Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2 Tanımlar: Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır. Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere “motorlu taşıt” insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere “motorsuz taşıt” denir. Ayrıca, bir kazanç kaydı olmaksızın kullanılanlara “hususi taşıt”, çeşitli şekillerde kazanç sağlamak amacıyla kullanılanlara “ticari taşıt”, Taşıt Kanunu kapsamına girenlere “resmi taşıt”, resmi olmakla birlikte ticarilik niteliği taşıyanlara da “resmi ticari taşıt” denir.

3 Taşıma Sınırı (Kapasite): (Değişik:RG-21/3/ ) Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığı ve/veya yolcu ve hizmetli sayısıdır. Gabari: Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Azami Ağırlık: Aracın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır.

4 Motorlu Araçlar Yolcu Taşıma Yük Kaldırma,Taşıma
İş Makineleri (Kazma, Delme/Tünel Açma, Asfalt Serme, Tarım makineleri)

5 Tanımlar: İş Makinesi: 2918 sayılı karayolları trafik kanununa göre,
İş Makinası: Paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inşa makinaları ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçtır. Örneğin; Dozer, Greyder, Ekskavatör, Loder, Silindir Ve Bunlara Ait Ekipmanlarla , Tünel Açma Makineleri, Asfalt Ve Beton Serme Makinesi, Kırma, Eleme, Yıkama Makineleri, Taş – Maden – Toprak Ve Cüruf Taşıyan Kamyonlar,….. gibi.

6 Tanımlar: Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir. Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir. Operatör: İş makinelerinin bir yada birkaçını kullanmaya, bakımını yapmaya yetkili kişilere denir.

7 Motorlu Araç Sürücüleri ile İş Makinesi Operatörlerinin Sahip Olması Gereken Belgeler:
Sürücü Belgeleri: -“A1” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motorlu bisiklet  kullanacaklar için), -“A2” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motosiklet kullanacaklar için), -“B” Sınıfı Sürücü Belgesi (Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için), -“C” Sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için), -“D”Sınıfı Sürücü Belgesi (Çekici kullanacaklar için), -“E” Sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için), -“F” Sınıfı Sürücü Belgesi (Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için), -“G” Sınıfı Sürücü Belgesi (İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklar için), -“H” Sınıfı Sürücü Belgesi (Hasta ve sakatların kullanabileceği şekilde özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacaklar için),

8 Motorlu Araç Sürücüleri ile İş Makinesi Operatörlerinin Sahip Olması Gereken Belgeler:
Operatör Belgesi:

9 Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayeneleri
KYTY/MADDE 67 – (Değişik: RG-18/05/ ) Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır. (Değişik ikinci fıkra:RG-1/9/ ) Araçların cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine göre muayene süreleri, Ulaştırma Bakanlığınca araç muayenesi ile ilgili olarak çıkarılan yönetmelikte belirtilir.

10 Mevzuat KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası: 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 R. Gazete: Tarih : 18/10/1983   Sayı : 18195 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU Kanun Numarası : 4925 Kabul Tarihi  : 10/7/ Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 19/7/2003  Sayı : 25173 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25494 KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25572 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27255 KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Mükerrer TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26479

11 KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları Madde 98- (Başlığıyla birlikte değişik: RG-02/09/ ) Araç Kullanma ve dinlenme sürelerine uyma mecburiyeti ve denetleme esaslarında uyulacak usuller aşağıda gösterilmiştir: A) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır.

12 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 R.G. Sayı: 27255
Taşımacılıkta Yetki belgesi alma zorunluluğu MADDE 5 – K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara, b) K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, c) K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,verilir.

13 KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
Mesleki Yeterlilik Belgesi Türleri Madde 6- (SRC) türü mesleki yeterlilik belgesi üç ana grupta değerlendirilir. 1) SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı 2) SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı 3) SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı 4) SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı 5) SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı olarak düzenlenir ve verilir.

14 Taşıma faaliyetlerinde genel kural
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete , Sayısı: 26479 Taşıma faaliyetlerinde genel kural ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Antlaşmasını, MADDE 5 – Tehlikeli maddeler ancak, ADR’ye göre taşıma için uygun bulunmuşsa taşınabilir. Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadır.

15 Güvenlik Danışmanı, Eğitim ve Uygulamadan Sorumlu Kurumlar
Güvenlik danışmanı MADDE 25 – (1) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam edilmesi, eğitimi, yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.

16 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNE GÖRE
 Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri


"MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları