Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN ÖRNEKLEMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN ÖRNEKLEMESİ."— Sunum transkripti:

1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN ÖRNEKLEMESİ

2 7 Stratejik Amacımız 32 Stratejik Hedefimiz

3 AMAÇ – 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEF-1 Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitim-Öğretimden Faydalanılması Faaliyet 1.1.1 Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını Oluşturması: Performans Göstergesi: Kişisel İnternet Sayfası Sorumlu Birim: Tüm Akademik Birimler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Gerçekleşme: BEÜ’de ana, alt birimlere ait ve kişisel web sayfalarının sayısı 2015 yılında 500 adete ulaşmıştır. Faaliyet 1.1.2 Ders Materyalinin (Kaynak Kitap, Yardımcı Kitap, Ders Notu, Teksir, Slayt vb) Güncelleştirilerek İnternet Ortamına Aktarılması): Performans Göstergesi: İnternete Aktarılan Ders Sayısı Sorumlu Birim: Tüm Akademik Birimler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Gerçekleşme: Ders materyalleri, akademik birimlerin internet sayfalarında, ilgili bölüm sayfalarında veya öğretim elemanlarının kişisel İnternet sayfalarında olmak üzere internet ortamına aktarılmaktadır. 2015 yılı itibarıyla internete aktarılan ders sayısı 244’tür. Ders notlarını internet ortamına aktaran öğretim elemanı sayısı 296’dır. Öğretim elemanlarının %26’sı ders notlarını internet ortamına aktarmıştır. Ayrıca elektronik ortamda “Öğrenci Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu; EOBS (http://eobs.beun.edu.tr)” adı verilen sistem oluşturulmuştur. EOBS, eğitim süreci ile ilgili tüm konularda ve dersler hakkında detaylı bilgi sunmaktadır.

4 AMAÇ – 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEF-1 Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitim-Öğretimden Faydalanılması Faaliyet 1.1.3 Bilgisayarların Efektif Kullanımını Sağlanması ve Bilgisayar Sayısının Artırılması: Performans Göstergesi: Bilgisayar Sayısı Sorumlu Birim: Tüm Akademik Birimler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Gerçekleşme: Tüm bilgisayar laboratuvarları, fiziksel ve teknolojik olarak iyileştirilmiş olup bilgisayarlar modernize edilmiştir. BEÜ’de yeni yatırımlarla 2015 yılında bilgisayar laboratuvarı sayısı 32’ye yükselmiştir. Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı 2015 yılında yeni alınan bilgisayarlarla 2156’ya yükselmiştir. Faaliyet 1.1.4 Uzaktan Eğitimin Aktif Hale Getirilmesi: Performans Göstergesi: Açılan Uzaktan Eğitim Programı Sayısı Sorumlu Birim: Tüm Akademik Birimler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi Gerçekleşme: BEÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2011 yılında kurulmuştur. Açılan Uzaktan Eğitim Programları: İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Ortak Zorunlu Dersler

5 AMAÇ – 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEF-1 Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitim-Öğretimden Faydalanılması Faaliyet 1.1.5 Bütün Kampüslerde İnternet ve Bilgisayar Ağının Modernize Edilerek, Daha Hızlı ve Güvenli Hale Getirilmesi İnternet Bandının Genişletilmesi ve EDUROAM’a Geçilmesi: Performans Göstergesi: Modernize edilen ve güvenli hale getirilen ağ uzunluğu Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Gerçekleşme: Farabi Kampüsünde, Kampüs Alt Yapı Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanmış olup yaklaşık 18000 m fiber optik bilgisayar ağı kurulmuştur. Bu ağ ile Ulakbim üzerinden 500 Mbit/sn hızında İnternete çıkılmakta olup, kablosuz ve kablolu olarak internet hizmeti verilmektedir. Diğer kampüslerde, merkezle olan ağ bağlantı hızları arttırılmıştır. İbn-i Sina Kampüsü 150 Mbit, Alaplı M.Y.O. 20 Mbit, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı M.Y.O. 15 Mbit, Çaycuma Kampüsü 20 Mbit, Devrek MYO15 Mbit, Ereğli Eğitim Fakültesi 20 Mbit, Denizcilik Fakültesi ve Karadeniz Ereğli MYO 15 Mbit, Güzel Sanatlar Fakültesi 10 Mbit, Zonguldak M.Y.O. 20 Mbit, İncirharmanı Kampüsü 30 Mbit. Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bölgelere internetin kablosuz sağlanması adına kablosuz erişim noktası temini ve montajı gerçekleştirilmiştir. BEÜ’de toplam sanal sunucu sayısı 52’dir. Tüm Kampüslerde, 75 noktada “Kablosuz İnternet Erişimi ( EDUROAM )" hizmeti verilmektedir.

6 AMAÇ – 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEF-8 Ön Lisans Ağırlıklı Bir Eğitim-Öğretim Yapısından Lisans ve Lisansüstü Ağırlıklı Bir Eğitim- Öğretim Yapısına Yönelme ve Uluslararası Öğrenci Sayısının Artırılması Faaliyet 1.8.1 Ön Lisans/Toplam Öğrenci Oranının % 30’un Altına Çekilmesi: Performans Göstergesi: Ön Lisans / Toplam Öğrenci Oranı Sorumlu Birim: Meslek Yüksekokulları Faaliyet 1.8.2 Lisansüstü Öğrenci Sayısının Plan Döneminde %50 Oranında Artırılması: Performans Göstergesi: Lisansüstü Öğrenci Sayısı Artış Oranı Sorumlu Birim: Enstitüler 2015 Yılı Ön Lisans Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Ön Lisans/Toplam Öğrenci Oranı 2015 Hedefi Meslek Yüksekokulları11.09829.424% 38% 30 2015 Yılı 2012 Yılı Öğrenci Sayısı 2015 Yılı Öğrenci Sayısı Gerçekleşen Artış 2015 Hedefi Enstitüler8551.680%97%26

7 AMAÇ – 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEF-8 Ön Lisans Ağırlıklı Bir Eğitim-Öğretim Yapısından Lisans ve Lisansüstü Ağırlıklı Bir Eğitim- Öğretim Yapısına Yönelme ve Uluslararası Öğrenci Sayısının Artırılması Faaliyet 1.8.3 Öğrenci Alan Tüm Lisans Programlarında Lisansüstü Programlarının Aktif Hale Getirilmesi: Performans Göstergesi: Açılan Lisansüstü Programlarının Sayısı Sorumlu Birim: Senato, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  2015 yılı Toplam Lisansüstü Program Sayısı: 70  2015 yılı Toplam Lisans Program Sayısı:167 2015 yılı itibarıyla hedef % 48 dolayında gerçekleşmiştir. Faaliyet 1.8.4 ÖYP Kapsamında Üniversitemizde Lisansüstü Eğitim Yaptırmak Üzere Alınacak Öğrenci Sayısının Artırılması: Performans Göstergesi: ÖYP Kapsamında Lisansüstü Öğrenci Sayısı Sorumlu Birim: Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Personel Daire Başkanlığı - ÖYP Kapsamındaki Mevcut Lisansüstü Öğrenci Sayısı: 32 ( 2014 yılı ) - ÖYP Kapsamındaki Mevcut Lisansüstü Öğrenci Sayısı: 30 ( 2015 yılı )

8 AMAÇ – 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEF-8 Ön Lisans Ağırlıklı Bir Eğitim-Öğretim Yapısından Lisans ve Lisansüstü Ağırlıklı Bir Eğitim-Öğretim Yapısına Yönelme ve Uluslararası Öğrenci Sayısının Artırılması Faaliyet 1.8.5 Uluslararası Üniversiteler İle Ortak Lisans-Lisansüstü Eğitim Gerçekleştirilmesi: Performans Göstergesi: Açılan Lisans-Lisansüstü Programlarının Sayısı Sorumlu Birim: Senato, Enstitüler, Fakülteler, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Gerçekleşme: BEÜ, 16 uluslararası üniversiteyle, ortak eğitim programları geliştirmeyi de kapsayan “ikili İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. Faaliyet 1.8.6 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısında Her Yıl Bir Önceki Yıla Göre En Az %20’lik Bir Artış Sağlanması: Performans Göstergesi: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısında Artış Oranı Sorumlu Birim: Tüm Akademik Birimler, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 2014 Yılı2015 Yılı Gerçekleşen ArtışHedef Artış Uluslararası Öğrenci Sayısı297522%76 bir önceki yıla göre %20 artış

9 AMAÇ – 3 FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK VE MODERNİZE ETMEK HEDEF-1 Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak Amacıyla Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması Performans Göstergesi: Faaliyetlerin Tamamlanması (Hedef 1’in Tüm Faaliyetleri İçin Ortak) Sorumlu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef 1’in Tüm Faaliyetleri İçin Ortak) Faaliyet 3.1.1 Farabi Kampüsünde Merkezi Derslikler ve Ofis Binaları Yapılması: 2012 yılı yatırım programına giren projenin 2015 yılı ikinci yarısı itibarıyla yüklenici firmanın hali hazırda bulunduğu hukuki ve ekonomik sebepleri neticesinde işler %80’ler mertebesinde kalmıştır. Binaların kaba imalatları bitmiştir. Faaliyet 3.1.2 Farabi Kampüsünde Merkezi Yemekhane İdari Büro-Oditoryum Binaları Yapılması: Yemekhane, Konukevi ve Trafo Üniteleri Bölümünün yapımı tamamlanarak 2011 Temmuz ayı sonunda hizmete alınmıştır. 2015 Yılı sonu itibarıyla oditoryum ve idari bürolar tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Faaliyet 3.1.3 Farabi Kampüsünde Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Laboratuarları ve İş Atölyeleri Yapılması: 2011 yılında başlayan proje A-B-C olarak 3 bloktan oluşmakta olup 2013 yılında A ve B bloklar tamamlanmış, 2014 yılında da C blok tamamlanarak hizmete alınmıştır. Faaliyet 3.1.4 Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri Binası Yapılması: Farabi Kampüsü karşısında 2013 yılında başlayan inşaatta, 2015 yılı ilk yarısı itibariyle tesisin her türlü imalatı tamamlanmış olup çevre düzenleme işleri yapılmaktadır. Tesisin 2016 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Faaliyet 3.1.5 Diş Hekimliği Fakültesi Binası Yapılması: 2012 yılında yapımına başlanan proje 2013 yılı içerisinde tamamlanmış ve 2014 yılı Şubat ayından itibaren hizmete alınmıştır.

10 AMAÇ – 3 FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK VE MODERNİZE ETMEK HEDEF-1 Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak Amacıyla Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması Performans Göstergesi: Faaliyetlerin Tamamlanması (Hedef 1’in Tüm Faaliyetleri İçin Ortak) Sorumlu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef 1’in Tüm Faaliyetleri İçin Ortak) Faaliyet 3.1.6 İncirharmanı Kampüsünde Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi Devlet Konservatuarı, Yabancı Diller Hazırlık Okulu ve TÖMER İçin Merkezi Derslikler ve Ofis Binaları Yapılması: Projenin gerçekleştirileceği Kozlu ilçesindeki İncirharmanı Kampüsümüzde zemin şartlarının projeyi gerçekleştirmek için uygun olmadığı anlaşıldığından, projenin yapılmasından vazgeçilmiştir. Faaliyet 3.1.7 İbn-î Sina Kampüsünde Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi (Onkoloji Merkezi) Binası Yapılması: 2013 yılında yapımına başlanan proje, 2015 yılı itibariyle tamamlanarak Onkoloji Merkezi hizmete alınmıştır. Faaliyet 3.1.8 İbn-î Sina Kampüsünde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası ve Spor Kompleksi Donatıları Yapılması İbn-i Sina Kampüsümüzde yapılması planlanan bu projeden, İbn-î Sina Kampüsü Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası: (17.200 m²) ve Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası: (5.587 m²) projelerinin hayata geçirilmesi sebebiyle vazgeçilmiştir. Faaliyet 3.1.9 YÖK Tarafından Açılması Kabul Edilen/Açık Olan Birimler İçin Ortak Derslikler, Ofis Binası ve Uygulama Alanları Yapılması: Farabi Kampüsünde Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı: (17.029 m², yapımı devam ediyor) İbn-î Sina Kampüsünde Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası: (17.200 m², 2016’ yapımı başlayacak) Faaliyet 3.1.10 İbn-î Sina Kampüsünde Hasta Yakınlarının Kullanabileceği Otel Yapılması: Proje, Kalkınma Bakanlığından izin alınarak yatırım programına dahil edilemediğinden gerçekleştirilememiştir.

11 AMAÇ – 3 FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK VE MODERNİZE ETMEK HEDEF-1 Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak Amacıyla Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması Performans Göstergesi: Faaliyetlerin Tamamlanması (Hedef 1’in Tüm Faaliyetleri İçin Ortak) Sorumlu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef 1’in Tüm Faaliyetleri İçin Ortak) Faaliyet 3.1.11 İbn-î Sina Kampüsünde Öğrenci Yurdu Yapılması: Proje, Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredilmiş olup, BEÜ’ye ait alanda yurt yapımı devam etmektedir. Faaliyet 3.1.12 Çaycuma Kampüs Alanı İçerisinde Öğrenci Yurtlarının Yapılmasının Sağlanması: Proje, Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredilmiş olup, BEÜ’ye ait alanda yurt yapımı devam etmektedir. Faaliyet 3.1.13 Kampüslerde Otoparklar Yapılması: Kampüs altyapısı projesi kapsamında, Farabi Kampüsü ve İbn-i Sina Kampüsünde otopark alanları çalışması tamamlanmış olup diğer kampüslerimizde çevre düzenlemeleri kapsamında otopark alanları çalışmaları planlama veya yapım aşamasındadır. Faaliyet 3.1.14 Kampüslerde Isı Sistemlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Dönüşüm ve Yalıtım Çalışmaları Yapılması: Farabi Kampüsü ve Alaplı Kampüsünde ısı sistemleri dönüşüm ve yalıtım çalışmaları tamamlanmış olup, bu kampüslerde doğalgaz kullanılmaya başlanmıştır. Diğer kampüslerde çalışmalar devam etmektedir. Faaliyet 3.1.15 İbn-î Sina Kampüsünde BEÜ Hastanesi Acil Servisinin Üçüncü Basamak Koşullarında Modern Bir Yapıya Kavuşturulması: Proje tamamlanmış ve Acil Servis modernize edilmiş haliyle hizmete başlamıştır. Faaliyet 3.1.16 Farabi Kampüsünde veya Şehirde Bir Poliklinik Yapılması: Farabi Kampüsünde Mediko Sosyal Polikliniği yenilenerek hizmete alınmıştır. Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi binasında poliklinik açılması planlanmaktadır.

12 AMAÇ – 3 FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK VE MODERNİZE ETMEK HEDEF-1 Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak Amacıyla Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması Performans Göstergesi: Faaliyetlerin Tamamlanması (Hedef 1’in Tüm Faaliyetleri İçin Ortak) Sorumlu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef 1’in Tüm Faaliyetleri İçin Ortak) Faaliyet 3.1.17 Tüm Kampüslerin İç ve Dış Mekân Yönlendirme Sistemleri Oluşturulması: Farabi ve İbn-i Sina Kampüslerinde çalışmalar tamamlanmış olup 2016 yılı içerisinde tüm kampüslerde tamamlanması planlanmaktadır. Faaliyet 3.1.18 Tüm Kampüs Alanlarının Aydınlatma Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması Ve Kampüslerin Jeneratör İhtiyaçlarının Karşılanması: Farabi Kampüsünde, çevre aydınlatmalarının yenileme işi 2015 yılında tamamlanmıştır. Diğer kampüslerimizde 2016 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Tüm kampüslerde Jeneratör ihtiyacı giderilmiştir. Faaliyet 3.1.19 Tüm Kampüslerde Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapılması, Öğrenci ve Personelimize Yönelik Sosyal, Kültürel ve Spor Donatıları Oluşturulması (Kafe, Spor Kompleksi, Kondisyon Merkezi vb) Tüm kampüslerde çevre düzenleme çalışmaları yapılmış, öğrenci ve personelimize yönelik sosyal, kültürel ve spor donatıları oluşturulmuştur. Faaliyet 3.1.20 Tüm Kampüslerde Giriş, Yemekhane, Kütüphane vs. İçin Kartlı Otomasyon Sistemine Geçilmesi: Tüm kampüslerdeki yemekhanelerde Kartlı Otomasyon Sistemine geçilmiştir. Farabi Kampüsünde girişlerde Kartlı Otomasyon Sistemine geçilmiştir. Faaliyet 3.1.21 Tüm Kampüslerde Kütüphane Oluşturulması, Mevcutların Fiziksel ve Materyal Kapasitelerinin İyileştirilmesi: Tüm kampüslerde kütüphane oluşturulmuştur. Başta Farabi Kampüsündeki merkez kütüphanemiz olmak üzere tüm kütüphaneler, materyal (kitap, dergi vb.) bakımından zenginleştirilmiştir.

13 AMAÇ – 3 FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK VE MODERNİZE ETMEK HEDEF-1 Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak Amacıyla Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması Performans Göstergesi: Faaliyetlerin Tamamlanması (Hedef 1’in Tüm Faaliyetleri İçin Ortak) Sorumlu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Hedef 1’in Tüm Faaliyetleri İçin Ortak) Faaliyet 3.1.22 Tüm Eğitim-Öğretim Birimlerinin Asgari Laboratuvar İmkânlarına Kavuşturulması: Tüm akademik birimlerimizde eğitimin gerektirdiği asgari laboratuvar alanları oluşturulmuş olup teknolojik olarak hepsi yenilenmiştir. Faaliyet 3.1.23 Tüm Birimlerdeki Bilgisayar Laboratuvarlarının Yenilenmesi ve Güncellenmesi: Öğrenci sayısının artış nedeni ile hizmet kapasitesi yetersiz kalan bilgisayar laboratuvarları yenilenmiş, güncellenmiş ve bilgisayar sayısı artırılmıştır. İnternet bağlantı noktaları ve hızları yükseltilmiştir. Faaliyet 3.1.24 Tüm Dersliklerin Fiziksel ve Teknolojik Donanım Yönünden İyileştirilmesi: Kampüslerde yer alan tüm dersliklerde yenileme çalışmaları yapılmış, dersliklerin teknolojik altyapı donanımları ile genel bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanarak eksiksiz hale getirilmiştir. Faaliyet 3.1.25 İbn-î Sina Kampüsünde Alt Yapı İnşaatı (Isı Merkezi, Trafo, Arıtma Vb. Alt Yapı Tesislerinin Tamamlanması, İstinat Perdeleri ve Çevre Düzenleme İşleri Yapılması): İbn-î Sina Kampüsünde başta Hastane olmak üzere tüm birimlerimizin altyapı eksiklikleri giderilmiş, ısı merkezi, trafo, arıtma alt yapı tesisleri tamamlanmış, kampüs çevresindeki gerekli yerlere istinat perdeleri yapılmış ve çevre düzenleme işleri bitirilmiştir. Faaliyet 3.1.26 Farabi Kampüsü Alt Yapı İnşaatı (Isı Galerisi ve Tesisatı Yapılması, Görüntüleme ve Aydınlatma Sisteminin Yapılması, Kampüs İçi Yolları, İstinat Perdeleri ve Çevre Düzenleme İşlerinin Yapılması): 2015 yılında Farabi Kampüsü altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Faaliyet 3.1.27 Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası Yapılması: 2015 yılı ikinci yarısı itibariyle dış cephesi dahil tüm eksiklikleri tamamlanarak bina teslim alınmıştır.

14 AMAÇ – 3 FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK VE MODERNİZE ETMEK HEDEF – 4. Üniversite Kampüsünü 24 Saat Aktif Hale Getirecek E- Altyapı Oluşturmak Faaliyet 3.4.1 Tüm Kampüslerin Bilişim Teknoloji İmkânlarının İyileştirilmesi ve Modernizasyonunun Sağlanması: Performans Göstergesi: Faaliyetlerin Tamamlanması Sorumlu Birim: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) tedarik edilerek tüm birimlerde kullanılmaya başlanmıştır. E-İmzaya geçilmiştir. E-Kampüs altyapısının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmüş yeni modüller kurularak faaliyet sahası genişletilmiştir. Tüm Kampüslerde Kablosuz İnternet Erişimi ( EDUROAM ) sağlanmıştır. Elektronik Kütüphane Katalog ve Veri Tabanları Tarama Hizmeti ( YORDAM ) hizmete girmiştir. Faaliyet 3.4.2 Öğrenci İşlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Bilişim Teknoloji İmkânlarının İyileştirilmesi: Performans Göstergesi: Faaliyetlerin Tamamlanması Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı E-Kampüs sistemi kurulmuş ve her yıl öğrencilerle ilgili yeni modüller eklenmiştir. Öğrenci İşleri Çağrı Merkezi, Öğrenci E-posta Hizmeti, Öğrenci Belge İstek Yönetimi Uygulamaları hizmete geçmiştir. İnternet ortamında Öğrenci Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu ( EOBS ) oluşturulmuştur. Cep ve Web Kütüphane Uygulamaları başlatılmıştır.

15 Üniversitemiz, 2013–2017 Stratejik Planımızda Belirlemiş Olduğumuz Stratejik Hedefler ve Faaliyetlerin Tamamına Yakınını Planlanan Sürelerden Önce Gerçekleştirmiştir.


"BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN ÖRNEKLEMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları