Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI

2 AMAÇ Nitelikli aile planlaması hizmeti sunabilmek için aile planlaması danışmanlığı konusunda bilgi ve beceri kazanmak.

3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Oturumun sonunda, katılımcılar,
Aile planlaması danışmanlığını tanımlayabilmeli, Aile planlaması danışmanlığının önemini açıklayabilmeli, Aile planlaması danışmanlığının ilkelerini sayabilmeli, İyi bir AP danışmanının özelliklerini açıklayabilmeli, İyi bir danışmanlık ortamı oluşturabilmeli, Aile planlaması danışmanlığının çeşitlerini sayabilmeli, Aile planlaması danışmanlığının basamaklarını (KAYNAK) sayabilmeli, Aile planlaması danışmanlığı öğrenim rehberine (KAYNAK) uygun bir şekilde danışmanlık yapabilmelidir.

4 Danışmanlık Danışmanlık, herhangi bir konuda, kişiye güvenilir, bilgili ve konu hakkında ustalaşmış kişiler tarafından bilgi verilmesi ve kişinin bilinçlendirilerek kendi düşüncesini oluşturabilmesine –YÖNLENDİRİCİ OLMADAN- yardım edilmesidir.

5 Aile Planlaması Danışmanlığının Yararları
Başvuranların aile planlaması yöntemlerinin yararlarını ve risklerini görmelerini, Kendi ihtiyaç ve duygularını göz önüne almalarını, Üreme ve aile planlaması yöntemleri konusunda bilinçli ve gönüllü karar vermelerini, Aile planlaması yöntemlerinin doğru uygulanmasını, Başvuranın bilgilenmesini ve bu bilgileri kendi ihtiyaçları ve koşullarına göre kullanmasını sağlar.

6 Özgür ve Bilinçli Seçim
Özgür seçim herhangi bir baskı altında kalmadan yapılır. Bilinçli seçim yapılabilmesi için, mevcut aile planlaması seçeneklerinin neler olduğu, riskleri ve yararları konusunda tam bir bilgi sahibi olunmalıdır. “Danışmanlığın hedeflerinden birisi, bilinçli ve özgür seçimin sağlanmasıdır

7 Başvuranın Özgür ve Bilinçli Seçim Yapmasında Danışmanın Rolü
Karar vermeye yardımcı olması açısından yöntemlerin olumlu ve olumsuz yönlerini anlatır. Tarafsız ve doğru bilgi verir. Başvuranın kendi durumunu ve gereksinimini ortaya koyup kendi kararını vermesini sağlar. Başvurana kullanmak istediği yöntemi elde etmesine yardımcı olur.

8

9 İyi Bir Danışmanın Kişisel Özellikleri
İnsanlarla birlikte çalışma ve onlara yardım etme isteği olmalı, Yaptığı işin önemine inanmalı, İnsanlara ve onların kendileri adına karar verme hakkına saygılı olmalı, Cinsellik konusunda rahat olmalı, Duygularını kolaylıkla ifade edebilmeli, Kendi değerlerinin ve sınırlarının farkında olmalı, Farklı yaş, etnik kimlik, dini inanç, ırk, sınıf, eğitim ve cinsiyetteki gruplara karşı tarafsız bir tutum içinde olmalı, Kendi değerlerinden farklı değerlere karşı hoşgörülü olmalı, Başvuranların duygu ve düşüncelerini anlayabilmeli, Başvuranlara karşı destekleyici bir tutum içinde olmalı, Özel konularda gizliliği sağlayabilmeli, Aktardığı bilgileri tarafsız değerlendirebilmeli, Danışmanlık eğitimi almış olmalı.

10 Güvenilir Olma Kişinin mahremiyetini koruma
Kişinin haklarına saygı duyma Kişinin güvenini kazanmada duyarlı olma

11 Bilgili Olma: Tüm üreme sağlığı konularını iyi kavrama
Üreme sağlığı ile ilgili konularda görülebilecek yan etkiler, sağlık sorunları hakkında gerekli bilgilere sahip olma Başvuranların kararlarını etkileyen kültürel / psikolojik faktörlerin bilincinde olma

12 Becerili Olma Önyargısız bir yaklaşımla başvurana saygılı ve nazik davranma İki yönlü iletişim kullanma Kendini tanıtarak ve başvuranla tanışarak iletişimi başlatma ve sürdürme Başvuranı soru sormaya teşvik etme Başvuranın kültürüne uygun davranma ÜS ile ilgili bilgileri tarafsız, duyarlı bir biçimde sunma Başvuranın bilgileri tam olarak anladığından emin olma Başvuranın endişelerini dikkate alma Daha fazla yardımcı olamayacağı durumlarda, başvuranı uygun yerlere sevk etme

13 Aile Planlaması Danışmanlık Çeşitleri
Genel danışmanlık, Yönteme özel danışmanlık, İzlem danışmanlığı.

14 Danışmanlık süreci:

15 Genel Danışmanlık AP yöntem kullanmak için başvuran kişiye “yöntem seçmeden önce” sunulan hizmettir. Sıcak ve yakın bir karşılama ile iletişim için iyi bir ortam oluşturulmasını, Kişinin sağlık kurumuna ziyaretinden neler bekleyebileceğinin anlatılmasını, Aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi verilmesini sağlar.

16 “Yöntem seçmeden önce” sunulan hizmettir.
Genel Danışmanlık: “Yöntem seçmeden önce” sunulan hizmettir. İyi iletişim Yakın bir karşılama Kuruma ziyaretinden neler bekleyebileceğinin anlatılması Aile planlaması yöntemlerini kısaca anlatma

17 Genel Danışmanlıkta Üreme sisteminin anatomisi, fizyolojisi hakkında kısaca bilgi verilir. Tüm kontraseptif yöntemler hakkında görsel malzemeler kullanılarak tek tek kısa bilgi verilir. Yöntemlerin olumlu-olumsuz yönleri, yan etkileri anlatılır. “bireysel” ya da “grup danışmanlığı” şeklinde sunulabilir.

18 Yönteme Özel Danışmanlık
Başvuran kişinin kullanmaya karar verdiği yöntemle ilgili olarak yapılan danışmanlıktır. Belli bir kontraseptif yöntemin uygulanmasından hemen önce ve hemen sonra yapılan danışmanlıktır.

19 Yönteme özel danışmanlıkta yapılanlar
Kişinin ilgilendiği yöntemin uygunluğu konusunda, onun gereksinimlerini ve öyküsünü göz önüne alınarak değerlendirme yapılır. Yöntemin tanımı yapılır, etki mekanizması, etkililiği, olumlu/olumsuz yönleri, kullanım kuralları ve olası yan etkileri yalın ve anlaşılır bir dille anlatır. Kişinin anladığından emin olmak için, kullanım kurallarını ve uyarıları tekrarlamasını istenir. İzlem hakkında bilgi verilir. Yönteme özel danışmanlıkta kişiye yöntem hakkında ayrıntılı bilgi içeren, tıbbi müdahale gerektiren durumları tanıtan bir broşür verilmelidir.

20 İzlem danışmanlığının amaçları
Kullanıcının aile planlaması uygulama kararını güçlendirmek, Kullanıcının yöntemden memnun olup olmadığını, yöntemi kullanmaya devam edip etmediğini öğrenmek, Kullanıcının yöntemi doğru uygulayıp uygulamadığını kontrol etmek ve gerekirse, kullanım kurallarını yinelemek, Gerekli malzemeyi sağlamak, Kullanıcının sorularını yanıtlamak, Yöntem konusunda güven vermek ve olası küçük yan etkileri tedavi etmek Kullanıcının genel sağlık durumunda ve yaşam koşullarında, yöntemi değiştirmesini veya uygulamayı bırakmasını gerektiren bir değişiklik olup olmadığını saptamak.

21 İlk izlem ziyaretinin zamanı
Kullanılan kontraseptif yönteme bağlıdır. Başlıca kontraseptif yöntemler için genelde aşağıdaki izlem zamanları önerilir: Oral kontraseptifler: 4 hafta sonra RİA'lar: 1 adet sonra Enjekte edilen kontraseptifler:1 veya 3 ay sonra(tipine bağlı) İmplantlar: 1 hafta sonra Daha sonraki izlemler, kısmen kontraseptif yönteme ve verilen malzeme miktarına (örn. kaç kutu hap veya kondom verildiğine) bağlıdır. Her kadın, yılda en az bir kez genel ,muayeneden geçmelidir. Bütün kadınlara, yılda en az bir kez pelvik muayene yapılması önerilir; RİA kullananlara mutlaka yapılmalıdır.

22 İzlem ziyaretleri sırasında yapılan danışmanlık
Sağlık personeli özellikle, sevk edilmesi gereken önemli sorunlarla, kolayca giderilebilecek küçük sorunları ayırt edebilmelidir. Tıbbi açıdan bir önemi olmayan bazı yan etkiler rahatsızlık verici olabilir. Başvuranı dikkatlice dinleyin ve destek olun. İzlemde başvuranın sağlığının kötü olduğuna işaret eden uyarı işaretleri varsa, tedavi verin, gerekirse sevk edin.

23 İzlem ziyaretleri sırasında yapılan danışmanlık
Yan etkiler tolere edemiyorsa yöntem değiştirilebilir. Belirli şikayetleri olmayan kadınlar da bazen yöntemi değiştirmek isteyebilir. Çocuk sahibi olmak için yöntem bırakana doğum öncesi bakımla ilgili bilgi verilmelidir. İzlem ziyaretleri, hizmetin sürekliliği ve başarısı için çok önemlidir. İzleme gelen başvuranların“sağlık kurumuna tekrar gelmelerinden memnun” olmalarını sağlayınız.

24 Danışmanlığın ilkeleri-1
Başvuranlara iyi davranma Sakinbir dille konuşma Soruları sabırla ve tam olarak yanıtlama Mahremiyeti önemseme

25 Danışmanlığın ilkeleri-2
Güçlü bir etkileşim-iletişim kurma 2 yönlü iletişim kurma Dinleme ve soru sorma/sordurma Başvuran herkesin farklı olduğunu unutmama Dinleme,öğrenme ve yanıt verme

26 Danışmanlığın ilkeleri-3:
Başvuranın gereksinimine uygun bilgi verme: Başvuranın gereksinimi anlama Bilgiyi kişiye göre anlatma

27 Danışmanlığın ilkeleri-4:
Gereğinden fazla bilgi vermekten kaçınma: Asıl gerekli bilginin öğrenilmesini sağlama Tüm zamanı bilgi aktarımı için kullanmama Başvuranın soruları, kaygıları ve düşüncelerini öğrenmek için zaman ayırma

28 Danışmanlığın ilkeleri-5:
Başvuranın seçtiği ve istediği hizmeti almasını sağlama: Başvuranın seçimine saygı duyma Başvuranın seçtiği hizmete uygunluğunu belirleme Hizmeti verme

29 Danışmanlığın ilkeleri-6:
Başvuranın anlamasına, hatırlamasına yardım etme: Danışmanlık kısa tutulmalı Bilinen sözcükler kullanılmalı Önemli mesajlara öncelik verilmeli Bilgi bir düzen içinde aktarılmalı Önemli noktalar tekrarlanmalı Anlaşıldığı kontrol edilmeli

30 Bilgilendirme Materyallerinin Kullanımı:
Danışmanlıkta broşür, poster, resimli rehber, kontraseptif yöntem örnekleri gibi materyallerinin kullanılması faydalıdır. Görsel materyaller sözle anlatılanları pekiştirir. İlgi çeker, konuların anlaşılmasını kolaylaştırır. Broşürler gibi başvuranların yanlarında götürebilecekleri materyaller yöntemi doğru kullanmalarını sağlar. Küçük sorunlar ve yan etkiler ile ilgili yol gösterir.Aldığı bilgileri çevresi ile paylaşmasına da yardımcı olur.

31 Görsel Malzemeleri Kullanırken:
Konuşurken söylediklerinizi eş zamanlı olarak resimler üzerinde gösterin. Görsel malzemenin başvuran tarafından görülebildiğinden emin olun. Başvuranın üreme sistemi ile ilgili açıklamalarınızı yapın, ama bilmediklerini yüzlerine vurmayın. Resimli rehber üzerinden giderken ilgili sayfanın başvuran tarafından görülüp anlaşıldığından emin olduktan sonra sayfayı çevirin. Başvuranın kontraseptif yöntemleri yakından görmesine, ellemesine izin verin. Penis modeli üzerinde kondom kullanıcılarına uygulama yapın ve uygulama yapmasına izin verin.

32 Etkin bilgi nasıl verilmeli ?
KISA olmalı: Sadece akılda kalması istenenler vurgulanmalı ÖNCELİKLENDİRİLMELİ: Önemli konular ilk başta anlatılmalı BASİT olmalı: Kısa cümlelerle, başvuranın anlayacağı, tıbbi olmayan dil kullanılarak anlatılmalı TEKRARlanmalı: Önemli bilgiler tekrar tekrar vurgulanmalı,Kişinin bunları tekrarlaması istenmeli

33 KAYNAK adımları: K- Karşılayarak selamlayınız
A- Alaka göstererek sorular sorunuz Y- Yöntemler konusunda bilgi veriniz N- Ne tür yöntem seçeceğine yardımcı olunuz. A- Açıklayıcı bilgiler veriniz. K-Kontrole çağırın.

34 K:Karşılayarak selamlama:
Başvuranı nazikçe karşılama Kendini tanıtıp, nasıl yardımcı olabileceğini sorma, Konuşmayı mahrem bir ortamda, kimsenin duyamayacağı bir ortamda yapma, Mahremiyet konusunda güven verme,

35 A: Alaka göstererek sorular sorma:
İlk kez başvuran kişiye, yaşını, medeni durumunu, gebelik, doğum ve yaşayan çocuk sayısı, doğurganlık hedeflerini sorma Aile Planlaması öyküsünü ve cinsel yolla bulaşan hastalık riskini öğrenme Aile planlaması konusundaki gereksinimlerini, isteklerini, şüphelerini, sorularını veya sorunlarını anlatmaya teşvik etme

36 Y: Yöntemler konusunda bilgi verme:
İstenmeyen gebelikleri önleyici yöntemler (AP) konusunda bildiklerini sorup yanlışları düzeltme, Tüm yöntemlerin yararları ve yan etkileri hakkında bilgi verme, Hangi yöntemin nereden ve nasıl temin edilebileceğini anlatma.

37 N: Ne tür yöntem seçeceğine yardımcı olma:
Başvuranın gereksinimleri ve tercihlerine uyacak bir aile planlaması yöntemine karar vermesine yardımcı olma Yöntemin güvenilirliği ile ilgili bilgi verme Kararı kesinleştirme

38 Bireysel değerlendirme önemlidir:
Başvuranın ihtiyaçlarına göre bu basamakların sırası ve içerikleri değişebilir. Bütün basamakların uygulanması sadece ilk ziyaretlerde gerekli olabilir. İlk ziyareti izleyen ziyaretler, genellikle daha kısa olur ve başvuranın ihtiyaçlarına göre şekillenir. Bazı durumlarda, başvuran aile planlaması konusunda bilgili olduğundan danışmanlık daha kısa sürebilir.

39 İyi Bir Danışmanlık Ortamı:
Güvenlik veren, mahremiyet, gizlilik, saygınlık, rahatlık sunan “olumlu”bir görüşme ortamı sağlanmalıdır. Görüşmenin kesintiye uğramadan sürdürülmesini gereklidir. Fiziksel koşullar uygun olmalıdır.

40 Fiziksel koşulların uygunluğu:
Isısı ayarlı,aydınlık, temiz ayrı bir oda ya da odanın bir bölümünü kullanma Başvuranın ve danışmanın oturacağı yer ve bir masa bulundurma Hizmet ile ilgili malzeme, rehber, broşür, poster, afiş bulundurma Araya bariyer koymama, Aynı seviyede, göz teması kurulabilecek şekilde, 90º açı ile, birbirinin mahrem alanına girmeden (30-50 cm) oturma


"AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları