Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COMENIUS 2.1 EĞİTİM / ÖĞRETİM PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COMENIUS 2.1 EĞİTİM / ÖĞRETİM PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ."— Sunum transkripti:

1 COMENIUS 2.1 EĞİTİM / ÖĞRETİM PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

2 COMENIUS 2.1: AMAÇ Comenius 2.1; Ülkeler Arası Projeler Mübadele Etkinlikleri (Mobility) aracılığı ile eğitim / öğretim sürecinde yer alan tüm personelin mesleki gelişimlerine / profesyonel yaşamlarına katkı sağlamayı amaçlar.

3 COMENIUS 2.1: KAPSAM Eğitim / öğretim sürecinde yer alan tüm personeli kapsar Lisans eğitiminden hizmet-içi eğitimine kadar çok geniş bir alanda, tamamlayıcı ve yetiştirici bir içerikle, eğitim-öğretim personelinin meslek yaşamlarının değişik aşamalarını kapsar

4 3 FAALİYET ALANI 1.Aşağida belirtilen alanlarda deneyim, yenilik ve kalite uygulamalarının paylaşılması / değişimi; Öğretim metotları Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin entegrasyonu İletişim ve bilişim teknolojilerinin eğitim amaçlı kullanılması Eğitim kurumlarının yönetilmesi Okulda rehberlik

5 3 FAALİYET ALANI 2. Okul eğitiminde / örgün eğitimde Avrupa dillerinin öğrenilmesinin teşvik edilmesi 3. Kültürler arası farkındalık oluşturulmasının teşvik edilmesi; meslek gezginlerinin, göçmenlerin ve çingenlerin çocuklarının entegrasyonunun ve akademik başarılarının teşvik edilmesi

6 Uygun Proje Etkinlikleri:Üç Temel Tür 1.Uygulamalı eğitim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve bu etkinliklerin karşılıklı tanınmasının sağlanması dahil olmak üzere, aday öğretmenlerin mübadele/değişim durumlarının düzenlenmesi/gerçekleştirilmesi

7 Uygun Proje Etkinlikleri:Üç Temel Tür 2. Sınıf içi öğretim metodolojilerinin ve pedagojik stratejilerinin uyarlanması, geliştirilmesi, test edilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının gerçekleştirilmesi

8 Uygun Proje Etkinlikleri:Üç Temel Tür 3.Öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin temel hizmet-içi eğitimlerine yönelik programların, kursların ve öğretim materyallerinin uyarlanması, geliştirilmesi, test edilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması

9 Aday Öğretmen Mübadele/Değişim Projeleri Aday öğretmenlerin denetimli mübadelesine ilişkin bir yapı, Üzerinde anlaşılmış hedefler ve eğitim içeriği, Eğitim etkinliklerinin hazırlanması, düzenlenmesi, izlenmesi ve karşılıklı tanınması, Gözlem ve uygulamalı çalışmalara odaklanma: öğretim uygulaması, iş başı eğitimi, sınıfiçi uygulamaların gözlenmesi....

10 ORTAKLIKLAR Katılan en az üç (3) ülkenin her birinden en az bir Eğitim Fakültesi/Öğretmen Yetiştiren Kurum (üç ülkeden en az biri AB üyesi olmalıdır) Diğer uygun kurumlar:okul eğitiminde etkin kurumlar, yerel otoriteler ve kurumlar, kamu ve özel okullar, rehberlik ve danışmanlık dernekleri, gönüllü kuruluşlar

11 Seçim İşlemleri Her bir başvuru için 3 değerlendirme elemanı: 2 dış akademik uzman Ulusal Ajanslar Komisyon ve Teknik Yardım Ofisi

12 SEÇİM KRİTERLERİ Standart seçilebilirlik Comenius 2’nin hedefleriyle tutatlılık Kalite

13 Proje Süresi ve Finansmanı Çok yıllı projeler- 1-3 yıl süre Projelerin, proje süresi boyunca kabulü- yıllık mali yardım ödemesi Mali yardımın ödenmesi ara raporların onaylanmasına bağlıdır

14 2004 Yılı Seçme Öncelikleri “2004 Genel Teklif Çağrısına”(General Call for Proposals 2004) bakınız: (http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/download_en.html)http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/download_en.html Eğitim-öğretim personelinin yetiştirilmesinde yeniliklere önemli katkılar sağlayacak projelere öncelik verilecektir. Aday öğretmenlerin mübadelesine imkan veren projelere öncelik verilecektir (ilgili kurumlarca uygulamalı yetiştirme dönemlerinin düzenlenmesi ve bunların tanınması dahil)

15 2004 Yılında Comenius 2.1’e Özgü Seçme Öncelikleri Aday öğretmenleri bilişim ve iletişim teknolojilerini (ICT) pedagojik araçlar olarak kullanmaya hazırlama, Öğretmenlerin rolüne “öğrenme sürecini kolaylaştırıcı” (facilitator of the learning process) olarak yaklaşma, Öğretim personelini bir yabancı dil aracılığıyla diğer dersleri/konuları öğretmeye hazırlama, Okul liderlik ekipleri ve okul müdürünün rolüne çağdaş yaklaşımlar sunma.

16 2004 Yılında Comenius 2.1’e Özgü Seçme Öncelikleri Matematik, Fen ve Teknolojinin en iyi şekilde öğrenilmesinin gerçekleştirilmesine yönelik ilgi artırıcı ortamların oluşturulması, İş dünyası ile bağların güçlendirilmesi, Farklı kesimler arasında (veliler, sosyal hizmetler, meslek danışmanları...) işbirliğinin geliştirilmesi, Okula devamı ve başarı düzeylerini iyileştirici yöntemlerin geliştirilmesi.

17 2004 Seçme Öncelikleri Yatay Socrates Öncelikleri AB’nin genişlemesine ilişkin hazırlama, Sürdürülebilir kalkınma, Şeffaflık ve güven ortamlarının oluşturulması (kültürler arası diyalog) Eğitim-öğretim sistemlerinin ve yaşam boyu öğrenme anlayışının gereksinimlerinin karşılanması,

18 2004 Seçme Öncelikleri Yatay Socrates Öncelikleri Dil öğrenmeyi ve dil farklılığını (çok dilliliği) teşvik etme eÖğrenme Spor Aracılığıyla Avrupa Eğitim Yılı

19 COMENIUS 2-MÜBADELE: 3 TÜR Temel öğretmen eğitimi mübadelesine (initial teacher training mobility) ilişkin mali yardım (Com 2.2.A), Comenius Dil Asistanlığı (Com.2.2.B), Hizmet-içi eğitim etkinlikleri/kurslarına ilişkin mali yardım (Com 2.2.C).

20 MÜBADELENİN AMACI Temel Eğitim Mübadelesi:başka ülkedeki bir okulda uygulamalı eğitim alma Hizmet-içi eğitim:kurslara devam etmeyi sağlama ve öğretim uygulamasına katılma, Dil Asistanlığı:yurt dışında bir okulda öğretmenlik uygulaması gerçekleştirme

21 Temel Eğitim Mübadelesinin Yönetimi İlgili kurum/üniversite mübadele için uygun öğrencileri seçer, Öğrenciler, proje ortağı ortak kurumla işbirliği içinde uygulamalı eğitim etkinliğine katılırlar (1- 10 hafta), Öğrencilerin mübadele giderleri projenin esas bütçesinden karşılanmaz; mübadele etkinlikleri proje bütçesinden ayrı olarak ulusal ajanslar tarafından finanse edilir,

22 2004 Seçme Öncelikleri Yatay Socrates Öncelikleri Başvuru aşamasında: her bir kurum Ulusal Ajansı ile irtibat kurar ve yeterli mali kaynağın olup olmadığını kontrol eder, Proje başladıktan sonra:her bir kurum kendi Ulusal Ajansına başvurarak mübadele etkinliği için...... miktarında mali yardımın kendileri için ayrılmasını ister.

23 Sonuç İyi bir fikir yeterlidir. Kaliteli bir proje yönetim planının sunulması esastır. Her bir ortağın rolü, özel görevler, detaylı çalışma planı, projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi tüm proje etkinliklerinin sistemli olarak ortaya konulması gerekir.

24 Daha Fazla Bilgi İçin Comenius Programı Hakkında Genel Bilgi: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/comenius Başvuru Rehberi ve Başvuru Formları : http://europa.eu.int/comm/education/socrates/download.html Ulusal Ajans’ın Elektronik Sayfa Adresi: www.ua.gov.tr

25 İletişim Bilgileri Abdullah ŞAHİN: Comenius Programı Koordinatörü Tel:0 312 409 60 73 Faks: 0 312 409 60 09 e-mail: asahin@ua.gov.tr, comenius@socrates.gov.trasahin@ua.gov.trcomenius@socrates.gov.tr Şöhret YEDAN: Comenius Programı Uzmanı Tel: 0 312 294 64 13 Faks: 0 312 294 64 77 e-mail: syedan@ua.gov.trsyedan@ua.gov.tr Özlem MERMUT: Comenius Programı Uzmanı Tel: 0 312 294 64 32 Faks: 0 312 294 64 77 E-mail: omermut@ua.gov.tromermut@ua.gov.tr Ranâ KASAPOĞLU: Comenius Programı Uzmanı Tel: 0 312 294 64 53 Faks: 0 312 294 64 77 E-mail: rkasapoglu@ua.gov.trrkasapoglu@ua.gov.tr

26 TEŞEKKÜR EDERİZ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS) Yen adres: Hüseyin Rahmi Sokak No:2 06680 Çankaya ANKARA Telefon: 312-409 60 00 Fax: 312-409 60 09 www.ua.gov.trwww.ua.gov.tr www.socrates.gov.trwww.socrates.gov.tr


"COMENIUS 2.1 EĞİTİM / ÖĞRETİM PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları