Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı
K YETKİ BELGESİ S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

2 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
K1 BELGESİ K1 Yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

3 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
K1 türü yetki belgesinin şartları: a) Gerçek kişiler: K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının  30 tondan az olmaması ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır ki, belge bedeli 1.760,-TL'dır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 90 fark öderler. Bu durumda ödenecek olan fark, ,-TL'dır. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

4 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
K1 türü yetki belgesinin şartları: b) Tüzel kişiler: K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet öz mal birim taşıta sahip olması,  öz mal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile öz mal kamyon ve öz mal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet öz mal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin on beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan (ODY4 belgesi) şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır ki bu da 1.760,-TL'dır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı kilogram ’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin on beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan (ODY4 belgesi) şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 90 fark öderler. Böylesi bir durumda ödenecek olan fark,15.834,-TL'dır Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

5 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
K1 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. K1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Asgari kapasitenin hesaplanmasında tonaj değerleri belirlenirken sadece motorlu taşıtlar dikkate alınır.  Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton kabul edilir. K1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir. Oto kurtarıcı, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 yetki belgesi almak isteyenlerden tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine kamyon ya da kamyonet türü taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

6 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
İl / şehir sınırları içinde toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu aşmayan kamyonet türü araçlarla yapılacak olan ticari amaçlı eşya taşımacılığı faaliyetleri için "yıldızlı" K1 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinden tonaj yönünde asgari taşıma kapasitesi şartı aranmaz ve en az 1 adet kamyonet sahibi olunması yeterlidir. Bu konumda ki mükellefler için, K1 belgesi bedeli %90 indirimli olup, normal ücret olan ,-TL yerine 1.760,-TL bedelle verilir. 2014 yılı itibariyle, kamyonlar ile toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı "kamyonet" türü araçlar için de denetimler başlamış, K1 belgesi olmayan vergi mükellefleriyle K1 belgesi olupta taşıt kartı olmayan araçlara sahip vergi mükelleflerine denetimler esnasında Karayolu  Taşıma  Kanunu'nun 26/a bendine göre 1.039,-TL, Yetki Belgesine kayıtlı araçta/araçlarda taşıt kartı bulundurmadan faaliyetlerde bulunanlara ise 26/d bendine göre 519,-TL idari para cezası uygulanacaktır. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

7 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
K1 yetki belgesi sahipleri sözleşme yapmak suretiyle başkalarına ait araçları kiralayamazlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgesine kendisine ait olmayan araçları ilave ettiremezler. Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. Tüzel kişiliği haiz ve toplam yüklü ağırlığı 3500 kg ve üzeri araç/araçlar nedeniyle indirimsiz bedelle alınmış K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet orta düzey yönetici (ODY4) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. ODY3, ÜDY4 ve ÜDY3 türü mesleki yeterlilik belgelerinin ODY4 türü belgenin üstünde olması, fazlasıyla kabul görecektir. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

8 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
K1 belgesi kapsamındaki araçların taşımacılık faaliyetlerinde, şoförlerden SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır. TARİHİNDEN İTİBAREN K1 Yetki Belgesi ücreti: 17.594,-TL K1* (Yıldızlı) Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar) 4.398,-TL den itibaren 4.398,-TL uygulamasından vazgeçilip, %90 indirimle 1.760,-TL Her araç için taşıt kartı ücreti: 82,-TL Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

9 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

10 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
K2 YETKİ BELGESİ K2 belgesi yurtiçinde, kendi adına ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir. K2 belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

11 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
K2 türü yetki belgesinin şartları: K2 belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus (kamyon ya da kamyonet)özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonet / kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuranların yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır ki, "yıldızlı" K2 yetki belgesi ücreti880,-TL'dır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 90 fark öderler ki; Bu durumda ödenecek olan fark, 7.916,-TL'dır. Kamyonetler için uygulanan ücret 2014 yılı için 880,-TL dır. K2 yetki belgesine kayıt edilecek olan her bir araç için 82,-TL taşıt kartı bedeli için Bakanlığa ayrıca ödeme yapılır. K2 belgesi kapsamındaki araçların taşımacılık faaliyetlerinde şoförlerden SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

12 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
K2 belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden birinci fıkranın (b), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz. (aksi halde aşağıda ki şartlar aranır). İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine (src) sahip olmaları, 63 yaşından gün almamış olmaları, Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları, Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

13 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
K2 Belgesinin 2014 ücretleri: ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA YATIRILIR TARİHİNDEN İTİBAREN K2 Yetki Belgesi ücreti: 8.796,-TL K2* (Yıldızlı) Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar) 2.199,-TL den itibaren 2.199,-TL uygulamasından vazgeçilip, %90 indirimle 880,-TL Her araç için taşıt kartı ücreti: 82,-TL Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

14 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

15 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
K3 YETKİ BELGESİ K3 Yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus öz mal birim taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.   K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler. K3 türü yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. K3 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

16 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
K3 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. K3 türü yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. K3 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici (ODY4) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. ODY3, ÜDY4 ve ÜDY3 türü mesleki yeterlilik belgelerinin ODY4 türü belgenin üstünde olması, fazlasıyla kabul görecektir. K3 yetki belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde, şoförlerden SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

17 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
TEŞEKKÜRLER… Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri


"S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları