Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anlam Bilgisi Yazım Noktalama Fiilimsiler Edebi Bilgiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anlam Bilgisi Yazım Noktalama Fiilimsiler Edebi Bilgiler."— Sunum transkripti:

1 Anlam Bilgisi Yazım Noktalama Fiilimsiler Edebi Bilgiler

2 Atatürk'ün, sözlerinde vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? a)Eski alfabe üretime imkân vermeyen bir alfabeydi. b)Latin alfabesi; dilimize uygun, verimli bir alfabedir. c)Eski alfabede okuma-yazma öğrenmek güçtü. d)Türk dili, dillerin en asili ve en güzelidir.

3 “Zorlamak" aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "fiziksel güç kullanmak" anlamında kullanılmıştır? a)Kardeşimi bu sınava girmesi için zorluyorum. b)Ali zorladı da öyle partiye katılabildi. c)Para kasasını açmak için kasayı epey zorlamışlar. d)Seni zorlamasaydım bu filmi göremeyecektik

4 Aşağıdaki dizelerin hangisinde, amaç anlamı vardır? A)Gemiler geçer rüyamda Allı pullu gemiler damların üstünden B)Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız Hatırası bile yabancı gelir C)Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar D)Engin bana hatırlatır sessizliğimi Gözyaşlarıyla düşer dalgalar kuma

5 Tolga ve Tuğberk'in cümlelerinin anlam özellikleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? a)Sitem cümlesi-istek cümlesi b)Gerçekleşmemiş beklenti cümlesi-pişmanlık cümlesi c)İstek cümlesi-özlem cümlesi d)Yakınma cümlesi-öneri cümlesi

6 Yukarıdaki öğrencilerin hangisi, yay ayraç () kullanımında bir hata yapmıştır? A) Sena C) Serkan B) Selcan D) Sema

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yazım yanlışı yoktur? a)Bir Eylül akşamında onunla tanıştık. b)Madem ki gelmeyecekti, neden söz verdi? c)Arkadaşlarla laboratuvarda deney yaptık. d)Sevimlimi sevimli bir köpeği vardı.

8 Yazarın söyledikleri dikkate alındığında, aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? a)Kitaplar, bizleri aydınlatır; bize doğru yolu gösterir. b)Okuduklarımız sayesinde edebi zevkimiz oluşur. c)Kitap okuyan insanlar, hiç yanlış yapmazlar. d)Olumluyla olumsuzu kitaplar sayesinde ayırt edebiliriz.

9 (1) Behçet Necatigil şiirimize biçim bakımın­dan yenilikler getirdi. (2) İlk şiirlerinde dize sonlarında ses benzerliklerini kullanırken, son şiirlerinde çok seyrek kullandı. (3) Dili de buna bağlı olarak yalınlıktan kapalılığa yöneldi. (4) Ev, aile, insan sevgisi gibi temalara yer verildi. (5) Son şiirlerinde kesik cümlelerle yeni bir anlatım yolu denedi. Bu paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisi, paragrafın anlatım akışını bozmaktadır? A)2 B)3 C)4 D)5

10 1.Demir tavında dövülür. 2.Bin ölçüp bir biçmeli. 3.Bal bal demekle, ağız tatlanmaz. 4.Ay ışığında ceviz silkilmez. Yukandaki atasözlerinin hangilerinde "Bir işin yapılması için, uygun koşulların sağlanması gerekir." anlamı vardır? A) 1 ve 2 C) 2 ve 3B) 1 ve 4 D) 3 ve 4

11 "Birkaç hafta içinde içli dışlı olmuşlardı bile." cümlesindeki altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? a)Müdürüyle yaptığı konuşmalar fazla samimi görünüyor. b)Öğretmeninle orandaki mesafene dikkat etmelisin. c)Elif, arkadaşlarıyla bütün sırlarını paylaşırdı. d)Aralarında çıkara dayalı bir ilişki var.

12 Bu çocuklardan hangisinin cümlesinde sesteş sözcük yoktur? A) Eda C) Esin B) Ece D) Ege

13 Hüseyin'in cümlesinde yer alan kaç numaralı sözcüklerde, yazım yanlışı yapılmıştır? A) I ve I C) II veIII B) I ve IV D) Il ve IV

14 İnsan dışında asık suratlı bir yaratık görül­memiştir yeryüzünde. Ziya Gökalp, "Gülümseme" adlı yazısında "Gülümseme insana mahsustur." der; ama doğru değildir bu söz. Bütün ağaçların, çiçeklerin, toprağın, suyun ve hayvanların gülümsediğini görmek mümkündür. Yağmur tanelerinin su birikintilerine şıp şıp düşüşü renkli bir gülümsemeden başka nedir? Yukarıdaki parçanın anlatımında, aşağıdakilerden hangilerine yer verilmiştir? a)Karşılaştırma-betimleme b)Benzetme-öyküleme c)Tanık gösterme-tartışma d)Tanık gösterme-açıklama

15 1.Çünkü İsveç'te güneş kolay kolay batmıyordu. 2.Ancak on ikiye doğru hava karardı. 3.Ama her yer gündüz gibi aydınlıktı. 4.Vardığımızda saat akşam 10.00 idi. 5.Bizi Stockholm'de tertemiz bir gökyüzü karşıladı. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama, aşağıdakilerin hangisi gibi olur? a)1 - 2 - 4 - 3 - 5 b)5 - 4 - 3 - 1 - 2 c)2 - 1 - 5 - 3 - 4 d)5 - 3 - 1 - 4 - 2

16 Ali Öğretmenin isteğini hangi öğrenci yerine getirmiştir?

17 Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, diğerlerinden farklı türde bir eylemsi kullanılmıştır? a)Sütle giren huy canla çıkar. b)El elin eşeğini türkü çağırarak arar. c)Meyve veren ağaç taşlanır. d)Gezen tilki, yatan aslandan yeğdir.

18 "Açılmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? a)Kimseye açılmadım, derdimi içime attım. b)Aldığım gün küçük gelen ayakkabım biraz açılmış. c)Sis açıldı, artık yola çıkabiliriz. d)Bu kazağımın da rengi açıldı.

19 Toros Dağları'nın etekleri ta Akdeniz'den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz'in üstünde daima top top ak bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz killi topraklardır. Killi toprak et gibidir. Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Bu paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a)Kişileştirme yapılmıştır. b)İkilemeler kullanılmıştır. c)Benzetme yapılmıştır. d)Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur.

20 Halk ozanları, halk dilini anlaşılmak için kullanmazlar. Doğal dilleri olduğu için kullanırlar. Kimi yanlışlar doğal sayılmalıdır, bu yanlışlıklar halka daha yakın olmalarını sağlar. Halka daha yakın olunca da yüzyıllarca halkın belleğinde yaşamış,... Bu paragrafın eksik bırakılan kısmı aşağıdakilerden hangisidir? a)artık günümüz sanatında yer almıyorlar. b)yeni, farklı eserler üretememişler. c)çağları aşıp bugüne ulaşmışlar. d)içtenlikten oldukça uzak kalmışlar.

21 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan sözcük eylemsidir?

22 Bir grup arkadaş, ortak okudukları bir roman ile ilgili konuşmaktadır. Hangisi roman ile ilgili kişisel görüşlerini belirtmiştir? A) Tayfun C) Ayşin B) B) Özlem D) Esra

23 Bu durumda Ayşegül hangi renk şapkayı takmalıdır? A) Pembe C) Yeşil B) Sarı D) Mavi

24 "-iş" eki, eylemden ad türeten bir yapım ekidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, böyle bir kullanım yoktur? a)Onunla hafta sonları görüşürüz. b)İş çıkışı bize uğrar mısın? c)Bebeğin gülüşü ne güzeldi. d)Beni üzen alaycı bakışıydı.

25 YANITLAR 1b 2c 3c 4b 5d 6c 7c 8c 9b 10a 11d 12b 13c 14b 15b 16d 17a 18d 19c 20d 21a 22b 23a


"Anlam Bilgisi Yazım Noktalama Fiilimsiler Edebi Bilgiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları