Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 24.05. 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 24.05. 2016."— Sunum transkripti:

1 ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 24.05. 2016

2 Dünya’da ve Türkiye’de KOBİ’ler

3 2 KOBİ’ler  “OECD ülkelerindeki KOBİ’ler işletmelerin % 85’lik kısmını, istihdamın ise %70’ini oluşturmaktadır. Güçlü ve sürdürülebilir kalkınmanın yolu, KOBİ’lerin güçlendirilmesinden geçmektedir. OECD Kalkınma Raporu-2006  “Avrupa Birliği ekonomisinde katma değerin % 81’ini oluşturan KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, yatırımların daha cazip şartlarda finanse edilmesi ile mümkün olacaktır.” Avrupa Yatırım Bankası 2006 Yılı Faaliyet Raporu  “Küçük ve orta ölçekli işletmeler, yalnızca ekonomik gelişimin değil sosyal dengenin ve istikrarın da en önemli aktörleridir.” Dünya Bankası-Kalkınma Ekonomisi Konferansı

4 Dünyada KOBİ’ler 3 Kaynaklar http://www.tradeupfund.com http://www.oecd.org

5 4 Katma Değer Payı Kaynak European Commission Annual Report on European SMEs 2014/2015

6 5 İstihdama Katkı Kaynak http://www.edinburgh-group.org

7 6 İstihdama Katkı Kaynak European Commission Annual Report on European SMEs 2014/2015

8 7 İstihdam – Katma Değer Kaynak European Commission Annual Report on European SMEs 2014/2015

9 8 Genç Girişimcilerin Payı Kaynak European Commission Annual Report on European SMEs 2014/2015

10 9 Küresel Rekabette KOBİ’ler Ülkemizin küresel ekonomik sisteminde güçlü bir rol üstlenebilmesi için KOBİ’lerin;  Rekabet gücü artırılmalı,  Verimlilikleri yükseltilmeli,  Uluslararası piyasalarla entegrasyon süreçleri doğru stratejilerle desteklenmeli,  Yatırım, üretim ve pazarlama alanında teknik bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlanmalı,  Yatırımların desteklenmesi için maliyeti düşük uzun vadeli kredi kaynakları oluşturulmalıdır.

11 10 Türkiye’de KOBİ’ler KOBİ tanımının değiştiği tarih %188 %96 %16.6 KOBİ Kredileri: 2011-Ocak 2016 arasında % 188 oranında, KOBİ tanımı değişikliğinden Ocak 2016’ya kadar % 96 oranında, 2015 yılında da % 16.6 oranında artış göstermiştir.

12 11 KOBİ’lerin Nakit Kredilerdeki Payı KOBİ tanımının değiştiği tarih

13 ‘‘KOBİ’lerin Finansmana Erişiminde Tek ve Doğru Adres’’

14 12 Kredi Garanti Fonu - KGF  ‘‘Kuruluş Amacı’’ KGF, Teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım”başlıklı 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1993 yılında faaliyete geçmiştir. Finansal kuruluş olarak tanımlanan KGF, AECM (Avrupa Garanti Kuruluşları Birliği) üyesi özgün bir kurumsal “kredi kefalet” kuruluşudur.  ‘‘Niteliği’’

15 13 Ortaklık Yapısı

16 14 ‘Yabancı Kaynaklar’  2.025 Milyon TL  Hazine 2.000 Milyon TL  AYF & BTC 25 Milyon TL Kaynaklarımız ‘Öz Kaynaklar’  278 Milyon TL ‘Toplam Kaynak’  2.303 Milyon TL

17 15 Yararlanıcılar KOBİ’ler ve KOBİ vasfına sahip;  Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler  Esnaf ve Sanatkar  Tarımsal İşletme  Çiftçi  Serbest Meslek Mensubu Hazine Desteklerinden Şarta Bağlı Olarak; KOBİ Olmayan Seyahat Acenteleri ve Gemi İnşa İşletmeleri

18 Sektör Payımız 16 * Takipler hariç tutulmuştur. ** KGF Kefalet Riski, Öz kaynak + Hazine olarak hesaplanmıştır.

19 17 Şubelerimiz Elazığ İlimize Diyarbakır Şubemizden hizmet vermekteyiz. Türkiye Genelinde 33 İlde 38 Şubemiz Bulunmaktadır.

20 18 Kefalet Türleri ‘‘Risk Paylaşımına Dayalı Kefaletler’’  Banka Talepli Kefaletler  Portföy Garantisi Sistemi (PGS) Kapsamındaki Kefaletler ‘‘Doğrudan Verilen Kefaletler’’  KOSGEB Geri Ödemeli Destekleri  TÜBİTAK Transfer Ödemeleri  TTGV Destekleri  EXİMBANK Kredileri

21 19 Risk Paylaşım Esaslı Sistem Kefalet Limitleri ve Paylaşım Oranları ‘‘Öz Kaynaklardan Verilen Kefaletlerde’’  Bir KOBİ için %80 = 1.000.000.-TL Bir risk grubu için 1.500.000.-TL  Eximbank / bir KOBİ için %100 = 2.000.000.-TL Bir risk grubu için 2.500.000.-TL  Kadın Girişimciler için %90  Tekno Girişimciler için %90 ‘‘Hazine Desteğinden Verilen Kefaletlerde’’  Bir KOBİ için %75 = 1.500.000.-TL Bir risk grubu için 2.000.000.-TL  Bir imalatçı KOBİ için %80 = 2.500.000.-TL Bir risk grubu için 3.000.000.-TL  Bir kadın girişimci için %85 = 85.000.-TL Bir risk grubu için 130.000.-TL

22 20 Kefaletin Fiyatlandırılması ‘‘Öz Kaynaklarda’’  Kefalet riski üzerinden kaynağına ve kredinin türüne göre yıllık % 0,5 - 2 oranında komisyon tahsil edilir. ‘‘Hazine Desteğinde’’  Kefalet riski üzerinden her yıl peşin olarak %1 komisyon tahsil edilir. (Kadın girişimcilerde %0,3)

23 Başvuru Süreci 21 KOBİ

24 22 Başvuru Süreci ‘‘Bankalar Kanalıyla Başvuru’’  Risk paylaşım esasına göre yapılan başvurular bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. ‘‘Doğrudan Başvuru’’  İlgili kurum ve kuruluşlardan destek almaya hak kazananların yapacakları kefalet başvuruları doğrudan KGF’ye yapılmaktadır. www.kgf.com.tr

25 23 Değerlendirme Kriterleri  K arakter  K apasite  K apital  K oşullar  K arşılık (Teminat)

26 24 Hazine Desteğine Dayalı KGF Kefaleti  Vadesi geçmiş vergi ve SGK borcu bulunmamak  İflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmamak  Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca donuk alacak niteliğinde üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta izlenen kredileri bulunmamak  Başvuru tarihine göre en az 1 yıl (kadın girişimciler için 2 yıldan az) süreyle faaliyet gösteriyor olmak ‘‘Aranılan Genel Şartlar’’

27 25 Hazine Desteklerinden Yaralanacak Seyahat Acenteleri İçin ‘‘Limit ve Koşullar’’  Kefalet tutarı; Yararlanıcı başına 100 Milyon TL (Bir risk grubuna 120 Milyon TL)  Kefalet Oranı; En fazla % 75  Vade;  En az 6 ay, en fazla 8 yıl  Yılda bir faiz ödemeli olmak üzere en fazla 2 yıl ödemesiz dönemli ‘‘Özel Şartlar’’  Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan Seyahat Acentesi İşletme Belgesi sahibi olmak,  Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Üyesi olmak  Türkiye’ye (Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu Ukrayna, Özbekistan,ve Türkmenistan’dan) en az 400 bin turist getirmiş olmak

28 26 Hazine Desteklerinden Yaralanacak İmalat Sanayi Yatırımcıları İçin ‘‘Limit ve Koşullar’’  Kefalet tutarı; Yararlanıcı başına 2,5 Milyon TL. (Bir risk grubuna 3 Milyon TL)  Kefalet Oranı; En fazla %80  Vade;  En az 1 yıl, en fazla 10 yıl  Yılda bir faiz ödemeli olmak üzere en fazla 3 yıl ödemesiz dönemli ‘‘Özel Şartlar’’  TÜİK tarafından yayımlanan “NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2013” belgesinde “Kısım C-İmalat” bölümündeki alanlarda faaliyet gösteriyor olmak

29 27 Hazine Desteklerinden Yaralanacak Kadın Girişimciler İçin ‘‘Limit ve Koşullar’’  Kefalet tutarı; Yararlanıcı başına 85 Bin TL. (Bir risk grubuna 130 Bin TL)  Kefalet Oranı; En fazla % 85  Vade;  En az 6 ay, en fazla 5 yıl  Ödemesiz dönem sonunda tahsil edilmek üzere en fazla 2 yıl ödemesiz dönemli ‘‘Özel Şartlar’’  Kadın girişimcinin en az ilkokul mezunu olması  Faaliyet süresinin 2 yılı geçmemiş olması  Gerçek kişi şirketlerde 55 yaşı aşmamış olması  Tüzel kişi işletmelerde en az %50 hisseye sahip olması

30 28 Önümüzdeki 5 yıl için KGF’nin hedefi  Tüm ekonomik aktörlerin değer verdiği, işe yeni başlayan girişimcilerin ve büyümek isteyen işletmelerin aklına ilk gelen adreslerden biri olmayı başarmış, KOBİ’ler için vazgeçilmez bir finansal destek kurumu olmak  Bankalarla daha yoğun çalışan, onların finansal risklerinin daha büyük bölümünü paylaşan bir finansal destek kurumu olmak  Özellikle desteklenmesi gereken sektör ve bölgelere daha fazla odaklanarak, Türkiye ekonomisinde stratejik bir görev üstlenmek

31 29 Önümüzdeki 5 yıl için KGF’nin hedefi  Ekonominin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, bunun için makro ekonomik analizler yapmak; sonuçlarını ekonominin ve ekonomik aktörlerin kullanımına sunmak  Atıl duran kaynakları ve kapasiteleri harekete geçirmek ve ekonomik aktörlerin kullanımına sunmak  Bankalarla ve yurt dışı finansal kuruluşlarla daha yoğun çalışarak toplam iş hacmini gözle görülür biçimde artırmak  Başta kullanıcılar olmak üzere, tüm paydaşların yararına işleyen bir sistem kurmak ve yönetmek

32 TEŞEKKÜRLER


"ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 24.05. 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları