Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLGU 3 yaş Ağız açık salyalı Dispneik görünümlü Boyun hiperekstansiyonda Boğaz bakısında ne göreceğiz!!!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLGU 3 yaş Ağız açık salyalı Dispneik görünümlü Boyun hiperekstansiyonda Boğaz bakısında ne göreceğiz!!!"— Sunum transkripti:

1 OLGU 3 yaş Ağız açık salyalı Dispneik görünümlü Boyun hiperekstansiyonda Boğaz bakısında ne göreceğiz!!!

2 Pediyatrik bronşit, bronşiolit, krup Dr.Arif AKKAYA SB TEPECİK EAH,ACİL TIP KLİNİĞİ ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Eylül 2010

3 Kaynaklar

4 Sunum Planı Bronşit Bronşiolit Krup Epiglottit

5 Öğrenim Hedefleri Bronşit, bronşiolit, krup tanısı koyma Tedavi yaklaşımları Yatış kararı verme Taburculuk kararı verme

6 Bronşit Trakea, bronş ve bronşiollerin inflamasyonu Akut-kronik Genellikle viral Öksürük, balgam Derin nefes almakla retrosternal ağrı

7 Akut bronşit Genellikle viral kökenli  %90 Öksürük, balgam Derin nefes almakla retrosternal ağrı Sağlam çocukta kendini sınırlar Genelde 10-14 günde tam şifa

8 Kronik bronşit Bronşların rekürren inflamasyonu ve dejenerasyonu Submukozal gland artışı hipersekresyon Altta yatan hastalığın parçası - astma - kistik fibrosis - diskinetik silia sendromu - yabancı cisim aspirasyonu

9 Kronik bronşit Son 2 yılda 3 ay süren öksürük ve balgam 2 hafta tedaviye rağmen balgam 5 yaş altı balgam kusma olarak gelir. Hırıltı Hemoptizi olabilir.

10 Kronik bronşit Viral enfeksiyon Sekonder bakteriyel enfeksiyon Sigara  pasif Allerji Reflü veya kronik aspirasyon

11 Labaratuar Hızlı balgam ve kan kültürü Soğuk agglünitasyon testi  bakt-viral? Crp düzeyi Entübe hastalarda trakeal aspirasyon kültürü Ter testi  kf için Serum Ig düzeyleri

12 Akciğer grafisi Unkomplike ise normaldir Atelektazi Hiperinflasyon Peribronşial kalınlaşma Sft  obstruksiyonu gösterir.

13

14 Tedavi Acil serviste amaç : yeterli oksijenizasyonu sağlamak Altta yatan hastalık yoksa ayaktan tedavi İstirahat Antipiretik Hidrasyon Sigaradan uzak durmak 2 hafta tedavi sonrası poliklinik kontrol

15 Tedavi akut bronşit Analjezik antipiretik Antitusif ve ekspektoranların faydası? Antibiyotik?

16 Tedavi kronik bronşit Bronkodilatör Beta adrenerjik agonist albuterol metaproterenol Theophylline Beta adrenerjik ajanlar İnhale kortikostereoid

17 Tedavi kronik bronşit Tedaviye rağmen öksürük devam ederse steroid eklenmeli Ateş devam ederse antibiyotik eklenmeli

18 Parasetamol <12 years: 10-15 mg/kg PO q4-6h prn; not to exceed 2.6 g/d >12 years: 325-650 mg PO q4h; not to exceed 5 doses/d

19 Prednisolone Yetişkin 5-60 mg/gün 1-2 mg/kg PO günlük en fazla 80 mg

20 Bronkodilatör Albuterol sulfate PO: <6 years: 0.3 mg/kg/d PO divided tid; not to exceed 12 mg/d 6-12 years: 6 mg/d PO divided tid; not to exceed 24 mg/d

21 Antibiyotik Eritromisin Klaritromisin Azitromisin Amoksisilin-klavunat Oseltamivir

22 Kortikosteroid Beklometazon Fluticasone Budesonide

23 Komplikasyon Bronşektazi Bronkopnomoni Akut solunum yetmezliği

24 Akut Bronşiolit Süt çocukları ve küçük çocuklarda sıklıkla virusların neden oldugu, hırıltılı solunum, takipne ve gögüste retraksiyonlar ile karakterize, bronşiollerin enflamatuvar obstrüksiyonu ile seyreden klinik bir sendromdur. Vakaların %80’i 1 yaşın altındadır.

25 Etkenler RSV Rinovirus Human metanpneumovirus (hMPV) İnfluenza - A

26 Risk faktörleri Düşük doğum ağırlığı – premature Düşük sosyoekonomik düzey Parental sigara Kr ac hastalığı  Bronkopulmonerdisplazi Norolojik hastalık  konj. veya sonradan Pulm HT olan konj. kalp hastalığı < 3 ay Havayolu anormallikleri

27 Fizik muayene Taşipne Taşikardi Ateş Retraksiyonlar İnspiratuvar ve ekspiratuvar ince raller Wheezing Uzamış expiryum

28 Akut bronşiolit İlk bulgular burun akıntısı, hafif ates <38.5 ve öksürük. Birkaç gün içinde hırıltı, retraksiyonlar, takipne, taşikardi klinik tabloya eklenir. Huzursuzluk, beslenme güçlügü, kusma, konjuktivit, otit ve farenjit bulgulara eşlik edebilir.

29 Akut bronşiolit Siyanoz ve apne görülebilir Havayolu obstrüksiyonu fazla oldugunda solunum sesleri zor duyulur veya alınmayabilir. Sıvı alımının azalması ve takipneye sekonder olarak dehidratasyon meydana gelir.

30 Akut bronşiolit Genellikle bronsiyolitli çocuk hastalıgı hafif yada orta siddette geçirir. Semptomlar 2-3 günde doruğa çıkar, 7-10 gün içerisinde azalarak kaybolur, öksürük haftalarca devam edebilir.

31 Labaratuar WBC : 8-15 bin RSV antijen testi Viral kültür PCR

32 AC grafisi Hiperinflasyon Lobar infiltrasyon Atelektazi Diafragmada düzleşme Akciger grafisi ilk kez atak geçiren her bronşiolit vakasında rutin olarak önerilmeyen (!) bir tetkiktir.

33

34 Tedavi Hidrasyon Antipiretik Bronkodilatör O2  nemli Komplikasyonlar için takip Ig  Palivizumab Antibiyotik? Antiviral?

35 Hastaneye yatış Oda havasında SaO2 < 92 % Ağır respiratuar distress bulguları (siyanoz-apne asidoz) Oral hidrasyon sağlanamıyorsa Solunum sayısı > 70 Kardiorespiratuar yetmezlik Dispne, interkostal çekilmeler Sosyal endikasyon

36 Komplikasyon ARDS Bronşiolitis obliterans KKY Sekonder enfeksiyon Myokardit Aritmi Bronş hiperreaktivitesi

37 Krup Laryngotrakeobronşit 6ay - 3 yaş Klinik ani başlar Havayolunda 1 mmlik daralma ciddi sıkıntıya yol açar.

38 Etyoloji Viral Parainfluenza 1,2,3 İnfluenza A,B RSV Rinovirus Adenovirus

39 Klinik 1-5 gün prodramal dönem üsye bulguları Havlar tarzda öksürük geceleri kötüleşir Ateş olabilir Stridor bifaziktir. Pozisyon ile değişmez. Ağlamak ve ajitasyonla artar. İnterkostal retraksiyon ve takipne

40 Tanı Klinik olarak konur. Hg, kan kültürü, boğaz kültürü gereksizdir.

41 Tedavi Pulse ölçümü ve oksijen RSI dışında sedasyon verilmez. Antibiyotiğe gerek yok. Antipiretik Hidrasyon İdrar çıkışı monitörize edilmeli

42 Tedavi O2 Hidrasyon Destek tedavisi Epinefrin Deksametazon  ilk saatte başlanmalı 0.3 mg/kg

43 Epinefrin L-Epinefrin  0.5 ml/kg max: 5 ml Rasemik epinefrin  0.05 ml/kg max:0.5ml

44 Kimler entübe ? 1 saatte 2 katekolamin ihtiyacı Saatlik nebül ihtiyacı Akut bilinç değişikliği Tedaviye rağmen respiratuar yetmezlik Neonatal ac hastalığı olanda ciddi krup Transfer edilecek olanlar (helikopter)

45 Taburculuk kriterleri Son epinefrinden 3 saat geçmiş ise Non-toksik görünüm İyi sıvı alabiliyor — dehidrate değil Oda havası sat : >%90 12 aydan büyük Hava şartları acile geri geliş için uygun Bakıcı çocuğun klinik değişimini farkedebilecek

46

47 Epiglottit 2-6 y dramatik ciddi tablo Yüksek ateş, boğaz ağrısı, dispne, hızlı ilerleyen respiratuar obstrüksiyon ve solunum sıkıntısıyla başlar. Dilleri dışarıdadır. İnspiratuar-expiratuar stridor Yardımcı solunum kasları

48 Epiglottit Havlar tarzda kuru öksürük yoktur. Boyun genellikle hiperekstansiyondadır. Boğaz muayenesi yapma. Ajitasyon, siyanoz, koma ve ölüm! Muayene yoğun bakımda Entübasyon ve trakeostomi gerekebilir

49

50

51 Tedavi Soğuk buhar Epinefrin Antibiyotik Steroid

52

53

54 Teşekkürler


"OLGU 3 yaş Ağız açık salyalı Dispneik görünümlü Boyun hiperekstansiyonda Boğaz bakısında ne göreceğiz!!!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları