Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI Mustafa SEZEN Yeminli Mali Müşavir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI Mustafa SEZEN Yeminli Mali Müşavir"— Sunum transkripti:

1

2 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI Mustafa SEZEN Yeminli Mali Müşavir

3 Finansman Gider Kısıtlaması
Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Nedir? İşletmelerin finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla 15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6322 sayılı kanunla ihdas edilen ve finansman şirketleri hariç tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsayan  uygulamadır.

4 Finansman Gider Kısıtlaması
Kimler finansman gider kıstılaması uygulamasına tabi olacak, kimler olmayacak tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamaya göre ; Toplam borçları toplam özkaynaklarından fazla olan (özkaynakları yetersiz) tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri finansman gider kıstılaması uygulamasına tabi olacak, Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri özkaynakları yetersiz olsa dahi finansman gider kıstlamasına tabi olmayacaklar,

5 Finansman Gider Kısıtlaması
Gider kısıtlamasına tabi finansman giderleri nelerdir Yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin; faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları

6 Finansman Gider Kısıtlaması
Finansman Gider kısıtlamasında oran Kanun maddesine göre finansman gider kısıtlamasına tabi olacak tutar, toplam finansman giderlinin %10’unundan fazla olamayacak, Oran Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek,

7 Finansman Gider Kısıtlaması Örnek Uygulama
Finansman Gider kısıtlamasına tabi olacak tutar nasıl hesaplanacak Öncelikle ; Özsermaye borç tutarı belirlenecek, Toplam Borç(Yabancı Kaynaklar) Tutarı belirlenecek, (Kanun metninde söz konusu tutarların belirlenmesinde hangi tarihin baz alınacağına dair bir açıklama bulunmamakla birlikte biz dönem başı tutarların dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz.)

8 Finansman Gider Kısıtlaması Örnek Uygulama
Finansman Gider kısıtlamasına tabi olacak tutar nasıl hesaplanacak …. Toplam borcun özsermaye’yi aşan kısmı bulunacak, Toplam Finansman gideri tutarı bulunacak,

9 Finansman Gider Kısıtlaması Örnek Uygulama 1
Finansman Gider kısıtlamasına tabi olacak tutar nasıl hesaplanacak (Bakanlar kurulunca belirlenecek oran %10 olması durumunda) Öz sermayesi 40 bin TL olan bir işletme 80 bin TL kredi kullanmış ve bu kredi için 10 bin TL faiz ödemiş olsun. Eski durumda söz konusu giderin tamamı, işle ilgili olmak kaydıyla gider olarak kabul ediliyordu. Şimdi ise öz sermayeyi aşan 40 bin TL'lik kısma isabet eden 5 bin TL'lik finansman giderinin %10’u yani 500 TL'si gider kabul edilmeyecek. Bu ise söz konusu işletmenin 100 TL daha fazla Kurumlar Vergisi ödemesi anlamına gelecek.

10 Mustafa SEZEN Yeminli Mali Müşavir
TEŞEKKÜR EDERİZ. Mustafa SEZEN Yeminli Mali Müşavir


"FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI Mustafa SEZEN Yeminli Mali Müşavir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları