Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ"— Sunum transkripti:

1 BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ

2 BANKA HİZMET VE FAALİYETLERİ
a) Mevduat kabulü. b) Katılım fonu kabulü. c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri. d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri. e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri. f) Saklama hizmetleri.

3 g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri. h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri. i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri. j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri. k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri. l) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri.

4 n) Yatırım danışmanlığı işlemleri.
m) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri. n) Yatırım danışmanlığı işlemleri. o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi. p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı. r) Faktoring ve forfaiting işlemleri. s) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık. t) Finansal kiralama işlemleri. u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri. v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler. *Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve (t), katılım bankaları (a), kalkınma ve yatırım bankaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremezler.

5 BANKACILIK FAALİYET ALANLARI
Mevduat Bankacılığı. Kredi Hizmetleri. Hizmet Bankacılığı.

6 Mevduat ve Mevduat Bankacılığı
Mevduat, gerçek ya da tüzel kişilerin bankalar nezdinde belli bir faiz getirisi karşılığında; istedikleri anda, belli bir vadede veya belli bir ihbar süresi sonunda çekmek üzere yatırdıkları paralar olarak tanımlanabilir. Ülkemizde sadece ticari bankaların mevduat toplamaya yetkisi olup yazılı ya da sözlü olarak veya bir ivaz karşılığında istenildiği zaman ya da belirli bir vadede iade edilmek üzere para kabulü gerçekleştirilebilirler. Buna göre 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Madde 10, mevduatın açık bir tanımını yapmak yerine mevduat kabulü olarak nitelendirilebilecek işlemleri belirlemektedir. Bu doğrultuda para kabulüne müteakip mevduat cüzdanı yerine katılma belgesi, makbuz, senet ve benzeri belgelerin verilmesi alınan paraların mevduat sayılmasına engel teşkil etmemektedir.

7 Mevduatın Unsurları Mevduat işleminin ana teması olan para ister ulusal para cinsinden ister yabancı para cinsinden mevduata dönüştürülebilir. Mevduat, ileriki bir tarihte geri ödenmek üzere verilir. Geri ödenme bir vadeye bağlanabilir. Paranın bir aval vasıtasıyla toplanması mümkündür.

8 Mevduat Türleri Vadelerine Göre Sınıflandırma Vadeli Mevduat
Vadesiz Mevduat İhbarlı Mevduat Birikimli Mevduat

9 Özelliklerine Göre Sınıflandırma
Tasarruf Resmi Kuruluşlar Ticari Kuruluşlar Bankalar Diğer Kuruluşlar

10 Kredi Hizmetleri Tanım olarak kredi, bir kredi kuruluşunun karşılığında bir bedel ödeyerek ihtiyaç sahiplerine yapılan bir ödünç verme işlemidir. Hukuki mevzuata bakıldığında, Bankalar Kanunu’nun 38. Maddesine göre krediye cok geniş bir içerik tanınmış olup söz konusu ödünç; nakit, mal kefalet, teminat şekil ve mahiyetinde ya da herhangi bir şekil ve mahiyette olabilmektedir. Buna göre Bankalar Kanunu çerçevesinde bankacılık sistemi açısından kredi, faaliyette bulunan bankaların sahip oldukları kaynakları hukuki sınırlar ve banka içi mevzuat çerçevesinde geri almak kaydıyla belli bir süre ve belli bir bedel karşılığında fon talep edenlere borç olarak kullandırması ya da borç olmamakla birlikte taraflardan birinin diğerine olan taahhüdünü ve/veya taahhüdüne bağlı doğacak yükümlülükleri garanti altına alınması olarak tanımlanmaktadır.

11 Kredi Türleri Nakdi Krediler Gayri Nakdi Krediler Borçlu Cari Hesap
Spot Krediler İşletme Kredileri Dövize Endeksli Krediler Döviz Kredileri Altın Kredileri İskonto/İştira Kredileri Eximbank Kredileri Gayri Nakdi Krediler Teminat Mektubu Harici Garanti İthalat Akreditif Kredileri Kabul ve Aval Kredileri

12 Hizmet Bankacılığı Saklama Hizmetleri Ödeme ve Tahsilat Hizmetleri
Döviz Alım-Satım Hizmetleri Sigorta Hizmetleri Elektronik Bankacılık Hizmetleri Yatırım İşlemleri


"BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları