Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOĞUN BAKIM OLGU SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOĞUN BAKIM OLGU SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 YOĞUN BAKIM OLGU SUNUMU

2 RB, 64 Yaş, Erkek ŞİKAYET Burun kanaması, kanlı kusma ve makattan kan gelmesi Nefes darlığı, öksürük

3 RB, 64 Yaş, Erkek ÖYKÜ Hastanın 1 haftadır öksürük ve balgamla karışık kanlı kusması mevcutmuş. Üç gün önce ise burun kanaması ve makattan günde 3-4 kez olan parlak kırmızı kanaması olmuş. Nefes darlığı başlayan hasta, aynı gün tarihinde 21:00’da Gazi Üniversitesi Acil Servisine başvurmuş. Özgeçmiş: Hipertansiyon, Kalp yetmezliği, geçirilmiş SVO ve PTE, Koroner arter hastalığı (2007 yılında Bypass) Acil servise başvurusunda hastanın fizik muayenesinde Bilinç açık, sözel uyarana anlamlı cevap veriyor N:98/dk, TA: 100/60 mmHg SS:30/dk SpO2: %77 AC’de bilateral orta zonlara kadar ralleri, karında asiti var Extremitelerinde 3 (+) bilateral PTÖ saptanmış. Rektal tuşede hemotekezya mevcutmuş Acil servise başvurusunda laboratuar bulguları Kan sayımı: Hb: 8.5 BK: 13,900 Trombosit: INR: 2.18 aPTT: 83.7 PT: 24.9 Glu: 90 BUN: 83 Kre: 1.5 Na: 127 K : 7.9 Alb:2,3 Tbil:3.87 Dbil: 1.98, transaminazlar normal CK:125 CK-MB: 94 Tn: 0,345 pH: pCO2: HCO3: pO2: 49.6 TİT: pH:5 d: 1020, protein eser, 1-2 eritrosit, 7-8 epitel

4 RB, 64 Yaş, Erkek ÖYKÜ Acil sevis takibinde
- Proton pompa inhibitörü, eritrosit, taze donmuş plazma, 50 cc/st SF, 50 cc/st %10 dekstroz infüzyonu verilmiş - Hipotansiyonu gelişen hastaya dopamin infüzyonu başlanarak 20 mcg/kg/dk’ya çıkılmış. - Digoksin iv uygulanmış ve ardından dobutamin başlanarak 20 mcg/kg/dk dozuna çıkılmış. -Septik şok ön tanısıyla infeksiyona danışılan hastada, sepsis düşünülmemesi nedeniyle antibiyotik tedavisi başlanmamış. -Takipde Hb: (2 Ü Erit) BK: Glu: BUN: Kre: Na: Na: K : Tbil: Dbil: TA:normal, Kan gazı aynı civarda seyretmiş. Hasta tarihinde takip ve tedavisine YBÜ’de devam etmek üzere İç hastalıkları YBÜ’ye kabul edildi.

5 RB, 64 Yaş, Erkek ÖYKÜ YBÜ kabülünde
FM:Genel durum orta, hasta letarjik ve konfuze, rezervuarlı oksijen maskesi ile oksijen alıyor. A: <36°C TA: 102/47 mmHg N: 98/dk SS:23/dk SpO2: 93 (%100 oksijen) Dopamin 5 mcg/kg/dk Baş boyun:boyunda venöz dolgunluk(+) Solunum sistemi:AC bazallerinde bilateral orta zonlara kadar ince krepitan ral(+),solda scapula önünde bronşial solunum sesi(+) KVS:pansistolik 4/6 şiddetinde üfürüm(+) Batın:kaşektik görünümde,asit ? Genitoüriner sistem:doğal Extremite:PTÖ ++/++ LABORATUAR: HB:8,8 HCT:26 BK: PLT: INR: 0,9 PT: aPTT: 88 Glu: 43 BUN:81 KR:0,93 NA:125 K:5,7 CL:99 Ca:7,23 P: 4,2 ALB:2,1 AST:38 ALT:38 ALP:100 GGT: 27 T/D BİL:4,9/2,8 PH:7,30 PCO2:40 HCO3:19 PO2:61.5 SO2:88

6 Hastada neler düşünürsünüz?
Ek hangi tetkikler istersiniz?


"YOĞUN BAKIM OLGU SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları