Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Taşımacılıkta iş Sağlığı ve Güvenliği EU-OSHA etkinliklerinden elde edilen bulgular Türkiye’de Taşımacılık İşçileri için Düzgün İş Uluslararası Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Taşımacılıkta iş Sağlığı ve Güvenliği EU-OSHA etkinliklerinden elde edilen bulgular Türkiye’de Taşımacılık İşçileri için Düzgün İş Uluslararası Eğitim."— Sunum transkripti:

1 Taşımacılıkta iş Sağlığı ve Güvenliği EU-OSHA etkinliklerinden elde edilen bulgular Türkiye’de Taşımacılık İşçileri için Düzgün İş Uluslararası Eğitim Merkezi (ITC), ILO İstanbul, 19 Nisan 2011 Xabier Irastorza Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA)

2  Arkaplan: Ağır yük kamyonlarının uzun mesafe sürücüleri için tıbbi hizmet desteğine erişim olmaması.  Amaç: Tıbbi yardıma ihtiyacı olan sürücülerin yolda bir doktora danışabilmesine olanak vermek için, sürücülere yönelik bir sağlık bilgileri ve ürünleri ağı oluşturulması.  Proje:  2007’de pilot proje olarak başladı.  Sağlık merkezlerinin 4 km yakınında olacak şekilde, kamyonların duraklama alanlarında bir irtibat noktaları ağı.  TV, radyo, broşürler, ticaret örgütleri ve sürücülerle kişisel diyalog yoluyla tanıtım.  Önce Almanya’da gerçekleştirildi; şimdi Avrupa düzeyinde uygulanıyor.  Almanya ve İsviçre’de birçok kuruluş tarafından destekleniyor.  Sonuçlar: o2008’de otoyollardaki dinlenme alanlarında yaklaşık 200 irtibat noktası. oSürücülerden iyi kabul gördü oSektörden gelen destek, Almanya’da nakliyat sürücüleri için tıbbi bakım sağlanmasına olanak verdi.  Ayrıntılı bilgi için: http://www.docstoponline.euhttp://www.docstoponline.eu DocStop, Almanya

3 Otobüs sürücülerine yönelik şiddetin önlenmesi- Okul seferi, Fransa Sorun: personele yönelik şiddet/stres, otobüslere fiziksel hasar, kaza riskinin artması Tedbirler şunları içermiştir:  Ortaklık– okullar, suç önleme programları, polis, trafik otoriteleri  Çocukların katılımı oOkullarla çalışmak gibi halka ulaşma ile ilgili sorumlulukları olan bir önleme sorumlusu görevlendirildi. oSorunları ve çözümleri belirlemek için çocuklarla tiyatro oÇocuklar kuralları kabul ediyor ve ‘otobüslerin polisliğini’ üstleniyor oSürücülerle ve çocuklarla ortak eğitim– ortak anlayış  Bütünsel bir yaklaşım– okul içinde ve dışında  Müdahale sorumluları – bilet kontrolörleriyle çalışan yardımcılar  Yan camlarda koruyucu kaplamalar, yolculardan ayrılmış sürücü kabinleri, CCTV, izleme sistemleri, hızlı müdahale için telsiz bağlantıları  Olay sonrası personele yasal destek ve danışmanlık

4 Bütüncül bir risk değerlendirme yaklaşımı geliştirmek- Helenik İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (ELINYAE), Yunanistan  Kentsel ulaşım sektöründeki sağlık ve güvenlik tehlikeleri, aşağıdaki amaçlarla araştırıldı: oSürücülerin görevlerine ilişkin risk değerlendirmesine bütünsel bir yaklaşım geliştirmek, oÇalışma ortamının tüm yönlerini ve çok çeşitli sağlık faktörünü kapsam içine almak, oGerçek çalışma koşullarını göz önüne almak, ve oSürücülerin görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu becerileri ele almak  Sürücüler için sürekli eğitime erişim sağlandı– oSürücüleri yolda güvenli tutmakla ilgili önemli öğeler  Araştırmaya sürücülerin de katılması sağlandı– oSürücülerin öznel görüşleri, değerlendirmenin önemli bir kısmını oluşturdu

5 Arla Foods, Danimarka  Yöneticiler, sürücülerle işbirliği içinde, 500’ü aşkın farklı yükleme alanında çalışma koşullarıyla ilgili bilgi toplamak için bir plan geliştirdi  Bilgiler şirketin BT sistemine entegre edildi- böylece, sürücülerin günlük rotalarının çıktısını alırken bilgilere ulaşabilmesi sağlandı  Müşterilerle yapılan anlaşmalar da kapsanan konular arasındaydı  Tedbirlerin okuryazarlık düzeylerini ve teslimat sürelerinin sınırlı olduğunu hesaba katmak sürücüler için önemliydi

6 Shell Transport, Danimarka  Altyüklenicilere şirketin kalite ve güvenlik standartlarına uyma zorunluluğu getirildi.  Bunlar özellikle aşağıdakilere odaklanmaktadır: oKaza ve yaralanmaların bildirilmesi, sürücülerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi oAltyüklenicilerin kendi kurumsal uygulamalarına güvenliği nasıl dahil ettiği.  Programa uygunluk yakından izleniyor  Birçok altyüklenici, diğer müşterilerle çalışırken de aynı standartları benimsiyor

7 Transport for London, İngiltere Kadın sürücü sayısını arttırmak için Eylemler  Ulaşımda işgücünde erkekler hakimdir– Yunanistan’da %94 – kadın istihdamı artıyor– İSG tedbirleri erkeklere yönelik  TfL’nin kadın otobüs sürücüleri kampanyası, işe alınan ve işte kalan kadın sayısını arttırmak için uygun çalışma koşulları sunuyor  ‘Kadın mentörler’ kadın sürücülere destek veriyor; çocuk bakım masraflarına yardımcı oluyor; kadınlar için tesisler sağlıyor.  Otobüslerde şiddeti önlemek için tedbirler ve kampanya  Personel ve tüm yöneticiler için, ayrımcı davranışlara sıfır tolerans politikasını vurgulayan eğitimler  Esnek çalışma saatleri gibi konularda çalışmalar devam etmektedir Bir başka örnekte, bir çalışmadan yola çıkan İspanyol sendikası CCOO, hamile kadınları da içerecek şekilde kadınlara özel üniforma için tavsiyeler üretti

8 Prevost taşımacılık şirketi, Fransa  Çeşitli tedbirler yoluyla sürücüleri için 80 km/saatlik bir hız sınırı getirdi  Hız sınırı, yakıt tüketiminin ve CO2 emisyonlarının azalmasına yol açarak sürücülerin sağlık ve güvenliğini arttırdı.  İşçiler, sağlanan maliyet tasarruflarından pay aldı  İnisiyatifi desteklemek için araçlara sticker yapıştırıldı

9 Toplu taşımacılıkta çalışırken dış kaynaklı şiddetin değerlendirilmesi ve önlenmesi– EuskoTren, ispanya Durum: Dışarıdan şiddet gören işçiler (istismar, hakaret, tehdit ve korkutma). Amaçlar: - personelin karşı karşıya olduğu psikososyal risklerin değerlendirilmesi ve - dış kaynaklı şiddeti önleme politikasının uygulamaya konması. Tedbirler aşağıdakileri içeriyordu:  Yöneticilerle bire bir görüşmeler, personele anket formları doldurtulması, hastalık nedeniyle işe devamsızlıkların analizi ve düzeltici ve önleyici tedbirler  İyileştirme ekiplerine ve önleme faaliyetlerine personelin katılımı.  Şirket hizmetlerine göre özel çözümlerin belirlenmesi: otobüs, tren, tramvay, füniküler ulaşım ve müşteri hizmetleri.  Otobüs servisine video izleme sistemi kurulması,  Hassas bölgelerde polisle koordinasyon,  Bu durumlara nasıl tepki gösterecekleri konusunda personelin eğitilmesi.  İşyerinde dış kaynaklı şiddeti önlemek için olay günlüğü ve önleme rehberi. Sonuçlar:  Her bir iş kategorisinde riskler hakkında daha iyi bilgi ve olaylar hakkında daha fazla veri;  Kaydedilen olay sayısında azalma ve çalışma ortamında iyileşme;  İletişim, personelin bilgilendirilmesi ve eğitimi konusunda iyileşme

10 Karayolu taşımacılığında mesleki yorgunluğun önlenmesi– eşgüdümlü bir önleme inisiyatifi, CCOO, İspanya  Karayolu trafik kazalarında sürücü yorgunluğunun etkisi konusunda sendika federasyonu CCOO tarafından gerçekleştirilen, hükümetçe finanse edilen bir çalışma  Nedenlere ve çözümlere bakıldı  Metodoloji, sürücülerle grup görüşmelerini ve kaza literatürünün incelenmesini içeriyordu  Sonuç olarak, sorun hakkında kamu farkındalığını arttırmak için bir kampanya başlatıldı: oSosyal ortaklardan eşgüdümlü eylemler- Bir işveren- sendika ortak ‘mesleki sürüş vakfı’ oluşturuldu oSektöre özel çeşitli yayınlar hazırlandı; karayolu nakliyat sektörüne yönelik bir rehber dahil oYorgunluğun belgelenmesi için formlar ve kronik yorgunluk düzeylerinin belirlenmesi için testler http://www.fct.ccoo.es/webfct/menu.do?Actualidad:Salud_laboral:Pub licaciones

11 Otobüs sürücülerinin stres ve ergonomik değerlendirmeleri- Transportes Urbanos y Servicios Generales (TUSGSAL), Barselona, İspanya  Şehiriçi otobüslerde sürücü konumunun ergonomik değerlendirmesi. oUniversitat Politècnica de Catalunya (Katalonya Politeknik Üniversitesi) ile. oSürücülerin sürücü kabini içindeki hareketlerinin analizi- farklı kabinlerin ve farklı boyutlardaki sürücülerin 3B simülasyonu. oSonuçlar- Boyun için yüksek postüral risk. Sürüşte bedenin duruşun iyileştirmek için sürücü kabininde basit uyarlamalar önerildi. oSürücü kabini tasarım ergonomiği, kurumsal sorumlar: aksaklıklar.  Otobüs sürücülerini etkileyen psikososyal faktörlere müdahale oValensiya Üniversitesiyle oMARC metodolojisi- işle ilgili kazaların psikososyal modeli. Psikososyal risk analizini, güvenli davranış değerlendirmesini ve müdahaleyi bütünleştiriyor. oSonuçlar– iyileştirme yapılabilecek alanları gösteren şirket haritası oTedbirler- eğitim; iletişim ve katılım; kurumsal tedbirler ve risk önleme

12 Coca Cola İngiltere  Araç muayene ve bakım- filo güvenliği politikasının ayrılmaz parçası  Tedbirler şunları içeriyordu: oAraç filosu için bir envanter test ve bakım günlüğü tutulması oSürücüler için eğitim ve talimatlar oSürücüler için kontrol listesi oAraç muayene ve bakımlarının nitelikli kişilerce yapılması, böylece imalatçının önerilen servis aralıklarına uyulması ve garantilerin geçerliliğinin kaybedilmemesi oHer araçta, araçla ilgili tüm bilgileri içeren bir bakım günlüğünün tutulması Tamir/bakım servisi, her servis/muayene sonrasında bu günlüğü güncellemelidir. http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/

13 Taşımacılıkta iş sağlığı ve güvenliği  Taşımacılıkta başlıca iş sağlığı ve güvenliği sorunları nelerdir?  Bu sorunların önlenmesinin önündeki başlıca engeller nelerdir?  Başlıca fırsatlar nelerdir?  Bu sorunları ele alan bir strateji nasıl geliştirilir? Sorular


"Taşımacılıkta iş Sağlığı ve Güvenliği EU-OSHA etkinliklerinden elde edilen bulgular Türkiye’de Taşımacılık İşçileri için Düzgün İş Uluslararası Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları