Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm I Hüseyin İlhan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm I Hüseyin İlhan."— Sunum transkripti:

1 Bölüm I Hüseyin İlhan

2 Bölüm IV Bölüm I Bölüm V Bölüm II Sunum Planı Bölüm VI Bölüm III
Libreoffice Impres, Powerpoint Kullanılması Bölüm V Prezi Kullanılması Bölüm VI slides.com Kullanılması Bölüm I Yetişkin Eğitimi Yetişkinler Nasıl Öğrenir? Bölüm II Etkili Sunum Hazırlama Etkili Sunma Bölüm III Görsel Sunum Hazırlama Sunum Planı

3 Eğitimin Temel Kavramları
Bedene ve ruha mükemmelliği vermek (Platon) Çocuğu insan haline getirmek (Çiceron) Bireyin davranışlarında istenilen yönde davranışlar meydana getirme süreci

4 Yetişkinler nasıl öğrenir?
Neden ve nasıl eğitileceklerini bilmek isterler. Eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını ister, bir iş ortamında veya gündelik yaşamda kullanılabilecek, uygulamaya dönük bilgi ve becerileri öğrenmeye odaklanırlar. Bilgi ve becerileri edinmede acelecidirler.

5 Yetişkinler nasıl öğrenir?
4. Öğrendiklerini hemen hayata geçirmek ve yararlarını görmek isterler. 5. Yetişkin eğitimi zorlayıcı olamaz, inandırıcı olmak zorundadır. 6. Eğitime etkin olarak katılmak ister. 7. Olumlu geribildirim verilmesini isterler. 8. Kişisel kaygıları vardır, güvenli bir ortam isterler.

6 Yetişkinler nasıl öğrenir?
9. Geçmiş yaşantı ve deneyimleri onlar için önemlidir. 10. Herkesten farklı, bilgi, görgü ve deneyimlere sahip özgün birer birey olarak görülmek isterler. beklenti düzeyleri yüksektir. Eğitim içerikleri yetişkinlerin karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardımcı olacak nitelikte tasarlanır.

7 Eğitim Yöntem ve Teknikleri
Her eğitimcinin bir yöntemi, kendine özgü bir kullanış biçimi veya tekniği vardır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın eğitimcinin; Yöntemi çok iyi anlamış olması Yaratıcı olması Etkin bir biçimde, nerede ve nasıl uygulayabileceğini bilmesi önemlidir.

8 Eğitim Yöntem ve Teknikleri
Anlatma Soru–cevap Tartışma Beyin fırtınası Oyunlaştırma Problem çözme Olgu çalışması Gösterim Benzetim Yetiştiricilik

9 Bir şeyi bilmek onu düzgün aktardığınız anlamına gelmez.
Sunum, ders anlatma bir yerde rol yapmaktır. İlgiyi sürekli tutabilmek için tiyatrocular gibi olunması gerekir. Başarılı bir sunum için anahtar kelime: İletişim Etkili Eğitim

10 Etkili Eğitim = Etkili Sunum

11 Sunum Sunum; beden dili ve teknolojik araçları
sözel ve görsel etkileşme izleyicilerin bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi veya etkilenmesi amaçlanır 11 11

12 Ne, Nasıl ? Sunum öncesinde Sunum sırasında Sunum sonrasında 12

13 Sunum öncesinde; ? 13

14 Sunum öncesinde; Katılımcı bilgileri  Sunum hazırlığı Fizik koşullar
14

15 Sunum öncesinde; Katılımcı bilgileri;
Hitap edeceğiniz grup kimlerden oluşuyor? (Yaş / Cinsiyet dağılımı, Grubun büyüklüğü) Bildikleri neler? Konu hakkında bilgili, konu hakkında bilgisiz Katılımcıların ilgi alanları/ uzmanlık konuları/ tercihleri neler? Katılımcıların bilmesi gerekenler neler? 15

16 Sunum öncesinde; Katılımcı bilgileri, Sunum hazırlığı  Fizik koşullar
Eğitimcinin hazırlığı 16

17 Sunum öncesinde; Sunum hazırlığı:
Sunumlar hazırlanırken sorulması gereken ana sorular şunlardır: Konferans, Seminer, Panel, Sempozyum ? Neden ? Amaç ? Ne Tür Bilgi ? Kimlere ? Nerede ? Ne Zaman ? Ne Sürede ? Hangi Destek Araçlarları ? İçerik Size verilen veya sizin seçtiğiniz konu üzerinde Beyin Fırtınası'ndan sonra Tez/ Sav'ınızı oluşturun. Tez/ Sav'ınızın en etkin sunumu için araştırma yapıp, bilgi toplayın. Seçici olun, unutmayın, sunumlarda bilginin doğru, öz, ve kolay anlaşılıp, takip edilir biçimde paylaşılma özelliği çok önemlidir. Amaç Hedefinizi belirli bir konuda bilgilendirme, tanıtım veya ikna etme biçiminde tanımını yapın. 17 17

18 Sunum öncesinde; Katılımcı bilgileri Sunum hazırlığı Fizik koşullar 
Katılımcı/ İzleyicilerin Tanımı Sunum taslağını yapmadan yanıtlamanız gereken sorular: ••Hitap edeceğiniz grup kimlerden oluşuyor ? Yaş/ Cinsiyet dağılımı Grubun büyüklüğü/ Katılımcı sayısı •• Katılımcıların bilmesi gerekenler neler? Bildikleri neler? İçerik ve Yöntem hakkında katılımcı beklentileri neler? Katılımcılar konuya ne kadar hakim - Konuyu kavrama için hazır oluş durumları ne düzeyde? Katılımcıların ilgi alanları/ uzmanlık konuları/ tercihleri neler? 18 18

19 Sunum öncesinde; Salon Sunum gereçleri Oturma Durumu: U düzeni
aydınlatma, perde, ısınma ve havalandırma sistemlerini Sunum gereçleri bilgisayar, programlar, ekran, yansıtıcı ve ses düzenini sunum öncesi deneyin teknolojik donanımı mutlaka sunum öncesi kontrol edin 19

20 Ne, Nasıl ? Sunum öncesinde Sunum sırasında ? 20

21 Sunum sırasında; Etkinliğin açıklanması
Sözlü iletişim (ses tonu, isimle hitap, mizah kullanımı) Sözsüz iletişim (giyim, göz teması, beden dili) Katılımcı gereksinimleri (ısınma-mizah vb.) 21

22 Ne, Nasıl ? Sunum öncesinde Sunum sırasında Sunum sonrasında ? 22

23 Sunum sonrasında; Katılımcıları izlemek Geri bildirimler almak
Ek bilgi ve kaynak aktarımı Yeniden değerlendirme ve düzenleme 23

24 Sunum Sunumlar üç aşamalı bir çalışmadır:
Ne anlatacağınızı anlatın (Giriş) Anlatın (Gelişme) Ne anlattığınızı anlatın (Sonuç) Giriş'le başlar, Gelişme ile devam eder, Sonuç'la biter Sunumlar kısa Giriş'le başlayıp, Gelişme ile devam eder ve Kapanış/ Sonuç' la biter. Giriş'te katılımcılara,"Hoş Geldiniz" mesajıyla başlayıp, kendinizi tanıtın; konunuzu, amacınızı, sunumunuzun ana hatlarını belirtin ve sorgulayacağınız konularla ilgili ip uçları verin, •• Sunumunuzun Gelişme bölümünde örneklerle konu/ savınızı güçlendirin . •• Sunumunuzun Sonuç bölümünde sunumun ana hatlarını/ başlıklarını belirtip, katılımcıların dikkatle izleyip aktif katılımlarına teşekkürlerinizi sunup, soruları yanıtlayın. Katılımı canlı tutmak açısından ana bölümler sonunda da soruları alıp, yanıtlayıp, kendi sorularınızı sorabilirsiniz. 24 24

25 25

26 Giriş ? 26 26

27 Giriş "Hoş Geldiniz" Kendinizi tanıtın
Konunuzu, amacınızı, sunumunuzun ana hatlarını belirtin Dikkati konuya çekin etkili bir giriş bölümü olmalıdır ilk birkaç dakikası çok önemlidir 27

28 Giriş Kısa olmalıdır. İlgi çekmelidir.
Katılımcılara eğitim beklentileri açık olarak anlatılmalıdır. Katılımcılar konuya ısındırılmalı ve hazırlanmalıdır. Nasıl ? 28

29 Girişte kullanılabilecek teknikler
Konu hakkında soru sormak Bir önceki konu ile bağlantı kurmak Kişisel deneyimleri paylaşmak Video film veya diğer görsel araçların kullanılması Kışkırtıcı ifadeler kullanmak 29

30 Gelişme ? 30

31 Gelişme Anlatın Ara özetler yapın. Kişisel deneyimleri paylaşın.
Gerçek yaşamdan örnekler verin. Dozunda tekrarlar yapın. Dinleyici ile diyaloga girin. 31

32 Sonuç ? 32

33 Sonuç Sunumun ana hatlarını belirtip, katılımcıların dikkatle izleyip aktif katılımlarına teşekkürlerinizi sunun. Son özetlemeyi yapın. Ana fikri tekrar vurgulayın. Soru ve katkıları alın. Soruları yanıtlayın. Soru soranlara teşekkür edin. 33

34 Bu sunuya http://hi.ogu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Hüseyin İlhan Bu sunuya adresinden ulaşılabilir. ESOGU Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir 34 Dr Hüseyin İlhan

35 Sunum türü Konferans: Bilgi Bir konu
Konu ile ilgili değişik boyutlar ele alınır. Öneri ve açıklamalar bir bütünlük oluşturacak şekilde verilir. 35

36 Sunum türü Seminer: Tartışma
Konu ile ilgili bilgi vermek ve üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenmiş toplantıdır. Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve üzerinde tertışmak amacıyla düzenlenmiş toplantıdır. 36 36

37 Sunum türü Panel: Tartışma
Bir sorunu ortaya koyma, o sorunun çözümü konusunda değişik görüşler öne sürmeye dayanan bir küme tartışmasıdır. Panel 􀁺 Bir sorunu ortaya koyma, o sorunun çözümü konusunda değişik görüşler öne sürmeye dayanan bir küme tartışmasıdır. 􀁺 Panele katılan konuşmacı sayısı 4-8 kişi arasında değişir. Dinleyicilerin tam karşısına düşecek yüksekçe bir yerde bir masa etrafında yarımay şeklinde oturulur. 􀁺 Panel başkanı konuşmayı açar. Konuyu açmaya yönelik sorular sorar. Her konuşmacı soruyla ilgili görüşlerini ortaya koyar. Konuşmacılar görüşlerini belirttikten sonra konuya ait dinleyici soruları cevaplandırılır 37 37

38 Sunum türü Sempozyum Bilgilendirme
Sayısı 3-5 kişi arasında değişen bir konuşmacı kümesinin herhangi bir sorunla ilgili önceden hazırladıkları kısa konuşmalar Tartışma değil, bilgilendirme Sempozyum 􀁺Sayısı 3-5 kişi arasında değişen bir konuşmacı kümesinin belli bir dinleyici topluluğu önünde herhangi bir sorunla ilgili önceden hazırladıkları kısa konuşmaları sunma işidir. 􀁺Panelden ayrıldığı taraf, bir küme tartışması olmaktan çok halk önünde yapılan birer konuşmalar toplamı olmasıdır. 􀁺Amacı dinleyiciyi bilgilendirmektir. 38 38

39 Hüseyin İlhan hilhan@ogu.edu.tr 0222.229 29 79
Bu sunuya adresinden ulaşılabilir. ESOGU Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir Dr Hüseyin İlhan 39


"Bölüm I Hüseyin İlhan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları