Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI “Ocak-Eylül 2013 FAALİYET RAPORU” PROF.DR. AYNUR ÖZFIRAT Dekan ) Ekim 2013-HATAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI “Ocak-Eylül 2013 FAALİYET RAPORU” PROF.DR. AYNUR ÖZFIRAT Dekan ) Ekim 2013-HATAY."— Sunum transkripti:

1 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI “Ocak-Eylül 2013 FAALİYET RAPORU” PROF.DR. AYNUR ÖZFIRAT Dekan (fef@mku.edu.tr ) Ekim 2013-HATAY

2 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI TARİHÇEMİZ 3837 Sayılı Kanunla kurulan Fakültelerden biri olan Mustafa Kemal Fakültesi’nin temel birimlerinden biri olan Fen -Edebiyat Fakültesi, Fakültemizin kuruluş yılı olan 1992'de açılmıştır. Fakültemizin kuruluş tüzüğünde aşağıdaki bölümler bulunmaktadır; Arkeoloji, Antropoloji, Batı Dilleri Ve Edebiyatı, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Türk Dili Ve Edebiyatı, Tarih

3  İlk olarak 1994-1995 öğretim yılında Kimya ve Biyoloji Bölümleri öğrenci alarak öğretime başlamıştır. 1998-1999 öğretim yılında Arkeoloji Bölümü, 2000-2001 öğretim yılında Tarih Bölümü, 2007-2008 öğretim yılında Fizik Bölümü, 2008- 2009 öğretim yılında Matematik Bölümü, 2009-2010 öğretim yılında ise Coğrafya Bölümü I. Öğretim lisans eğitimine başlamıştır.  2001-2002 öğretim yılında ise Biyoloji Bölümü II.Öğretim, 2008-2009 öğretim yılında Fizik, Kimya, Matematik ve Tarih Bölümleri II.Öğretime öğrenci alarak öğretime açılmıştır.  Antropoloji Bölümünün 2013-2014 öğretim yılı itibariyle I. Öğretim programına öğrenci alınması teklif dosyası Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş olup eğitim- öğretime başlayacaktır.  Sanat Tarihi ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğretim üyesi bulunmakla birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerine henüz başlanılmamıştır.

4 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI BİRİM İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU

5 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ

6 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI GEREKLERİ

7 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI MİSYONUMUZ

8 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI VİZYONUMUZ

9 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI ETİK DEĞER BİLGİ FORMU SNETİK DEĞER VE DÜRÜSTLÜK (0: Hayır, 1: Gelişmekte, 2: Evet)201 1 Kurumun, uygun iş yapma biçimi, menfaat ayrılıkları ve beklenen etik ve ahlaki davranışlara ilişkin geniş kapsamlı, amaca uygun ve önem arz eden etik kodları ve kuralları vardır. 2 Personel, Kurumun etik kodları uyarınca kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışları bilir ve buna uygun davranır. 3 Yönetim personel toplantılarında, birebir görüşmelerde ve eğitimler sırasında sıkça ve açık bir şekilde, ahlaki davranışın ve bütünlüğün önemini anlatır. 4 Yönetim birlikteliğe ve etik değerlere bağlılığını günlük faaliyetlerde örnek olarak gösterir. 5 Personel, işi kısa yoldan halletmesiyle ilgili baskılarla karşılaştığında, kurallar ve prosedürler doğrultusunda hareket eder. 6 Yönetim, ahlaki davranış ve etik kural ihlallerini, Kurumun etik kod hükümleriyle uyumlu olarak, tutarlı, zamanında ve adil bir şekilde ele alır ve çözümler. 7 Kurumun etik kodlarının varlığı ve bunların ihlalinin sonuçları etik olmayan davranışlara karşı etkili bir caydırıcıdır. 8 Kurum, özel bir yönlendirme olsa bile, oluşturulmuş kural ve prosedürlerin bozulmasını kesinlikle önler ve bu prensibe bağlılık gösterir. 9 Performans hedefleri mantıklıdır, gerçekçidir ve kısa vadeli sonuçların başarılması yönünde yersiz baskı oluşturmaz. 10 Etik, bireysel veya birim performansını değerlendiren kriterler içinde yer alır. 11 Yönetim kendisine bağlı personel ve birimlerden gelen kötü haberlere uygun bir şekilde tepki verir. GENEL TOPLAM

10 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI ETİK DEĞERLERİMİZ

11

12  İDARE YÖNÜNDEN  1) Çalışanlara eşit davranılması, çalışanların sorunları ile ilgilenilmesi,  2) Çıkar çatışmaların ve kişisel menfaatlerin önlenmesi,  3) Çalışanların kendilerini geliştirmeleri için uygun ortam hazırlanması,  4) Personele nezaket ve saygı kuralları içerisinde davranılması,  5) Ödüllendirme sistemine önem verilmesi,  6) Çalışanlara yönelik sosyal aktivitelerin artırılması,  7) Personele etik kuralların ve performans ölçütlerinin duyurulması,  8) Fakülteye yıllarca hizmet vermiş dekan ve diğer çalışanların, kuruluş yıldönümleri ve benzer  etkinliklere davet edilmesi, kendilerini hatırlatacak çalışmalara yer verilmesi esastır.

13 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI POLİTİKALARIMIZ; 1.KALİTE POLİTİKASI Toplam Kalite Yönetimi prensipleri doğrultusunda hareket etmek. 2.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Personelimizin motivasyonlarını ve Bölümümüze bağlılıklarını ön planda tutmak, Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak, Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak, Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

14  3.ÇEVRE POLİTİKASI  Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği, kaynağında önleyecek yöntemleri benimser,  Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmek ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yeterli kaynakların (bilgi, uzman ve ekonomik kaynaklar) teminini sağlar,  Süreçlerinde, bağlı olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uyumu temel gereklilik olarak kabul eder,  Çalışanlarını, eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıklarını en aza indirmeyi hedefler.

15  …………………………………  4.İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI  İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek,  Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra ve üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara uymak,  Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,  Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek,  İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek.  5.DİĞER POLİTİKALAR  Tüm politika anlayışlarımızın daha verimli hale getirilmesi hususunda çalışmalar ve aktiviteler düzenlemek.

16 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI FEN DEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU DEKAN BÖLÜMLER ANTROPOLOJİ ARKEOLOJİ BİYOLOJİ BATI DİLL.VE EDB COĞRAFYA FİZİK KİMYA MATEMATİK TARİH TÜRK DİLİ VE ED. SANAT TARİHİ SOSYOLOJİ DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERİ ÖZEL KALEM KALEM MUHASEBE TAŞINIR KAYIT KONT. YETK YAZI İŞLERİ işleriİŞLERİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLİĞİ ÖZLÜK İŞLERİ FAKÜLTE KURULU

17 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ A. BİRİMİNİZİN GÜÇLÜ YANLARI A1. Genç ve dinamik bir akademik kadronun varlığı Gerek eğitimde ve gerekse bilimsel çalışmalarda dinamik bir yapı kazandırdığı için ayrıca çalışma azmi ve enerjiyle dolu, yenilikçi bir kadro, birimi sürekli ileriye doğru götürür. A2. Erasmus ve Farabi programları ile yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle öğrenci ve öğretim üyesi değiş-tokuşuna olanak sağlaması Bölümdeki öğretim üyesi ve öğrencilerin bilimsel ufkunu geliştirir, A3.Akademikpersonelin yayın sayısındaki artış Bilimsel çalışmaların sürekli artış göstermesi birimin gücünü artırır, A4.Yönetimin değişim ve gelişmeye açık olması Yapıcı bir yönetim anlayışının benimsenmiş olması. A5.Teknolojik altyapı ve donanımın güçlü olması Birimin CBS ve Sedimantoloji laboratuarının olması eğitim ve öğretimin kaliteli bir şekilde sürdürülmesinde etkin rol oynamaktadır A6. Akademik personelin bilimsel çalışmalarda tecrübeli ve istekli olması Akademik personelin bilimsel tecrübesi birimin önünü açana önemli faktörlerdendir.

18 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI (İA)

19 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ; (2014-2018) Biriminizin Stratejik Amacı Stratejik Amaç 1.: Gerek Öğrenci Gerekse Akademik Çalışmalar Sebebiyle Hem Öğrencileri Hem De Akademik Yönüyle Türkiye’deki Diğer Bölümler Arasında Seçkin Bir Yere Sahip Olmak, STRATEJİK AMAÇ 2.: Bölüm-sanayi İşbirliğinin Daha İleri Düzeylere Çıkartmak, STRATEJİK AMAÇ 3.: Üniversite Girişlerinde Fen-edebiyat Fakülteleri Arasında İlk Sıralarda Tercih Edilebilmek İçin Gerekli Alt Yapıyı Kurmak, STRATEJİK AMAÇ 4.: Yenilikçi Yaratıcı, Etik Değerlere Sahip, Lider Araştırmacı Yetiştirmek,

20 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI STRATEJİK HEDEFLERİMİZ Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Hedef 1.1.: Fakültemiz bölümlerine yapılan tercihlerde Üniversiteler arasında tercih edilen sıralamada ilk 10’ a girmek, Stratejik Hedef 2.1. Öğretim üyelerinin araştırma ve lisansüstü tez çalışmalarında yerel ve bölgesel çapta sanayi kuruluşları ile yapacakları işbirliklerin teşvik edilmesi, Stratejik Hedef 2.2. Sanayi ile bölüm arasında projelerin arttırılması için diyalogların arttırılması, Stratejik Hedef 2.3. Sanayinin taleplerine cevap vermesi, Stratejik Hedef 3.1. Yurt içinde ve yurtdışında Fakültemizin tanıtılması, Stratejik Hedef 3.2. Yurtdışı yayın sayısını arttırmak, Stratejik Hedef 3.3. Özel sektörden bağış almak için çaba harcanması, Stratejik Hedef 4.1. Teknolojik ilerlemede ayak uydurabilen araştırma projelerine imza atmak, Stratejik Hedef 4.2. Her tür bilimsel çalışmada etik değerlere önem göstermek, Stratejik Hedef 4.3. Sıradışı yaratıcı çalışmalar yapabilecek ortam oluşturmak,

21 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI İÇ KONTROL ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ EvetHayır Gelişmekte Haz.Eyl.Haz.Eyl.Haz.Eyl. 1KONTROL ORTAMI 2RİSK DEĞERLENDİRME 3KONTROL FAALİYETLERİ 4BİLGİ VE İLETİŞİM 5İZLEME GENEL TOPLAM PUAN

22 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI FAKÜLTE/MÜDÜRLÜK KURULUŞ AMACI

23 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI FAKÜLTE/MÜDÜRLÜK PERSONEL YAPISI: …………..Dekanı/Müdürü (………………..) Prof.Dr. Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Öğr.Gör. Arş.Gör. Fak.Sek. Memur İşçi Diğer TOPLAM

24 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI BÖLÜMLER 1. 2. 3. 4.

25 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI 1-……………………….. Bölümü Amaç: ……………………………….

26 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI …. BÖLÜMÜ PERSONEL YAPISI: …………..Bölüm Başkanı (………………..) Prof.Dr. Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Öğr.Gör. Arş.Gör. Fak.Sek. Memur İşçi Diğer TOPLAM

27 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI. ………………………. Bölümü Faaliyetleri (Ocak-Eylül 2013)

28 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI 1……………. ……………………….. Bölümü Riskleri (Ocak-Eylül 2013)

29 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI BİRİM PERFORMANS GÖSTERGELERİ NoGÖSTERGEÖLÇME YÖNTEMİBİRİMİHEDEF 1 2 3 4 5 6 7 …………………. Bölümü Performans Göstergeleri (Ocak-Eylül 2013)

30 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI 2-……………………….. Bölümü Amaç: ……………………………….

31 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI …. BÖLÜMÜ PERSONEL YAPISI: …………..Bölüm Başkanı (………………..) Prof.Dr. Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Öğr.Gör. Arş.Gör. Fak.Sek. Memur İşçi Diğer TOPLAM

32 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI. ………………………. Bölümü Faaliyetleri (Ocak-Eylül 2013)

33 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI 1……………. ……………………….. Bölümü Riskleri (Ocak-Eylül 2013)

34 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI BİRİM PERFORMANS GÖSTERGELERİ NoGÖSTERGEÖLÇME YÖNTEMİBİRİMİHEDEF 1 2 3 4 5 6 7 …………………. Bölümü Performans Göstergeleri (Ocak-Eylül 2013)

35 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI MÜDÜRLÜK/DEKANLIK BİREYSEL PERFORMANS SONUÇLARI BİRİM BİREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SNPersonelin Adı Soyadı ORTALAMA PERFORMANS SKORU 1 :çok kötü performans, 2: kötü performans, 3: orta performans, 4: iyi performans, 5: çok iyi performans 1 2 3

36 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI MÜDÜRLÜK/DEKANLIK YETKİ DEVRİ YETKİYİ DEVREDEN YETKİYİ DEVRALAN YETKİ DEVRİNİN KONUSU YETKİ DEVRİNİN NEDENİ YETKİ DEVRİNİN SÜRESİ YETKİ DEVRİNİN YASAL DAYANAĞI EKLER

37 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI MÜDÜRLÜK/DEKANLIK VEKALET LİSTESİ BİRİM YÖN.VEKİLİ ALT BİRİMLER SNBİRİM ADIBİRİM SORUMLUSU VEKİLİ 1 2 3 4

38 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI RİSK DEĞERLENDİRME

39 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI MÜDÜRLÜK/DEKANLIK KONSOLİDE EDİLMİŞ RİSKLERİ Riskler,

40 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI 2013 YILI AYLIK-ALTI AYLIK-YILLIK HEDEFLER(Ekim-Aralık 2013)

41 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PLANI (OCAK-EYLÜL 2013) GERÇEKLEŞEN HEDEFLER SP. FAALİYET ADIMI (PERFORMANS KRİTERİ/ÖLÇÜ BİRİMİ) FAALİYET ADIMI (%) GERÇEKLEŞEN HEDEF (%) GERÇEKLEŞME ME NEDENİ İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

42 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ GEREKLERİ

43 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI GENEL KONTROL FAALİYETLERİ SONUCU(Eylül 2013) SNGENEL KONTROL FAALİYETİ (0: Hayır, 1: Gelişmekte, 2: Evet)201 1Risk yönetimi 2Kontrol faaliyetlerinin uygulanması 3Performans izleme 4İnsan kaynakları yönetimi 5Bilgi işlem 6Hassas Varlıklarda Fiziki Kontrol 7Görev Ayrımı 8İşlem ve faaliyetlerle ilgili olarak yetki verilmesi 9İşlemlerin ve faaliyetlerin kaydedilmesi 10 Kaynak ve kayıtlara ilişkin hesap verebilirlik ve bunlara erişim kısıtlılığı 11Belgelendirme 12Genel bilgisayar kontrolleri 13Bilgisayar uygulaması kontrolleri GENEL TOPLAM

44 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER (Ocak-Eylül 2013) DÖF No DÖF TarihiDÖF’ün Konusu İzleme ve Kapatma Tarihi (Onay Tarihi) Açıklamalar 107.06.201307.07.2013

45 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI MÜDÜRLÜK/DEKANLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI Sıra NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2

46 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI 2013 YILI MÜDÜRLÜK/DEKANLIK ACİL İHTİYAÇLARI (Eylül-Aralık 2013)

47 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI BİLGİ VE İLETİŞİM GEREKLERİ

48 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI YAPILAN TOPLANTILAR(Ocak-Eylül 2013) 1-Fakülte/Müdürlük Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı: 2-Fakülte/Müdürlük Yönetim Kurulu Toplantılarında alınan Karar Sayısı: 3-Fakülte/Müdürlük Yönetim Kurulu Toplantılarında alınan kararlardan gerçekleşenlerin Sayısı: 4-Fakülte/Müdürlük Yönetim Kurulu Toplantılarında alınan kararlardan gerçekleşmeyen Sayısı: 5-Fakülte/Müdürlük Akademik Kurul Toplantı Sayısı: 6-Fakülte/Müdürlük Akademik Kurul Toplantılarında alınan Karar Sayısı: 7-Fakülte/Müdürlük Akademik Kurul Toplantılarında alınan kararlardan gerçekleşenlerin Sayısı: 8-Fakülte/Müdürlük Akademik Kurul Toplantılarında alınan kararlardan gerçekleşmeyen Sayısı: 9-Örnek Toplantı Tutanak Formu

49 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI ÇALIŞAN TELEFON ve E-MAİL LİSTESİ Adı ve SoyadıOda TelefonuCep TelefonuE-mail

50 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI ÖĞRENCİ,TEDARİKÇİ,ÇALIŞAN ÖNERİLERİ Öğrencilerden gelen öneriler ; Tedarikçilerden gelen öneriler ; Çalışanlardan gelen öneriler ;

51 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI İZLEME GEREKLERİ

52 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI İç Denetim Birimi Denetim Sonucu, İÇ DENETİM RAPORU(Ocak-Eylül 2013)

53 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI MÜDÜRLÜK/DEKANLIK PERFORMANS ÖLÇÜM SONUÇLARI (Ocak-Eylül 2013) BİRİM PERFORMANS GÖSTERGELERİ NoGÖSTERGEÖLÇME YÖNTEMİBİRİMİHEDEFSONUÇ 1 2 3 4 5 6 7

54 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI MÜDÜRLÜK/DEKANLIK SP PERFORMANS ÖLÇÜM SONUCU(Ocak-Eylül 2013) STRATEJİK AMAÇ S.N HEDEFLERLERSORUMLU OcakŞub.MartNis.May.Haz.Ortalama 1 Hdf 100 S(%) 2 Hdf 100 S(%)

55 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI MÜDÜRLÜK/DEKANLIK RİSK ANALİZİ (Ocak-Eylül 2013) SNRisk Adı / SebebiRisk Puanı Yapılan İyileştirmeSonuç 1 2 3 4 5 6

56 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI Birim Çalışan memnuniyetiBirim Çalışan memnuniyeti Hedef:%90 Sonuç:%.. Birim Vatandaş memnuniyeti Birim Vatandaş memnuniyeti Hedef:%85 Sonuç:%.. Birim İç paydaş memnuniyetiBirim İç paydaş memnuniyeti Hedef:%90 Sonuç:%.. Birim Tedarikçi memnuniyeti Birim Tedarikçi memnuniyeti Hedef:%85 Sonuç:%.. MÜDÜRLÜK/DEKANLIK ANKET SONUÇLARI (Ocak-Eylül 2013)

57 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM ALT YAPISI (Eylül 2013) BİLGİ İŞLEM DURUMU (0: Hayır, 1: Gelişmekte, 2: Evet) 201 1Genel Bilgiler 2Donanım ve Ofis Yazılımları 3Uygulama Yazılımları 4Bilgi Teknolojileri Hizmetleri 5Kullanıcı Yetkinliği 6Ağ, İnternet, Web GENEL TOPLAM PUAN

58 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI BİLGİ GÜVENLİĞİ (Eylül 2013) BİLGİ GÜVENLİĞİ (0: Hayır, 1: Gelişmekte, 2: Evet)201 1 Uygulama yazılımlarına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmaktadır. 2 Uygulamalara aynı kullanıcı adı ve şifresi ile birden fazla kişinin giriş yapması mümkün değildir. 3 Bilgisayar ortamındaki hassas bilgilerin çalınması, değiştirilmesi ve silinmesi mümkün değildir. 4 Kullanılan bilgi teknolojilerinde yer alan kontroller, usulsüz ve yanlış işlemlerin yapılmasına izin vermemektedir. 5 Ofis yazılımları ile oluşturulan dokümanların saklanmaları ve isimlendirmelerine yönelik ortak standartlar bulunmakta ve uygul. 6 Kullanıcılar kendi bilgisayarlarındaki verileri düzenleme, yedekleme, kurtarma konularında bilgili ve yetkindirler. 7 Kullanıcıların bilgisayarlarındaki işle ilgili veriler belirli bir sistem ile ortak alanlarda yedeklenmektedir. GENEL TOPLAM

59 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi:…………… TL 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi:……………. 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi: BÜTÇE BİLGİLERİ (Ocak-Aralık 2013)

60 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI Yapılan Ön Mali Kontrol Sayısı=  Uygun Görüş verilen=  Uygun Görüş Verilmeyen= ÖN MALİ KONTROL BİLGİLERİ (Ocak -Eylül 2013)

61 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI FİZİKİ ALTYAPI VE VARLIKLAR (Ocak-Eylül 2013) Mevcut İmkanlarMevcut Sayı Ç alışma Odaları - Laboratuar- Dinlenme Odaları- Eğitim ve Toplantı Salonları- WC- Banyo- Arşiv- Diğer …… -

62 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR İÇİN ÖNERİLER (Ocak-Eylül 2013) SORUN/ İA ALAN(ZAYIF YÖNÜN)AÇIKLAMASI ÇÖZÜM ÖNERİSİNİN AÇIKLAMASI

63 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI YENİ YAPILANMALAR VE DEĞİŞEN FAALİYET ALANLARI (Ekim-Aralık 2013)

64 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI ANA FAALİYET ALANLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VEYA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ (Ocak-Eylül 2013)

65 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI MÜDÜRLÜK/DEKANLIK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 1-… Adet Süreç Haritası. 2-… Adet Prosedür hazırlandı. 3-… Adet Görev tanımı hazırlandı. 4-… Adet İş Talimatı hazırlandı. 5-… İş Akışı hazırlandı. 6-… Adet Çalışan, Vatandaş ve Tedarikçi Memnuniyet Anketleri yapıldı.

66 T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI TEŞEKKÜRLER……….. …………… ÇALIŞANLARI ADINA SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.


"T.C.MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ………………… MÜDÜRLÜĞÜ/DEKANLIĞI “Ocak-Eylül 2013 FAALİYET RAPORU” PROF.DR. AYNUR ÖZFIRAT Dekan ) Ekim 2013-HATAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları