Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZIM KURALLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZIM KURALLARI."— Sunum transkripti:

1 YAZIM KURALLARI

2 YAZIM KURALLARI 1-KÜÇÜK VE BÜYÜK HARFLERİN YAZILIŞI
Cümlenin ilk sözcüğü büyük harfle başlar. ÖRNEK:Sokakta gürültü arttı. Özel isimler büyük harfle başlar. ÖRNEK:Kahve halkı Selim Paşayı aralarında görünce çekindiler.

3 Kişilerin unvanları ve adları büyük harfle başlar.
ÖRNEK:Ayşe Hanım ,Öğretmen Ali Şiirde dize başları büyük harfle başlar. ÖRNEK:Yaş otuz beş yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün

4 Kitap adları ve yazı başlıkları büyük harfle başlar, her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır.
ÖRNEK:Kaşağı Nutuk Özel adların kısaltmaları büyük harfle başlar, her sözcüğün ilk harfi büyük olur. ÖRNEK:TBMM,TDK,

5 Kısaltmaların ilk harfi büyük olur.
ÖRNEK:Alm,İng Tamlama biçiminde kurulmuş özel isimlerin ilk harfleri büyük olur. ÖRNEK:Ağrı Dağı Ay ,güneş ,dünya sözcükleri astronomi terimi olarak kullanıldıkları zaman büyük harfle ;diğer zamanlar küçük harfle yazılır. Dünya ,Güneşin etrafında döner.

6 Bir başka kimseden alıp tırnak içinde verdiğimiz aktarmaların ilk sözcüğü büyük harfle başlar.
“Bir dakika geliyorum .”dedi Mektuplarda hitapların ilk sözcüğü büyük harfle başlar. ÖRNEK:Sevgili babacığım

7 Resmi yazılarda hitap sözcükleri büyük harfle başlar.
ÖRNEK:Sayın Profesör Cümle rakamla başlamışsa ondan sonra gelen sözcüğün ilk harfi küçük yazılır. ÖRNEK:V. sınıf, ///. blok,V/. daire İki noktadan sonra örnekler, küçük harfle yazılır. ÖRNEK:V. sınıf, ///. blok, V/. daire İki noktadan sonra örnekler, küçük harfle yazılır. ÖRNEK:Yaz sebzeleri:patlıcan, biber, domates,…

8 Gazete, dergi adlarını her sözcüğü büyük harfle başlar.
ÖRNEK:Resmi Gazete Din ve mitoloji kavramları büyük harfle başlar. ÖRNEK:Allah, Cebrail Ülke adları ve bu adlardan sonra gelen cumhuriyet ve krallık sözcüklerinin ilk harfi büyük yazılır. ÖRNEK:Amerika Birleşik Devletleri

9 2-Sayıların yazılışı Sayılar hem rakamla hem de yazıyla yazılabilir küçük sayılar,yüz ile bin sayılar ve daha çok sanatsal özelliği bulunan metinlerde geçen sayılar yazı ile gösterilir. ÖRNEK:Üç hafta Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar yazılırken rakamlar kullanılır. ÖRNEK:Sabah saat 7,00’idi.

10 Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla yazılabilir.
ÖRNEK:Saat sekizi on geçiyordu. Kompozisyon içinde veya edebi eserlerde sayılar rakamla değil yazı ile yazılır. Her sayının ayrı yazılması gerekir. ÖRNEK:Bin otuz yedi Banka işlemlerinde, vb. işlemlerde sayılar bitişik yazılır. ÖRNEK:1037=binotuzyedi

11 3-Tarihlerin yazılışı Tarihler yazılırken önce gün, sonra ay, daha sonra yıl yazılır.Bu yazım üç şekilde olur. 1)19,5,1973 2)19,V,1973 3)19,mayıs,1973

12 4-Kelimelerin Ayrı ve Bitişik Yazılışı
Ses düşmesine uğrayan sözcükler bitişik yazılır. ÖRNEK:Seyretmek, hapsetmek Vurgusu son heceye kayan birleşik yazılır. ÖRNEK:Babayiğit İnsana özgü ad ve sıfatlarla kurulan bitki, hayvan ve eşya adları bitişik yazılır. ÖRNEK:Camgüzeli

13 5-”-ki” Ekinin Yazılışı
Ek olan “-ki” sözcüğe bitişik yazılır. ÖRNEK:Bahçedeki çocuk Sıfat yapan “-ki” sözcüğe bitişik yazılır. Bağlaç olan “-ki” sözcüğe ayrı yazılır.

14 “mi” Ekinin Yazılışı İster soru eki olsun, isterse bağlama edatı olsun bütün “mi”ler ayrı yazılır. ÖRNEK:Uzun mu uzun bir yol.

15 7-”de” Hal Ekinin ve “de” Bağlacının Yazılışı
Türkçe’mizde “de” ya bağlaç ya da ismin hal ekidir. Bağlaç olan “de” sözcükten ayrı yazılır, ünsüz uyumuna uymaz. “da,de” bağlacını kendinden önceki sözcüklerden kesme işareti ile ayırmak yanlıştır. Bu bağlacı tamamen ayrı yazmak gerekir. Hal eki “-de” sözcüğe bitişik yazılır ve hem ünlü hem ünsüz uyumuna uyar.

16 8-Düzeltme İşareti Dilimizde yazılışları birbirine benzeyen, anlamları aynı yabancı sözcükler vardır. Dilimize giren Arapça-Farsça sözcüklerde ünsüzlerin ince okunduğunu göstermek için, bu ünsüzlerden sonra ünlülerin üzerine düzeltme işareti konur. Batı dillerinde geçmiş sözcüklerde ünsüzün ince okunduğunu göstermek için düzeltme işareti kullanılır.


"YAZIM KURALLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları