Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

25. Yetişkin Eğitimi İletişim 1-) Eğitim2-) Yetişkin3-) İletişim Mevzuat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "25. Yetişkin Eğitimi İletişim 1-) Eğitim2-) Yetişkin3-) İletişim Mevzuat."— Sunum transkripti:

1 25

2 Yetişkin Eğitimi İletişim 1-) Eğitim2-) Yetişkin3-) İletişim Mevzuat

3 1

4 ÖĞRENMEÖĞRENME «Bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak geçirdiği yaşantılarının ürünü olan; «kalıcı izli davranış değişikliğidir.» 1.Öğrenme yaşantı ürünüdür 2.Öğrenme çevreyle etkileşim sonucu oluşur 3.Öğrenme kalıcı ve izlidir 4.Öğrenmede davranış değişikliği vardır «Bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak geçirdiği yaşantılarının ürünü olan; «kalıcı izli davranış değişikliğidir.» 1.Öğrenme yaşantı ürünüdür 2.Öğrenme çevreyle etkileşim sonucu oluşur 3.Öğrenme kalıcı ve izlidir 4.Öğrenmede davranış değişikliği vardır Tanım Öğrenmenin Sonuçları 1

5 ÖĞRETİMÖĞRETİM «Planlı ve programlı öğretme etkinlikleridir.» «Bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesidir.» «Planlı ve programlı öğretme etkinlikleridir.» «Bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesidir.» Tanım

6 ÖĞRETİM – EĞİTİM FARKI Öğretimde kişinin tutum ve davranışlarını değiştirme amacı güdülmez. Sadece bilgi yükleme amaçlanır. Eğitimde ise kişinin tutum ve davranışlarını değiştirme amaçlanır. Bilgi yükleme amaçlanmaz. Öğretimde kişinin tutum ve davranışlarını değiştirme amacı güdülmez. Sadece bilgi yükleme amaçlanır. Eğitimde ise kişinin tutum ve davranışlarını değiştirme amaçlanır. Bilgi yükleme amaçlanmaz.

7 EĞİTİMEĞİTİM «Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, «kasıtlı (amaçlı-bilinçli) olarak istendik (toplumca uygun görülen-istenilen yönde) davranış değişikliği» meydana getirme sürecidir.» Bu tanıma göre; 1.Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esas alınır, 2.Kişinin davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilir, 3.Eğitim sürecinde bireyin davranışlarının toplumca istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanır, 4.Eğitim ömür boyu devam eden bir süreçtir, «Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, «kasıtlı (amaçlı-bilinçli) olarak istendik (toplumca uygun görülen-istenilen yönde) davranış değişikliği» meydana getirme sürecidir.» Bu tanıma göre; 1.Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esas alınır, 2.Kişinin davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilir, 3.Eğitim sürecinde bireyin davranışlarının toplumca istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanır, 4.Eğitim ömür boyu devam eden bir süreçtir, Tanım

8 TANIM VE AMAÇ «Mevcut haliyle yetersiz olan kişinin değiştirilerek yeterli hale getirilmesidir.» Eğitim yoluyla bireyin; bilgileri, becerileri, tutumları, amaçları, beklentileri, değerleri toplumca uygun görülen yönde ve amaçlı olarak değiştirilir. «Mevcut haliyle yetersiz olan kişinin değiştirilerek yeterli hale getirilmesidir.» Eğitim yoluyla bireyin; bilgileri, becerileri, tutumları, amaçları, beklentileri, değerleri toplumca uygun görülen yönde ve amaçlı olarak değiştirilir.

9

10 2

11 YETİŞKİNYETİŞKİN «Kendi yaşamını yöneten, sorumluluğunu üstüne alan, kendi kararlarını vermeye kendini hazır hisseden, fiziksel ve psikolojik gelişimini tamamlamış, uygun ve doğru davranabilen, olgunluğa ulaşmış kişidir.» Tanım

12 1 1 Yetişkinler ihtiyaçları doğrultusunda (eksikliğini giderici ve geliştirici bilgiyi) öğrenirler, 2 2 Yetişkinler öğrenmeye hazır olduklarında öğrenirler, 3 3 Yetişkinlerin kişisel kaygıları vardır güvenli bir ortama gereksinim duyarlar (Başarısızlıktan, anlaşamamaktan, becerileri uygulayamamaktan korkarlar), 4 4 Yetişkinler hemen yada kısa sürede uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri öğrenmek isterler, 5 5 Yetişkinler özgün ve özel bir birey olarak görülmek isterler (Herkesten farklı bilgi, görgü ve deneyime sahiptirler. Saygı ve etkinliklere katılmayı beklerler), Özelliklerdendir-değildir 6 6 Yetişkinler özgüvenlerini korumak isterler (başarılarının takdir edilmesini beklerler),

13 7 7 Yetişkinler öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılmak isterler (Program ve etkinlikler hakkında bilgi verilmeli, geri bildirimde bulunulmalı), 8 8 Yetişkinler kendi tecrübesini açıklamak ve tartışmak isterler, 9 9 Yetişkinlerin kendileri ve eğitmenleri için beklenti düzeyleri yüksektir, 10 Yetişkinler olumlu geri bildirim (+ feedback) verilmesini beklerler (Konuya ait geri bildirim yapılmalı, olumlular söylenmeli, evet-doğru-çok iyi-iyi soru…), 11 Yetişkinler grup etkileşiminden hoşlanırlar, 12 Yetişkinler eğitim içeriğin belirlenmesinde yer almak isterler, Özelliklerdendir-değildir

14 13 Yetişkinler eğitimde çeşitlilik (farklı eğitim yöntemleri uygulanmasını) isterler, 14 Yetişkinlerin sertifika gibi ödüller almaları öğrenme cesaretini arttırır, 15 Yetişkinlerin zamanları değerlidir, verimli kullanmak gerekir, 16 Yetişkinler eğitim kendi konularıyla ilgiliyse motive olurlar, 17 Yetişkinler eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını isterler, 18 Yetişkinler pratik düşünürler (Pratik ve güncel konular verilmesini ister), Özelliklerdendir-değildir

15 19 Yetişkinler eğitimin sonuçlarını bilmek-değerlendirmek isterler, 20 Yetişkinler öğrendiklerini hemen uygulamaya koymazlar, 21 Yetişkinlerin sorumluluk ve benlik duyguları gelişmiştir, 22 Yetişkinlerin herkesten farklı bilgi, görgü ve deneyime vardır, 23 Yetişkinler bilgi, beceri, alışkanlık ve hareketlerini geliştirecek, problemlerini kendi başına çözebilecek yöntemleri kazanmak isterler, 24 Yetişkinler eğitmen ile aralarındaki ilişkinin arkadaş-meslektaş ilişkisi olmasını ister, Özelliklerdendir-değildir

16

17 Eğitim Programının Tasarımı 1.Eğitim gerekliliklerinin (ihtiyacının) belirlenmesi 2.Eğitim amacının ve içeriğinin tespit belirlenmesi 3.Eğitim metodunun (yönteminin) seçilmesi 4.Eğitimin gerçekleşmesi (yapılması) 1.Eğitim gerekliliklerinin (ihtiyacının) belirlenmesi 2.Eğitim amacının ve içeriğinin tespit belirlenmesi 3.Eğitim metodunun (yönteminin) seçilmesi 4.Eğitimin gerçekleşmesi (yapılması) Tasarım Sıralaması 1

18 YAPILACAK ÇALIŞMALAR 1.Kim yada kimler eğitim verecek? 2.Kimlere eğitim verilecek? 3.Hangi eğitimler verilecek? 4.Nerede eğitim verilecek? 5.Ne zaman eğitim verilecek? 6.Nasıl eğitim verilecek? 7.Eğitim nasıl değerlendirilecek? 1.Kim yada kimler eğitim verecek? 2.Kimlere eğitim verilecek? 3.Hangi eğitimler verilecek? 4.Nerede eğitim verilecek? 5.Ne zaman eğitim verilecek? 6.Nasıl eğitim verilecek? 7.Eğitim nasıl değerlendirilecek?

19

20 Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz… «Öğrencinin aktif katılımını sağlayan ve eğiticinin kolaylaştırıcı, destekleyici, rehberlik eden, öğrenci merkezli yaklaşım interaktif yaklaşımdır.» Katılımcıların ve eğiticinin karşılıklı etkileşimlerinin sağlanması, öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlar. «Öğrencinin aktif katılımını sağlayan ve eğiticinin kolaylaştırıcı, destekleyici, rehberlik eden, öğrenci merkezli yaklaşım interaktif yaklaşımdır.» Katılımcıların ve eğiticinin karşılıklı etkileşimlerinin sağlanması, öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlar.

21 İNTERAKTİF EĞİTİM PROGRAMI AŞAMALARI 1.Eğitici (Moderatör), 2.Eğitim Araçları, 3.Eğitim Teknikleri, 1.Eğitici (Moderatör), 2.Eğitim Araçları, 3.Eğitim Teknikleri,

22 MODERATÖR «Başkan, Toplantı Başkanı, Forum Yöneticisi, Rehber» «Moderatör; öğreten (eğitici) değil, öğrenme sürecini kolaylaştıran rehberlik eden kişidir.» 1.Sağlıklı ve dengeli bir kişilik, 2.Yeterli genel kültür, 3.Açık fikirlilik ve kendine güven, 4.Mesleki ve toplumsal ideallere bağlılık, 5.Kendi konusu ve eğitim konusunda bilgi ve beceri, 6.Yetişkin psikolojisi konusunda bilgi, 7.Liderlik vasfı, «Moderatör; öğreten (eğitici) değil, öğrenme sürecini kolaylaştıran rehberlik eden kişidir.» 1.Sağlıklı ve dengeli bir kişilik, 2.Yeterli genel kültür, 3.Açık fikirlilik ve kendine güven, 4.Mesleki ve toplumsal ideallere bağlılık, 5.Kendi konusu ve eğitim konusunda bilgi ve beceri, 6.Yetişkin psikolojisi konusunda bilgi, 7.Liderlik vasfı,

23 GÖRSEL ARAÇLAR Kitap, Dergi, Broşür Yazı Tahtaları Resimler Gerçek Eşyalar, Modeller Projektörler Kitap, Dergi, Broşür Yazı Tahtaları Resimler Gerçek Eşyalar, Modeller Projektörler İŞİTSEL ARAÇLAR Radyo, Teyp, Pikap, Ses Bantları Radyo, Teyp, Pikap, Ses Bantları GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR Film, Televizyon, Video, DVD, Akıllı Tahtalar Film, Televizyon, Video, DVD, Akıllı Tahtalar Görsel İşitsel Araçların Avantajları; Öğrenmeyi somutlaştırır, Öğrencinin düşünmesi artar, Dil daha çok kullanılır. Görsel İşitsel Araçların Avantajları; Öğrenmeyi somutlaştırır, Öğrencinin düşünmesi artar, Dil daha çok kullanılır.

24 Bireyselleştirilmiş öğretim Programlı öğretim Bilgisayar destekli öğretim Anlatım Bireyselleştirilmiş öğretim Programlı öğretim Bilgisayar destekli öğretim Anlatım Sunum Drama Rol Yapma-Rol Play (Canlandırma) Grup Tartışmaları (İkili Tartışmalar) Soru-Cevap (Soru-Yanıt) Beyin fırtınası (Brain Storming) Gösteri (Demonstration) Benzetim (Simulation) Eğitsel Oyunlar Örnek Olay İncelemeleri Video Gösterimleri ……………………vb. Sunum Drama Rol Yapma-Rol Play (Canlandırma) Grup Tartışmaları (İkili Tartışmalar) Soru-Cevap (Soru-Yanıt) Beyin fırtınası (Brain Storming) Gösteri (Demonstration) Benzetim (Simulation) Eğitsel Oyunlar Örnek Olay İncelemeleri Video Gösterimleri ……………………vb. AlanAlanVerenVeren Bireysel Öğretim Teknikleri Bireysel Öğretim Teknikleri İnteraktif-Grup-Yüzyüze-Katılımcı Eğitim Teknikleri İnteraktif-Grup-Yüzyüze-Katılımcı İnteraktif eğitim yöntemleri En iyi interaktif eğitim yöntemi; eğitimin amacına uygun olanıdır. 2

25 Eğitim YöntemiAlıcılık % İşiterek (İ)20 Görerek (G)30 İşiterek + Görerek50 İ+G+ İfade Ederek (İE)70 İ+G+İE+ Yaparak (Y)90

26 Eğitim Yöntemi – Hatırlama Oranları Hatırlama (3 Gün Sonra) Okuma 10 Duyma 20 Görme 30 Söyleme 40 Görme + Duyma 50 Görme-Duyma-Söyleme 80 Görme-Duyma-Söyleme-Yapma 90 «Ne kadar fazla duyu organına hitap edilirse, alıcılık ve kalıcılık açısından o kadar başarılı olunur!!!» 1

27

28 İŞYERİ EĞİTİMLERİNİN AMACI 1.İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek 2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak 3.Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek 4.Çalışanlara mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek 5.İSG bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak 1.İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek 2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak 3.Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek 4.Çalışanlara mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek 5.İSG bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak Mevzuat Eğitimin Amaçları 1

29 İŞVEREN SORUMLULUKLARI – 1 Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. Mevzuat Asıl-alt, geçici, tüm çalışan… (2) 1

30 İŞVEREN SORUMLULUKLARI – 2 Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan İSG eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler. Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan İSG eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler. Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Mevzuat Talimatlara uymak, mali yük, çalışma süresinden sayılma 1

31 İŞVEREN SORUMLULUKLARI – 3 İşyerindeki özel risk gruplarının «kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin» eğitimine özel önem verilir. Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir. Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir. İşyerindeki özel risk gruplarının «kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin» eğitimine özel önem verilir. Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir. Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir. Mevzuat Özel önem, özel görevlilere özel, / Özellikli işçiler 1

32 İŞVEREN SORUMLULUKLARI – 4 Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda çalışanlara verilecek eğitimin, Yönetmelikte belirtilen hususları kapsayacak şekilde uygulanmasından işveren sorumludur. Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır. Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda çalışanlara verilecek eğitimin, Yönetmelikte belirtilen hususları kapsayacak şekilde uygulanmasından işveren sorumludur. Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır. Mevzuat Periyodik olarak tekrarlanır 1

33 İŞVEREN SORUMLULUKLARI – 5 Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre;  Eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek,  Yeni eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilir. Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir «Yıllık Eğitim Programı» hazırlanır. Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre;  Eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek,  Yeni eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilir. Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir «Yıllık Eğitim Programı» hazırlanır. Mevzuat

34 İŞVEREN SORUMLULUKLARI – 6 (Programın Belirlenmesi) İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir (Katılım Belgesi) ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin;  Adı - Soyadı,  Görevi - Unvanı  Eğitimin Konusu - Süresi  Eğitimi Verenin Adı-Soyadı, Görev, Unvanı, İmzası  Eğitimin Tarihi - Yeri …………………..alır. İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir (Katılım Belgesi) ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin;  Adı - Soyadı,  Görevi - Unvanı  Eğitimin Konusu - Süresi  Eğitimi Verenin Adı-Soyadı, Görev, Unvanı, İmzası  Eğitimin Tarihi - Yeri …………………..alır. Mevzuat

35 VERİLECEK (DÜZENLENECEK) EĞİTİM PROĞRAMLARI Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır. İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır. İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır. Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır. İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır. İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır. Mevzuat Verilecek eğitim programları? / Tanımları (İlave Eğitim; Yeni eğitim tanımı) 1

36 VERİLECEK (DÜZENLENECEK) EĞİTİM KONULARI Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler, Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, Kişisel koruyucu alet kullanımı, Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler, Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, Kişisel koruyucu alet kullanımı, Mevzuat Eğitim Konuları

37 VERİLECEK (DÜZENLENECEK) EĞİTİM KONULARI Ekranlı ekipmanlarla çalışma, Uyarı işaretleri, Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, Temizlik ve düzen, Yangın olayı ve yangından korunma, Termal konfor şartları, Ergonomi, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İlkyardım, kurtarma Ekranlı ekipmanlarla çalışma, Uyarı işaretleri, Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, Temizlik ve düzen, Yangın olayı ve yangından korunma, Termal konfor şartları, Ergonomi, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İlkyardım, kurtarma Mevzuat Eğitim Konuları

38 EĞİTİMLERE KATILACAKLARIN SEÇİMİ İşyerinde çalışan her bir işçinin görevini en iyi bir biçimde yerine getirebilmesi için sahip olması gereken; Bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır. Bireysel seviye analizi yapılarak işçinin eğitim öncesi seviyesi (niteliği) ve alması gereken eğitimler tespit edilir. Eğitime katılacakların ihtiyacı olan konular belirlenir. İşyerinde çalışan her bir işçinin görevini en iyi bir biçimde yerine getirebilmesi için sahip olması gereken; Bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır. Bireysel seviye analizi yapılarak işçinin eğitim öncesi seviyesi (niteliği) ve alması gereken eğitimler tespit edilir. Eğitime katılacakların ihtiyacı olan konular belirlenir. Mevzuat Bilgi, işin niteliği, tecrübe,… 1

39 3

40 İLETİŞİMİLETİŞİM Duyguların, düşüncelerin, tutumların, tavırların, haber ve mesajların bir kişi, bir grup ya da bir kurum tarafından bir kişi bir grup ya da bir kuruma karşılıklı olarak iletilmesidir. Tanım

41 İNTERAKTİF EĞİTİM AŞAMALARI 1.Başlangıç, 2.Isınma, 3.Sözlü iletişim, 4.Sözsüz iletişim, 5.Sunuma giriş, 6.Sunum özetleme, 7.Etkili soru sorma, 8.………….vb. 1.Başlangıç, 2.Isınma, 3.Sözlü iletişim, 4.Sözsüz iletişim, 5.Sunuma giriş, 6.Sunum özetleme, 7.Etkili soru sorma, 8.………….vb.

42 BAŞLANGIÇBAŞLANGIÇ 1.Tanışma 2.Eğitimin amaçları ve öğrenim hedefleri 3.Beklentilerin öğrenilmesi 4.Katılımcıların sorularının yanıtlanması 5.Etkinlikler 6.Kurs programı ve gereçleri 7.Tuvalet, telefon, yemek, çay ………………… belirlenmeli ve açıklanmalı 1.Tanışma 2.Eğitimin amaçları ve öğrenim hedefleri 3.Beklentilerin öğrenilmesi 4.Katılımcıların sorularının yanıtlanması 5.Etkinlikler 6.Kurs programı ve gereçleri 7.Tuvalet, telefon, yemek, çay ………………… belirlenmeli ve açıklanmalı

43 ISINMA EGZERSİZLERİ 1.Etkin katılımı ve karşılıklı etkileşimi destekler 2.Katılımcıların endişelerinin giderir 3.Bu etkinliklere eğitmenin de katılması bütünleşmeyi ve daha kolay iletişim kurmayı sağlar 1.Etkin katılımı ve karşılıklı etkileşimi destekler 2.Katılımcıların endişelerinin giderir 3.Bu etkinliklere eğitmenin de katılması bütünleşmeyi ve daha kolay iletişim kurmayı sağlar

44 SÖZLÜ İLETİŞİM 1.Sesin tonu, vurgusu ve yüksekliği iyi ayarlanmalı 2.Her bölüm ve her konuya güçlü bir girişle başlanmalı 3.Katılımcı soru ve görüşlerine önem verilmeli 4.Katılımcılara adlarıyla seslenilmeli 5.Belli sözcük ve ifadeleri tekrarlamaktan kaçınmalı 6.Sunum şekli ve temposu iyi ayarlanmalı 7.Konu geçişleri mantıklı ve yumuşak olmalı 8.Katılımcıların kabul edebileceği sözcükler kullanılmalı 1.Sesin tonu, vurgusu ve yüksekliği iyi ayarlanmalı 2.Her bölüm ve her konuya güçlü bir girişle başlanmalı 3.Katılımcı soru ve görüşlerine önem verilmeli 4.Katılımcılara adlarıyla seslenilmeli 5.Belli sözcük ve ifadeleri tekrarlamaktan kaçınmalı 6.Sunum şekli ve temposu iyi ayarlanmalı 7.Konu geçişleri mantıklı ve yumuşak olmalı 8.Katılımcıların kabul edebileceği sözcükler kullanılmalı

45 SÖZSÜZ İLETİŞİM 1.İlk izlenim önemli (kılık, kıyafet) 2.Yüzleri okumak için göz teması kurulmalıdır 3.Olumlu yüz ifadeleri kullanılmalı 4.Kollar bağlanmamalı (Kapalı) 5.Eğitim salonu içinde hareketli olmalı 6.Yorumlarda veya soru yanıtlarken katılımcıya dönülmeli, baş hafifçe sallanarak ilgi hissettirilmeli, etkin katılım sağlanmalı 7.Durmadan kımıldamak, ileri geri sallanmak, kalemle, anahtarla oynamak, para şıkırdatmak gibi davranışlardan kaçınılmalı, 1.İlk izlenim önemli (kılık, kıyafet) 2.Yüzleri okumak için göz teması kurulmalıdır 3.Olumlu yüz ifadeleri kullanılmalı 4.Kollar bağlanmamalı (Kapalı) 5.Eğitim salonu içinde hareketli olmalı 6.Yorumlarda veya soru yanıtlarken katılımcıya dönülmeli, baş hafifçe sallanarak ilgi hissettirilmeli, etkin katılım sağlanmalı 7.Durmadan kımıldamak, ileri geri sallanmak, kalemle, anahtarla oynamak, para şıkırdatmak gibi davranışlardan kaçınılmalı,

46 SUNUMA GİRİŞ Giriş tüm grubun ilgisini çekmeli Sonradan verileceklere katılımcıları hazırlamalı Olumlu bir eğitim atmosferi oluşturulmalı Katılımcıların eğitmenin beklentilerini anlamalarını sağlamalı  Konu hakkında bir dizi soru sorarak  Eğitimin amaçlarını gözden geçirerek  Konunun daha önce işlenen bölümlerle bağlantısını kurarak  Kişisel deneyimleri paylaşarak  Gerçek yaşam deneyimlerini paylaşarak… Giriş tüm grubun ilgisini çekmeli Sonradan verileceklere katılımcıları hazırlamalı Olumlu bir eğitim atmosferi oluşturulmalı Katılımcıların eğitmenin beklentilerini anlamalarını sağlamalı  Konu hakkında bir dizi soru sorarak  Eğitimin amaçlarını gözden geçirerek  Konunun daha önce işlenen bölümlerle bağlantısını kurarak  Kişisel deneyimleri paylaşarak  Gerçek yaşam deneyimlerini paylaşarak…

47 SUNUM ÖZETLEME Kısa olmalı, ana noktaları toparlamalı, katılımcıların etkin katılımı sağlanmalı Katılımcılardan soru sormaları istemeli Katılımcılara soru sormalı Alıştırma veya test çözmeli Zaman varsa ana noktaları oyun içinde tekrarlamalı Kısa olmalı, ana noktaları toparlamalı, katılımcıların etkin katılımı sağlanmalı Katılımcılardan soru sormaları istemeli Katılımcılara soru sormalı Alıştırma veya test çözmeli Zaman varsa ana noktaları oyun içinde tekrarlamalı

48 ETKİLİ SORU SORMA Soruyu tüm gruba yöneltilmeli Katılımcılara adıyla seslenerek soru sormalı Soruyu sorma, duraklama ve sonra soruyu belli bir katılımcıya yöneltme, Katılımcının doğru yanıtını tekrarlama, Doğru yanıtı destekleme, ödüllendirme, Katılımcının yanıtı kısmen doğruysa, doğru bölüm onaylanmalı, hatalı bölüm düzeltilmeli, Katılımcının yanıtı hatalıysa, eğitmen doğru yanıta götürmek için soruyu başka sözcüklerle yeniden ifade etmeli Soruyu tüm gruba yöneltilmeli Katılımcılara adıyla seslenerek soru sormalı Soruyu sorma, duraklama ve sonra soruyu belli bir katılımcıya yöneltme, Katılımcının doğru yanıtını tekrarlama, Doğru yanıtı destekleme, ödüllendirme, Katılımcının yanıtı kısmen doğruysa, doğru bölüm onaylanmalı, hatalı bölüm düzeltilmeli, Katılımcının yanıtı hatalıysa, eğitmen doğru yanıta götürmek için soruyu başka sözcüklerle yeniden ifade etmeli

49

50 ALICI (Mesajı Alan/Kişi-Grup-Kurum) Ortam-Çevre Dış Ortam (Çevre) İç Ortam (Alıcı-Vericinin Ruh Hali) İletişim Kanalı Mesaj (Bilgi-Düş) KAYNAK (Mesaj Veren/Kişi-Grup-Kurum) Amaç: Tutum ve Davranış Değişikliği Meydana Getirmektir… Sözlü-Sözsüz-Yazılı-Elektronik Geri Bildirim-Feedback-Dönüt (açıklama, tartışma, önerme…,) [Yoksa: İletim / Varsa: İletişim] Mesaj İleti Deşifre Yorum

51 ETKİLİ İLETİŞİM Kaynak; başkası ile paylaşacak fikre sahip olan birey, grup ya da kurum, Mesaj; iletişime esas olan haber, bilgi, hareket, jest, mimik, ses, ışık, resim, yazı, işaret vb. semboller, Kanal; mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemler. Ne kadar çok duyu organı devreye girerse iletişim o derece etkin olur, Alıcı; kaynaktan gelen mesajın iletici araç-yöntemleri takip ederek ulaştığı kişi, Geri Besleme-Dönüt; kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşma sürecidir. Kaynak; başkası ile paylaşacak fikre sahip olan birey, grup ya da kurum, Mesaj; iletişime esas olan haber, bilgi, hareket, jest, mimik, ses, ışık, resim, yazı, işaret vb. semboller, Kanal; mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemler. Ne kadar çok duyu organı devreye girerse iletişim o derece etkin olur, Alıcı; kaynaktan gelen mesajın iletici araç-yöntemleri takip ederek ulaştığı kişi, Geri Besleme-Dönüt; kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşma sürecidir. Tanım

52 Doğru Sözcük Seçimi 1.Her zaman bilinen sözcükler kullanın, 2.Az sözcük kullanın, 3.Güçlü sözcükler kullanın, 4.Kolay kelimeler kullanın, 5.Aktif sözcükler kullanın, 6.Doğru deyimler kullanın, 7.Teknik sözcükleri dikkatli kullanın, 1.Her zaman bilinen sözcükler kullanın, 2.Az sözcük kullanın, 3.Güçlü sözcükler kullanın, 4.Kolay kelimeler kullanın, 5.Aktif sözcükler kullanın, 6.Doğru deyimler kullanın, 7.Teknik sözcükleri dikkatli kullanın,

53 DİNLEME DÜZEYLERİ – EMPATİ 1.Dinlememe, 2.Umursamaz dinleme, 3.Dinliyormuş gibi yapma, 4.Seçerek dinleme, 5.Dikkatli dinleme (İletişimin en temel kuralı) 6.Empatiyle dinlemek «Empati; Kişinin kendisini diğerinin yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışmasıdır. 1.Dinlememe, 2.Umursamaz dinleme, 3.Dinliyormuş gibi yapma, 4.Seçerek dinleme, 5.Dikkatli dinleme (İletişimin en temel kuralı) 6.Empatiyle dinlemek «Empati; Kişinin kendisini diğerinin yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışmasıdır. Tanım 1

54


"25. Yetişkin Eğitimi İletişim 1-) Eğitim2-) Yetişkin3-) İletişim Mevzuat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları