Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1- Aşağıdaki kuruluşlardan kaç tanesi trafikle doğrudan ilgilidir? I- İl trafik komisyonu II- İlçe trafik komisyonu lII- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1- Aşağıdaki kuruluşlardan kaç tanesi trafikle doğrudan ilgilidir? I- İl trafik komisyonu II- İlçe trafik komisyonu lII- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu."— Sunum transkripti:

1 1- Aşağıdaki kuruluşlardan kaç tanesi trafikle doğrudan ilgilidir? I- İl trafik komisyonu II- İlçe trafik komisyonu lII- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu IV- Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu A)4 B)3 C)2 D)1 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

2 2-) Karayollarındaki işaretleme standartlarını hangi kuruluş belirler ? A) Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu B) Trafik Daire Başkanlığı C) Karayolları Genel Müdürlüğü D) Türk standartlar Enstitüsü Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

3 3-) Köy yollarında trafik işaretlemesi ile yol güvenliği hakkındaki kararlar hangi kuruluş tarafından alınır? A) İçişleri Bakanlığı B) Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı C) Mahalli İdareler Başkanlığı D) Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

4 4-) İlçe Trafik Komisyonu kararları kimin onayıyla yürürlüğe girer? A) Kaymakamın B) Valinin C) Mal Müdürünün D) Bayındırlık Müdürünün Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

5 5-) Karayolları Trafik Kanunu aşağıdaki ulaşım türleri veya yollarından hangilerinde geçerli değildir? A) Karayollarında B) Karayolu dışındaki kamuya açık alanlarda C) Deniz ve göl üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında D) Deniz yollarında Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

6 6-) Başbakanın başkanlığında; karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir? A) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu B)Trafik Güvenliği Kurulu C) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu D) Yüksek Öğretim kurumu Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

7 7-) Aşağıdakilerden hangisi trafik genel eğitim planını hazırlayıp uygulamakla görevlidir? A) Ulaştırma Bakanlığı B) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı C) Milli Eğitim Bakanlığı D) Yüksek Öğretim Kurumu Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

8 8-) Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu'na göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın görevlerinden değildir? A) Lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücülerine sürücü belgesi vermek B) Köy yollarındaki kavşak, durak ve benzeri tesislerin projelerini onaylamak C) Köy yollarında trafik güvenliği açısından düzenlemeler yapmak D) Köy yollarında işaretlemeler yaparak tedbir almak Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

9 9-) Belediye sınırları içinde, karayolunu etkileyecek yapım çalışmaları için aşağıdakilerin hangisinden izin alınması gerekir? A) İl Trafik Komisyonu'ndan B) Belediye Başkanlığı'ndan C) Defterdarlıktan D) Milli Eğitim Müdürlüğünden Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

10 10-) Aşağıdakilerden hangisi İl trafik Komisyonunun görevlerinden değildir? A) Trafik zabıtası yetiştirmek B) Gerektiğinde yasaya uygun olarak hız sınırlarını belirlemek C) İl'deki trafikle ilgili sorunları çözümlemek D) Trafik işaretlerinin konulacağı yerleri belirlemek Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

11 11-) Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerin hangisi tarafından belirlenir? A) Adalet Bakanlığı B) Milli Eğitim Bakanlığı C) Sağlık Bakanlığı D) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

12 12-) Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur? A) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü D) Emniyet Müdürlüğü Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

13 13-) Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik,aşağıdakilerden hangisinin görüşüne uygun olarak hazırlanır? A) İçişleri Bakanlığının B) Sağlık Bakanlığının C) Milli Eğitim Bakanlığının D) Adalet Bakanlığının Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

14 14-) Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası kara yollarını düzenlemek ve işaretlemekle görevlidir? A) Yapı işleri Genel Müdürlüğü B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü D) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

15 15-) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görev li dir? A) Emniyet Genel Müdürlüğü B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Milli Eğitim Bakanlığı D) Ulaştırma Bakanlığı Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

16 16-) Karayolları Trafik Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi değildir? A) Sürücü kurslarını denetlemek B) Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek C) Sürücü kurslarında eğitilenlerin sınavını yapmak D) Duran ve akan trafiği düzenlemek Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

17 17-) Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur? A) İçişleri Bakanlığının B) Milli Eğitim Bakanlığının C) DIş İşleri Bakanlığının D) Ulaştırma Bakanlığının Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

18 18-) Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin görevlerinden biri değildir? A) Trafiği düzenlemek B) Kaza tespit tutanağı düzenlemek C) Sürücüleri denetlemek D) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

19 20-) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir? A) Trafik zabıtası B) Belediye zabıtası C) Fahri trafik müfettişi D) Trafik mühendisi Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

20 21-) Aşağıdakilerden hangisinde Karayolları Trafik Kanunu uygulanmaz? A) Otoyollarda B) Kara yolu dışındaki kamuya açık alanlarda C) Bölünmüş kara yollarında D) Deniz yollarında Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

21 22-) Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Medeni Kanun B)Türk Ceza Kanunu C) Karayolları Trafik Kanunu D) 2872 Sayılı Çevre Kanunu Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar


"1- Aşağıdaki kuruluşlardan kaç tanesi trafikle doğrudan ilgilidir? I- İl trafik komisyonu II- İlçe trafik komisyonu lII- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları