Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP’le kolaylaştırın…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP’le kolaylaştırın…"— Sunum transkripti:

1 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP’le kolaylaştırın…

2 e-posta yoluyla iletilen, resmi, hukuki ve ticari belgelerin ve yazıların gönderici ve alıcı açısından yasal geçerliliği ve teknik güvenilirliği büyük önem taşımaktadır. E-Posta ile Haberleşme

3  Veri bütünlüğü garantisi yoktur; gönderilen içerikler yoldayken değiştirilebilir  Kimlik kesin olarak doğrulanamaz; Gönderici ve alıcıların gerçekten o kişiler oldukları ve e-posta adreslerinin onlara ait olduğu kesin olarak doğrulanamaz  Teslim zamanı inkar edilebilir; alınma veya yollanma zamanı inkar edilebilir  Yasal açıdan kesin delil olarak kabul edilmez Standart E-Posta Eksikleri

4 Kayıtlı E-Posta (KEP) Nedir? Veri Bütünlüğü Bir e-postanın ekleriyle birlikte, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini garanti eder Kimlik Doğrulama Gönderen ve alan tarafların kim olduğunu kesin olarak garanti eder İnkar Edilemezlik Gönderildiğinin veya alındığını garanti eder, gönderilme ve alınma zamanının kesin bilgisini sağlar Delil Sağlama Gönderici ve alıcının kim olduğunu, alıcıya teslim zamanını, orijinal ileti içeriğinin değişmediğini garanti eden sistem kayıtları ve delillerini, senet hükmünde kesin delil olarak sağlar KEP, standart e-postanın eksikliklerini ortadan kaldıran, yasal olarak geçerli ve güvenli e-postadır.

5 KEP Avantajları Standart Elektronik Posta (SEP) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kesin Kimlik Tespiti Virüs ve SPAM Önlemi Teslim Zamanı Garantisi İçerik Garantisi Hukuki Kesin Delil İnkar Edilemezlik

6 KEP Avantajları Hız Verimlilik Gönderi maliyetlerinde tasarruf Saklama maliyetlerinde tasarruf İşçilik ve sarf malzemelerde tasarruf Zaman ve mekan bağımsızlığı Doğayı koruma

7 Virüs Kontrolü Alıcı ve Gönderici Hesabının Kontrolü E-İmza Kontrolü Zaman Damgası KEPHS E-İmzası TÜRKKEP Sistemi Nasıl Çalışır?

8 KEP sistemi ile yapılabilecek işlemler; yazışma, tebligat, bildirim, ihtar, ihbar, beyanname, bildirge, dilekçe, başvuru mutabakat, itiraz, banka kredi hesap bildirimleri, kredi kartı ekstresi banka ödeme talimatı, kredi başvurusu sigorta poliçe bildirim işlemleri, bordro, izin formları, üyelik, abonelik, müşteri bilgilendirme, telif hakkı, teklif, sipariş, sipariş onay, toplantı ve ihale çağrıları, duyurular, kira kontratı, iştirak taahhütnamesi, sözleşme, sözleşme feshi KEP Kullanım Alanları İş alanınız ne olursa olsun, iş büyüklüğünüz ne olursa olsun, sayısız alanda her türlü resmi, ticari, hukuki yazışma ve e-belge paylaşımlarınızı, TÜRKKEP hizmetleriyle kolayca, saniyeler içerisinde, kağıt, yazıcı, kartuş ve postalama gibi maliyetlerinizden tasarruf ederek, yasal geçerli, güvenli, kazançlı ve verimli şekilde yapabilirsiniz.

9  Gönderi Maliyetlerinde Tasarruf  Kağıt ve Baskı Maliyetlerinde Tasarruf  Depolama Maliyetlerinde Azalma  Lojistik ve İdari Maliyetlerde Azalma  Zaman Tasarrufu  Zaman ve mekan bağımsızlığı  Verimlilik ve Hızlı İşlemler KEP Avantajları

10  Türk Ticaret Kanunu (Kanun No:6102, 01.07.2012, 18. ve 1525. Maddesi)  KEP Yönetmeliği (25.8.2011/ R.G.28036)  KEP Tebliği (25.8.2011 / R.G.28036)  KEP Adresleri ve Rehberi Tebliği (16.5.2012 / R.G.28294)  Tebligat Kanunu (Kanun No:7201, 11.01.2011, 7/A Maddesi)  E-Tebligat Yönetmeliği (19.01.2013 / R.G. 28533) Yasal Düzenlemeler

11 KEP, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ülkemizde ilk defa yasalara girmiştir: TTK Madde 18 - (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Yasal Düzenlemeler

12 TTK Madde 1525: (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) KEP sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, KEP adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, KEP Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS)’nın hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yasal Düzenlemeler

13  7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na eklenen «E-Tebligat» maddesi; Madde 7 - (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.  E-Tebligat Yönetmeliği, resmi gazetede 19 Ocak 2013 itibari ile yayımlandı ve yürürlüğe girdi. –Madde 6 (3): Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir. –Madde 7 (2): Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. Yasal Düzenlemeler

14 Ülkeler İtalya (PEC) 2005 Fransa (AFNOR) 2005 Almanya (DeMail) 2010 ABD (Rpost) 2000 İsviçre, İspanya, Belçika, İsveç, Çek Cum.  Kayıtlı Elektronik Posta sistemi (KEP), AB ülkeleri İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, İspanya, İsveç ve ABD gibi ülkelerde düzenlemeleri yapılarak 2000’li yılların başından itibaren uygulamaya geçmiş ve milyonlarca kullanıcı tarafından milyarlarca işlem KEP üzerinden yapılmaya başlamıştır.  İtalya’da -KEP Hesap Sayısı : 7,7 Milyon -KEP Gönderi Sayısı : 1 Milyar (yıllık ) Dünyada KEP

15 KEP Adres Örnekleri TÜRKKEP KEP Hizmetleri Alan Adı: (hs03.kep.tr) Bireysel KEP Adresi  adi.soyadi@hs03.kep.tr adi.soyadi@hs03.kep.tr  adi.soyadi.xyz1@hs03.kep.tr adi.soyadi.xyz1@hs03.kep.tr Kurumsal KEP Adresi  kurumadı@hs03.kep.tr kurumadı@hs03.kep.tr  MersisNo@hs03.kep.tr MersisNo@hs03.kep.tr  kurumadı.muhasebe@hs03.kep.tr kurumadı.muhasebe@hs03.kep.tr  kurumadı.finans@kurumadı.hs03.kep.tr kurumadı.finans@kurumadı.hs03.kep.tr

16 Gerçek kişiler / Bireyler için KEP rehberinde yer alacak zorunlu ve isteğe bağlı alanlar; KEP Rehberi Gerçek kişilerin KEP adreslerinin KEP rehberine kaydı isteğe bağlıdır, KEPHS hesap sahibinin onayını alarak rehbere kayıt yapar.

17 Kurumlar / Şirketler (Tüzel kişiler) için KEP rehberinde yer alacak zorunlu ve isteğe bağlı alanlar; KEP Rehberi Kurumların/tüzel kişilerin KEP adreslerinin KEP rehberine kaydı zorunludur, KEPHS sağladığı tüzel kişi KEP adreslerini rehbere kaydeder.

18 KEP Rehberi

19 TÜRKKEP, yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Standartlara göre, KEP Hizmet Sağlayıcı yetkisini aşağıdaki koşulları yerine getirerek ve BTK denetiminden geçerek almıştır.  Teknik Altyapı yeterliliği,  Fiziksel ve Elektronik Güvenlik Altyapı uygunluğu,  Gerekli Uzman Kadronun bulunması,  Teknik Standartlara ve kriterlere tam uyumluluğu TÜRKKEP: KEP Hizmet Sağlayıcı

20  TÜRKKEP, ülkemizin ilk özel sektör girişimiyle kurulan KEP Hizmet Sağlayıcısı olarak, 25 Şubat 2013 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş bir güven kurumudur.  TÜRKKEP, ülkemizde tamamen kendisi tarafından geliştirilmiş yüksek teknolojik bir altyapıya ve uzman kadroya sahip bir kuruluştur.  TÜRKKEP, yetkin ve uzman, teknik ve idari ekibe sahip bir kuruluştur.  TÜRKKEP, KEP ile ilgili uluslararası tüm standartlara ve ulusal mevzuata tam uyumludur. TÜRKKEP: Yetkili Güven Kurumu

21 TÜRKKEP Standartları KEP Standardı: ETSI TS 102 640 ISO 9001 : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 27001 : BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 20000 : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BS 10012 : VERİ KORUMA, KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ ISO 27031 : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ HAZIRLIK SİSTEMİ ISO 18001 : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 10002 : MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 22301 : İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001 : ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ITIL: IT HİZMET YÖNETİMİ TÜRKKEP; KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-İmza ve e-Arşiv gibi tüm hizmetlerini uluslararası standartlara uyumlu olarak sağlamaktadır.

22 TÜRKKEP, yüksek güvenlik kalite standartlarında hizmet veren teknik donanım ve yazılım altyapısına sahiptir.  Kesintisiz Çalışan KEP Servis ve uygulama Mimarisi, İş Sürekliliği, Verinin Bozulmama Garantisi  Sanallaştırma, Sunucu, Storage, Networking ve Güvenlik  Önceden entegre, test edilmiş, fiziksel ve mantıksal kurulum yapılmış  Basit ve bütünleşik yönetim  Çözümler ile entegre  Uyumluluk testi yapılmış teknolojiler, ve değişiklik yönetimi sağlanmış güncelleme  Tek noktadan kesintisiz destek TÜRKKEP Altyapısı

23 TÜRKKEP, uçtan uca hizmet anlayışı sayesinde;  Hızlı ve kolay başvuru alma yöntemleri sunar  TÜRKKEP başvuru merkezlerinden,  Yerinizde başvuru  E-imza ile online başvuru  7/24 müşteri hizmetleri ve destek sağlar  444 8 537  destek@turkkep.com.tr destek@turkkep.com.tr  KEP ile birlikte e-İmza, e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv gibi tüm e- hizmetleri ve gerekli çözümleri tek noktadan sağlar.  Özel geliştirilmiş çözümleriyle, şirketinizin sistemlerini, KEP sistemine güvenli bir şekilde entegre eder.  Bireyler ve kurumlar için KEP ileti yönetimini buluttan çözümlerle kolay ve düşük maliyetle sağlar TÜRKKEP Hizmet Üstünlükleri

24 TÜRKKEP; İstanbul ve Ankara‘da bulunan iki ayrı veri merkezinde kurulu kendi içinde yedekli yüksek teknolojiye sahip bilişim sistemleri alt yapısı Kendisinin geliştirdiği ana yazılım teknolojileri Yüksek uzmanlığa ve yetkinliğe sahip yönetici ve çalışanları 7/24 çalışan Müşteri Hizmetleri (Çağrı Merkezi) Türkiye genelinde yaygın TÜRKKEP Başvuru Merkezleri (TBM) ile Mevzuata ve dünya standartlarına tam uyumlu olarak KEP, E-İmza, E-Fatura, E-Defter, E-Mutabakat, E-Arşiv gibi e- dönüşüm hizmetlerini ve çözümlerini tek noktadan bütünleşik olarak, yasal geçerli, güvenli, hızlı, kaliteli, kolay ve uygun maliyetlerle ülke genelinde sağlamaktadır.

25 88 TÜRKKEP Başvuru Merkezi (TBM) 16 TÜRKKEP Çözüm Merkezi (TÇM ) TÜRKKEP Yaygın Hizmet Ağı

26 TÜRKKEP Müşterileri KURUMLAR ŞİRKETLER BİREYLER

27 www.turkkep.com.tr www.turkkep.com.tr Online Başvuru (e-imza sahibi bireyler için) www.turkkep.com.tr www.turkkep.com.tr Online Başvuru (e-imza sahibi bireyler için) Yerinizde Başvuru Müşteri Hizmetlerinden 444 8 537 başvuru@turkkep.com.t r Müşteri Hizmetlerinden 444 8 537 başvuru@turkkep.com.t r Başvuru Merkezlerinden TÜRKKEP’e Başvuru Yöntemleri

28 TÜRKKEP Referanslar

29

30

31 Hayatınızı Kolaylaştırır... /TURKKEP/in/turkkep@TRKEP /TRKEP http://www.turkkep.com.tr basvuru@turkkep.com.tr


"Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP’le kolaylaştırın…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları