Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar"— Sunum transkripti:

1 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
1-  Aşağıdaki kuruluşlardan kaç tanesi trafikle doğrudan ilgilidir? I- İl trafik komisyonu II- İlçe trafik komisyonu lII- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu IV- Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu 4 3 2 1

2 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
2-) Karayollarındaki işaretleme standartlarını hangi kuruluş belirler ? A) Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu B) Trafik Daire Başkanlığı C) Karayolları Genel Müdürlüğü D) Türk standartlar Enstitüsü

3 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
3-) Köy yollarında trafik işaretlemesi ile yol güvenliği hakkındaki kararlar hangi kuruluş tarafından alınır? A) İçişleri Bakanlığı B) Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı C) Mahalli İdareler Başkanlığı D) Bayındırlık ve iskan Bakanlığı

4 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
4-) İlçe Trafik Komisyonu kararları kimin onayıyla yürürlüğe girer? A) Kaymakamın B) Valinin C) Mal Müdürünün D) Bayındırlık Müdürünün

5 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
5-) Karayolları Trafik Kanunu aşağıdaki ulaşım türleri veya yollarından hangilerinde geçerli değildir? A) Karayollarında B) Karayolu dışındaki kamuya açık alanlarda C) Deniz ve göl üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında D) Deniz yollarında

6 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
6-) Başbakanın başkanlığında; karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir? A) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu B)Trafik Güvenliği Kurulu C) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu D) Yüksek Öğretim kurumu

7 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
7-) Aşağıdakilerden hangisi trafik genel eğitim planını hazırlayıp uygulamakla görevlidir? A) Ulaştırma Bakanlığı B) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı C) Milli Eğitim Bakanlığı D) Yüksek Öğretim Kurumu

8 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
8-) Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu'na göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın görevlerinden değildir? A) Lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücülerine sürücü belgesi vermek B) Köy yollarındaki kavşak, durak ve benzeri tesislerin projelerini onaylamak C) Köy yollarında trafik güvenliği açısından düzenlemeler yapmak D) Köy yollarında işaretlemeler yaparak tedbir almak

9 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
9-) Belediye sınırları içinde, karayolunu etkileyecek yapım çalışmaları için aşağıdakilerin hangisinden izin alınması gerekir? A) İl Trafik Komisyonu'ndan B) Belediye Başkanlığı'ndan C) Defterdarlıktan D) Milli Eğitim Müdürlüğünden

10 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
10-) Aşağıdakilerden hangisi İl trafik Komisyonunun görevlerinden değildir? A) Trafik zabıtası yetiştirmek B) Gerektiğinde yasaya uygun olarak hız sınırlarını belirlemek C) İl'deki trafikle ilgili sorunları çözümlemek D) Trafik işaretlerinin konulacağı yerleri belirlemek

11 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
11-) Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerin hangisi tarafından belirlenir? A) Adalet Bakanlığı B) Milli Eğitim Bakanlığı C) Sağlık Bakanlığı D) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

12 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
12-) Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur? A) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü D) Emniyet Müdürlüğü

13 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
13-) Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik,aşağıdakilerden hangisinin görüşüne uygun olarak hazırlanır? A) İçişleri Bakanlığının B) Sağlık Bakanlığının C) Milli Eğitim Bakanlığının D) Adalet Bakanlığının

14 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
14-) Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası kara yollarını düzenlemek ve işaretlemekle görevlidir? A) Yapı işleri Genel Müdürlüğü B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü D) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

15 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
15-) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir? A) Emniyet Genel Müdürlüğü B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Milli Eğitim Bakanlığı D) Ulaştırma Bakanlığı

16 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
16-) Karayolları Trafik Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi değildir? A) Sürücü kurslarını denetlemek B) Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek C) Sürücü kurslarında eğitilenlerin sınavını yapmak D) Duran ve akan trafiği düzenlemek

17 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
17-) Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur? A) İçişleri Bakanlığının B) Milli Eğitim Bakanlığının C) DIş İşleri Bakanlığının D) Ulaştırma Bakanlığının

18 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
18-) Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin görevlerinden biri değildir? A) Trafiği düzenlemek B) Kaza tespit tutanağı düzenlemek C) Sürücüleri denetlemek D) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek

19 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
20-) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir? A) Trafik zabıtası B) Belediye zabıtası C) Fahri trafik müfettişi D) Trafik mühendisi

20 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
21-) Aşağıdakilerden hangisinde Karayolları Trafik Kanunu uygulanmaz? A) Otoyollarda B) Kara yolu dışındaki kamuya açık alanlarda C) Bölünmüş kara yollarında D) Deniz yollarında

21 Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar
22-) Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Medeni Kanun B)Türk Ceza Kanunu C) Karayolları Trafik Kanunu D) 2872 Sayılı Çevre Kanunu


"Konu : Kurullar – Kuruluşlar – Komisyonlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları