Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞİM Dr. Hasan Aydın Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞİM Dr. Hasan Aydın Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD."— Sunum transkripti:

1 TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞİM Dr. Hasan Aydın Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

2 EPİDEMİYOLOJİ  Sık rastlanan bir klinik problem  Palpabl tiroid nodüllerinin prevalansı % 3-7  USG ile % 20-76 (Kadınlarda, yaşlılarda, iyot eksikliğinde daha sık)  %5-10 malign!!! Tunbridge WM, Evered DC, Hall R, et al. The spectrum of thyroid disease in a community: The Whickham survey.Clin Endocrinol (Oxf). 1977;7:481-493. Hegedüs L. Clinical practice. The thyroid nodule. N Engl J Med. 2004;351:1764-1771.

3 EPİDEMİYOLOJİ-Türkiye  Goiter prevalence, serum selenium, and urine iodine status in a previously iodine-deficient area in Turkey. Ultrason değerlendirmesinde %12.6 ( 847 çocuk)  Assessment of goiter prevalence, iodine status and thyroid functions in school-age children of rural Yusufeli district in eastern Turkey çocuklarda guatr prevalansı 47.6% Turk J Pediatr. 2004; 46(1):16-21  Okul çacuklarında guatr ultrason ile %14.6 palpasyon ile %19.4 (Zonguldak) J Pediatr Endocrinol Metab. 2004 Jan;17(1):73-6

4 Patogenez  Dishormonogenez veya ağır iyot eksiksiliği  Bozulmuş hormon sentezi  TSH sekresyonunda ikincil artış  TSH difüz tiroid hiperplazisine neden olur  Takiben fokal hiperplazi, nekroz ve kanama  Bir hücre klonu bağımsız olarak çoğalarak nodül gelişimine neden olur

5  Benign nodüler guatr  Kronik lenfositik tiroidit  Basit veya hemorajik kistler  Foliküler adenomlar  Subakut tiroidit  Primer tiroid kanserler  Primer tiroid lenfoması  Sarkoma, teratoma, ve diğer tümörler  Metastatik tümörler Tiroid Nodülleri-Nedenler

6  Belirtiler  Çoğu hasta asemptomatik, çoğu insidental fark edilir  Yavaş ama sürekli büyüme (haftalar-aylar) Ca.???  Ani büyüme ve ağrı: Kistik nodül içine kanama?  Devam eden ağrılı büyüme: Anaplastik ca., primer tiroid lenfoması?? Değerlendirme

7  Belirtiler  Boğulma hissi  Boyunda hassasiyet ve ağrı  Disfaji  Ses kısıklığı  Diferansiye tiroid Ca. çoğunlukla asemptomatiktir !!! Değerlendirme Çoğunlukla tiroid dışı nedenlere bağlı

8  Aile Öyküsü  Ailesel Meduller Tiroid Ca.  MEN 2  Ailesel Papiller Tiroid Ca.  Ailesel Poliposis Coli  Cowden Hastalığı  Gardner Sendromu Değerlendirme

9  FİZİK MUAYENE  Nodul boyutu, yerleşimi, kıvamı; boyun ağrısı/hassasiyeti; Servikal LAP ? Vokal kord paralizisi İpsilateral servikal LAP Nodülün çevre dokulara fikse olması : Malign ???

10 Laboratuvar Testleri ve Görüntüleme  Tiroid nodülü olan her hastada TSH ölçülmeli (uzman görüşü=C)

11 Laboratuvar Testleri ve Görüntüleme  TSH baskılı ise sintigrafi (fonksiyone izofonksiyone, nonfonksiyone)  Fonksiyone ise sitoloji gerekmez

12 Laboratuvar Testleri ve Görüntüleme  SERUM TİROGLOBULİN DÜZEYİ Pek çok durumda yükselir ilk değerlendirmede rutin tiroglobulin ölçümü önerilmemektedir (F=faydası yok)

13 Laboratuvar Testleri ve Görüntüleme  SERUM KALSİTONİN ÖLÇÜMÜ: C hücre hiperplazisi ve erken evre MTC saptayabilir (>100 pg/ml) Sensitivite, spesifite, cost effectiveness? Çalışmalar pengastrin ile Rutin ölçümünün aleyhinde veya lehinde öneride bulunulmuyor (I)

14 Fonksiyonel - Ötiroid - Hipertiroid - Hipotiroid Guatr Yapısal - Difüz - Nodüler Malignansi Riski

15 Nodüler Guatr: Malignite Riski  Ailede medüller tiroid ca ve MEN sendromu öyküsü  Tümör boyutunda hızlı büyüme  Palpasyonda sert, soliter, diğer tiroid dokusundan farklı  Çevre dokulara fikse nodül  Vokal kord paralizisi  Bölgesel LAP  Uzak metastaz  20 yaş altı veya 70 yaş üstü  Erkek cinsiyet  Baş boyun bölgesine radyasyon öyküsü  4 cm üzerinde nodül  Parsiyel kistik nodül  Disfaji, disfoni, ses kısıklığı veya öksürük gibi bası semptomları Yüksek Risk Orta Risk AACE/AME/ETA Thyroid Nodule Guidelines, Endocr Pract. 2010;16(Suppl 1)

16 Nodüler Guatr: Düşük Risk Benign  Ailede benign guatr öyküsü  Endemik guatr bölgesi  Yaşlı kadın  Yumuşak kıvam  Multinodüler guatr  Yüksek tiroid antikor titresi  Sıcak nodül  Saf kistik nodül  Sitolojide benign özellik

17 USG Malignite Özellikleri Bulgular  Hipoekojenite  Mikrokalsifikasyonlar  Düzensiz sınırlı nodüller  Doppler incelemede nodül içi vaskülarizasyon artışı  İnvazyon bulguları  Bölgesel LAP varlığı

18 İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) En kesin ve “ucuz“ yöntem  Tiroid nodül değerlendirilmesinde tercih edilecek yöntem (A)

19

20

21 İİAB Değerlendirmesi

22 İİAB Sonuçları  Malign----> Cerrahi  Benign----> Aralıklı muayene ve USG ile izlem  Şüpheli----> Yapılmadı ise sintigrafi: soğuk ise cerrahi sıcak ise gözlem  Yetersiz materyal (nondiagnostik)----> İİAB tekrarı

23 Uzun Dönem Takip  %5 yanlış negatif İİAB  takip!!  Büyüme malignite işareti değil ancak biyopsi tekrarı gerektirir.  Palpasyonla İİAB yanlış (-):%1-3, USG İİAB yanlış (-): %0.6

24 Uzun Dönem Takip  Seri USG ile takip  Volümde %50 artış  ‘’ 2 veya daha fazla boyutta en az 2 mm artış ile birlikte nodül çapında %20 artış’’

25 Uzun Dönem Takip  Kolay palpe edilen benign nodüllerin USG takibi gerekmez, ancak 6-18 ay ara ile klinik takip gerekir. Diğer tüm benign nodüller İİAB’den 6-18 ay sonra seri USG ile takip edilmelidir. Eğer stabil ise klinik veya USG ile takip aralığı açılabilir (B)

26 Uzun Dönem Takip  Palpasyon veya sonografik olarak nodülde büyüme varsa İİAB, tercihen USG eşliğinde tekrarlanmalıdır (B)

27 VAKALAR

28 İNSİDENTAL TİROİD NODÜLLERİ

29 Mayıs 2006  Baş dönmesi için yapılan karotis doppler incelemede tiroidde nodül tespit edilmiş Z.T., 44 y, K

30 USG (2006) BİYOPSİ- BNG FOLİKÜLER EPİTEL HÜCRELERİ, KOLLOİDAL MATERYAL, MAKROFAJLAR

31 ZT 20072008 2011

32 2007 Boyun ağrısı nedeniyle çekilen MRI da tiroidde nodüller görülmesi sebebiyle başvurdu FM  Tiroid nonpalpabl TSH-1,24, T3-1,3, T4-10,12, TPO-5,67, ATG-<10 B.Z.C. 58y K

33 2007 İİAB- KİSTİK DEJENERE NODÜL SİNTİGRAFİ  Normoaktif

34 20082010

35 SEMPTOMATİK NODÜLLER

36 3 aylık gebe 2 aydır boyun sağ tarafında sert şişlik S.E.B., 32 y K

37 S.E.B.

38  Sağ tiroid lobu yerleşimli hipoaktif nodül; İİAB: Çoğu alanda gruplar ve tabakalar oluşturan, yer yer diskohezyon gösteren, nukleuslarında çoğu alanda nükleer çentiklenmeler seyrek intranükleer psödoinkluzyonlar gözlenen, çekirdekleri iri, nükleer membranları düzensiz atipik tiroid epitel hücreleri. Zeminde kolloidal materyal ve birkaç adet multinükleer dev hücre.  Juguler zincir lenf düğümü; İİAB: Çoğu alanda gruplar ve tabakalar oluşturan, yer yer diskohezyon gösteren, nukleuslarında nükleer çentiklenmeler gösteren, çekirdekleri iri, nükleer membranları düzensiz atipik tiroid epitel hücreleri. Zeminde kolloidal materyal ve kan elemanları.  PAPİLLER TİROİD CA  HASTA İLE KONUŞULDU. DURUM HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.,  ÖNCELİKLE MEDİKAL ABORTUS YAPILMASINA ARDINDAN TOTAL TİROİDEKTOMİ VE RADYOİYOT TEDAVİSİNE KARAR VERİLDİ.

39 2007 İshal nedeniyle başvurduğunda yapılan tetkiklerde TSH yüksek çıkması sebebiyle başvurdu FM  Sağda şüpheli nodül R.İ. 72 y K

40 R.İ. 2007 BİYOPSİ- BNG SİTOLOJİ-KOLLOİDAL NODÜL

41 R.İ. 2008-2011 psödonodüler

42 2008 Yorgunluk nedeniyle başvurdu FM  solda 1,5 cm nodül aynı tarafta 1 cm servikal LN E.A. 49 y, K

43 E.A. 2008 İİAB- KOLLOİDAL NODÜL İLE UYUMLU

44 E.A., 18 ay sonra

45 2008 Check-up sırasında TSH yüksekliği FM  tiroidde hiperplazi H.E., 31y K

46 H.E. -2008 tiroidit zemininde soliter nodül İİAB- KOLLOİDAL NODÜL

47 2009 2011

48 2008 1 aydır olan boyun şişliği FM  solda 2,5 cm nodül TSH-0,63, ST4-1,29, ST4-1,29 D.E. 37y K

49 D.E. 2008 30X20 MM

50 İİAB  Sağ lob kistik komponentli nodül: Benign tiroid follikül epitel hücreleri, makrofajlar, kolloidal materyal (kistik degenere benign kolloidal nodül ile uyumlu bulgular).  Sağ lob inferior yerleşimli küçük nodül: Az sayıda benign tiroid follikül epitel hücreleri, kolloidal materyal.  Sol lob küçük nodül: Benign tiroid follikül epitel hücreleri, makrofajlar, kolloidal materyal (Benign kolloidal nodül ile uyumlu bulgular).

51 2010 50X50X40 MM

52 D.E.  Cerrahi patolojisi  Tiroid, bilateral total tiroidektomi: -Tümör: Papiller tipte tiroid karsinomu (okült), 2 odak. - Lokalizasyon: Sağ ve sol tiroid lobları -Tümör boyutları : Sağ lob: 0.4 cm Sol lob: 0.2 cm

53 D.E. postop rezidü

54 1999 sağda hipopaktif nodül Sağ hemitiroidektomi, bng kolloidal nodül 2003 tiroidde nüks nodül 2007 hipotiroidi ile başvuruyor H.P. 39, K

55 H.P. 2007 İİAB- KOLLOİDAL NODÜL.

56 H.P. 2010

57 2010 Omuz ağrısı ilke başvuru Fm  orta hatta 2 cm nodül palpabl A.Ö. 54 y, K

58 A.Ö. BİLATERAL TOTAL TİROİDEKTOMİ MATERYALİ: TÜMÖR: Papiller tiroid karsinomu, makrofolliküler varyant. -Tümör boyutları: 2.5x1x1 cm

59 H.Ç. 40 y, K İ lk kez 2005 yılında NG tanısı 2005 USG- SA Ğ DA 28X17,5X18,5 MM NODÜL İİ AB- KOLLO İ DAL NODÜL 12/2009  TSH-8,51  Tiroksin replasmanı

60 Ocak 2010  USG- Sağda 24x33 mm, solda 12x9 mm düzensiz sınırlı heterojen hipoekoik nodüller (soldaki nodül önceki incelemede yok)

61 H.Ç.

62 İİAB  Sağ lob, sol lob nodul: Çok sayıda grup ve folliküler patern oluşturan tiroid follikül epitel hücreleri, hücrelerin bazıları Hurthle hücre özelliğindedir, nükleuslarında yer yer çentiklenme izlenmiştir. Seyrek kolloidal materyal. (ŞÜPHELİ)

63 Tiroidektomi patolojisi  Sol tiroid lobu: Papiller tiroid karsiomu, folliküler varyant. - Tümör boyutları: 1.5x0.8x0.6 cm  Sağ tiroid lobu : Folliküler adenom

64 Öykü&Fizik Muayene Tiroid US- Mg risk değerlendirmesi TSH&FT4 Kalsitonin? Nodül çapı<1 cm Öykü/USG şüphe yok Nodül çapı>1 cm veya <1 cm +Öykü veya USG şüpheli Normal TSH ↓TSH veya Iyot eksikliğinde MNG Klinik veya USG şüpheli Sintigrafide normofonksiyonel veya soğuk nodül Hayır Evet Klinik İzlem İİAB Foliküler lezyon Şüpheli Malign Hücreler Benign Cerrahi AACE/AME/ETA Thyroid Nodule Guidelines, Endocr Pract. 2010;16(Suppl 1)

65


"TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞİM Dr. Hasan Aydın Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları