Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLÇE STRATEJİK GELİŞME RAPORU KARATAY KAYMAKAMLIĞI 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLÇE STRATEJİK GELİŞME RAPORU KARATAY KAYMAKAMLIĞI 2012."— Sunum transkripti:

1 İLÇE STRATEJİK GELİŞME RAPORU KARATAY KAYMAKAMLIĞI 2012

2 1. GİRİŞ 2014-2023 yıllarını kapsayan bölge planının oluşturulması amacıyla Kaymakamlık Makamının 19.03.2012 tarih ve 859 sayılı onayı ile İlçe Kaymakamı Sn. Mustafa ALTINTAŞ başkanlığında, İlçe Stratejik Gelişme Komisyonu 21 üye ve 3 raportörden oluşturulmuş, 5 üyeden oluşan Alt Çalışma Grubu ile de komisyona destek sağlanmıştır. Faaliyet dönemi içerisinde 4 Strateji Gelişme Komisyonu toplantısı ve 3 Alt Çalışma Grubu toplantısı ile toplam 7 toplantı gerçekleştirilmiştir.

3 İLÇE STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU Üye Kurumu ve Unvanı 1- Mustafa ALTINTAŞKaratay Kaymakamı 2- Mehmet HANÇERLİKaratay Belediyesi Başkanı 3- Hasan GEDİK KTO İ.İ.BF Dekan Yardımcısı 4- M. A. Atilla ARICIOĞLU Konya Ü. Yar.Doç. 5- Mehmet YÜNDEN İl Kültür Md.ğü Müd. Yrd. 6- Adil DEMİRCİ İl Gıda, Tarım ve Hay. Md.ğü-Mühendis 7- Adem SÖĞÜT İl Özel İdaresi Genel Sek.ği-Mühendis 8- Mehmet KOYUNCU Büyük Şehir Belediye Bşk.lığı-Mimar 9- M. Sami ÜNSAÇAR Konya Sanayi Odası-Uzman 10- Vedat ŞAHİN İlçe Emniyet Müdürü 11- Birol GELMEZ Karatay Kaymakamlığı Yazı işleri Md. 12- Mehmet ŞEKER İlçe Sağlık Grubu Bşk. – Doktor 13- Mustafa CANKATAN İlçe Özel İdare Müdürü 14- Ali ERGUN İlçe Milli Eğitim Müdürü 15- Osman ÖZ İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü 16- Mustafa GEÇGİL Hayıroğlu Belediye Başkanı 17- Nuh ÖZDEMİR Ovakavağı Belediye Başkanı 18- Mustafa SARICA Yarma Belediye Başkanı 19- Hüseyin BARAN Karatay Belediyesi - Başkan Yard. 20- H. İbrahim ÇELİK Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü 21- Mehmet MUTLU Esnaf ve Sanat. Odası - Bir. Sekreteri 22- İsmail ÖZKAN Konya Tic. Borsası – Özel Kal. Müd. 23- Lütfi TOPBAŞ Karatay Ziraat Odası Başkanı 24- Abdullah ÜRÜN Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

4 ALT ÇALIŞMA KOMİSYONU Üye Kurumu ve Unvanı Mustafa CANKATANİlçe Özel İdare Müdürü Adil DEMİRCİİl Gıda, Tarım ve Hay. Md.ğü-Mühendis H. İbrahim ÇELİKSosyal Bilimler Lisesi Müdürü Osman ÖZİlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil KARABIÇAKKaratay Belediyesi Şehir Plancısı

5 İLÇE STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONU TOPLANTISI 27/02/2012 Saat: 14.00 27/03/2012 Saat: 14.00 17/04/2012 Saat: 14.00 16/05/2012 Saat: 14.00 tarihlerinde 4 kez toplanmıştır. ALT ÇALIŞMA KOMİSYONU TOPLANTISI 09/05/2012 Saat: 14.00 21/05/2012 Saat: 14.00 30/05/2012 Saat. 10.00 tarihlerinde 3 kez toplanmıştır.

6 İlçe Stratejik Gelişme Raporunun hazırlanmasına yardımcı olunması amacıyla; İlçemizde bulunan Üniversitelerden, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarından, bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, İlimizdeki Yatırımcı Kuruluşlardan, Odalardan, Dernek, Vakıf ve Siyasi Parti temsilcilerinden olmak üzere toplam 42 birimden görüş ve önerileri yazılı olarak talep edilmiş, 29 Kamu kurum ve kuruluşu, Dernek, Vakıf ve odadan (İl Müdürlüklerinden) bilgiler alınmış, 13 kurum, kuruluş, dernek, Siyasi parti temsilciliklerinden ve odadan cevap alınamamıştır.. Bu bilgiler ve dönemler itibariyle yapılan toplantılar sonucu, İlçe Stratejik Gelişme Raporu hazırlanmıştır.

7 2. MEVCUT DURUM 1.DOĞAL YAPI 1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER Konya ili Karatay ilçesi, 38°15’ ile 37°37’ Kuzey enlemleri ile 32°27’ ile 33°22’Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Merkez ilçe konumundadır. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.016 metredir. İlçenin, kuzeyinde Altınekin, güneyinde Çumra, batısında Meram, Selçuklu ve doğusunda Karapınar ilçesi ile Aksaray ili bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 2.818,2 km²’dir.

8 İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu Alan Adı Karatay Alan Kullanım Türü Konya Alan Kullanım Türü Türkiye Alan Kullanım Türü Karatay Alan Kullanım/ Konya (%) TR52 (%) 28. Orta Anadolu Havzası (İle düşen) Arazi (%) Türkiye (%) (Ha)(%)(Ha)(%)(Ha)(%) Tarım Arazisi171.96061,022.247.85655,0824.294.680 31,0 0 7,656,849,180,71 Çayır-Mera89.000,031,58761.46018,6614.616.687 18,6 5 11,698,469,920,61 Orman6630,24540.18913,2421.389.783 27,3 0 0,120,090,450,00 Diğer20.1957,17531.84513,0318.056.548 23,0 4 3,802,896,750,11 Toplam281.8181004.081.35110078.357.7001006,915,688,770,36 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), DSİ İlçenin arazi yapısı genel olarak engebesiz ova karakterindedir. Bu ovayı kuzeybatı-kuzeydoğu ekseninde Bozdağ silsilesi kesmektedir. İlçede doğal akarsu yoktur. Obruktaki küçük gölcük dışında göl ve baraj gölü yoktur. Ancak Beyşehir Gölü ve Apa Barajından gelen kanallar ile kısmi sulama yapılmaktadır. Bölgenin Obruk yöresi yayla karakteri taşımamaktadır.

9 Karatay ilçesinin 281.818,6 ha kullanım alanı bulunmakta olup, Konya kullanım alanının %6,91’ini, Orta Anadolu Havzası kullanım alanının ise %8,77’sini oluşturmaktadır. Bu alanın %61,02’sinde tarım arazileri, %31,58’inde çayır-mera alanı bulunmaktadır. İlçenin tarım arazisi ve çayır-mera alanı oranları, Konya ve Türkiye oranlarından yüksektir. İlçe çayır-mera alanı, Konya çayır-mera alanının %11,69’unu, Orta Anadolu Havzası çayır-mera alanının ise %9,92’sini kapsamaktadır. İlçe Belediyesinin mücavir alanı toplam 621.53 km2 olup İlçe merkezinde toplam 53 adet mahalleden bulunmaktadır. İlçe merkezinde toplam 281 adet cadde ve 2612 adet sokak bulunmaktadır.

10 2.DEMOĞRAFİK YAPI 2.1. NÜFUS Konya’nın merkez ilçelerinden biri olan Karatay’ın 2011 yılı itibariyle nüfusu 271.435 olup, Konya nüfusunun %13,31’ini, TR52 bölgesinin %11,71’ini oluşturmaktadır. İlçe nüfusunun %93’si ilçe merkezinde ikamet etmektedir. İlçe Nüfus Durumu ve 2023 Projeksiyonu YILLAR Karatay İlçe NüfusuNüfus Oranları İlçe Merkez Nüfus İlçe Köy Nüfus İlçe Nüfusu Konya Toplam Nüfus İlçe Nüfusu/ Konya Nüfusu (%) TR52 Bölge Nüfusu İlçe Nüfusu/ TR52 Nüfusu (%) 2008231.90921.836253.7451.969.86812,882.200.01311,53 2009235.95821.681257.6391.992.67512,932.224.54711,58 2010242.49520.576263.0712.013.84513,062.246.47811,71 2011251.27220.163271.4352.038.55513.31- - - 2020297.31215.418312.7302.311.72813,532.569.12612,17 2023316.70813.927330.6362.439.79813,552.708.71612,21 *TÜİK ( 2008-2009-2010-2011 ADNKS) İlçe nüfusunun 2023 yılında %26 oranında artacağı ve Konya nüfusunun %13,55’ini oluşturacağı tahmin edilmektedir. İlçe merkezi nüfusu ise ilçe nüfusunun %96’sını oluşturacaktır.

11 İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı ve 2023 Projeksiyonu YILLAR Karatay İlçe Nüfusu Yaşa Göre (%) Konya İl Nüfusu Yaşa Göre (%) TR52 Bölge Nüfusu Yaşa Göre (%) 0-1415-6465 Üstü0-1415-6465 Üstü0-1415-6465 Üstü 2008 31,4063,555,0627,4665,556,9927,3665,487,16 2009 31,1363,725,1527,1865,677,1527,0665,627,32 2010 30,6364,095,2826,8365,777,4026,6965,747,57 2011 30.1864.555.2626.3266.017.51- - - 2020 31,0563,795,1627,3065,936,7727,1965,886,93 2023 31,0563,795,1627,3366,006,6727,2365,946,83 *TÜİK ( 2008-2009-2010-2011 ADNKS) İlçe nüfusunun %64,55’u çalışan nüfus olarak nitelendirilen 15-64 yaş grubunda yer almaktadır. İlçedeki 15-64 yaş grubu ve 65 yaş üstü grubu oranları, Konya ve Türkiye oranlarından düşük seviyededir. İlçenin 0-14 yaş grubu oranı %30,18 olup, Konya ve Türkiye oranlarından yüksektir. 2023 yılı tahminlerine göre 15-64 yaş grubu oranının azalma göstereceği varsayılmaktadır.

12 3. SAĞLIK İlçe merkezinde 20, Belde ve köylerimizde 4 olmak üzere 24 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) bulunmaktadır. 5 Adet Acil Yardım İstasyonu ile 1 adet Toplum Sağlığı Merkezinde 75 doktor ile sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Ayrıca 2 adet özel hastane ile 8 adet özel sağlık merkezi mevcut olup burada 44 doktor görev yapmaktadır. SAĞLIK KURUMLARIMIZIN POLİKLİNİK ODA SAYILARI 2011 YILI2012 YILI (İLK BEŞ AY) 71 POLİKLİNİK BAŞINA D Ü ŞEN MUAYENE SAYILARI 2011 YILI2012 YILI (İLK BEŞ AY) 1.018.661678.600 Aile Hekimi 3.500’ ün altında olması gerekirken Haziran 2012 dönemi itibariyle Hekim başına düşen hasta sayısı 3.830’ dur.

13 KaratayKonyaTR52Türkiye Kişi SayılarıKişi% % % % Okuma Yazma Bilmeyen 96904,8794.7555,40105.3435,383.825.6446,04 Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen 50.93122,77352.37220,09391.50519,9913.448.48421,23 İlkokul Mezunu 74.92333,49555.89331,70620.49131,6815.709.97524,80 İlköğretim Mezunu 46.63720,85311.07817,74352.16617,9810.820.04517,08 Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu 7.0603,1670.4654,0278.1453,993.127.2044,94 Lise veya Dengi Okul Mezunu 23.02410,29252.20514,38282.27314,4111.374.33617,95 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu 9.4204,21105.7826,03117.0685,984.566.0497,21 Yüksek Lisans Mezunu 6160,287.9700,458.5430,44365.7910,58 Doktora Mezunu 2160,103.0910,183.2360,17113.8620,18 *TÜİK 2011 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 4. EĞİTİM Karatay İlçesi, temel eğitim açısından %95.13’ lük bir okuryazar oranına sahiptir. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı %4.87’lik dilimi oluşturmaktadır. Okuma yazma bilen fakat hiç okula gitmeyen kesim %22.77’lik oranla önemli bir yer tutmaktadır. Burada okuma yazma seferberliği kapsamında açılan yaygın eğitim kurslarının başarısı yüksektir. Okuma yazma bilmeyen kesim ise ağırlıklı olarak 65 yaş ve üstünü kapsamaktadır. İlçe Okur Yazar Durumu

14 Karatay İlçesi Eğitim Genel Durumu Kurumlar Kurum Sayısı Öğrenci Sayısı Derslik Sayısı Öğretmen Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı İlköğretim7847.6531.1852.1192340.22 Ortaöğretim1811.1383637101630,6 *Konya MEM 2011 Yılı Eğitim Verileri Karatay ilçesinde 78 adet İlköğretim, 18 adet Ortaöğretim Okulu bulunmaktadır. Bu okullarda toplam İlköğretim için toplam 2.119; ortaöğretim için 710 öğretmenle eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Karatay ilçesinde öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı ilköğretimde 23 ile Konya, TR52 Bölge ve Türkiye ortalamasının üzerindedir. Orta öğretimde ise 16’lık bir ortalama ile hem bölge hem de ülke ortalaması seviyesindedir. Nüfusun büyük bir çoğunluğu ilkokul ve ilköğretim mezunudur. Karatay ilçesinde nüfusun sadece %10.29’luk kısmı ortaöğretim mezunudur. İlçedeki üniversite eğitimine bakıldığında ise sadece %4.21’lik kısmın üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Yukarıdaki verilerden de görüldüğü gibi Karatay’da eğitim ilköğretimden sonra bir ivme kaybetmektedir.

15 Karatay ilçesi Öğrenci Sayısı Karşılaştırma Tablosu Kurumlar İlköğretimOrtaöğretim Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı İlçe 47.6532311.13816 Konya 305.95520,1124.70119,8 TR52 340.45020,0140.11920,0 Türkiye 10.981.10021,84.748.61021,3 İkili Öğretim Yapan Okullar İle Normal Öğretimde Derslik İhtiyacı Okul SayısıÖğrenci SayısıMevcut Derslik Sayısı Normal Öğretime Göre Derslik İhtiyacı 3432.498593485

16 Ortaöğretim Düzeyinde ve Yaygın Eğitim Kurumları Düzeyinde Milli Eğitime Bağlı Bulunan Kurumlar ve Sayıları KurumSayısı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Merkezi2 Erkek Teknik ve Meslek Lisesi2 Kız Teknik ve Meslek Lisesi2 Ticaret ve Turizm ve Meslek Lisesi2 Karatay ilçesi ortaöğretim düzeyinde ve yaygın eğitim kurumları düzeyinde sahip olduğu 2 adet Çıraklık Eğitim Merkezi, 2 adet Erkek Teknik ve Meslek lisesi,2 adet Kız Meslek Lisesi ve 2 adet Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi ile mesleki eğitim alt yapısını tamamlamış görünmektedir.

17 5. KÜLTÜR, TURİZM ve SANAT: Konya ilinin en eski yerleşim merkezi olarak bilinen ilçemizde Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait önemli tarihi eserler bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları: Mevlana Müzesi Koyunoğlu Müzesi Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi Selimiye Camii Şerafettin Camii Aziziye Camii Karasungur Türbesi Karatay Medresesi Obruk Hanı’ dır. İlçemiz turizm faaliyetlerine yön veren en büyük etken; Mevlana Müzesinin sınırlarımız içerisinde yer almasıdır. Buna bağlı olarak ilçemiz “ney” ve “sema” sanatlarının icra edildiği merkez konumundadır.

18 6. İDARİ YAPI: İlçemizde; 1 Merkez Belediye 4 Belde Belediye 55 Mahalle 8 Mahalle (Beldelerde) 25 Köy 38 Mezra bulunmaktadır. 7. ULAŞTIRMA: İlçemizin ulaştırma altyapısı tamamen karayoluna dayanmaktadır. Konya-Aksaray, Konya-Adana, Konya-Karaman yolları ilçe mülki sınırları içerisinden geçmektedir. En yakın havaalanına uzaklığı 22 Km’ dir.

19 8. EKONOMİK YAPI 8.1. SANAYİ VE TİCARET: BÜSAN Organize Sanayi Bölgesi ve bazı özel sanayi bölgeleri ilçemiz sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçemiz sınırlarına mukim olan nüfusun bir bölümü bu Organize Sanayi Bölgelerinde ki işletmelerde çalışmaktadır. İlçemiz sınırlarında 46 sanayi ve KOBİ sitesinde toplam 87.271 işyeri faaliyetlerini sürdürmektedir. İl genelindeki tarıma dayalı sanayi işletmelerinin çoğunluğu ilçemiz sınırlarında faaliyet göstermektedir. Küçük esnaf olarak nitelendirilecek ticaret üniteleri Mevlana Caddesi ve Mevlana Müzesi etrafında yoğunlaşmıştır.

20 8.2. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK: Karatay İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu İşlenen Arazi Türü Karatay İşlenen Arazi Konya İşlenen Arazi Türkiye İşlenen Arazi Karatay İşlenen Arazi/ Konya İşlenen Arazi (%) TR52 İşlenen Arazi (%) 28. Orta Anadolu Havzası (İle düşen) İşlenen Arazi (%) Türkiye İşlenen Arazi (%) (Ha)(%)(Ha)(%)(Ha)(%) Tarla Arazisi 97.01556,421.308.59258,2216.438.19667,337,416,4447,060,59 Nadas74.08143,08890.28339,614.249.02517,408,328,1143,361,74 Sebze6030,3517.7680,79729.4152,993,392,026,460,08 Meyve2210,1321.1650,942.520.25210,321,040,461,330,01 Bağ400,0210.0460,45477.7851,960,400,270,490,01 Toplam171.9601002.247.85610024.414.6761007,656,8441,820,70 *Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009)

21 Karatay’da bulunan 171.960,2 ha işlenen arazi, Konya işlenen arazisinin %7,65’ini ve Orta Anadolu Havzası işlenen arazisinin %41,82’sini kapsamaktadır. İlçe toplam işlenen alanın %56,42’si tarla arazilerine, %43,08’i nadas alanlarına ayrılırken, sebze ve meyve alanı yok denilecek kadar azdır. İlçe nadas alanı, Konya nadas alanının %8,32’sini, Orta Anadolu Havzası nadas alanının %43,36’sını kaplamaktadır. Ayrıca tarla arazileri, Konya tarla arazilerinin %7,41’ini ve Orta Anadolu Havzası’nın %47,06’sını oluşturmaktadır.

22 Karatay Arazi Sulama Durum Tablosu Sulama Durumu Karatay Sulama Durumu Konya Sulama Durumu Türkiye Sulama Durumu Karatay Arazi/ Kon ya Ara zi (%) TR52 Arazi (%) 28. Orta Anadolu Havzası (İle düşen) Arazi (%) Türkiye Arazi (%) (Ha)(%)(Ha)(%)(Ha)(%) Sulu Arazi43.41825,25517.68423,035.420.000 22,3 1 8,396,4467,330,80 Kuru Arazi128.54274,751.730.17276,9718.874.680 77,6 9 7,436,9937,080,68 Toplam171.9601002.247.85610024.294.6801007,656,8441,820,71 *Konya Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009) **İlçe 28 Nolu Orta Anadolu Havzasında bulunmaktadır. İlçe arazilerinin %74,75’i kuru arazi niteliğinde, %25,25’i sulu arazi niteliğindedir. İlçenin sulu arazileri, Orta Anadolu Havzası sulu arazilerinin %67,33’ünü oluşturmaktadır.

23 8.2.1.Bitkisel Üretim Karatay İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu Tarla Arazisi Ekim Türü KaratayKONYATÜRKİYE Ekim Alanı Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Ekim Alanı Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Ekim Alanı Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Da% % % Durum Buğdayı 35.0003,8629710.3952.188.59117,21333,10729.02613.340.0008,34258,623.450.000 Buğday (Diğer) 480.00052,95246118.0805.384.05242,34280,601.510.74167.600.00042,26239,7916.210.000 Arpa213.00023,5023950.9072.980.63023,44254,06757.26730.332.00018,96238,697.240.000 Şeker Pancarı 80.0008,825.767461.360752.3675,925.732,844.313.1983.291.6692,06 5.450,7 6 17.942.112 Mısır7.8000,867575.905197.8951,56881,77174.4975.940.0003,71725,594.310.000 Diğer90.75010,01--1.213.5519,54--39.473.77124,67400,3815.804.537 Toplam906.550100646.64712.717.0861007.484.733159.977.44010064.956.649 *Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 ** (Verimler 2008 – 2009 - 2010 Ortalaması) Karatay’daki 906.550 da işlenen tarla arazisinin %56,81’inde buğday, %23,5’inde arpa, %8,82’sinde şeker pancarı ve %10,01’inde farklı ürünler yetiştirilmektedir. İlçede yetiştirilen şeker pancarı ve mısır dışındaki ürünlerin verimleri, Konya ve Türkiye verimlerinin altındadır.

24 3. VİZYON Mevlana’ yı Karatay’ dan Dünyaya Taşıyan İnanç ve Kültür Turizmi Merkezi Olmak.

25 4. İLÇENİN ÖNCELİKLİ SORUNLARININ ANALİZİ

26 4.1. ALT YAPI SORUNLARI SORUN-1: Konya Aslım çöplük alanının İlçe sınırları içinde yerleşme alanlarına yakın alanda yer alması. 1.NEDENLERİ : 1.1. Neden 1 İlçede bulunan Aslım çöplüğünün, İlçenin önemli sanayisi olan Büsan ve çevresinde görüntü kirliliği oluşturması ve Kent Merkezine yakın bölgeleri etkilemesi. 2. SONUÇLARI : 2.1. Sonuç 1 Kentin hakim rüzgar yönünün kent merkezine doğru olması sebebi ile çöplükten kaynaklanan kötü kokunun çevresinde ki önemli sanayi alanlarını etkilemesi. 2.2. Sonuç 2 Toplum sağlığını tehdit etmesi, çevre kirliliğine sebep olması. 3. ÇÖZÜM : 3.1. Çözüm 1 İlçe içinde kalan mevcut Aslım Çöplüğünün rehabilite edilmesi ve yeni çöp alanının kent merkezi ve yakınından uzağa kent merkezi hakim rüzgar yönünün tersine bir alanda planlanması. 4. FAALİYET : 4.1. Faaliyet 1 İlçede yerleşim merkezlerine yakın olan Aslım Çöplüğü Depolama Alanının Şehir Merkezinin dışında yeni bir çöp depolama alanının faaliyete geçirilmesi İlgili Kurum: Konya Büyükşehir Belediyesi İşbirliği Yapılacak kurum: Valilik, Karatay Belediyesi, Nasıl: Yeni bir çöp depolama alanı planlaması yapılacak ve mevcut Aslım çöplüğünün kullanılması bırakılarak çöplerin yeni planlanacak alanda depolanması yapılacaktır. Süre: 2015 Performans Göstergesi: -Aslım çöplüğüne çöp depolanmasının bırakılması Yeni planlanacak çöp depolama alanının kullanılmaya başlanması

27 SORUN-2: İlçemiz Konya’nın en eski yerleşim yeri olmasından dolayı imar planlarının hayata geçmemesi ve kentleşmenin sınırlı bir şekilde gerçekleşmesi. 1.NEDENLERİ : 1.1. Neden 1 Eski yapılaşma alanlarının İlçe merkezinde yoğun olması. 2. SONUÇLARI : 2.1. Sonuç 1 İlçe merkezinde ki eski yapılaşmalardan ve ufak mülkiyetlerden dolayı imar planına göre uygulama yapmak ve yapılaşmasını sağlamak zorlaşmaktadır. 2.2. Sonuç 2 Kent görünümünde olumsuzluklar yaşanmaktadır 3. ÇÖZÜM : 3.1. Çözüm 1 İlçe merkezinde ki eski yapılaşmaların olduğu bölgelerde kentsel ölçekli kentsel dönüşüm projeleri uygulamak. 4. FAALİYET : 4.1. Faaliyet 1 İlçe merkezinde eski ve köhnemiş konut alanlarının sık olduğu alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlanarak, alanda yaşan vatandaşlarla bire bir anlaşma sağlamak ve imar planının da yeniden düzenlenmesi suretiyle bölgede konut, yeşil alan, sosyal tesis alanlarının sağlanması. İlgili Kurumlar: Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi İşbirliği Yapılacak Kurum: Valilik, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü. Nasıl: İlçede eski yerleşme alanlarında Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut projeleri uygulamak. Süre: 10 yıl 2012-2023 Performans Göstergesi: - Eski yerleşim alanlarında ki yapılan konut sayıları ve proje sayıları.

28 SORUN-3: Milli Savunma Bakanlığına ait 3. Jet Hava Üssü atış alanının Karatay İlçesinin yerleşim yeri içinde kalması. 1.NEDENLERİ: 1.1. Neden 1 Milli Savunma Bakanlığına ait tatbikat atış sahasının Karatay İlçesinin yerleşim yeri içinde kalması. 2. SONUÇLARI: 2.1. Sonuç 1 Askeriye tarafından 3. ana jet üssü tatbikatları sırasında gerçek mermi kullanıldığında ve savaş uçakları tarafından alçak uçuş yapıldığında Tatlıcak, Ortakonak Mahalleleri ve Fevziçakmak Mahallesi ve Büsan Sanayi Bölgesi olumsuz etkilenmektedir. 3. ÇÖZÜM: 3.1. Çözüm 1 Karatay yerleşim yeri içinde kalan Milli Savunma Bakanlığına ait atış alanının yerleşim yeri uzağına taşınması gerekmektedir. 4. FAALİYET: 4.1. Faaliyet 1 Atış alanının yerleşim yerlerinden uzak ve güvenli bir alana taşınması. İlgili Kurumlar: Milli Savunma Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi İşbirliği Yapılacak Kurum: İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Valilik Nasıl: Atış alanının uygun bir bölgeye taşınması. Süre: 2 yıl 2012-2014 Performans Göstergesi: -Atış alanının taşınması, yeni atış alanının oluşturulması.

29 4.2. TURİZM SORUNLARI SORUN-1: Karatay İlçesinde, Hz. Mevlana Müzesinin ve Tarihi-Kültürel dokunun yoğun olarak bulunmasına rağmen turizm faaliyetlerinin ve turizm alt yapısının yetersizliği. 1.NEDENLERİ : 1.1. Neden 1 İlçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının artması. 1.2. Neden 2 Yetersiz tesis ve faaliyetlerin az olması sebebiyle turistlerin kısa süreli ziyarette bulunmaları. 1.3. Neden 3 Turistlere verilen hizmetin yetersiz olması. 1.4. Neden 4 Bu sektörde hizmet veren kalifiye eleman yetersizliği. 2. SONUÇLARI : 2.1. Sonuç 1 Turizm sektörü kaynaklı ekonomik gelirin düşük olması. 2.2. Sonuç 2 Turizm sektörüne bağlı hizmet sektörlerinin gelişememesi. 3. ÇÖZÜM : 3.1. Çözüm 1 Tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımının etkin bir şekilde yapılması ve turizm tesislerinin sayısının artırılması.

30 4. FAALİYET: 4.1. Faaliyet 1 Tarihi dokunun korunarak çevre düzenleme projelerinin yapılarak tesis sayısının artırılması, sosyal ve kültürel tesis-faaliyetlerin geliştirilmesi ve bu sektörde hizmet verecek kalifiye eleman yetiştirilmesi ile tanıtım faaliyetlerinin artırılması. İlgili Kurumlar: Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü-Vakıflar Bölge Müdürlüğü-Konya Büyükşehir Belediyesi-Karatay Belediyesi İşbirliği Yapılacak Kurum: Karatay Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, STK. Nasıl: Tarihi dokunun korunarak çevre düzenleme projelerinin düzenlenmesi, tesislerin kurulması için sivil teşebbüslerin teşvik edilmesi, İlçede bulunan turizm meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin bu alanda istihdam edilmeleri. Süre: 5 yıl 2012-2017 Performans Göstergesi: ilçeyi ziyaret eden turist sayısı, kalma süresi, yapılan tesis sayısı, tanıtım faaliyeti sayısı.

31 4.3. TARIM SORUNLARI SORUN-1: İlçede yapılan tarımın kalite, verim ve hijyen yönünden düşük olması 1. NEDENLERİ : 1.1. Neden 1 Tarımsal girdilerin pahalı oluşu 1.2. Neden 2 Tarımsal arazilerin verimsizliği 1.3. Neden 3 Tarımın yağışlara bağlı olarak yapılması ve yağışın az oluşu ve yağış periyodunun düzensizliği. 1.4. Neden 4 Tarımda kullanılan teknolojinin yetersizliği 2. SONUÇLARI : 2.1. Sonuç 1 Aile gelirinin düşmesi sonucu sosyal ve ailevi sorunların artması. 2.2. Sonuç 2 GSYİH’da tarımın payının azalması. 2.3. Sonuç 3 Kayıt dışılığın artması. 2.4. Sonuç 4 İlçenin karşısında rekabet gücünün düşmesi. 2.5. Sonuç 5 Halk sağlığının olumsuz etkilenmesi. 2.6. Sonuç 6 Tarımda istihdamın azalması (İşsizlik).

32 3. ÇÖZÜMLERİ: 3.1. Çözüm 1 Devlet tarafından verilen desteklerin arttırılması; İlçemiz gibi yaşam düzeyi ve kalitesi düşük, sosyal yaşantı sorunları bulunan, verimsiz arazilere sahip olan yerlere farklı ve daha yüksek oranlarda destek verilmelidir. Böylece İlçemizin tarımsal rekabetçiliğinin diğer bölgelere göre artırmış olacak ve tarımsal üretimin sürekliliğini sağlayarak, hem üreticinin hem de tüketicinin yaşam düzeyinde yükseliş olacaktır. 3.2.Çözüm 2 Çiftçilere Tarımsal pazarlama noktasında danışmanlık hizmetleri vermek. 3.3.Çözüm 3 İlçede bulunan üreticilerin gıda ve hijyen konularında bilinçlerinin artırılması. 3.4.Çözüm-4 İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde İlçedeki özellikle çiftçi kadınlara yönelik iyi tarım ve organik tarım konularında İlçe Halk Eğitim Merkezi ile bir program dahilinde eğitim verilmesi. 3.5.Çözüm-5 Gıda kontrol ve denetimlerin yapılması. 3.6. Çözüm -6 Hayvancılığın kayıt altına alınması ve hastalıklarla mücadele. 4. FAALİYETLERİ: Faaliyet 1: Sivil Girişimler (Lobi faaliyetleri) 1. İlgili Kurumlar: Karatay Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası Başkanlığı 2. İşbirliği yapılacak Kurumlar: Bölge milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşları. 3. Nasıl: İlçede Tarım İstişare Kurulu oluşturularak, bu Kuruldan çıkan tavsiyeler merkezi idareye iletilerek Devletçe verilen tarımsal desteklerin artırılması yönünde girişimlerde bulunulacak. 4. Süre: Faaliyet süresizdir. 5. Performans göstergeleri: Toplantı, takipler

33 Faaliyet 2 : Karatay Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde etkin bir pazarlama danışmanlık ekibinin kurulması. 1. İlgili Kurumlar: Karatay Ziraat Odası Başkanlığı 2. İşbirliği yapılacak Kurumlar: Konya Ticaret Borsası, Karatay Kaymakamlığı İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü 3. Nasıl: Karatay Ziraat Odası bünyesinde ziraat mühendisi, veteriner hekim ve işletme fakültelerinden mezun genç, dinamik ve pazarlama deneyimine sahip bir ekip oluşturularak çiftçilere pazarlama noktasında gerekli danışmanlık hizmetini vermek suretiyle yardımcı olmak. 4. Süre: 5 yıl. 5. Performans göstergeleri: Danışmanlık verilen hizmet sayısı. Faydalanıcı sayısı. Faaliyet 3: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek eğitim programları ile, İlçe Üreticilerinin gıda ve hijyen bilincinin artırılması. 1. İlgili Kurumlar: Karatay Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2. İşbirliği yapılacak Kurumlar: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası Başkalığı, Muhtarlar. 3. Nasıl: Karatay Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Karatay Halk Eğitim Müdürlüğüne müracaat ederek söz konusu programları düzenler, Karatay Ziraat Odası Başkalığı ve Muhtarlar kanalıyla çiftçilere ulaşılıp bu çiftçiler eğitime alınırlar. 4. Süre: Faaliyet süresi 1 yıldır. 5. Performans göstergeleri: Her eğitim sonunda yapılacak sınavlar ve Anketler.

34 Faaliyet 4 : İlçede yaşayan çiftçi kadınların İyi Tarım ve Organik Tarım konularında eğitilmesi. 1. İlgili Kurumlar: Karatay Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2. İşbirliği yapılacak Kurumlar: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası Başkalığı, Muhtarlar. 3. Nasıl: Karatay Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Karatay Halk Eğitim Müdürlüğüne müracaat ederek söz konusu programları düzenler, Karatay Ziraat Odası Başkalığı ve Muhtarlar kanalıyla kadın çiftçilere ulaşılıp bu çiftçiler eğitime alınırlar. 4. Süre: Faaliyet süresi 5 yıldır. 5. Performans göstergeleri: Eğitime katılanların sayısı, Anketler ve her eğitim sonunda yapılacak sınavlar. Faaliyet 5: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gıda kontrol ve denetimlerin yapılması. 1. İlgili Kurumlar: Karatay İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü 2. İşbirliği yapılacak Kurumlar: Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. 3. Nasıl: 5996 Sayılı Kanun (13/06/2010’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu) çerçevesinde Karatay İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Konya genelinde bulunan 119 adet süt mandırasından 55 merkezde bulunmaktadır. Bunlardan da 52 adedi Karatay İlçe sınırlarında bulunmaktadır. Yine Konya genelinde bulunan toplam 83 adet et ve et mamulleri tesisinden 37 adedi Karatay İlçe sınırları içerisindedir ( Kaynak: Konya İl G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri). Dolayısı ile Bu tesislerin denetim ve kontrolü halk ve çevre sağlığı yönünden büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle mevzuat gereği Karatay İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bu tesislerde yapılacak denetimler büyük titizlikle takip edilmelidir. 4. Süresi : 1 yıldır. Her yıl bu denetimler tekrarlanır. 5. Performans göstergeleri: Denetim Formları

35 Faaliyet 6: Hayvancılığın geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve kayıt altına alınması amacıyla hastalıklara karşı programlı aşı uygulamalarının titizlikle uygulanması. 1. İlgili Kurumlar: Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Karatay İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. 2. İşbirliği yapılacak Kurumlar: Karatay Ziraat odası Başkanlığı, mahalle muhtarları. 3. Nasıl: 2011 yılı kesin olmayan ve TUİK Tarafından henüz onaylanmayan İlçenin Kayıt altına alınmış hayvan sayıları aşağıya çıkarılmıştır. Büyükbaş Hayvan Sayısı : 41.209 Küçükbaş Hayvan Sayısı : 137.988 Kanatlı sayısı : 2.336.935 Bu sayılar sürekli değişmekle birlikte, İlçede kayıt altına alınmamış hayvanlar da mevcuttur. Bu nedenle bu hayvanların bir an önce kayıt alınması gereklidir. Konya İl G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğünce yeterli aşı tahsis edilmek ve yeterli lojistik destek verilmek kaydıyla, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ciddi bir aşı programı yürütülerek, Ziraat Odası ve mahalle muhtarları tarafından verilecek bilgiler ve ihbarlar yoluyla bu hayvanların kayıt altına alınması mümkün olacaktır. 4. Süresi: 5 yıldır. Her yıl tekrarlanır. 5. Performans göstergeleri: Resmi kayıtlar ve aşılanan hayvan sayıları.

36 SORUN-2: İlçede tarımla iştigal eden nüfusun kültür düzeyinin düşüklüğü 1.NEDENLERİ: 1.1. Neden 1 Nüfusun kırsal bir yapıya sahip olması: İlçe nüfusu genellikle kozmopolit olup, bu nüfus içerisinde güney doğulu orijinli vatandaşlarımız yanında dezavantajlı sosyal gruplar da mevcuttur. 1.2.Neden 2 Niteliksiz göç: Ülkenin muhtelif yerlerinden İlimize göç eden vatandaşlar genellikle işsiz ve yoksul olduklarından, Karatay İlçesine yerleşmektedirler. Daha sonra iş imkanları buldukça İlimizin diğer İlçelerine taşınmaktadırlar. 2.SONUÇLARI: 2.1. Sonuç 1 Tarımın geleneksel olarak ve ticari kaygılardan uzak aile işletmeciliği şeklinde yapılması. 2.2.Sonuç 2 Sosyal huzursuzlukların sürekli bir şekilde meydana gelmesi 3.ÇÖZÜM: 3.1.Çözüm-1 Tarımla uğraşan nüfusun kültür düzeyini yükseltmek ve rekabetçi bilinç kazandırmak. 4. FAALİYETLER: 4.1.Faaliyet 1 Eğitim programları düzenlemek. 1. Karatay Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü 2. Karatay Üniversitesi, Karatay Ziraat Odası Başkanlığı, Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü, Muhtarlar. 3. İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ve yürütülecek bir eğitim programı dahilinde çiftçilere yönelik kurslar ve eğitimler verilecektir. 4. Süresi: 1 yıl 5. Her eğitim sonunda anket yapmak ve sınav düzenlemek.

37 SORUN-3: Kaliteli sulama suyunun olmayışı ve yeraltı sularının yetersizliği 1.NEDENLERİ: 1.1.Neden 1 bölge toprağının kist ve kireçli bir yapıya sahip olması ve buna göre de suların sertlik derecesinin yüksek oluşu. 1.2.Neden 2 Son yıllarda yaşanan kuraklık sonucu yer altı sularının seviye düşüklüğü 2.SONUÇLARI : 2.1.Sonuç 1 Verim düşüklüğü ve üründe kalite düşüklüğü 2.2.Sonuç 2 Gelir düzeyinin düşüklüğü 3.ÇÖZÜM: 3.1.Çözüm 1 KOP ve Mavi Tünelin tamamlanması. Karatay İlçesinde 24 adet Tarımsal Sulama Kooperatifi bulunmakta olup (İl G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü verileri) KOP ve Mavi Tünelin tamamlanmasıyla bu kooperatiflerin su ihtiyacı tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Zira bu projeler bittiğinde Konya Ovasına akıtılacak 4 milyon m3 suyun yaklaşık 4/3’ü tarımsal sulamada kullanılacaktır. Ancak bu projeler takdir edilir ki Devletin yürüttüğü ve inisiyatifinde olduğu projelerdir. Bu projelerin bir an önce bitirilmesi konusunda sivil girişimler faydalı olabilecektir. 3.2.Çözüm 2 Ruhsatlı ve ruhsatsız kuyulara sayaç takılması ve su tüketimine kota konulması. Bu yolla yer altı sularının gelişi güzel kullanılmasını önlemek. 3.3.Çözüm 3 Yeraltı sularının kullanılmasında sınırlama ve tasarruf sağlanması. 3.4.Çözüm 4 Vahşi sulamaya son verdirilip Sulama suyunun kullanımında eğitici programlar düzenlemek.

38 4.FAALİYETLER: 4.1. Faaliyet 1: Akiferlere zarar veren ruhsatsız kuyular tespit edilerek bu kuyuların kapatılması ve geri kalan ruhsatlı ve ruhsatsız kuyulara sayaç takılması ve su tüketimine kota konulması. 1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (DSİ 4. Bölge Müdürlüğü). 2. Karatay Kaymakamlığı İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası Başkanlığı, mahalle muhtarları. 3. Akiferlere (Akifer; kısaca yerkabuğu içerisindeki bulunan su depoları olarak bilir) zarar veren ruhsatsız kuyular tespit edilerek bu kuyuların kapatılması ve geri kalan ruhsatlı ve ruhsatsız kuyulara sayaç takılması ve su tüketimine kota konulması. Bu yolla yer altı sularının gelişi güzel kullanılması önlenecek ve yer altı suların seviyesi yükseltilecektir. Zira yeraltından aşırı şekilde su çekilmemesi halinde, yeraltı sularının statik seviyelerinde önemli oranda iyileşme olacağı düşünülmektedir. 4. Süresi: 5 yıl 5. Kontrol altına alınan kuyu sayısı 4.2. Faaliyet 2: Yeraltı sularının kullanımını kontrol etmek. 1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (DSİ 4. Bölge Müdürlüğü). 2. İl Kuraklık Kriz Komisyonu, Karatay Kaymakamlığı İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü 3. İl Kuraklık merkezinin eylem planına uygun önlemler DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gerekli önlemler alınacak, Karatay Kaymakamlığı İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü projeler hazırlanarak yeraltı suların programlı bir şekilde kullanılması yönetilmesinde katkıda bulunulacaktır. 4.3. Faaliyet 3: Damla Sulama Sistemine geçişin biran önce sağlanması. 1. Karatay Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü 2. Konya Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi, Karatay Ziraat Odası Başkanlığı 3. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Konya Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezinin, Tarımsal Kuraklık Eylem Planı (TAKEP) doğrultusunda damla sulama ve suyu iktisatlı bir şekilde tüketilmesi hususunda kurslar ve toplantılar düzenlemek. 4. Süre 1 yıl 5. Anket ve sınav düzenlemek.

39 SORUN-4: Meraların verimsizliği. 1.NEDENLERİ: 1.1.Neden 1 Toprak yapısının kist ve yüksek derecede kireçli oluşu 1.2.Neden 2 Yağışların az oluşu 1.3.Neden 3 Aşırı ve düzensiz otlatma 1.4.Neden 4 Mera tecavüzleri 2.SONUÇLARI: 2.1.Sonuç 1 Kaliteli kaba yemin hayvan mevcuduna yetmememsi. 2.2.Sonuç 2 Kaliteli et ve süt miktarının düşmesi. 3.ÇÖZÜM: 3.1.Çözüm 1 Meraların ıslahı ve aşırı otlatmanın önüne geçilmesi. 3.2.Çözüm 2 Çayır ve mera alanlarının sürülüp, tarla haline getirilmesinin önlenmesi.

40 4.FAALİYETLER: 4.1. Faaliyet 1: Mera ıslah çalışmalarının yapılması, bir otlatma planı dahilinde aşırı ve erken otlatmanın engellenmesi. Bu çalışma Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 1. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. 2. MEVKA, Karatay Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Karatay Ziraat Odası Başkanlığı, Muhtarlar. 3. Mera Kanunu çerçevesinde Ziraat Fakültesi işbirliği ile ıslah programları hazırlanıp uygulanacaktır. Islah çalışmaları tamamlandığında, ıslahı gerçekleştirilen meralar 3 bölüme ayrılarak her bölüm birer aylık süreyle münavebeli bir şekilde otlatılacaktır. Bu otlatma programları ıslah yapılan yerlerin ihtiyar heyetince yürütülecektir. Ayrıca mera ıslah projeleri düzenlenerek Mevlana Kalkınma Ajansından maddi destek sağlanacaktır. 4. Süre 5 yıldır. 5. Anketler 4.2. Faaliyet 2: 4342 sayılı Mera Kanunu gereği mera tecavüzlerinin engellenmesi. 1. Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. 2. Karatay Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası Başkanlığı, Muhtarlar. 3. İlçe tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Muhtarlar tarafından mera tecavüzleri İl Gıda Tarım Müdürlüğüne bildirilerek gerekli kanuni işlem 3091 (Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun) sayılı kanuna göre gerçekleştirilir. 4. Süresi: 5 yıl. 5. Resmi Kayıtlar.

41 SORUN-5: Rüzgar erozyonu (çölleşme) sorunu 1.NEDENLERİ: 1.1.Neden 1 Yıllık Yağışların mevsimlere göre dağılımının düzensizliği. 1.2.Neden 2 İlçe topraklarının bitki örtüsünden mahrum kalması ve toprakların organik maddelerin kıt olması nedeniyle toprak yapısının teksel yapıda olması. 1.3.Neden 3 Hasat bitiminde anızların çiftçiler tarafından yakılması. 2.SONUÇLARI : 2.1.Sonuç 1 verimli üst tabaka toprakların başka bölgeye taşınarak yok olması. 2.2.Sonuç 2 toprak derinliğinin azalması 2.3.Sonuç 3 Bitki gelişmesinin zayıflaması ve verimin düşmesi 2.4.Sonuç 4 Solunum yolları rahatsızlığının artması 3.ÇÖZÜM: 3.1.Çözüm 1 Tarımda nadas uygulaması yerine münavebeli tarımın uygulanması. 3.2.Çözüm 2 Meyilli arazilerde tarla bitkileri yerine toprağa iyi tutunan çayır ve mera bitkilerinin ekilmesi. 3.3.Çözüm 3 Hakim rüzgarlara karşı rüzgar kıran ve toprak muhafaza ağaçlandırmaları yapmak. 3.4.Çözüm 4 Hasat sonrası anız yakılmasının engellemesine yönelik önlemlerin gerçekleştirilmesi. 4.FAALİYETLER: 4.1. Faaliyet 1: Münavebeli tarımın yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim vermek. 1. Karatay Kaymakamlığı İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü. 2. S.Ü. Ziraat Fakültesi, Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü. 3. İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü, S.Ü. Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kurslar açarak münavebeli tarımın yaygınlaştırılmasını sağlar. 4. Süresi 1 yıldır. 5. Anketler ve her kurs sonunda yapılacak sınavlar.

42 4.2. Faaliyet 2: Hasat sonrası anızların yaktırılmaması. 1. Karatay Kaymakamlığı İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı. 2. Karatay Ziraat Odası Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, mahalle muhtarları. 3. Ziraat Odası üyeleri ve muhtarları anız yangınlarını çıkaranları İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirerek, suçluların cezaya çaptırmalarını sağlayacaktır. 4. Süresi; Hasat sonrası 6 aydır. 5. ihbar sayıları. 4.3. Faaliyet 3: Çayır ve Mera bitkileri ekimlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitici programın düzenlenmesi. 1. Karatay Kaymakamlığı İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü. 2. S.Ü. Ziraat Fakültesi, Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü. 3. İlçe G.T. ve Hayvancılık Müdürlüğü, S.Ü. Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kurslar açarak hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı İlçede çayır ve mera bitkilerinin ekilmesini yaygınlaştıracak. 4. Süresi 1 yıldır. 5. Anketler ve her kurs sonunda yapılacak sınavlar.

43 Faaliyet 4: Hakim rüzgarlara karşı rüzgar kıran ve toprak muhafaza ağaçlandırmaları yapmak. Karatay Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, MEVKA, Karatay Ziraat Odası Başkanlığı, Muhtarlar. Karatay Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde ağaçlandırma projeleri geliştirerek ağaçlandırma yapmak. Ayrıca ağaçlandırma projeleri hazırlayarak Mevlana Kalkınma Ajansından kaynak talep etmek. Süre 5 yıldır. Anketler. İlgili kurum(lar): Faaliyetten birinci derecede sorumlu kurum(lar) İşbirliği yapılacak kurum(lar): Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar. Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi Performans göstergeleri:

44 4.4. ÇEVRE SORUNLARI SORUN-1: Hava kirliliğinin tehlikeli boyutlarda olması 1.NEDENLERİ: 1.1.Neden 1 İlçenin topoğrafik yapısı ve meteorolojik koşulları 1.2.Neden 2 Isınmada kalitesiz ısınma yakıtının kullanılması (Kalitesiz kömür, lastik) 1.3.Neden 3 Gaznet A.Ş. tarafından yapılması gereken yatırımların gecikmesi 2.SONUÇLAR: 2.1.Sonuç 1 İnsan ve Bitki sağlığının olumsuz yönde etkilenmesi. 2.2.Sonuç 2 Yaşam kalitesinin düşmesi 2.3.Sonuç 3 İlçenin görüntüsünü kötü göstermesi 3.ÇÖZÜM: 3.1.Çözüm 1 Isınmada kalitesiz yakıtların kullanılmasının yasaklanması. 3.2.Çözüm 2 İlçede Doğal Gaz yatırımlarının tamamlanması. 3.3.Çözüm 3 İlçe içerisinde bulunan merkezi ısıtmalı binalar için uygun filtrelerin belirlenmesi ve taktırılmasının mecburi hale getirilmesi ve yakıt ölçen cihazların bu binalara konması ve her hanenin ısınma miktarına göre apartman yönetimine ödeme yapması. 4.FAALİYETLER: 4.1.Faaliyet 1: Isınmada kalitesiz yakıtların kullanılmasının yasaklanması. 1- Konya İl Mahalli Çevre Kurulu 2- Konya Büyük Şehir Belediyesi, Karatay Kaymakamlığı 3- Yasaklama kararının alınması ve karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapılması 4- Süresi: Süresizdir. 5- Kontrol ve takip

45 4.2.Faaliyet 2 Gaznet A.Ş’nin ticari kaygıları bir yana bırakıp İlçedeki yatırımlarını hızlandırması için girişimlerde bulunulması. 1- Konya İl Mahalli Çevre Kurulu 2- Karatay Kaymakamlığı, Sivil Toplum Kuruluşları. 3- Karatay Kaymakamlığı öncülünde İlçede bulunan tüm Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte İl Mahalli Çevre Kurulu nezdinde girişimlerde bulunmak. 4- Süresi: Süresizdir. 5-Anketler. 4.3.Faaliyet 3 İlçede bulunan merkezi ısıtmalı binalara filtre ve yakıt ölçerler takılması. 1- Konya İl Mahalli Çevre Kurulu. 2- Karatay Kaymakamlığı, Sivil Toplum Kuruluşları. 3- Karatay Kaymakamlığı öncülünde İlçede bulunan tüm Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte İl Mahalli Çevre Kurulu nezdinde girişimlerde bulunularak bu uygulamanın bir an önce tamamlattırılması. 4- Süresi: 5 Yıl. 5-Performans göstergeleri: Anketler. Filtre ve yakıt ölçerler takılan bina sayısı.

46 SORUN-2: Şehir kanalizasyonunun açık kanallarla Tuz Gölü sahasına boşaltılması. 1.NEDENLERİ: 1.1.Neden 1 Uygulamanın eskiden beri süre gelmesi. 1.2.Neden 2 Yıllardan beri süre gelen ihmal ve duyarsızlık 2.SONUÇLARI: 2.1.Sonuç 1 İnsan ve hayvan sağlığını tehdit etmesi 2.2.Sonuç 2 Çevreye istenmeyen koku yayması 2.3.Sonuç 3 İlçeye kötü görünüm vermesi. 3.ÇÖZÜM: 3.1.Çözüm 1 Atık suların kapalı boru sistemiyle tahliye edilmesi 4.FAALİYET: 4.1.Faaliyet 1 Atık suların kapalı boru sistemiyle tahliye edilmesi 1- İlgili Kurumlar: Konya Büyük Şehir Belediyesi (Konya İl Mahalli Çevre Kurulu). 2- İşbirliği yapılacak Kurumlar: Karatay Kaymakamlığı, İlçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları. 3- Nasıl: Karatay Kaymakamlığı, Sivil Toplum Kuruluşlarınca yapılacak lobi faaliyetleri sonucu Konya İl Mahalli Çevre Kurulu ve Konya Büyük Şehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunmak ve sivil baskı yaratmak. 4- Süresi : 5 yıldır. 5- Performans göstergeleri: Yatırımın gerçekleşme süresi

47 SORUN-3: Hayvancılığın yerleşim alanlarıyla iç içe olması. 1.NEDENLERİ: 1.1.Neden 1 Hayvancılığın eskiden bu bölgelerde yapılması. 1.2.Neden 2 Bu bölgelerin İlin gelişmesiyle birlikte imara açılması. 2.SONUÇLARI: 2.1.Sonuç 1 İnsan sağlığının olumsuz etkilenmesi 2.2.Sonuç 2 İstenmeyen kokuların çevreyi etkilemesi 2.3.Sonuç 3 Görüntü kirliliği yaratması 3.ÇÖZÜM: 3.1.Çözüm 1 Hayvancılık işletmelerinin bu bölgelerden uzaklaştırılarak kaldırılması. 4.FAALİYETLER: 4.1.Faaliyet 1 Hayvancılığın bu yerlerde yapılmasına izin verilmemesi. 1. Konya İl Mahalli Çevre Kurulu. 2. Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Kaymakamlığı, Karatay Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşlar. 3. Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Karatay Kaymakamlığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarınca lobi faaliyetleri sonucu İl Mahalli Çevre Kurulunun bu bölgelerde havancılığın yasaklanmasına dair bir kararın alınması. 4. Süresi: süresizdir. 5. Anketler.

48 4.5. SOSYAL SORUNLARI SORUN-1: Karatay ilçesinde örgün eğitim dışında kalan ve sanayi bölgesinde çalışan yetişkinlerin sürdürülebilir eğitim imkânlarından yeterince yararlanamaması ve Karatay ilçesinde mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumları ile sanayi arasında iş birliğinin yeterli seviyede olmaması ve bu olumsuzluğun eğitim süreci sonrası istihdam olanaklarını azaltması 1. NEDENLERİ Bireylerde hayat boyu öğrenme bilincinin gelişmemiş olması, mesleki eğitimin reel ekonomi ile birlikte değerlendirilmemesi, okulda verilen teorik eğitim ile sanayi süreçlerinin bir sistem dâhilinde birleştirilmemiş olması 2. SONUÇLARI Örgün eğitim dışındaki bireylerin eğitimlerini sürdürememeleri nedeni ile hem üretim sürecine yeterince katkıda bulunamamaları hem de ebeveyn olan bu kişilerin ebeveynlik görevlerini yerine getirmede yetersiz kalmaları Sanayinin ihtiyacı olan yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanamaması, mesleki eğitimini tamamlayıp diploma/sertifika almış bireyler istihdam edilememesi ve işsiz olması

49 3.ÇÖZÜM ÖNERİLERİ a) Örgün eğitimin dışına çıkmış ve sanayi de çalışan yetişkinlerin mesleki eğitimleri ile kültürel, sosyal eğitimlerinin Halk Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve STK ile belediye desteğinde eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve eğitim sonrası yaşamlarının izlenmek b) Meslek yaşamının içindeki yetişkinlerin milli değerlerimizi benimsemesi ve sürdürmesi amacı ile söyleşi ve konferanslar düzenlenmesi, Çanakkale, Kütahya, Bursa gibi milli tarihimiz ve kültürümüzün açık hava müzelerine geziler düzenlenmek c) Mesleki eğitimi yaygınlaştırmak ve ilköğretim sonrası öğrencileri mesleki eğitime yönlendirmek, Mesleki Eğitimin genel ortaöğretim içindeki payını kademeli olarak 2014 yılına kadar % 60 seviyesine çıkarmak. d)Mesleki Teknik Eğitim ile sanayi arasında ortak çalışma alanları oluşturulmalıdır. Eğitimin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Mesleki eğitim kurumlarında staj etkinlikleri ve uygulama eğitimleri sanayinin atölyelerinde gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

50 4.FAALİYETLER 4.1.Faaliyet-1: Sanayide çalışan yetişkinlere yönelik değerler eğitim seminerleri, kursları ve gezi etkinlikleri gerçekleştirmek İlgili Kurumlar: Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Esnaf Odaları, Sanayi Odası, Karatay Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetler Nasıl Yapılacak: Etkinlikler birbirini tamamlayıcı nitelikte ve sürekli programlar halinde gezi etkinlikleri ile birleştirilerek gerçekleştirilecektir. Kurs ve seminer konuları MEB eğitim modülleri rehberliğinde ilgili ve işbirliği yapılacak kurumların önerileri doğrultusunda Halk Eğitim Müdürlüğünce tespit edilecektir. 4.2.Faaliyet-2: Sanayide çalışan yetişkinlere yönelik mesleki gelişmelere yönelik kurslar gerçekleştirmek İlgili Kurumlar Halk Eğitim Müdürlüğü, Sanayi Odası, Meslek Odaları İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Karatay Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetler Nasıl Yapılacak: Etkinlikler yenilikleri kursiyerlere tanıtıcı olarak gerçekleştirilecektir. Kurs ve seminer konuları MEB eğitim modülleri rehberliğinde ilgili ve işbirliği yapılacak kurumların önerileri doğrultusunda Halk Eğitim Müdürlüğünce tespit edilecektir. 4.3.Faaliyet-3 Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ile akademik başarılarına göre mesleki eğitime yönlenmelerini sağlamak. İlgili Kurumlar İlçe Rehberlik Araştırma Merkezi, Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karatay Üniversitesi İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Karatay Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları, Esnaf Odaları Faaliyetler Nasıl Yapılacak: İlçe Rehberlik Araştırma Merkezince öğrenciler 6,7 ve 8. sınıflarda öğrencilere kendini ve yeteneklerini tanıma testleri yapılarak kendilerinin tanımaları sağlanmalıdır. Meslekler ile ilgili rehber öğretmenlerce öğrenciler farklı meslekleri tanımak için geziler düzenlemelidir. Bu etkinlikler sonrasında öğrenciler ilgili oldukları mesleki eğitim kurumlarına yönlendirmelidir.

51 4.4.Faaliyet-4 Velilere mesleki eğitim hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemek. İlgili Kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Meslek Odaları, Sanayi Odası İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Karatay Üniversitesi, Karatay Belediyesi Faaliyetler Nasıl Yapılacak: Ortaokul öğrencilerinin velilerine yönelik olarak 7 ve 8. sınıfta olmak üzere eğitim bölgesi dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. Bu planlamalarda Rehber Öğretmenler ve istihdam uzmanlarınca velilere öğrencilerin gelecekte yapabileceği meslekler ile ilgili seminerler verilmelidir. Sanayi ve Meslek odaları 10-20 ve 30 yıllık dönemler için Karatay'ın iş gücü ihtiyaçlarını belirleyen planlamalar oluşturmalıdır. Bu planlamalar öğrenci velilerince bilinir hale getirmelidir. Meslek lisesi öğrencilerinin staj çalışmalarının verimini artırmak için Sanayi ve Ticaret Odaları ile işbirliği yapılmalıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1. Mesleki eğitime yönlendirilen öğrenci sayısı 2. Mesleki eğitim hakkında yapılan bilgilendirme toplantı sayısı ve katılımcı sayısı 3. Meslek lisesine yıllara göre kayıt yaptıran öğrenci sayısı 4. Meslek liselerinde açılan yeni program sayısı 5. İstihdam edilen öğrenci sayısı 6. Donanımı yenilenen meslek lisesi ve program sayısı

52 SORUN- 2: Yeni mahallede uyuşturucu madde ticareti ve madde bağımlılığı 1.NEDENLERİ 1.1. Neden 1 Uyuşturucu ticareti yapanların kolay ve büyük maddi kazanç elde etmeleri. 1.2. Neden 2 Bu ticareti yapanların özellikle dezavantajlı vatandaşlarımız olması; Yaşayışları, değerleri ve anlayışlarının bu işe yatkın olması, uyuşturucu alım-satımını meslek, kullanımını hayat tarzı haline getirmeleri. 1.3. Neden 3 Kapalı bir toplum olarak yaşamaları, kalıcı ve daimi işi olanların az olması. 1.4. Neden 4 Eğitim seviyelerinin düşük olması, toplumun geçmişten gelen belki de haklı sebeplere dayalı olarak şartlı tutumu. 2. SONUÇLARI 2.1. Sonuç 1 Madde bağımlısının sayısı artacaktır. Buna bağlı olarak hırsızlık gasp, soygun oranı artacaktır. 2.2. Sonuç 2 Aynı ilçede ya da ilde yaşamaktan başka hiçbir ilgi ve alakası olmayan diğer vatandaşların daha fazla zarar görmeleri kaçınılmaz olacaktır. 2.3. Sonuç 3 Öne çıkarılmaya çalışılan Turizm faaliyetlerinin gelişmesini engelleyecektir. 2.4. Sonuç 4 İlçemizin güvenli bir ilçe olmadığı görüşü, tüm sektörleri olumsuz etkileyecektir. 2.5. Sonuç 5 İlçemizde yaşayan insanların birincil ihtiyaçlarından olan güvenliğinin sağlanamaması. 2.6. Sonuç 6 Niteliksiz göç alması, nitelikli göç vermesi hızlanacaktır.

53 3. ÇÖZÜMLERİ 3.1. Çözüm 1 Öncelikle okullaşma oranının % 100 olması için tüm tedbirlerin alınması. 3.2. Çözüm 2 Bayanlara, aile eğitim programları, değerler eğitim programları uygulanarak meslek edindirilmeleri. 3.3. Çözüm 3 Mutlaka bu mahallede yaşayan varsa yeterlilikleri yoksa yeterlilik eğitimleri verilerek insanların işe yerleştirilmeleri, 3.4. Çözüm 4 Bu mahallede bulunan ve işe yerleştirilen, çocuğunu okula gönderen ailelere yönelik olarak, mahallelinin olumsuz baskısından kurtulması için gerekirse sivil toplum kuruluşları ve belediyenin de desteğini alarak istekleri doğrultusunda başka mahallelere yerleştirilmeleri. Bu şekilde sayı olarak azalan mahallenin daha kontrol edilebilir hale gelmesini sağlamak. 3.5. Çözüm 5 Suç işleyerek cezaevlerine gönderilenlerin aynı cezaevlerine değil farklı ceza evlerine gönderilmeleri ceza evi çıkışlarında uygun olanlara meslekleri, becerileri doğrultuşunsa işe yerleştirilmeleri. 3.6 Çözüm 6 İlçe Emniyet Müdürlüğünce mahallede daha sıkı emniyet tedbirlerinin alınması.

54 4.FAALİYETLERİ 4.1.Faaliyet 1: Okullaşma oranının arttırılması ve mahalledeki çocukların okula devamının sağlanması ve mezunların izlenmesi. İlgili kurum(lar) Faaliyetten birinci derecede sorumlu kurum(lar): Kaymakamlık, Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Millî Eğitim Müdürlüğü İşbirliği yapılacak kurum(lar): Mahalle Muhtarlığı, Mahallede bulunan Okul Müdürlükleri. Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar: Bölgesel kalkınma ajansları, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı. STK. Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği: Öncelikle Mahallede bulunan Eğitim kurumlarının fiziki durumları iyileştirilerek tam donanımlı bir eğitim kurumu haline getirilmesi, Özellikle bu Okullarda rehber öğretmenler,resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri bulundurarak okulların cazibe merkezi haline getirilmesi. Nüfus Müdürlüğü verilerine dayanılarak zorunlu öğretim çağında bulunan çocukların okula devamının sağlanması için yapılan kapsamlı araştırma sonucuna göre çocuğun okula gelmesini engelleyen tüm engeller ortadan kaldırılmalıdır. Mezun olan çocukların üst öğrenime gitmeleri ya da işe yerleştirilmeleri sağlanmalıdır. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi: 3 yıl 2013-2015 Performans göstergeleri: 1-Okullaşma oranındaki artış 2-Mezunların İşe yerleştirme oranı,

55 4.2.Faaliyet2:Okuma yazma bilmeyenlerin öncelikle bayanların okuryazar hale getirilmeleri. İlgili kurum(lar) Faaliyetten birinci derecede sorumlu kurum(lar): İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk eğitim Merkezleri. İşbirliği yapılacak kurum(lar): Mahalle Muhtarlığı, Mahallede bulunan Okul Müdürlükleri. Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar: Bölgesel kalkınma ajansları, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, Belediye Başkanlığı, STK. Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği: Mahallede bulunan Eğitim kurumlarında ya da oluşturulacak merkezde Halk eğitim Merkezlerince okuma yazma kurslarının açılması katılanların ders araç gereçlerinin temin edilmesi, desteklenmesi, teşvik edilmesi. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi: 2 yıl 2013-2014 Performans göstergeleri: 1-Okuma yazma kurslarına katılanların sayısı, 2-Kurs bitirme belgesi alanların sayısı, 3-Okuma yazma bilenlerin artış oranı,

56 4.3.Faaliyet 3. Mahallede oluşturulacak merkezde aile eğitim programları ve değerler eğitiminin verilmesi. Eş zamanlı olarak öncelikle bayanların ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimler verilerek meslek edindirilmeleri. İlgili kurum(lar) Faaliyetten birinci derecede sorumlu kurum(lar): İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Müftülüğü ve Halk Eğitimi Merkezi. İşbirliği yapılacak kurum(lar): İlçe Belediyesi, Mahalle Muhtarlığı, İş Kur İl Müdürlüğü Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar: Bölgesel kalkınma ajansları, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, STK. Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği: Mahallede oluşturulacak meslek edindirme merkezinde açılacak kurslarla aile eğitim verilerek müftülüğümüzce değerler eğitimi programları uygulanmalıdır. Bu programların yanı sıra meslek edindirme kursları açılarak meslek edindirilmeleri. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi: 3 yıl 2013-2015 Performans göstergeleri: 1-Yapılan faaliyet sayısı, 2-Kurs bitirme belgesi alanların sayısı,

57 4.4.Faaliyet 4 İş kur il Müdürlüğünce öncelikle bu mahallede yaşayan vatandaşlarımızın işe yerleştirilmeleri için tedbir almaları. Büyük şehir ve ilçe belediyemizce sorunun çözümüne destek vermelerinin mutlaka sağlanması. İlgili kurum(lar) Faaliyetten birinci derecede sorumlu kurum(lar): Kaymakamlık İş Kur Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları Halk Eğitim Merkezi İşbirliği yapılacak kurum(lar): Sanayi ve Ticaret odası, Meslek odaları Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar: Bölgesel kalkınma ajansları, STK. Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği: Öncelikle meslekleri olan vatandaşların iş kur il müdürlüğü ve belediyelerimizce işe yerleştirilmeleri sağlanacaktır. Mahallede oluşturulacak meslek edindirme merkezinde, meslek edindirme kursları açılarak vatandaşların meslek edinmeleri sağlandıktan sonra kendi iş yerinin kurulması ya da işe yerleştirilmeleri sağlanmalıdır. Burada bulunan vatandaşlarımızın özellikle gençlerimizin UMEM kapsamına alınarak meslek edinmelerini sağlamak ve sanayide işe yerleştirmek. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi: 3 yıl 2013-2015 Performans göstergeleri: 1- İstihdam edilenlerin sayısı 2-Kendiişlerini kuranların sayısı

58 4.5.Faaliyet 5 Bu mahallede bulunan ve İşe yerleştirilen, çocuğunu okula gönderen ailelere yönelik olarak, mahallelinin olumsuz baskısından kurtulması için belediye tarafından başka mahallelere yerleştirilmesi. İlgili kurum(lar) Faaliyetten birinci derecede sorumlu kurum(lar): Kaymakamlık, İlçe Belediye Başkanlığı, İşbirliği yapılacak kurum(lar): Valilik, Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar: Bölgesel kalkınma ajansları, STK. TOKİ, Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği: Bu mahallede bulunan ve İşe yerleştirilen, çocuğunu okula gönderen ailelere yönelik olarak, mahallelinin olumsuz baskısından kurtulması için gerekirse sivil toplum kuruluşları ve belediyenin de desteğini alarak istekleri doğrultusunda başka mahallelere yerleştirilmeleri. Kentsel dönüşüm planı uygulanarak TOKİ nin desteği alınarak sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı ile sivil toplum kuruluşları hayırsever vatandaşlar ile yapılacak işbirliği doğrultusunda faaliyetin gerçekleştirilmesi. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi: 5 yıl 2013-2018 Performans göstergeleri: 1-Başka mahallelere yerleştirilen aile sayısı 2-Uygulanacak kentsel dönüşüm verileri

59 4.6.Faaliyetler 6 Suç işleyerek cezaevlerine gönderilenlerin aynı cezaevlerine değil farklı ceza evlerine gönderilmeleri için cumhuriyet savcılığınca gerekli tedbirin alınması. İlgili kurum(lar) Faaliyetten birinci derecede sorumlu kurum(lar): Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza infaz Kurumları Müdürlükleri İşbirliği yapılacak kurum(lar): Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar: Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği: İlgili yasal mevzuat doğrultusunda işlem yapılması. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi: 2 yıl 2013-2015 Performans göstergeleri: Ceza İnfaz Kurumları verileri

60 4.7.Faaliyetler:7 Özellikle uyuşturucu konusunda uzman yeterli sayıda polis görevlendirilmesi. Mahallede daha sıkı, uzman kişilerce emniyet tedbirleri alınması. İlgili kurum(lar): Emniyet Müdürlüğü, İşbirliği yapılacak kurum(lar): Mahalle Muhtarlığı Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar. Kaymakamlık, Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği. Gerekli mali, teknik ve insan kaynakları desteğinin sağlanması. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi 3 yıl 2013-2015 Performans göstergeleri: 1- Mahallede görev yapan uzman görevli sayısının artması 2- Suç oranındaki düşüş

61 SORUN 3: İl dışından İlçemize gelir düzeyi ve eğitim düzeyi düşük olan vatandaşların yapmış olduğu yoğun göçler: 1.Nedenleri 1.1. İş bulma isteği, 1.2. Daha iyi yaşam koşullarına erişme, daha iyi yaşam standardı yakalama isteği, 1.3.Şehrimizdeki sosyal kültürel imkânlardan yararlanma isteği. 1.4 Tarım ve hayvancılığı devam ettirebilecekleri alanların olması. 1.5 Diğer yerleşim birimlerine göre daha kolay ve ucuz arsa ve konut bulunması. 2.Sonuçları 2.1.Düzensiz kentleşmenin oluşması. 2.2.Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeterince götürülememesi. 2.3.Alt yapı hizmetlerinde (yol, su elektrik, kanalizasyon vb.) yetersizlikler görülmesi. 2.4.Geldikleri yerlerdeki hayat tarzını devam ettirmek istemeleri, kent yaşamına uyum sağlayamamaları. 2.5.İşsiz insan sayısının artması, suç oranlarının artması. 2.6.Doğal çevrenin bozulması gürültü, trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği gibi sorunların ortaya çıkması, 2.7.Verimli tarım alanlarının konut yapımında kullanılması. 3.Çözümleri 3.1.Plansız yerleşmeye izin verilmemesi, 3.2.Tarım alanlarının yerleşime açılmaması. 3.3.Göçün yoğun olarak yapıldığı mahalle ve bölgelere alt yapı hizmetleri ve sosyal kültürel tesislerin yapılması. 3.4.Bu bölgede bulunan çocukların okullaşma oranının arttırılması. 3.5.Kent yaşamına uyum sağlayabilmeleri için eğitim faaliyetleri, kültürel sosyal faaliyetler düzenlenmesi

62 4.Faaliyetleri Çözüm 1: Plansız yerleşmeye izin verilmemesi, Faaliyetler 1: Belediye başkanlığınca plansız yerleşmeye izin verilmemesi, İlgili kurum(lar): Faaliyetten birinci derecede sorumlu kurum(lar) Kaymakamlık, İlçe Belediyesi Başkanlığı. İşbirliği yapılacak kurum(lar): Büyükşehir Belediyesi Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar. Bölgesel kalkınma Ajansları, Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği. Gerekli mali, teknik ve insan kaynakları desteğinin sağlanması. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi 5 yıl 2013-2018 Performans göstergeleri: Kaçak yapılaşma faaliyetlerinde ki düşüş oranı.

63 Çözüm 2: Tarım alanlarının yerleşime açılmaması. Faaliyetler1 Belediye başkanlığınca Tarım alanlarının yerleşime açılmaması için gerekli tedbirlerin alınması. İmar izni verilmemesi. İlgili kurum(lar): Faaliyetten birinci derecede sorumlu kurum(lar) Kaymakamlık, İlçe Belediyesi, İşbirliği yapılacak kurum(lar): Büyükşehir Belediyesi, Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar. Bölgesel kalkınma Ajansları, STK. Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği. Proje yapılarak gerekli mali,teknik ve insan kaynakları desteğinin sağlanması. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi 3 yıl 2013-2015 Performans göstergeleri: imar izinlerinin şekli kentsel dönüşüm projelerinin sayısı.

64 Çözüm 3: Göçün yoğun olarak yapıldığı mahalle ve bölgelere alt yapı hizmetleri ve sosyal kültürel tesislerin kazandırılması. Faaliyetler 1 Göçün yoğun olarak yapıldığı mahalle ve bölgelere alt yapı hizmetleri ve sosyal kültürel tesislerin yapılması. İlgili kurum(lar): Kaymakamlık, İlçe Belediyesi. İşbirliği yapılacak kurum(lar): Büyükşehir Belediyesi, Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar. Bölgesel kalkınma Ajansları, STK. Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği. Proje yapılarak gerekli mali, teknik ve insan kaynakları desteğinin sağlanması. Ayrıca Merkezi yönetimden her kurumun kendi alanıyla ilgili tesis bina yapılması için ödenek temin etmesi. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi 5 yıl 2013-2015 Performans göstergeleri: 1-Yapılan alt yapılar 2-Sosyal tesis sayısı

65 Çözüm 4 Bu bölgede bulunan çocukların okullaşma oranının arttırılması. Faaliyetler 1 Mahallelerde okul öncesi eğitim kurumları ve okul sayısının arttırılması, Okulların tam donanımlı hale getirilmesi, Mahallerde bulunan tüm çocukların okula gelmesi için gerekli önlemlerin alınması teşvik edilmesi. İlgili kurum(lar) Faaliyetten birinci derecede sorumlu kurum(lar): Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği yapılacak kurum(lar): Mahalle Muhtarlığı, Mahallede bulunan Okul Müdürlükleri. Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar: Bölgesel kalkınma ajansları, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı. STK. Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği: Yeni okulların yapılması, Eğitim kurumlarının fiziki durumları iyileştirilerek tam donanımlı bir eğitim kurumu haline getirilmesi. Nüfus Müdürlüğü verilerine dayanılarak zorunlu öğretim çağında bulunan çocukların okula devamının sağlanması için yapılan kapsamlı araştırma sonucuna göre çocuğun okula gelmesini engelleyen tüm engeller ortadan kaldırılmalıdır. Mezun olan çocukların üst öğrenime gitmeleri teşvik edilmesi. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi: 3 yıl 2013-2015 Performans göstergeleri: 1-Okullaşma oranındaki artış

66 Çözüm 5: Kent yaşamına uyum sağlayabilmeleri için eğitim faaliyetleri, kültürel sosyal faaliyetler düzenlenmesi Faaliyetler 1 Kurs konferans sergi ve diğer sanatsal etkinlikler düzenlemek. İlgili kurum(lar): Faaliyetten birinci derecede sorumlu kurum(lar) Kaymakamlık, İlçe Belediyesi, Millî Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü. İşbirliği yapılacak kurum(lar): Büyükşehir Belediyesi, İş-Kur İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Kültür İl Müdürlüğü Faaliyetin gerçekleşmesi için katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar. Bölgesel kalkınma Ajansları, STK. Nasıl: Faaliyetin ne şekilde ve hangi yol kullanılarak gerçekleştirileceği. Proje yapılarak gerekli mali,teknik ve insan kaynakları desteğinin sağlanması. Süre: Faaliyetin başlangıç ve bitiş süresi 3 yıl 2013-2015 Performans göstergeleri: Açılan kurs sayısı.

67 4.6.EĞİTİM SORUNLARI SORUN-1: Karatay ilçesinde okuma yazma oranının düşüklüğü (özellikle kadınlar) 1. NEDENLERİ Karatay ilçesinin sürekli yoğun dış göç alması, kırsal kesimde ve Karatay ilçesinin merkeze uzak bölgelerinde yaşayan hayvancılık ve bahçe tarımı ile geçimini sağlayan insanların eğitimin önemini kavrayamamış ya da yaşam imkânları nedeni ile okul ile tanışamamış olmaları. Karatay ilçesi sınırları içerisinde yaşayan sosyal ve kültürel açıdan dezavantajlı gurupların eğitim ve öğretime önem vermemeleri. 2. SONUÇLARI Okuma yazma bilmeyen bireylerin şehir yaşamı içinde asgari yaşam standartlarını kendileri için sağlayamamaları, ulaşım, sağlık vb. devlet imkânlarından yeterince yararlanamamaları. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın aynı zamanda ebeveyn olarak çocuk yetiştiriyor olmaları ve çocuklarına bilinçli bir anne baba olamamaları. 3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ a) Halk Eğitim Müdürlüğünce okuma yazma kursları düzenlenmesi b) Eğitim öğretim bilincini kazandırmaya yönelik seminer, yarışma etkinliklerinin yapılması c) Okuma yazma ve eğitimin bir ihtiyaç olarak algılanmasının sağlanması

68 4.FAALİYETLER 4.1.Faaliyet-1 Okuma yazma bilmeyen bireylerin tespiti ve okuma yazma ihtiyacı konusunda bilinçlendirilmesi İlgili Kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mahalle Muhtarları, Sağlık Gurup Başkanlığı, Halk Eğitim Müdürlüğü İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Karatay Belediyesi, Karatay Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluşları, İlçe Rehberlik Araştırma Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Faaliyetler Nasıl Yapılacak: İlgili kurumlar aracılığı ile okuma yazma öğrenememiş bireyler tespit edilecektir. Tespit edilen bireyler işbirliği yapılacak kurumların destekleri ile bilinçlendirme çalışması yapılacaktır. Süre: Bir yıl Performans Göstergeleri: Tespit edilen okuma yazma bilmez birey sayısı Kurs için bilinçlendirilerek ikna edilen birey sayısı 4.2.Faaliyet-2 Okuma yazma kursları açılması İlgili Kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mahalle Muhtarları, Halk Eğitim Müdürlüğü İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Karatay Belediyesi, Karatay Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluşları, İlçe Rehberlik Araştırma Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Gurup Başkanlığı Faaliyetler Nasıl Yapılacak: İsimleri belirlenmiş okuma yazma eğitimine ihtiyacı olan bireyler okuma yazma kurslarında eğitilecektir. Okuma yazmayı yeni öğrenen kursiyerlere okuma yazma bilgilerini koruyacak ve geliştirecek etkinlikler yapılaması. Okuma yazışmaları, mektup yazma yarışması. Süre: İki yıl Performans Göstergeleri: Okuma yazma öğrenen birey sayısı Karatay da okuma yazma bilmeyen oranının % 4,87 den birinci yılsonunda % 2 ye, ikinci yıl sonunda % 1'e indirilmesi

69 SORUN-2: Karatay ilçesinde mevcut temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının fiziki eksikliklerinin tamamlanması için sistematik bir yapının kurulmamış olması ve bu tesislerin bakım gerektiren alanlarının (bilişim teknolojileri sınıfları, asansör, kalorifer tesisleri, trafo, jeneratör vb) periyodik bakımları için ilçe genelinde bir sistem belirlenmemiş olması 1. NEDENLERİ Kamu kurumlarında periyodik bakım gerektiren tesislerin bakımlarına yönelik sistemin kurulmamış olması ve bu konuda kanun ve yönetmeliklerle düzenleme yapılmamış olması 2. SONUÇLARI Önemli kamu kaynakları harcanarak gerçekleştirilen yatırımların önemli eklentilerinden yeterli ve nitelikli hizmet alınamamaktadır. Bu durum kamu hizmetinin kalitesini azaltmakta ve yatırımların hedefine ulaşmasını engellemektedir. 3.ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Karatay ilçesindeki tüm kurumların teknik eleman kadroları değerlendirilerek periyodik bakımları gerçekleştirecek bir mobil ekip kurulmalıdır. Bu mobil ekip Karatay Kaymakamlığı koordinesinde kurumların tesislerinin bakım işlerini üstlenmeli, daha az personel ve istihdam maliyeti ile kurumların tesislerinin bakımları karşılanabilir.

70 4.FAALİYETLER 4.1.Faaliyet-1 Kamu kurumlarının teknik eleman kadrolarının kaymakamlık tarafından tespiti İlgili Kurumlar: Karatay Kaymakamlığına bağlı tüm resmi kurumlar İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Karatay Belediyesi, Belde Belediyeleri Faaliyetler Nasıl Yapılacak: Personel tespiti yapılacaktır Süre: Bir ay Performans Göstergeleri: Tespit edilen personel sayısı 4.2.Faaliyet-2 Kamu kurumlarının teknik eleman kadrolarının kaymakamlık tarafından oluşturulacak birimde görevlendirilmesi ve birimin ihtiyacı olan araç ve gereçlerin temini İlgili Kurumlar: Karatay Kaymakamlığına bağlı tüm resmi kurumlar İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Karatay Belediyesi, Belde Belediyeleri Faaliyetler Nasıl Yapılacak: Görevlendirilen personel ve ekibin çalışma şartlarının belirlenecektir. Çalışma esasları ve bakım yapılacak kurum ve kuruluşlar bilgilendirilecek ve belirlenen şartnameye göre işlemler gerçekleştirilecektir. Süre: Bir yıl Performans Göstergeleri : Bakımı gerçekleştirilen tesis ve cihaz sayısı.

71 SORUN-3: Karatay ilçesinde Mevlana kültür vadisine gelen yerli ve yabancı turistlere rehberlik hizmetlerinin yeterli olmaması ve sistematik bir eğitimden geçmemiş kişilerce verilmesi 1. NEDENLERİ Mevlana'yı anma etkinliklerinin ve Mevlana Türbesine gelen ziyaretçilerin Konya ilinin ve Karatay ilçesine gelişimine katkısının tam olarak anlaşılamaması ya da turizmden yararlanma yollarının tam olarak anlaşılamaması, Mevlana'nın Karatay ilçesinde yaşayanlarca da yeterince tanınmıyor olması 2. SONUÇLARI Mevlana'nın yeterince tanınmaması ve tanıtılamaması İlçe ekonomisinin turizmden yeterli yararları sağlayamaması 3.ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Karatay ilçesinde bulanan Turizm Otelcilik Meslek Lisesi öğrencileri ile diğer liselerde ilgili öğrencilerinin turizm rehberliği eğitimi ile yetiştirilmesi.

72 4.FAALİYETLER 4.1.Faaliyet-1:Mevlana Kültür Vadisinde turizm rehberliği görevi yapacak öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimleri, Mevlana turizm rehberliği konusunun da rehberlere bilgi kaynağı olacak web sitesi yapımı İlgili Kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Mevlana Araştırma Merkezi İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Karatay Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşları, Seyahat Acenteleri Faaliyetler Nasıl Yapılacak; Üniversitelerce belirlenecek program dâhilinde öğrencilere konuşma becerilerini geliştirici yabancı dil kursları ve turizm rehberliği bilgileri verilecektir. Eğitimler turist guruplarına uygulamalı olarak verilecektir. Süre: 4 ay ( her yıl tekrarlanmalı ve bu alanda bir sivil toplum örgütü kurulmalıdır) Performans Göstergeleri: Eğitilen öğrenci sayısı Rehberlik yapılan turist gurubu sayısı Web sitesinin izleyici ve üye sayısı

73 SORUN-4: Karatay ilçesinde eğitim gören öğrencilerin ekonomik durumlarının yetersizliği 1. NEDENLERİ: Karatay ilçesi Konya ilinin en eski yerleşim yeri olması nedeni ile tek katlı eski evlerin daha çok olduğu bir bölgedir. Konut kiralarının daha uygun olması, ekonomik ve sosyal yönden daha olumsuz şartlarda yaşayan insanların bu evlerde oturma zorunluluğu nedenleri ile gelir seviyesi daha düşük olan aileler ve buna paralel olarak öğrenciler diğer ilçelerimize göre daha yoğun olarak Karatay'da yaşamaktadır. 2. SONUÇLARI: Öğrencilerin ekonomik durumlarının yeterli seviyede olmaması yaşam koşullarını, beslenmelerini, hayata bakışlarını ve gelecek algılarını etkilemektedir. Ekonomik olumsuzluklar aile sorunları, psikolojik sorunlar gibi farklı sorunlara neden olmaktadır. Tüm bunlar öğrencinin eğitim sürecini ve öğretim etkinliklerini olumsuz etkilemektedir. 3. ÇÖZÜMLERİ: Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik sosyal yardımlaşma vakfı ve diğer sosyal yardım kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yaptığı sosyal ve ekonomik yardımların tüm öğrencilere eşit olarak ulaşması ve ihtiyaç sahiplerine uygun şartlarda, ihtiyaç sahibi bireylerin desteklemelerin gerçekleşmesi sorunu azaltacaktır.

74 4. FAALİYETLERİ: a) Ekonomik yetersizliği olan öğrencilerin okul yönetimleri ve öğretmenlerce tespiti b) Okul yönetimleri ve öğretmenlerce tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerin ekonomik durumlarının sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ilçe görevlilerince kontrol edilmesi ve listelerin kesinleştirilmesi c) Ortak bir havuzda toplanan ekonomik yardımların Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfınca öğrencilere ayni ve nakdi olarak aktarılması İlgili kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sosyal Dayanışma ve yardımlaşma Vakfı, İlçe Nüfus Müdürlüğü İşbirliği yapılacak kurumlar: İlçe de hayır faaliyetlerinde çalışan STK, Okul Aile Birlikleri, Mahalle Muhtarları. Nasıl: Öğrencilere ve ailelerine ekonomik yardımlar okul ortamında ulaştırılacak, her yıl öğretim yılı başı ve ikinci yarıyıl başında liste güncellemesi yapılarak destekler sürdürülecektir. Destek verilen öğrencilerin evleri eğitimciler ve ilçe yöneticileri tarafından ziyaret edilecektir. Süre: Her dönem bir ders yılı olmak üzere dört dönem sürdürülecektir. Performans göstergeleri: 1-Yardım yapılan öğrenci sayısı 2-Yardım yapılan öğrencilerin ziyaret sayısı

75 5. İLÇENİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ 5.1 Selçuklu devletine başkentlik yapmış olan ilimizdeki neredeyse tüm değerlerin ilk doğduğu ilçe Karatay olmuştur. Bu değerlerin en başında Hz. Mevlana’nın dergâhı, yaşadığı alanlar Karatay ilçesi sınırları içinde kalmaktadır. Şerafettin Cami, Aziziye Cami, Nakipoğlu Cami, Selim Sultan Cami, hanlar, çarşılar, çeşmeler hala tarih kokan çok sayıda meskenler Karatay ilçesi sınırları içindedir. 5.2 Yine Karatay ilçe sınırlarımızda olan Hayıroğlu Kasabası mücavirinde olan Boncuklu Höyüğü de dünyanın en eski yerleşim alanlarından olup adeta tarihe ışık tutmak için Çatal Hüyük höyüğünden sonra sırasını beklemektedir. 5.3 Fuar alanı bilindiği üzere Fevziçakmak Mahallemizde yer almaktadır. Fuarın ulusal bir kimlik alacağı son yapılan Tarım Fuarında görülmüş, tüm oteller dolmuştur.

76 5.4 Mevlana Törenleri Doğuş Mahallemizdeki Mevlana Kültür merkezinde yapılmaktadır. 5.5 Konya Adliyesi Akabe Mahallemizde yer almış, aynı bölgede KTO Karatay Üniversitesi ve bu yıl içinde temelinin atılmasını umduğumuz 400+400 yataklı hastane, yine aynı bölgede Kongre merkezi, Gençlik merkezi ve kapalı Yüzme Havuzları 2012 yılı içinde temeli atılacaktır. 5.6 Karatay merkez ilçesi Kentsel Dönüşümde marka olduğu kadar kamulaştırmada da ilçenin topoğrafyasını değiştirmiştir.

77 6- İLÇEMİZİ DİĞER İL MERKEZ İLÇELERDEN VE ÇEVRE İLÇELERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER 6.1 Çok eski bir yerleşim alanı olması, Türkiye de en çok ziyaretçisi olan Topkapı Sarayı’ndan sonra en çok ziyaretçisi olan Mevlana Türbesinin Karatay’da olması, 6.2 Eski eser ve eski eser niteliği olan camilerin yoğunluğu Karatay İlçesinde olması, 6.3 Konya’nın organize sanayi alanından sonra çeşitliliği en fazla olan ve Orta Anadolu’da örnek gösterilebilecek sanayi tesislerinin Karatay’da olması. 6.4 Besiciliğin ve sebze, meyve tarımının halen yapıldığı merkez ilçedir. 6.5 Orta Anadolu’da mandıraların merkezi ve Türkiye’nin % 40 süt tozunun imal edildiği ilçedir. 6.6 Büsan Sanayi Sitesi her geçen gün Orta Anadolu’nun sanayi sitesi olması yönünde gelişme göstermesi.

78 7-İLÇE OLARAK HANGİ KONUDA GÜÇLÜ OLMAK İSTİYORUZ? TURİZM EĞİTİM BESİCİLİK ve TARIMOTOMOTİV SANAYİ ve YATIRIMLARI

79 8-İLÇEYİ İLGİLENDİREN KAMU YATIRIMLARI 8.1 Çatalhöyük Mahallemizde 2.500 he alanın besicilik ve süt sığırcılığına tahsis edilmesi ve entegre tesislerin teşvik edilmesi hayvancılığa bölgemizde yeni bir ivme kazandıracaktır. 8.2 Akabe Mahallesindeki Adliye Sarayına ilaveten 400+400 kapasiteli Araştırma hastanesinin yapılacak olması İlçemiz için önemli kamu yatırımlarından olacaktır. 8.3 KOP Projesi kapsamında bölge ve civarında yetiştirilecek olan tarımsal amaçlı bitkiler besi, süt sığırcılığı, yumurta çiftliklerini olumlu etkileyecektir. Kümes hayvanlarının, büyük baş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin en önemli girdisi olan toprağa ve suya dayalı olan tarımsal ürünler KOP Projesi yatırımları ile bölgeye canlılık getirecektir. 8.4 KTO Karatay Üniversitesinin bölgeye kazandırılması 8.5 Adalet Sarayının Akabe Mahallesine yapılması.

80 8.6 Akabe Mahallesine yapılacak olan Araştırma Hastanesi, Gençlik merkezi, Kongre Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu. 8.7 Yarı açık cezaevinin ve E Tipi cezaevinin kaldırılması ile kamuoyu oluşması ve konuya Adalet Bakanlığının olumlu bakması. 8.8 Konaklama tesislerinin Karatay ilçemize yapılması. 8.9 İlçemizin herhangi bir bölgesinde tahsisi yapılacak yaklaşık 500.000 m² bir alanda yapılacak Hayvanat bahçesi bölgeye ziyaretçiyi artıracaktır. Mevcut bir potansiyel ve deneyim ilçe belediyemizde var. 8.10 Konya Büyükşehir Belediyemizin Yeni Mahallede yapmayı düşündüğü en az 10.000-15.000 kişi alabilecek bir spor salonu.

81 Mustafa ALTINTAŞ Karatay Kaymakamı


"İLÇE STRATEJİK GELİŞME RAPORU KARATAY KAYMAKAMLIĞI 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları