Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Maliyet Yönetimi. Maliyet Tahminleme PMI’ın Planlama Sürecinde ve Maliyet Yönetimi Bilgi Alanı içinde anlattığı maliyet tahminlemenin amacı; Proje.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Maliyet Yönetimi. Maliyet Tahminleme PMI’ın Planlama Sürecinde ve Maliyet Yönetimi Bilgi Alanı içinde anlattığı maliyet tahminlemenin amacı; Proje."— Sunum transkripti:

1 Proje Maliyet Yönetimi

2 Maliyet Tahminleme PMI’ın Planlama Sürecinde ve Maliyet Yönetimi Bilgi Alanı içinde anlattığı maliyet tahminlemenin amacı; Proje aktivitelerinin ihtiyaç duyduğu parasal miktarı bulmak ve projenin hem toplam hem de belirli zaman dönemleri için gerekli olan parasal kaynak ihtiyacının üst yönetime sunulmasıdır. Bu çalışmanın da yinelenen (iterative) olduğunu unutmamak gerekir. Projenin başında kabaca yapılan maliyet tahmini, iş planları detaylandıkça daha da netleşecek ve sapma ihtimali azalacaktır. Proje Yönetimi2

3 Neye İhtiyacımız var ? Maliyet tahminleme için projenizin hangi aşamalardan geçeceğini mutlaka bilmelisiniz. Bu yüzden projenizin kapsamı netleşmiş ve İş Kırılım Yapısı ortaya çıkmış olmalıdır. Bunun yanı sıra projenizin detay aktivitelerini de bir zaman diyagramı üzerinde görmeniz gerekmektedir.zaman diyagramı Böylece detayları daha bilinmeyen/belirlenmemiş aşamalar için ve detayları ortaya çıkmış aktiviteler için zaman ekseni üzerinde maliyet tahmin etmek mümkün olacaktır. Proje Yönetimi3

4 Nasıl Yapılır ? Ne Çıkar? Geçmişteki deneyimlere dönüp, bakmak en kolay yöntemdir. Hızlı bir tahmin geliştirme imkanı sunar fakat kesinliği hakkında aynı şeyleri söyleyemeyiz. Bir tahminleme tekniği Parametrik Tahminlemedir. 1 metrekare 5 TL’e boyanıyorsa, 100 metrekare kaça boyanır, şeklinde bir hesapla maliyet tahminlenir. Aşağıdan yukarıya tahminleme de bir diğer yaklaşımdır. Her detay aktivite için tek tek harcanacak insan kaynağı eforu, makina saati ve malzeme bilgisi düşünülerek, her işin maliyeti ayrı ayrı tahmin edilir. Uzun ve zor bir çalışma gerektirebilir fakat kesine yakın sonuç bulmanızı sağlar. Sapma ihtimali çok daha az olacaktır. Oluşan farklılıkların sebepleri de daha net ortaya çıkacaktır. Tedarikçilerden fiyat toplama da işlerin fiyatını tahminlemek için kullanılabilir bir yöntemdir. Maliyet tahminleme ile projedeki tüm aktivitelerin maliyet tahminleri ortaya çıkmış olacaktır. Proje Yönetimi4

5 Bütçe Belirleme Maliyet tahminlemede her aktivite için gerekli maliyetlerin tahminlenmesinden sonra bu detaydaki maliyetlerin aşağıdan yukarıya doğru toplanması ve dönem dönem ihtiyaç duyulacak parasal kaynağın belirlenmesi Maliyet Bütçeleme olarak bilinir.Maliyet tahminlemede PMI’ın bu yaklaşımı, “Bütçe zaten belli, o bütçeyi aşamalara dağıtacağız” yaklaşımından farklıdır. Bu çalışmanın neticesinde ortaya Proje Bütçesi çıkacaktır ve Bütçe, uygulama ve kontrol süreçlerinde performansımızı denetlemek için kullanılacaktır. Proje Yönetimi5

6 Bütçe Belirleme - Girdiler Aktivite maliyet tahminleri ve tahminleri neye dayanarak yaptığınıza dair varsayımlarıız, en önemli girdilerinizdir. Maliyetlerinizin tahmininde kapsamın dışında bir işe para ayırmadığınızı göstermek için WBS de elinizin altında bulunsun.WBS Ayrıca, parasal gereksiniz zaman periyoduna dökmek için projenin Gantt Diyagramı ve kaynakların takvim bilgileri de Maliyet Bütçeleme için gereklidir.Gantt Diyagramı Son olarak, tedarikçilerle yapılmış sözleşmeler varsa bunlar da Maliyet Bütçeleme de kullanılacaktır. Proje Yönetimi6

7 Bütçe Belirleme- Teknikler ve Çıktılar Detaydaki tüm faaliyetlerin maliyet tahminlerini Gantt diyagramından da faydalanarak ay-ay veya hafta-hafta (dönemlik olarak) aşağıdan yukarıya toplarsınız. Böylece projenin hangi dönemde ne kadar para ihtiyacı olduğu üst yönetime sunulabilir bir hale gelir. Ortaya Projenin Temel Maliyeti çıkar. Bu aslında, toplamların üst yönetime sunulması ve onayının alınmasıyla mümkündür. Proje Yönetimi7

8 Maliyetin Kontrolü Proje bütçesini güncellerenek üzere projenin mali açıdan durumunun izlenmesi ve değişikliklerin yönetilmesi sürecidir. Bütçenin güncellenmesi, o güne kadar gerçekleşmiş maliyetlerin kaydedilmesini içerir. Proje maliyet kontrolü şu öğeleri içerir: Onaylanan maliyet temel çizgisinde değişikliklere yol açan faktörlerin ele alınması, Tüm değişiklik taleplerinin zamanında işleme konmasının sağlanması, Gerçekleşen değişikliklerin, gerçekleştikleri sırada yönetilmesi, Maliyet harcamalarının gerek dönem gerekse proje bazında görülmesinin sağlanması, Onaylanan maliyet temel çizgisine göre farklılıkların belirlenmesi ve bunları anlamak için maliyet performansının izlenmesi, Çalışma performansının, harcanan fonlarla karşılaştırılarak izlenmesi, gibi işlemleri içerir. Maliyetlerin Kontrolü için iki temel sayısal gösterge mevcuttur: Maliyet Varyansı Maliyet Performans İndeksi Bu göstergelerin de doğru hesaplanabilmesi için aktivite bazlı maliyetleme yapısının kullanılması ve takım üyelerinden düzenli olarak gerçekleşme verilerinin proje yöneticisine gelmesi gerekmektedir. Proje Yönetimi8

9 Kazanılmış Değer Planlanan Değer = 80 TL Kazanılmış Değer = 40 TL Gerçekleşen Maliyet = 60 TL Bu rakamlara göre projemizin ne durumda olduğunu yorumlamaya çalışalım. Bu yorumlamayı öncelikle zaman açısından değerlendirelim ve iki kavram tanımlayalım; Zaman Çizelgesi Varyansı (ZÇV): Planladığımız zamana göre ne kadar ileride veya geride olduğumuzu parasal olarak gösterecektir. Zaman Çizelgesi Performans Endeksi (ZÇPE) = Planladığımız zamana göre yüzde ne kadar ileride veya geride olduğumuzu gösterecektir. Formüller: ZÇV = KD – PD = 40TL – 80TL = -40 TL < ; 0; Bu durum plana göre zamanda geride olduğumuzu gösterir. Planladığımızdan 40 TL daha az iş yapılmış. Zamanın gerisindeyim. ZÇPE = KD/PD = 40/80 = %50 < ; 1; Planladığımızın %50'sini gerçekleştirmişiz. Maliyet Varyansı (MV): Elimize geçen işin değerine karşılık cebimizden çıkan parasal değerin karşılaştırılması Maliyet Performans Endeksi (MPE): Elimize geçen işin değeri ile cebimizden çıkan değerin yüzdesel karşılaştırılması. (Verdiğim 1 TL’e karşılık kaç TL’lik iş aldığım) Formüller: MV = KD – GM = 40TL – 60TL = -20TL < ; 0; Elde ettiğim ürüne karşılık 20 TL daha fazla cebimden para çıkmış bu durumda. Bütçenin üstündeyim. MPE = KD/GM = 40/60 = %67 < ; 1; Verdiğim 1 TL'e karşılık 67 kuruşluk iş alıyorum. 9

10 Maliyet Varyansı ve Maliyet Performans Endeksi Maliyet Varyansı (MV): Elimize geçen işin değerine karşılık cebimizden çıkan parasal değerin karşılaştırılması Maliyet Performans Endeksi (MPE): Elimize geçen işin değeri ile cebimizden çıkan değerin yüzdesel karşılaştırılması. (Verdiğim 1 TL’e karşılık kaç TL’lik iş aldığım) KD = Kazanılmış Değer GD= Gerçekleşen Değer Formüller: MV = KD – GM = 40TL – 60TL = -20TL < ; 0; Elde ettiğim ürüne karşılık 20 TL daha fazla cebimden para çıkmış durumda. Bütçenin üstündeyim. MPE = KD/GM = 40/60 = %67 < ; 1; Verdiğim 1 TL'e karşılık 67 kuruşluk iş alıyorum. Proje Yönetimi10

11 Proje Maliyet Yönetimi’nin Önemi BT projeleri çoğunlukla maliyet hedeflerini tutturamazlar. Ortalama maliyetler 1995 CHAOS çalışmasına göre %189 oranında aşılırken bu oran 2001’de %145’e gerilemiştir. 1995’te iptal edilen BT projelerinin maliyeti $81milyar usd idi. 11Proje Yönetimi

12 Yazılım Hataları Maliyetleri 12Proje Yönetimi

13 13 PROJE MALİYET YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ MALİYETLERİN TAHMİN EDİLMESİ 1. Girdiler.1 Kapsam temel çizgisi.2 Proje zaman çizelgesi.3 insan kaynakları planı.4 risk listesi.5 çevresel işletme faktörleri.6 organizasyonel süreç varlıkları 2. Araçlar ve Teknikler.1 uzman ölçüsü.2 örneksel tahmin.3 parametrik tahmin.4 aşağıdan yukarıya tahmin.5 üç nokta tahmini.6 yedek maliyet analizi.7 kalitenin maliyeti.8 proje yönetimi tahmin yazılımları.9 tedarikçi fiyat tekliflerinin analizi 3. Çıktılar.1 aktivite maliyet tahminleri.2 tahminlerin temeli.3 proje belgesi güncellemeleri BÜTÇENİN BELİRLENMESİ 1. Girdiler.1 aktivite maliyet tahminleri.2 tahminlerin temeli.3 Kapsam temel çizgisi.4 Proje zaman çizelgesi.5 kaynak takvimi.6 sözleşmeler.7 organizasyonel süreç varlıkları 2. Araçlar ve Teknikler.1 maliyetlerin bir araya getirilmesi.2 yedek süre analizi.3 uzman görüşü.4 tarihsel ilişkiler.5 finansman limiti uzlaşması 3. Çıktılar.1 maliyet performansı çizelgesi.2 proje finansman gereksinimleri.3 proje belgesi güncellemeleri MALİYETLERİN KONTROLÜ 1. Girdiler.1 proje yönetim planı.2 proje finansman gereksinimleri.3 çalışma performans bilgileri.4 organizasyonel süreç varlıkları 2. Araçlar ve Teknikler.1 kazanılmış değer yönetimi.2 öngörü çalışması.3 tamamlama için gerekli performans endeksi.4 performans gözden geçirmeleri.5 varyans analizi.6 proje yönetim yazılımları 3. Çıktılar.1 çalışma performans ölçümleri.2 bütçe tahminleri.3 organizasyonel süreç varlıkarı güncellemeleri.4 değişiklik talepleri.5 prpje yönetimi planı güncellemeleri.6 proje belgesi güncellemeleri PMBOK-Proje Maliyet Yönetimine Genel Bakış

14 Proje Yönetimi14

15 Proje Yönetimi15

16 Proje Maliyet Yönetimi Süreçleri Kaynak Planlama Maliyet Tahmini Maliyet Bütçeleme Maliyet Kontrolü 16Proje Yönetimi Hangi kaynakların ne miktarda kullanacağının belirlenmesi Projeyi tamamlamak için gerekli olan kaynak maliyetlerinin tahmini Toplam maliyet tahmininin aktiviteler bazına indirilmesi ve performansı ölçülebilir bir hale getirilmesi Proje bütçesine ilişkin değişikliklerin kontrolüdür

17 Maliyet Yönetiminin Temel Prensipleri Yönetim birimleri BT birimlerinden daha iyi finans bilgisine sahiptir. Bu sebeple BT yöneticileri onların diliyle konuşmak durumunda kalırlar. –Kar = Gelir - Gider –Hayat Çevrimi Maliyeti= Proje maliyeti + Bakım maliyeti –Nakit Akış Analizi = Beklenen yıllık maliyet ve gelirler –Gelir ve maliyetler = doğrudan – dolaylı olabilir. 17Proje Yönetimi

18 Kaynak Planlama Projelerin ve organizasyonların doğası kaynak planlamayı etkiler. Sorular: –Projedeki bazı spesifik işleri yapmak ne kadar zor? –Bu projenin kapsamında olup mevcut personeli yada kaynakları etkileyecek herhangi bir şey var mıdır? –Benzeri işlerde geçmişte neler yapıldı? –Organizasyon işi yapabilecek uygunlukta kaynakları hazır edebilecek midir? –… Kaynak Planlama Maliyet Tahmini Maliyet Bütçeleme Maliyet Kontrolü 18Proje Yönetimi

19 Maliyet Tahmin Tipleri Tahmin (değer) Tipi Ne Zaman YapılıyorNiçin YapılıyorKesinlik durumu Kaba Planlama Proje hayat çevriminin çok erken zamanlarında, proje tamamlanmadan önce 3-5 yıl sıklıkla Verilen kararlar için kaba bir maliyet bilgisi sağlar -%25-+%75 Bütçesel Erken dönemlerde, 1-2 yıl önce Bütçe planlarında maliyet değerlerinin belirlenmesin de -%10-+%25 Kesin Projenin sonuna doğru, son 1 yılında Satınalma ile ilgili detayları verir, gerçekleşen maliyetleri belirtir -%5-+%10 Kaynak Planlama Maliyet Tahmini Maliyet Bütçeleme Maliyet Kontrolü 19Proje Yönetimi

20 Maliyet Tahmin Araç ve Teknikleri 3 temel araç vardır: 1.Yukarıdan aşağıya 2.Aşağıdan yukarı 3.Parametrik COCOMO –Temel Model –Ara Model –Ayrıntı Model ( Satır Sayısı, İş Gücü ve Zaman kavramları ile işlem yapar ) 20Proje Yönetimi

21 BT Maliyet Tahminleri ve Tipik Problemler Büyük bir yazılım projesi için tahminde bulunmak kompleks bir çok aktiviteyi ve çok fazla eforu dikkate almak gerekliliğini doğurur. Tahminlerse projenin farklı aşamalarında yapılırlar. Az deneyimlilerin tahmin yapması. Bu konuda eğitim ve denemeler yapılması gerekir. Yanlış tahmin yapmamak için fazla tahmin yapılır. Tahminleri gözden geçirmek ve önemli soruları sorarak gerçekçi hale getirmek gerekir. Proje yöneticileri gerçekçi maliyet tahminleri konusunda yönetim ile hem fikir olmalıdırlar. 21Proje Yönetimi

22 Örnek : İş Sistemleri Yer Değiştirme Projesi Maliyet Tahmini KATEGORİ AÇIKLAMA Amaç Yönetimsel karar desteği sağlayacak yeni bir finansal yönetim yazılımı hazırlamak. Bu yazılım ile son kullanıcının verilere daha kolay erişmesi sağlanacak, şirketteki maliyetlerin üretim boyunca kayıt altında tutulması daha sağlıklı olacaktır. Kapsam Oracle Finansal uygulamaları kendi sistemimizle değiştirilecek ve sistem aşağıdaki maddeleri kapsayacaktır:  Genel ana hesap defteri  Sabit değerler  İşlem raporları  Ödenmesi gereken hesaplar  Üstlenilen hesaplar  Proje değerlendirme  Proje yönetimi Mevcut Durum hakkında Oracle Finansal uygulamaları minimum özelleştirmeye sahip olup, sistemin işeyişi esnasında hesaplarda değişikliğe imkan tanımamaktadır. Maliyet/Fayda Analizi 3 yıl içinde küçümsenemeyecek oranda BSR bozulmuştur. Maliyetler binlerle gösterilmiştir. Sermaye ve harcamalar bunu göstermektedir. 22Proje Yönetimi

23 Örnek – İş Sistemleri Yer Değiştirme Projesi Nakit Akışı Analizi Maliyetler 9596973 yıl toplamıGelecek yıllık maliyet ve kayıtlar Oracle/PM Yazılımı (liste Fiyatı) 992500014920 %60 indirim (595) Oracle kredisi (397)0 Yazılım için ağ giderleri 0500 Yazılım Bakımı 090250340250 Donanım Bakımı 0270 540270 Danışmanlık ve eğitim 20532005250 Vergi ve kazanç 01508023050 Toplam satınalma maliyetleri 20513306002135570 Bilişim servisler ve Teknoloji 5001850120035500 Finans/diğer personel 2009905801770 Toplam maliyet 905417023807455570 Kayıtlar Ana çerçeve (101)(483)(584)(597) Finans/Mal (160)(1160)(1320)(2320) Bilişim servisler ve Teknoloji (88)(384)(472)(800) Faiz 0(25) (103) Toplam Kayıtlar (349)(2052)(2441)(3820) Net maliyetler 90538213285054(3250) 8 yıllık iç geri dönüş oranı 35 23

24 Maliyet Bütçeleme Maliyet Bütçeleme tahmini proje maliyetini aktivite bazında ele alarak bir temel plan oluşturmaktır. Kaynak Planlama Maliyet Tahmini Maliyet Bütçeleme Maliyet Kontrolü 24Proje Yönetimi

25 Örnek : İş Sistemleri Yer Değiştirme Projesi Bütçe Tahminleri FY97 ve Açıklamalar Bütçe KategorisiTahmini MaliyetlerAçıklama İşgücü sayısı139 programcı/analist, 2 veritabanı analisti, 2 altyapı teknisyeni Bedel$1008500İşgücü elemanlarının belirlediği fiyatlara göre belirlenmiştir. Danışman ve satınalma servisleri$424500Projenin planlanması ve yürütülmesinde duyulan danışmanlık hizmetleri, HP firmasının bakım hizmetleri. Yolculuk$25000Kullanıcılarla yapılan toplantılar için gerekli olan yolculuk masrafları Değer kayıpları$91000İş istasyonlarındaki yıpranmalar, HP platformu yıpranmaları, satın alınan yazılımlardaki yıpranmalar. Kira bedelleri ve kira kontratları$98000Mach1 hesaplama platformunun kira bedeli Diğer gereçler ve harcamalar$153000Eğitim, ödül, tanıtım, uzun mesafeli telefon konuşmaları vb. TOPLAM MALİYET$1800000 25Proje Yönetimi

26 Maliyet Kontrolü Proje Maliyet Kontrolü –Maliyet performansının izlenmesi –Sadece uygun proje değişikliklerinin maliyet planlarını revize etmesinin güvenceye alınması –Proje maliyetlerini etkileyecek onaylı değişikliklerin proje paydaşlarına iletilmesi Maliyet kontrolünde kazanılmış Değer Yönetimi en önemli araçtır. Kaynak Planlama Maliyet Tahmini Maliyet Bütçeleme Maliyet Kontrolü 26Proje Yönetimi

27 27 Kazanılmış Değer Temelli Performans Analizi ‘GELENEKSEL’ KARŞILAŞTIRMA: PLANLANAN DEĞERLER(P = BCWS) GERÇEKLEŞENLER(A = ACWP) ? ‘KAZANILMIŞ DEĞER’ KARŞILAŞTIRMASI: PLANLANAN DEĞERLER (P = BCWS) TAMAMLANANLAR (E = BCWP) GERÇEKLEŞENLER(A = ACWP) SAPMA: MALİYET ? PROGRAM? P A TL ZAMAN P A TL ZAMAN E PRG. VAR. MALİYET VAR. Proje Yönetimi

28 28

29 Kazanılmış Değer Yönetimi Terimleri Planlanmış Değer (PV-BCWS) –Programlanmış iş için bütçelenmiş maliyet (BCWS) olarak da anılır. Bütçe diyebileceğimiz bu maddede verilen sürede ilgili aktiviteye harcanması planlanan bütçe miktarıdır. Gerçekleşen Maliyet (AC-ACWP) –İşin yapılması karşılığındaki maliyet (ACWP), ise verilen sürede işin yapılması için yapılan doğrudan yada dolaylı tüm harcama tutarları toplamı. Kazanılmış değer (EV-BCWP) –Yapılan işin bütçelenmiş maliyeti (BCWP), ise yapılan işin tamamlanan bölümünün değeri 29Proje Yönetimi

30 Kazanılmış Değer Hesaplamaları BCWS = PROGRAMLANMIŞ İŞİN BÜTÇELENMİŞ MALİYETİ BCWP = YAPILAN İŞİN BÜTÇELENMİŞ MALİYETİ ACWP = İŞİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILAN HARCAMA CV = MALİYET SAPMASI (BCWP-ACWP) CPI = MALİYET PERFORMANS İNDEKSİ (BCWP/ACWP) SV = PROGRAM SAPMASI ( BCWP-BCWS) SPI = PROGRAM PERFORMANS İNDEKSİ (BCWP/BCWS) BCWS = PROGRAMLANMIŞ İŞİN BÜTÇELENMİŞ MALİYETİ BCWP = YAPILAN İŞİN BÜTÇELENMİŞ MALİYETİ ACWP = İŞİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILAN HARCAMA CV = MALİYET SAPMASI (BCWP-ACWP) CPI = MALİYET PERFORMANS İNDEKSİ (BCWP/ACWP) SV = PROGRAM SAPMASI ( BCWP-BCWS) SPI = PROGRAM PERFORMANS İNDEKSİ (BCWP/BCWS) 30Proje Yönetimi ? ?

31 Örnek : 1 yıllık bir projenin 5. ayında yapılmış kazanılmış değer hesaplamaları 31Proje Yönetimi

32 32 Kaynak: www.savassakar.com www.gokremtekir.com Sonraki ders : Kalite Yönetimi


"Proje Maliyet Yönetimi. Maliyet Tahminleme PMI’ın Planlama Sürecinde ve Maliyet Yönetimi Bilgi Alanı içinde anlattığı maliyet tahminlemenin amacı; Proje." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları