Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  İller İdaresi Genel Müdürlüğü (Mülki Amirler)  Emniyet Genel Müdürlüğü  Jandarma Genel Komutanlığı  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  İller İdaresi Genel Müdürlüğü (Mülki Amirler)  Emniyet Genel Müdürlüğü  Jandarma Genel Komutanlığı  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  İller İdaresi Genel Müdürlüğü (Mülki Amirler)  Emniyet Genel Müdürlüğü  Jandarma Genel Komutanlığı  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

2 MÜLKİ AMİRLER Valilikler ve Kaymakamlıklar (6284 Sayılı Kanun Madde:3) Koruyucu tedbir kararları çerçevesinde;  şiddete uğrayan kadına ve beraberindeki çocuklara uygun bir barınma yeri,  geçici maddi yardım, psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal destek,  şiddete uğrayan kadının hayati tehlikesi bulunması durumunda geçici olarak koruma altına alınması ve  kreş imkânı verilmesini sağlayabilirler.

3 KOLLUK KUVVETLERİ 6284 sayılı Kanun kapsamında  Gecikmesi sakınca bulunan hallerde koruyucu ve önleyici tedbir kararı alabilirler.  Kararın süresi, değişimi, kaldırılması ya da aynen kalmasını talep edebilirler.  Kararın tebliğ edilmesi ve yerine getirilmesinden de sorumludurlar.  Tedbir kararı verilen ya da korunan kişiyi ŞÖNİM/ASPB il müdürlüklerine ulaştırmakla sorumludurlar.

4 KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLE İLGİLİ POLİS BİRİMLERİ MERKEZ: Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Dairesi Başkanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü YEREL TEŞKİLATLANMA: Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri, İl ve ilçe merkezlerinde Polis Merkezleri 155 POLİS İMDAT

5 KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLE İLGİLİ JANDARMA BİRİMLERİ MERKEZ: Jandarma Genel Komutanlığı - Aile İçi Şiddetle Mücadele Ve Çocuk Şube Müdürlüğü İL JANDARMA KOMUTANLIĞI: Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği DİĞER İL, İLÇE VE JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIKLARI: Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubayı 156 JANDARMA İHBAR

6 MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Belediyeler, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bağlıdır.  5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında nüfusu yüz bini (100.000) aşan belediyelere sığınma evi açma yükümlülüğü getirilmiştir.

7 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 11.04.2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kurulmuştur.  Görevleri arasında insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek bulunmaktadır.

8 ADALET BAKANLIĞI  Cumhuriyet Başsavcılığı,  Aile Mahkemeleri  Adli Tıp Kurumu  Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı  Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Büroları

9 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI  Şiddete uğrayan kadınlar; şiddet uygulayan kişiden şikâyetçi olmak ve / veya 6284 sayılı Kanunun sağladığı tedbir kararı talep etmek için, bir dilekçe ile doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurabilirler.  Tedbir kararlarının ilişkin ilgili birimleri bilgilendirmek ve uygulanmasını sağlamak.  Tedbir kararlarına uyulmaması durumunda gerekli olan iş ve işlemleri yapmak.

10 AİLE MAHKEMESİ  6284 sayılı Kanun kapsamındaki başvurular aile mahkemesi tarafından karara bağlanır.  Şiddete maruz kalan kadınlar şiddet uygulayan kişi hakkında şikâyette bulunmak ve 6284 sayılı Kanun kapsamında tedbir kararı talep etmek için aile mahkemelerine başvurabilirler.

11 KORUYUCU TEDBİR KARARLARI Aile mahkemesi hakimi, ŞİDDET MAĞDURUNA yönelik bir ya da birkaç koruyucu tedbir kararı verebilir (6284 Sayılı Kanun; Madde:5) :  Kadının İşyerinin değiştirilmesi.  Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.  Korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.  Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması halinde kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

12 ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI Hâkim tarafından ŞİDDET UYGULAYANA yönelik verilebilecek önleyici tedbir kararlarından bazıları (6284 Sayılı Kanun; Madde:5) :  Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.  Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması  Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.  Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.  Bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.  Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması

13 ADLİ TIP KURUMU Adli Tıp Kurumunun kadına yönelik şiddet kapsamındaki görevleri şunlardır:  Şiddete maruz kalan kadının tanısını koymak,  Olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koymak,  Şiddetin verdiği zararın boyunu ortaya koymak,  Olayın zanlı veya zanlılarının kim olduğu yönünde yapılacak araştırmaya katkıda bulunmak.

14 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI  Yükümlülerin, eşine veya diğer aile bireylerine karşı şiddet uygulaması veya şiddet uygulama tehlikesinin bulunması ya da yükümlünün şiddete maruz kalması veya şiddete maruz kalma ihtimalinin bulunması halinde, 6284 sayılı Kanun gereğince koruyucu ve önleyici tedbir alınmak üzere ilgili kuruma durum bildirmek,  Şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan mağdur ya da diğer aile bireyleri ile görüşerek şiddete uğrayan mağdurun talep etmesi halinde mağdur destek hizmetleri bürosunca mağdura psiko-sosyal destek vermek,  Elektronik izleme yoluyla şüpheli, sanık veya hükümlülerin izlenmesi, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlamak (elektronik kelepçe)

15 AİLE İÇİ ŞİDDET SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROLARI Büroların görevi;  Şiddete karşı işlenen suçların soruşturmaları takip etmek ve sonuçlandırmak;  6284 sayılı Yasa uyarınca aile mahkemelerinden önleyici-koruyucu tedbir isteminde bulunmak;  6284 sayılı Kanun kapsamında Aile Mahkemelerinden verilmiş önleyici- koruyucu tedbir kararlarının ivedilikle aynı gün koruma ile görevli Emniyet Müdürlüklerine faks yolu ile en seri surette gönderilmesini sağlamak;  Denetimi için gönderilen kararların infazının yerine getirilmesini, önleyici-koruyucu tedbir kararlarının etkin bir şekilde uygulanmasını ve yerine getirilmesini denetleyip takip etmektir.

16 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MERKEZ: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TAŞRA TEŞKİLATLANMASI:  İl Müdürlükleri  Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)  İlk Kabul Birimleri  Kadın Konukevleri  Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM)  ALO 183

17 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütme ve koordine etme görevlerinden sorumludur.

18 ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ (ŞÖNİM)  Koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına ilişkin veri toplayarak tedbir kararlarının sicilini tutmak.  Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adlî yardım hizmetleri ve diğer hizmetleri koordine etmek.  Gerekli hâllerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik başvurularda bulunmak.  6284 sayılı Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılmasına yönelik bireysel ve toplumsal ölçekte programlar hazırlamak ve uygulamak.  Bakanlık bünyesinde kurulan çağrı merkezinin bu Kanunun amacına uygun olarak yaygınlaştırılması ve yapılan müracaatların izlenmesini sağlamak.  6284 sayılı Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılması için çalışan ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

19 ASPB İL MÜDÜRLÜKLERİ VE SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ ŞÖNİM’in olmadığı illerde ASPB il müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri ŞÖNİM’in görevlerini yerine getirirler. Şiddete maruz kalan kadınları;  Sığınma evine/konukevine yerleştirmek,  Durumlarıyla ilgili ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal destek hizmetleri almak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilirler.

20 İLK KABUL BİRİMLERİ İl müdürlükleri ya da ŞÖNİM’e başvuran ve barınma ihtiyacı bulunan şiddet mağduru kadınların ve beraberlerindeki çocukların  ilk gözlemlerinin yapıldığı,  psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelendiği  geçici kabullerinin yapılarak iki haftaya kadar kalabilecekleri birimlerdir.

21 KADIN KONUKEVLERİ İl müdürlükleri ya da ŞÖNİM’e başvuran ve barınma ihtiyacı bulunan şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocukların  şiddetten korunması,  psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve  bu dönemde varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmasını sağlayan yatılı kuruluşlardır.

22 KADIN KONUKEVLERİ İl müdürlükleri ya da ŞÖNİM’e başvuran ve barınma ihtiyacı bulunan şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocukların  şiddetten korunması,  psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve  bu dönemde varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmasını sağlayan yatılı kuruluşlardır.

23 ALO 183  Alo-183 Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı  ASPB bünyesinde çalışmaktadır.  Şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak çalışmakta; bu kişilere hakları konusunda ve başvuracakları yerler hakkında bilgi vermektedir.  7/24 çalışmaktadır.

24 SAĞLIK BAKANLIĞI 1 MERKEZ: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastaneleri Kurumu ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü – 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı TAŞRA TEŞKİLATLANMASI: İl Halk Sağlığı Müdürlükleri, Kamu Hastaneleri Birliği KURUM/KURULUŞLAR: Aile Sağlığı Merkezi-ASM, Toplum Sağlığı Merkezi-TSM Hastaneler: Acil Servis, Krize Müdahale Birimi, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi 112 ACİL

25 SAĞLIK BAKANLIĞI 2 Sağlık çalışanları şiddet gören ve/veya görme riski altında olan kadınlara  Teşhis etme,  Tıbbi bakım ve tedavi sağlama,  Risk değerlendirmesi yapma,  Diğer hizmetler için yönlendirme gibi hizmetler vermektedir.

26 SAĞLIK BAKANLIĞI 3 Sağlık çalışanlarının şiddet uygulayanlarla ilgili sorumlulukları: (6284 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği Madde 28)  Bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisini sağlamak,  Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması hizmetleri sunmak,  Kişinin tedaviyi reddetmesi halinde ŞÖNİM ve Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmek.

27 BELEDİYELER VE STK’LAR  Türkiye genelinde bazı belediyelerin bünyesinde kadın danışma merkezleri bulunmaktadır  Kadınlara ücretsiz psikolojik, tıbbi, hukuksal ve ekonomik destek verilmektedir.  Belediyelere ait sadece 31 sığınmaevi bulunmaktadır.  STK’lar danışma merkezleri yoluyla kadınlara ücretsiz psikolojik, tıbbi, hukuksal ve ekonomik destek vermektedirler.  STK’lara bağlı 4 sığınmaevi bulunmaktadır.

28 İŞKUR  Sığınmaevinde / konukevinde kalan kadınların kayıtlarını yaparak iş sahibi olmaları için iş bulma, mesleki eğitim verme ve iş danışmanlığı yapma hizmeti vermektedir.

29 BAROLAR  ADLİ YARDIM BÜROLARI: kadına yönelik şiddet konusunda ücretsiz avukat desteğinin sağlanması  KADIN DANIŞMA/DAYANIŞMA MERKEZLERİ: şiddete maruz kalan ya da risk altındaki kadınlara hukuki destek ve rehberlik hizmetinin sağlanması  KADIN HAKLARI KURULLARI: kadınların mevcut hakları konusunda bilinçlendirilmelerinin ve haklarının yasal olarak korunmasının sağlanması


"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  İller İdaresi Genel Müdürlüğü (Mülki Amirler)  Emniyet Genel Müdürlüğü  Jandarma Genel Komutanlığı  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları