Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İBRAHİM YALÇIN DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İBRAHİM YALÇIN DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI."— Sunum transkripti:

1 İBRAHİM YALÇIN DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

2 İBRAHİM YALÇIN A. Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir. B. Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır. C. Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur. D. Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üstünde ücret alamaz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -1- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

3 İBRAHİM YALÇIN A. D1 B. D2 C. B1 D. B2 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle sadece şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir? Soru -2- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

4 İBRAHİM YALÇIN A. Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere B. Özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere C. Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere D. Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere “B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………... ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş aynı cinsten sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki boşluğu doldurunuz? Soru -3- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

5 İBRAHİM YALÇIN A. Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz. B. Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz. C. Taşıtın eşya taşımaya mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz. D. Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru -4- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

6 İBRAHİM YALÇIN A. Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu yolculukta görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler. B. Tarifesiz yolcu taşımalarında, taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. C. Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez. D. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -5- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

7 İBRAHİM YALÇIN A. 10 B. 12 C. 20 D. Yaş şartı aranmaz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılacak olan taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz? Soru -6- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

8 İBRAHİM YALÇIN A.Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. B.Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınmaz. C.Sahipsiz bagaj taşınmaz. D.Yolcu beraberinde olmayan ticari ve kargo taşınamaz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -7- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

9 İBRAHİM YALÇIN A.Her yolcu için ayrı bilet düzenlemesi zorunluluğu yoktur. B.Satılan yolcu bileti geri alınamaz. C.Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilir. D. Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Soru -8- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

10 İBRAHİM YALÇIN A. 10 B. 20 C. 30 D. Özel indirim uygulanamaz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler? Soru -9- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

11 İBRAHİM YALÇIN A.Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir. B.Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır. C.Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilirler. D.Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilemez. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -10- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

12 İBRAHİM YALÇIN A. 10 B. 12 C. 19 D. 20 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar? Soru -11- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

13 İBRAHİM YALÇIN A.Taşıma hattı B.Taşıma güzergahı C.Düzenli taşıma D.Arızi taşıma Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil toplam yolu ifade eder? Soru -12- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

14 İBRAHİM YALÇIN A.Tarifeli yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunlu- dur. B.Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur. C. Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz. D. Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Soru -13- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

15 İBRAHİM YALÇIN A.Her 10 koltuk için ez 1 adet B.Her 14 koltuk için ez 1 adet C.Her 15 koltuk için ez 1 adet D.Her 18 koltuk için ez 1 adet Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır? Soru -14- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

16 İBRAHİM YALÇIN A.Özmal taşıt sayısına göre B.Özmal koltuk kapasitesine göre C.Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre D.Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir? Soru -15- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

17 İBRAHİM YALÇIN A.B1 B.B2 C.D2 D.B3 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile hem uluslararası hem de yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir? Soru -16- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

18 İBRAHİM YALÇIN A.75 B.90 C.100 D.150 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre b2 belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır? Soru -17- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

19 İBRAHİM YALÇIN A.75 B.90 C.100 D.150 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D2 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır? Soru -18- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

20 İBRAHİM YALÇIN A.A1-A2-B1 B.A2-B2-D3 C.A1-B3-D3 D.A2-B1-D3 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru -19- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

21 İBRAHİM YALÇIN A.Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz. B.Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapabilirler. C.Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler. D.Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi uygulanmaz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soru -20- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

22 İBRAHİM YALÇIN A.10 dakika öncesi veya sonrasına B.15 dakika öncesi veya sonrasına C.20 dakika öncesi D.30 dakika öncesi veya sonrasına “ Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ………………………. ek sefer konulabilir. “Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki boşluğu doldurunuz. Soru -21- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

23 İBRAHİM YALÇIN A.6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. B.6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir. C. 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli olarak düzenlenir. D. 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -22- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

24 İBRAHİM YALÇIN A.6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. B. 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli olarak düzenlenir. C. 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur. D. 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -23- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

25 İBRAHİM YALÇIN A.Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur. B.Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı, veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur. C. Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listelerinin bulunması zorunludur. D.Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -24- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

26 İBRAHİM YALÇIN A. 5 B. 7 C. 8 D. 10 A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kayıt edilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz? Soru -25- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

27 İBRAHİM YALÇIN A. A1-D1 B. D3-D3 C. D1-D4 D. D2-D4 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru -26- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

28 İBRAHİM YALÇIN A. 10 B. 12 C. 15 D. 20 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre B1 ve B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz? Soru -27- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

29 İBRAHİM YALÇIN A. 3 B. 5 C. 6 D. 8 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilir? Soru -28- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

30 İBRAHİM YALÇIN A. 3 B. 5 C. 6 D. 8 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan D1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilir? Soru -29- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

31 İBRAHİM YALÇIN A.1-1 B.1-2 C.2-2 D.2-1 “Yetki belgesi sahipleri her seferde ………… yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla …………. Personelini bile keserek ücretsiz taşıyabilirler.” İfadesindeki boşluklar Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Soru -30- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

32 İBRAHİM YALÇIN A. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölmeleri dışında eşya taşınmaz. B. Taşıtın izni verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj taşınamaz. C. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. D. Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -31- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

33 İBRAHİM YALÇIN A. 5 adet B. 10 adet C. 15 adet D. 20 adet Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir? Soru -32- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

34 İBRAHİM YALÇIN A. 5 adet B. 10 adet C. 15 adet D. 20 adet Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir? Soru -33- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

35 İBRAHİM YALÇIN A. 10 yaş B. 15 yaş C. 20 yaş D. Yaş şartı aranmaz Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır? Soru -34- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

36 İBRAHİM YALÇIN A. 5 dakika B. 10 dakika C. 15 dakika D. 20 dakika Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir? Soru -35- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

37 İBRAHİM YALÇIN A. 5 yaş B. 8 yaş C. 10 yaş D. 19 yaş Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D1 ve D2 asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır? Soru -36- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

38 İBRAHİM YALÇIN A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır? Soru -37- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

39 İBRAHİM YALÇIN A.17 B.18 C.19 D.20 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır? Soru -38- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

40 İBRAHİM YALÇIN A. Yolcu taşımacıları, şoförlerin seyahat esnasında yolcularla ve personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. B. Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler. C. Yetki belgesi sahipleri, güzergah mesafesini göz önüne alarak yeteri sayıda şoför bulundurmakla yükümlüdürler. D.Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -39- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

41 İBRAHİM YALÇIN A. 6 saat B. 12 saat C.18 saat D.24 saat Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar? Soru -40- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

42 İBRAHİM YALÇIN A.Tarifeli yolcu taşımacılığında her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur B.Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir. C. Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başka bir yolcuya satılamaz. D.Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerleri dışında yolcu taşınamaz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -41- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

43 İBRAHİM YALÇIN A.Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımalar. B.Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımalar. C. Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımalar. D. İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımalar. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir? Soru -42- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

44 İBRAHİM YALÇIN A. Özel kafeslerinde evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. B. Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir. C. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz. D. Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru -43- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

45 İBRAHİM YALÇIN A. Düzenli, seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır. B. Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur. C. Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşıma aracı yararlanamaz. D. Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki afadelerden hangisi doğrudur? Soru -44- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

46 İBRAHİM YALÇIN A. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması taşımacının isteğine bağlıdır. B. Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı, veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur. C. Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listelerinin bulunması zorunludur. D. Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -45- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

47 İBRAHİM YALÇIN A. 3 B. 5 C. 5 D. 10 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler? Soru -46- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

48 İBRAHİM YALÇIN A. D2 ve B2 B. D3 ve B3 C. D1 ve B1 D. Sadece D2 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir? Soru -47- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

49 İBRAHİM YALÇIN A. A1 B. D1 C. B1 D. B2 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir? Soru -48- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

50 İBRAHİM YALÇIN A.Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. B.Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ile ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir. C.Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanım haklarına haiz olmaları zorunludur. D. Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -49- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

51 İBRAHİM YALÇIN A. Unvan ve/veya kısa ünvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır. B. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, taşıma esasında taşıtın çalışma düzenini olumsuz bir şekilde etkilemeyecek, çalışır vaziyette haberleşme cihazı bulundurulması zorunludur. C. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her on koltuk için en az bir adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur. D. Yetki belgesi sahipleri altışar aylık süreyle yılda bir kez sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı 100 ve üzerinde olan sürücülerin eğitilmesi hususunda kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru -50- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

52 İBRAHİM YALÇIN A.Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 1 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler. B.Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. C.Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. D.Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? Soru -51- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

53 İBRAHİM YALÇIN A.4 B.3 C.2 D.1 B3 yetki belgesi için başvuranların; ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır. Soru -52- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

54 İBRAHİM YALÇIN A. Belli bir zaman tarifesi yoktur. B. Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir. C. Belli bir ücret tarifesi yoktur. D. Bilet kesilmesi zorunludur. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -53- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

55 İBRAHİM YALÇIN A. A1-A2-B1-B2 B. A1-A2-B1-B4 C. A1-A2-B2-D3 D. A1-A2-D1-D4 Hangi yetki belgesi türleri için sadece özmal taşıtlar taşıt belgesine kaydedilir? Soru -54- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

56 İBRAHİM YALÇIN A. 8 B. 12 C. 19 D. Yaş şartı aranmaz. D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir? Soru -55- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

57 İBRAHİM YALÇIN A. Kaydedilir. B. Kaydedilmez. C. Tadilat yapılmadan önceki hali ile kaydedilir. D. Hiçbiri “Tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi arttırılmış yolcu taşımaya mahsus araçlar yolcu belgeleri eki taşıt belgelerine ………………….” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluk hangisi ile tamamlanır. Soru -56- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

58 İBRAHİM YALÇIN A. A1 yetki belgesi B. D1 yetki belgesi C. D2 yetki belgesi D. B2 yetki belgesi Otobüs ile sadece yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi tür yetki belgesinden birini almak zorundadır? Soru -57- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

59 İBRAHİM YALÇIN A. 1-2 B. 1-2-3 C. 1-3-4 D. 2-4 1. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirip bindirilemez. 2. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirip bindirebilmesi için Büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir. 3. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır. 4. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. Soru -58- Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

60 İBRAHİM YALÇIN A. Yolcu taşımaları biletsiz veya sözleşmesiz yapılamaz. B. Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. C. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden sorumlu değildir. D. Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Soru -59- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

61 İBRAHİM YALÇIN A. Düzenli yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar. B. Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz. C. Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz. D. Yolcuların seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu yoktur. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? Soru -60- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

62 İBRAHİM YALÇIN A. Her yirmi beş koltuk için 1 adet yangın söndürme cihazı B. Her beş koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı C. Her on beş koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı D. Her on beş koltuk için iki adet yangın söndürme cihazı Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur? Soru -61- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

63 İBRAHİM YALÇIN A. A türü yetki belgesi almak zorundadır. B. Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir. C. Belli bir ücret tarifesi yoktur. D. Belli bir zaman tarifesi yoktur. Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -62- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

64 İBRAHİM YALÇIN A. B1 B. B2 C. D1 D. D2 Ücret ve zaman tarifesine göre düzenli olarak otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak olanların hangi tür yetki belgesine sahip olmaları gerekir? Soru -63- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

65 İBRAHİM YALÇIN A. 8 B. 10 C. 18 D. 20 B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz? Soru -64- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

66 İBRAHİM YALÇIN A. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz. B. Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye Sınırları içinde İki nokta arasında taşıma yapabilirler. C. Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler. D. Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi uygulanmaz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soru -65- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

67 İBRAHİM YALÇIN A. Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla iki personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler. B. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. C. Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. D. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapıl- acak müracaatlarda bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -66- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

68 İBRAHİM YALÇIN A.Düzenli yolcu taşımacılığı zaman tarifesine tabidir. B. Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler. C. Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve iş yerlerine asmak zorundadırlar. D. Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktaları arasında farklı şekilde düzenlenebilir Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -67- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

69 İBRAHİM YALÇIN A. Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları. B. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları. C. Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları. D. 65 yaşından gün almış olmamaları. Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan biri değildir? Soru -68- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

70 İBRAHİM YALÇIN A. Kalkış ve varış yeri B. Koltuk numarası C. Taşıma ücreti D. Varış saati Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir? Soru -69- DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI


"İBRAHİM YALÇIN DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları