5 gün 5 gün Sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 1 gün süreyle durdurulur. Sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 1 gün süreyle durdurulur.

76 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 10- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun tıbbi atık toplanıyor ve bertarafı yapılıyor mu? Mesul müdür uyarılır Mesul müdür uyarılır 10 gün 10 gün Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.. Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur..

77 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 11- Merkezi sterilizasyon ünitesi var mı? ** Uygunluk sağlanıncaya kadar cerrahi branşlarda hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur. Uygunluk sağlanıncaya kadar cerrahi branşlarda hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur.

78 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 12- Yönetmeliğe uygun tıbbi gaz mevcut mu? ** 1 ay süre 1 ay süre Ameliyathane faaliyetleri eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar durdurulur.

79 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 13- Yeterli güç ve nitelikte jeneratör var mı? Aktif çalışıyor mu?** 1 ay süre 1 ay süre Ameliyathane ve var ise görüntüleme ünitesi faaliyetleri eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar durdurulur.

80 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 14- Hastanın kayıtları veya hastanın bakım bilgilerinin bir özeti hastanın sevkedildiği kurum veya kuruluşa gönderiliyor mu? Mesul müdür uyarılır Sağlık kuruluşun un 3 gün faaliyeti durdurulur. Sağlık kuruluşun un 3 gün faaliyeti durdurulur.

81 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 15- Hasta taburcu edildikten sonra ihtiyaç duyacağı destek ve medikal hizmetler ile tedavinin devamlılığına yönelik süreç tanımlanmış mı? Mesul müdür uyarılır Sağlık kuruluşun un 3 gün faaliyeti durdurulur. Sağlık kuruluşun un 3 gün faaliyeti durdurulur.

82 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 16- Sağlık kuruluşundaki herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılıyor mu? Sağlık kuruluşu ticaret şirketi tarafından işletiliyor ise, şirketin diğer işleri burada yürütülüyor mu? Poliklinik faaliyetleri 1 gün durdurulur Poliklinik faaliyetleri 1 gün durdurulur Uygunsuzluk giderilinceye kadar kuruluşun poliklinik hizmeti durdurulur. Uygunsuzluk giderilinceye kadar kuruluşun poliklinik hizmeti durdurulur.

83 BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGUL ANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE 17- Denetim formunda verilen süreler sonunda tıbbi hizmet bütünlüğünü etkileyen eksiklik veya uygunsuzluk devam ediyor mu? Sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur. Ve rilen sürenin sonundan itibaren 3 ay içinde eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilmez ise ruhsat geri alınır. Sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur. Ve rilen sürenin sonundan itibaren 3 ay içinde eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilmez ise ruhsat geri alınır. Uygunsuzluk giderilinceye kadar kuruluşun poliklinik hizmeti durdurulur. Uygunsuzluk giderilinceye kadar kuruluşun poliklinik hizmeti durdurulur.

84 Denetim Ekip Başkanı Denetçi Denetçi Mesul Müdür ad, soyad ad,soyad ad, soyad ad, soyad Denetim Ekip Başkanı Denetçi Denetçi Mesul Müdür ad, soyad ad,soyad ad, soyad ad, soyad * İşaretli düzenlemede, 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşları bakımından 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri aranır. * İşaretli düzenlemede, 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşları bakımından 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri aranır. ** İşaretli düzenlemede, 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşlarından cerrahi müdahale birimi bulunanlar bakımından Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Ek 7/b uygulanır. ** İşaretli düzenlemede, 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşlarından cerrahi müdahale birimi bulunanlar bakımından Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Ek 7/b uygulanır.

85 EK-7/a (Mülga:R.G.11/3/2009-27166) EK-7/b T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİ DENETLEME FORMU Denetlenen Kuruluşun Tarih : / / Adı : Saat : Türü : Adresi :

86 Eksikliğin Giderilmesi İçin Verilecek Süre Eksikliğin Devamında Faaliyet Durdurma Süresi 1. Cerrahi müdahale uygulama izin belgesi var mı? VarYok-Süresiz 2. Cerrahi müdahale uygulama birim sorumlusu belgesi var mı? VarYok-Süresiz (Belgesi alınıncaya kadar) 3. Müstakil bina şartlarında değişiklik var mı? YokVar-Süresiz (uygunluk sağlanıncaya kadar) 4. Ameliyat kayıtları düzenli tutuluyor mu? EvetHayır5 gün7 gün 5. Bu Yönetmelikte belirtilen sürede gözlem hizmeti sunuluyor mu? EvetHayır-7 gün

87 Tıp merkezinde cerrahi müdahale uygulanan hastaların gözlem altında bulundurulma süresi yirmi dört saattir. Hastanın sağlık durumuna göre bu süre gözlem maksadıyla en fazla altı saat daha uzatılabilir. ( Yönetmelik 23. madde )

88 6.Uygulanan müdahalenin gün içinde tamamlanamadığı durumlarda yataklı bir tedavi kurumuna nakli sağlanıyor mu? EvetHayır-7 gün 7.Nöbetçi tabip uygulaması bu Yönetmeliğe uygun mu? EvetHayır3 gün5 gün 8.Hasta dosyaları mevzuatta belirtilen şekilde tam olarak tanzim edilmiş mi? EvetHayır-5 gün 9.Cerrahi müdahale uygulama biriminde ameliyat yapma izin belgesi olmayan tabip tarafından ameliyat yapılıyor mu? HayırEvet-7 gün* 10Cerrahi müdahale uygulama izin belgesinde belirtilen dallar dışındaki dallarda ameliyat uygulanıyor mu? Evet-30gün ** Denetim Ekip Başkanı Denetçi Denetçi Birim Sorumlusu ad, soyad, ad, soyad, ad, soyad, ad, soyad, imza imza imza imza Not: (-) Denetleme formunda mevzuat ile öngörülen düzenlemede mevzuata uygun olmayan durumların ikinci kere tespiti durumunda verilen faaliyet durdurma süresinin iki katı uygulanır. **Aynı durumun üçüncü kere tespiti halinde sağlık kuruluşunun cerrahi müdahale biriminin faaliyeti süresiz durdurulur. *İlgili dalın faaliyeti durdurulur. - Bu Formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterine kaydediniz.

89 Cerrahi uzmanlık dalında hizmet veren tıp merkezinde gerçekleştirilecek cerrahi müdahale vakasının ve bu vakaya uygulanacak yöntemin seçiminde, cerrahi müdahale sonrası hastaya yapılacak olan gerekli tıbbi bakım süresinin yirmi dört saatte tamamlanabilir olması gerekir.Cerrahi uzmanlık dalında hizmet veren tıp merkezinde gerçekleştirilecek cerrahi müdahale vakasının ve bu vakaya uygulanacak yöntemin seçiminde, cerrahi müdahale sonrası hastaya yapılacak olan gerekli tıbbi bakım süresinin yirmi dört saatte tamamlanabilir olması gerekir.

90 Tıp merkezinde müdahale yapılan hastalarda müdahaleye bağlı olarak gelişen komplikasyonlar ve/veya yoğun bakım hizmetine ihtiyaç olan durumlarda yataklı bir tedavi kurumuna sevkini yapılması gerekir. İlgili ücretleri tıp merkezi tarafından karşılanır, bu ücret hastadan talep edilemez.

91 Cerrahi müdahalede uygunluk belgesinde bulunmayan uzmanlık dallarında ameliyat yapılamaz. Cerrahi müdahalede yapacak uzman hekim hangi ameliyatları yapacağını belirtir listeyi Müdürlüğümüze beyan etmelidir.

92 : 11.Cerrahi müdahale biriminde yapılmasına izin verilen ameliyatlar dışında ameliyat yapılıyor mu? Evet-30 gün** 12.24 saat hizmet verecek şekilde hazır, bu Yönetmeliğe uygun ambulans bulunuyor mu? Hayır5 gün7 gün Genel Değerlendirme: Denetim Ekip Başkanı Denetçi Denetçi Birim Sorumlusu ad, soyad, ad, soyad, ad, soyad, ad, soyad, imza imza imza imza Not: (-) Denetleme formunda mevzuat ile öngörülen düzenlemede mevzuata uygun olmayan durumların ikinci kere tespiti durumunda verilen faaliyet durdurma süresinin iki katı uygulanır. **Aynı durumun üçüncü kere tespiti halinde sağlık kuruluşunun cerrahi müdahale biriminin faaliyeti süresiz durdurulur. *İlgili dalın faaliyeti durdurulur. -Bu Formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterine kaydediniz.

93 Cerrahi Müdahale Birimlerinde Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi 2009/42 sayılı genelge ile belirlenmiştir.


"Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları